گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

این مقاله در قالب فایل ورد در ۳۴صحفه و در ۳ سر فصل درمورد شرکت تضامنی صحبت میکند

سر فصل ها شامل کلیات تشکیل شرکت،شرکت تضامنی،عملیات حسابداری ثبت سرمایه در شرکت های تضامنی است

 اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون سال ۱۳۰۳ میباشد.سپس در ال ۱۳۰۴ قوانین تجاری خاصی به تصویب رسیدکه در ان وضعیت شرکتهای تجاری (سهامی،تضامنی،مختلطوتعاونی) به اختصار بیان شده است. در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید که هدف ان ، وضع مقررات خاص برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق ان با مقررات قانون تجارت بود.


عتیقه زیرخاکی گنج