گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حالا که آخرين خانه سمت راست و پايين سفيد شده، آن را H, و تا سمت راست به عقب تا A آنها را شروع به نامگذاري کنيد. شماره‌ها را داخل خانه‌ها ننويسيد زير خانه‌ها بنويسيد. حالا از سمت راست و همان پايين يعني کنار همان خانه‌اي که بايد سفيد باشد را ببينيد، کنار خانهٔ اول را ۱ بناميد و تا آخر که ۸ باشد آن را ادامه بدهيد. حالا شما يک صفحهٔ شطرنج علمي داريد و بهتر مي‌توانيد شطرنج بياموزيد، بازي استادان را ببينيد، تجزيه و تحليل کنيد، واريانتها را آموخته حفظ کرده و بازي تان را ثبت کنيد. نکته ديگر در رابطه با نوشتن نام هر مهره‌است که در پايين امده‌است.
يا سرباز ضعيف‌ترين مهرهٔ بازيست که هر کدام از بازيکنان (سياه يا سفيد) ۸ عدد از آن دارند که در رديف يکي مانده به آخر قرار مي دهند. پياده به جز حرکت اول که مي‌تواند ۲ خانه مستقيم به جلو برود، بقيهٔ حرکتها را بايد خانه به خانه انجام دهد. پياده بعد از رسيدن به آخرين رديف در خانهٔ حريف اختيار دارد به يک مهرهٔ ديگر (به جز شاه) بنا بر خواست بازيکن ( که معمولاً وزير است ) تبديل مي شود. سرباز تنها مهره‌اي ست که به همان شکلي که حرکت مي‌کند (مستقيم به جلو) مهرهٔ حريف را نمي گيرد بلکه مي‌تواند مهره‌هايي را که در دو خانه چپ و راست خانه‌ جلوي خود هستند را بگيرد. همين طور پياده تنها مهره اي ست که قادر نيست به خانه‌اي که قبلا در آن مستقر بوده و از آن رفته برگردد و فقط به سمت جلو پيش مي رود.
اسب مهره‌اي ست که به همراه فيل از آنها به عنوان سوار سَبُک ياد مي‌شود. ارزش اسب برابر سه و نيم واحد پياده‌است. حرکت اسب به صورت ۲ خانه به سمت‌هاي جلو، عقب، راست و چپ و يک خانه در جهت عمود بر آن (براي عقب و جلو به سمت‌هاي راست و چپ و براي راست و چپ به سمت‌هاي عقب و جلو) خواهد بود. يعني اگر اسب ۲ خانه به سمت جلو رفت حرکت خود را با يک خانه‌ به چپ يا راست ادامه مي دهد و در واقع مسير را مي شکندو حرکتش را به مانند حرف L لاتين انجام مي دهد. اسب تنها مهره شطرنج است که مانعي براي حرکت او وجود ندارد و در صورتي که خانهٔ مقصد تحت اشغال نباشد، بدون هيچ مشکلي به آنجا برود. ( به اصطلاح مي تواند بپرد )
[ويرايش] فيل (پيل)
فيل يکي ديگر از سوارهاي سَبُک بازي شطرنج است که ارزش غير رسمي آن توسط استادان فن، سه و نيم پياده ارزيابي مي‌شود. فيل مهره‌اي است که مي‌تواند به صورت اريب و در صورتي که مانعي نباشد يا خانهٔ مقصد مشغول نباشد، به طور نامتناهي و طولاني، به خانه‌اي در دوردست بنشيند. همانند اسب، هر طرف سياه يا سفيد ۲ فيل دارند که با توجه به چيدمان آنها در صفحه، يکي از آنها در خانهٔ سفيد جاي مي‌گيرد و ديگري در سياه. از آنجا که هيچ فيلي امکان ندارد از مسير اريب خود که هميشه داراي يک رنگ است خارج شود، پس يکي از فيلها فيل سفيد نام دارد و ديگري فيل سياه.
[ويرايش] رخ
رخ مهره اي قوي‌ در شطرنج محسوب مي‌شود که به حضور آن به ويژ ه در انتهاي بازي راهگشاست. رخ به همراه وزير «سوارهاي سنگين» ناميده مي‌شوند. هر بازيکن شطرنج ۲عدد رخ در اختيار دارد و در مجموع ۴ رخ در کل صفحه موجود است که هر کدام در يکي از چهار گوشهٔ صفحهٔ شطرنج (A۱, A۸, H۱, H۸) قرار مي گيرند. رخ در شطرنج به صورت عمودي و افقي حرکت مي‌کند و مي‌تواند در صورت نبودن مانع يا اشغال خانهٔ مقصد، يک ستون يا يک رديف کامل را هم طي کند.
[ويرايش] وزير (فرزين)
وزيرها قوي‌ترين مهره‌هاي شطرنج محسوب مي‌شوند. قدرت يک وزير برابر با ۹ پياده ارزيابي مي‌شود. اين مهرهٔ ارزشمند که نبود او خانمان سوز است، به ۲ صورت اريب و مستقيم (عمودي يا افقي) حرکت مي‌کند و به همان ترتيب مهره‌اي را مي‌گيرد. هر يک از طرفين بازي شطرنج فقط يک وزير دارند. وزيرها بين شاه و فيل قرار مي‌گيرند يعني وزير سفيد در خانهٔ D۱ و وزير سياه در همان ستون در خانهٔ D۸.
[ويرايش] شاه
حياتي‌ترين مهرهٔ بازي ايست که در واقع حضور تمام مهره‌هاي شطرنج براي دفاع از شاه خود و حمله يا تخريب مستقيم يا غير مستقيم شاه حريف هست. شاه فقط مي‌تواند به تمامي اطراف و خانه‌هاي مجاور خود برود. نکته‌هاي مهم در رابطه با شاه:
بين ۲ شاه هميشه بايد لااقل يک خانه فاصله باشد. 
در صورت اين که شاه توسط هر يک از مهره‌هاي شطرنج (غير از شاه حريف) مورد تهديد قرار گرفت، اصطلاحا کيش شده و ۳ راه (براي اسب ۲ راه) براي «رفع کيش» وجود دارد. 
o ۱-حرکت دادن شاه 
o ۲-گرفتن مهرهٔ تهديد کننده 
o ۳-گذاشتن مانع در مسير تهديد مهرهٔ تهديد کننده شاه. 
از آنجا که اسب مانعي براي حرکت نمي‌شناسد، بنا براين رفع کيش با حربه آخر امکان ندارد.
[ويرايش] حرکتهاي استثنايي در شطرنج
[ويرايش] قلعهٔ شاه يا قلعهٔ کوچک
حرکتي که درصورت وجود شرايط زير، شاه ۲ خانه به سمت رخ مي رود و رخ به خانهٔ بعد از شاه و آن سمت ديگر شاه مي‌رود. اين حرکت حداکثر يک بار در بازي و در صورت برقراري ۳ شرط زير انجام مي‌شود: ۱-شاه و رخي که مي خواهد قلعه برود تا آن لحظه حرکتي نکرده باشند. ۲- بين شاه و رخ هيچ مهره‌اي نباشد. ۳-شاه و محل عبور وي در هنگام انجام اين حرکت نبايد با خطر مهره‌اي از حريف رو به رو باشد.(در معرض کيش باشد.) اگر شرايط بالا برقرار بود، حرکت قلعه عبارت است از عبور شاه از خانهٔ مجاور خود به سوي رخ و قرار گرفتن شاه در خانهٔ بعدي و قرارگرفتن رخ در خانهٔ مجاور شاه (همان خانه‌اي که شاه از آن عبور کرده يا به اصطلاح «از رويش پريده»).
[ويرايش] قلعهٔ وزير يا قلعهٔ بزرگ
درست مانند قلعهٔ شاه‌است ولي در سمت ديگر، يعني عمل قلعه رفتن با رخ سمت وزير انجام مي‌پذيرد.

