گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با همكاري : William Wilson ass ( ارتباط دهندگان ) طرح بين المللي Seccombo 
طرح : محوطه اي براي تسهيلات شركت برجسته نرم افزاري : ساختمان اداري ، كنفراس و مركز مطبوعات ، باشگاه ورزشي ، پارگينگ و چشم انداز بيروني 
in the mid -1980s a canadian  entrepreneur purchased this site  in the popular tourist area of redwood shores , California . gensler became involved with the project for reorganizing the area and converting it into the centrum business park .
در نيمه دهه ۱۹۸۰ يك كارآفرين كانادايي اين محوطه را در منطقه توريستي عمومي از Redwood Shora در  كاليفرنيا   خريد .Gensler پروژه اي براي سازماندهي دوباره اين منطقه و تبديل كردن آن به پارك تجاري در دست گرفت . 
today , 11 years later , the final phase of the project is being brought to a conclusion . whith six office buildings , coverin a total area of 1.6 million m2 (17.2 million ft ) , a conference and press center gymnasium , and four parking lots , the site has recently been converted into the headquarters of the oracle corporation , a leading software producer . the firs building to be developed on the campus was the ” access”structure , which now accommodates the oracle executive offices. Architectutally speaking , the design is based on simple geometrical forms: a rectangular block supported by two cylinders , projecting an image which is both striking and strong . this building faces the lake with wich it interacts by way of its blue-green glass panels
امروز يعني ۱۱ سال بعد ، دوره پاياني اين پروچه در حال نتيجه رسيدن است با پنچ ساختمان اداري كه كل محوطه آن ۶/۱ ميليون متر مكعب (۱۷/۲ million ft2 ) است و داراي يك مركز مطبوعات و سالن كنفراس ، باشگاه ورزشي و چهار پاركينگ است ، اين محوطه اخيراً به چهار اداره مركزي شركت Oracle – توليد كننده بنام نرم افزار – تبديل شده است . اولين ساختمان گسترش داده شده و يك محوطه اي كه ساختاري access دارد كه در حال حاضر با دفاتر اجرايي شركت Oracle  منطبق است . 

از نظر معماري ، اين طرح برپايه شكلهاي هندسي ساده است : يك آجر مستطيل شكل كه با دو آجر استوانه اي شكل محصور شده ، تصوير بسيار جالبي را نشان مي دهد . 
with one single exception , the remaining office buildings are designed on the basisof a simple cylinder ,3.5m(11.5ft) in diameter ,which intersects with a rectangular block , forming a 45 angle . this sole exception is an office block which retains the cylindrical element of its neighbors but has a completely different curved shape ,giving  contrast in the layout .
ساختمانهاي اداري باقيمانده بر پايه يك استوانه ساده به قطر ۵/۳ متر ( ۵/۱۱ فوت ) طراحي شدند كه با آجر مستطيل شكل به دو نيم تقسيم مي شود و با زاويه ۴۵ درجه فرم داده مي شوند . 
آجر اداري است كه قسمت استوانه اي شكل اطرافش را نگه مي دارد اما شكل منحني كاملا متفاوتي دارد و تضادي در يك قالب نشان مي دهد . 
اداره مركزي Leybold AG 
Gunter Behnish  
مكان : در آلترتائو 
تاريخ تكميل : ۱۹۹۱ 
معمار :  Gunter Behnish  
طرح : اداره مركزي Leybold AG 
عكس از : Cristian Kandzia 
aybold AG manufactures innovative , high quality machinery , focusing in particular on the production of prototypes. The headquarters building consists of a circular entrance in the north , from which point the route proceeds via an escalator above a light moquette floor occupying level +1 .

شركت Leybold AG ، توليد كننده نوآور با ماشين آلات با كيفيت و در حال حاضر روي توليدات پيش نمونه تمركز دارد . 
ساختمان اداره مركزي شامل يك ورودي مدور در قسمت شمالي است . با اين نكته كه مسير پيشروي از طريق يك پله برقي انجام ميشود ، در بالاي آن سطح level+1 


this gives access to all the functional areas : office levels +2 and +3 by means of regularly arranged vertical access elements : and the laboratory and production areas via communicating passages and stairways descending to level 0 , wich also accommodates the product reception and dispatch areas.
اين كار باعث دسترسي به تمام مناطق كاري ميشود : سطوح +۲ و +۳ ، بدين معنا كه بطور منظم اجزاء در دسترس عمودي مرتب شود و آزمايشگاه و مناطق توليدي از طريق passages ارتباط داشته باشند و رفت و آمد در راه پله ها به صفر برسد ( كاهش پيدا كند ) كه همچنين با پذيرش توليد سازگار باشد و به مناطق مختلف بفرستد . 
In this way the functions are separated into the different heights : clean production below , and the office areas above independent and free of intersection .thanks to this arrangement ,it was possible to install one single , straightforward ventilation and dust filter system for the laboratory and production hall , in such a way as to


allow the users to achieve cleanroom conditions for their own equipment , easily and accurately . the office and production areas are linked visually by generous expanses of glass , with the marketing center (level +3) added in the form of a gallery , and the design facilities located below (level +2 )

