گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

سلام خدمت دوستان به خصوص دانش آموختگان رشته پزشکی، محصولی را که مشاهده میکنید مقاله بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت است که ۷۷ صفحه میباشد. مطالعات مقايسه اي بسياري براي درمان ناهنجاري كلاس II توسط دستگاههاي ثابت و انواع متفاوت دستگاههاي فانكشنال در سنين رشد انجام شده است. در بيشتر اين مطالعات نوع  دستگاهها، نمونه گيري، زمان درمان و پيگيري بيماران با يكديگر تفاوت دارد.

عده اي جهت مقايسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire(5،۱) و عده اي از دستگاه Begg (7،۶) و از دستگاههاي فانكشنال مثل فرانكل،(۵،۴،۲،۱)  Herbst (7) و اكتيواتور(۸،۵) استفاده نموده اند و عده اي ديگر دستگاههاي خارج دهاني(۱۰،۹،۲) و يا كلاس II الاستيك(۷،۲) را با دستگاههاي فانكشنال مقايسه كرده اند. در اين مطالعات مقايسه اي انجام شده به دستگاه Bionator اشاره اي نشده است. به همين جهت در اين تحقيق  در نظر است  سفالوگرام لترال بيماران داراي ناهنجاري كلاس II  كه با استفاده از دستگاه فانكشنال Bionator در سه گروه رشدي Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسي شده ، تغييرات دنداني و اسكلتال آنها مقايسه شود.


عتیقه زیرخاکی گنج