[ويرايش] آن پاسان
اين لغت فرانسوي به معني در حال حرکت است. به وقتي گفته مي‌شود که سرباز مي‌تواند در حرکتي که مقصدش سرباز حريف نيست، سرباز حريف را بگيرد.
اگر سرباز يکي از طرفين در رديف پنجم خود (رديف چهارم حريف) باشد و سرباز حريف در يکي از دو خانه چپ و يا راست آن باشد، مي‌تواند به پشت سرباز حريف رفته و آن را بگيرد.
[ويرايش] درجات شطرنج‌بازان
قدرت هر شطزنجباز با يک امتياز عددي با نام انگليسي Rating بيان مي شود که اين عدد بر اساس بازيهاي رسمي انجام شده هر بازيکن در يک بازه زماني مشخص محاسبه و منتشر مي شود. ريتينگ بين المللي بازيکنان توسط فدراسيون جهاني شطرنج فيده هر سه ماه يکبار محاسبه و منتشر مي شود. هر يک از فدراسيون هاي ملي نيز ممکن است درجه بندي خاص خود را داشته باشند که در محدوده آن کشور مورد استفاده و پذيرش مي باشد. درجه‌هاي استادي در شطرنج نيز توسط فدراسيون جهاني شطرنج اعطا مي شود که به شرح زيرند:
استاد بزرگ عنواني ست که فيده از سال ۱۹۵۰ به شطرنجبازي که به بالاترين سطح مهارت در بازي رسيده است اعطا مي کند. يکي از شرطهاي احراز اين عنوان رسيدن به ريتينگ ۲۵۰۰ است. گرچه در سال ۱۹۵۰ تنها ۳۹ نفر به دريافت اين لقب مفتخر شدند اما هم اکنون بيش از ۹۰۰ استاد بزرگ در سراسر دنيا وجود دارند . سرگئي کارياکين از اکراين با دست يابي به اين عنوان در سال ۲۰۰۲ در حالي که فقط ۱۲سال و۷ ماه داشت جوانترين استاد بزرگ شطرنج تاکنون است. 
استاد بين‌الملي 
استاد فيده 
استاد بزرگ زنان ( WGM )اين عنوان منحصرا براي بانواني که در سطحي ميان استاد فيده و استاد بين المللي قرار دارند در نظر گرفته مي شود. 
استاد بين المللي زنان استاد فيده زنان
استادان بزرگ شطرنج ايران
احسان قائم‌مقامي (GM) 
الشن مرادي ابدي (GM) 
شادي پريدر (اولين استاد بزرگ زنان ايران (WGM)) 
مرتضي محجوب (GM) 
امير باقري (GM) 


۱٫ اسکندري، فريدون 
۲٫ اکبر زاده، غلامحسين 
۳٫ باقري اکبر 
۴٫ برادري ازغد، تقي 
۵٫ پورشاهماري، حميد رضا 
۶٫ پهلوان زاده، مهرداد 
۷٫ خواجه‌اي،سياوش 
۸٫ سالور، حسينقلي 
۹٫ صفرزاده، اسماعيل 
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

ورزش شطرنج

قوانین و مقررات
ویژگی ها
تاریخچه
و سایر مشخصات

سازمان بین‌المللی شطرنج جهان (FIDE: World Chess Federation) نام دارد. از سال ۱۹۲۷ المپیاد شطرنج بین تیم‌های ملی شطرنج کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌شود. فیده همچنین درجه‌هایی چون استاد فیده، استاد بین‌المللی و استاد بزرگ را به بهترین شطرنج ‌بازان دنیا اهدا می‌کند. استاد بزرگ پس از قهرمان جهان معتبرترین عنوانی است که یک بازیکن شطرنج می‌تواند به‌دست‌آورد.

صفحه شطرنج یک صفحه مربع ۸ در ۸ خانه‌است یکی در میان سیاه و سفید هستند. ستون‌های عمودی روبه‌روی شطرنجبازان با حروف الفبا (از A تا H) و ردیف‌های افقی با اعداد (۱ تا ۸) مشخص می‌شوند.
۱۶ مهره سفید در ۱۶ خانه دو ردیف یک و دو و ۱۶ مهره سیاه هم در ۱۶ خانه دو ردیف هفت و هشت قرار می‌گیرند، صفحه حتماً بایستی طوری قرار گیرد که اولین خانه سمت راست هر دو شطرنجباز سفید باشد. بازی با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز) انجام می‌گیرد. 


عتیقه زیرخاکی گنج