در اين راه عملكرد به چند مورد تقسيم مي شوند : تميز كردن زير مواد توليدي و بالاي مناطق اداري ، مستقل و جدا از هيچ گونه تقاطع ، از اين نظم و ترتيب متشكريم . اين امر امكان پذير بود كه يك علامت ، تهويه هوا و سيستم تهويه گردوغبار براي آزمايشگاه و سالن توليد نصب شود . در چنين راهي همانطور كه اجازه داده شد تمام استفاده كنندگان شرايط اتاق تميز براي وسايلشان به آساني و به راحتي بدست آورند . اداره و مناطق توليدي با شيشه هاي بسيار بزرگ و بلند با هم در ارتباط هستند ، با مركز مبادلات تجاري (level+3 ) كه آن در شكل گالري اضافه شده و امكانات طراحي در زير آن قرار گرفته است  ( level+2) .
The three office floors above are accessed by spiral stairways . the laboratory is designed to be self-sufficient and independent of the other sections . finally , the outer bastion elements are of crucial importance , given their unifying role in enveloping the whole of the complex whatever its orientation or purpose . 

سه طبقه اداري در بالا با پله هاي مارپيچي با هم در ارتباط هستند . آزمايشگاه واحدي كاملا مجزا و خودكفا از ساير قسمتها است . در پايان ، اجزاء بيروني حفاظهاي بسيار مهم هستند و نقش يكپارچگي آنها را در احاطه كردن كل اين مجموعه نشان مي دهد . 
دفتر مركزي  : Fred w.clarke 
طرح : دفتر براي NTT 
مكان : توكيو ژاپن
تاريخ ساخت : ۱۹۹۵-۱۹۹۰ 
معمار : Ceasar Pelli  Partners NTT ، سالن كنغراس ، مركز ارتباط ، رستوران و چشم انداز باغ 
عكس از: Cesar Pelli   Kanedi Monma Misuso Matsuoka 
on top of the initial rectangular shape , the architects set about enveloping the building to the greatest possible extent ,pulling back from the borders of the site and with the edges rounded symmetrically on the side facing the highway . the scheme is divided into two buildings , presenting their exterior facades on this line . one tower is a slender entity 
merging with its plinth in the parking area , with a low body element in the rounded highway .
در بالاي قسمت ورودي مستطيل شكل معماران احاطه كردند ساختمانها را تا بالاترين حد ممكن طراحي كردند و از قسمتهايي مرزي محوطه خارج شدند و لبه هايث گرد شده ساختمان كه بطور هم اندازه در يك طرف آن قرار گرفتند . اين طرح به دو ساختمان تقسيم شده است و در اين دو طرف 


روكارهاي بيروني را نمايش مي دهد . برجي طراحي شده نازك و بلند است كه لبه هاي آن با ستونهاي يش در قسمت پاركينگ قرار گرفته است اين برج داراي يك بدنه لاغري است كه در قسمت مدوري از شاهراه مرتفع شده قرار دارد .
a break in the construction of the perimeter allows a glimpse from the road of the interior ; this interior is formed by an intermediate space providing a public garden that opens in a fan shape from the entrance in the lower part of the façade , moving into the area delimited by the enveloping structure until the opposite face is reached , above the residential area . the lower body element is supported on the rounded façade , and accommodates a commercial center three stories in height ,faced in Minnesota stone in a delicate warm  pink color ; this extends along the entire plinth of the building ,seeking to provide continuity for the envelope .
يك شكست در ساختار دور و اطراف اجازه يك نظر اجمالي از راه داخلي را مي دهد . اين فضاي دروني با يك فضاي ابتدايي كه جهت آماده سازي يك باغچه عمومي است شكل داده ميشود كه به شكل يك فن از در ورودي در قسمت پايين تر از راه پله ها باز ميشود و به سمت يك قسمت احاطه شده پيش مي رود تا كل ساختمان را در برگيرد . قسمت اصلي پاييني با راه پله هاي چرخشي يا مدور محصور شده كه داراي يك مركز تجاري است كه ظاهر آن با سنگ Minnesta  به رنگ صورتي

 كمرنگ نشان داده ميشود . كشيدگي يا امتداد در طول كل پايه ساختمان جهت ارائه تداوم براي احاطه كردن است . 
the tower rises 30 stories above ground level for use as offices , and six floors below ground to accommodate , at the deepest levels , the telecommunication center , the conference hall , and , above these , the employees , restaurant 
اين برج ۳۰ طبقه دارد كه طبقه همكف بعنوان دفاتر اداري مورد استفاده قرار گرفته و ۶ طبقه زير همكف هم براي اين كار در نظر گرفته شده و عميق ترين سطوح يا طبقات ، مركز ارتباطات ، سالن كنفراس قرار دارد . در بالاي آنها سالن غذاخوري كاركنان است . 
the building is divided into two clearly distinct parts : a strip section curving above the interior garden , intended for office use , 
and a triangular area with its façade facing outwards, grouping the services and communications nuclei. 

اين ساختمان بطور واضح به دو قسمت تقسيم شده : يك بخش منحني شكل در بالاي باغچه داخلي كه براي كارهاي اداري است و يك بخش يا منطقه سه گوش مانند با راه پله هاي رو به بيرون كه مركز اصلي ارتباطات و سرويس دهي مي باشد . 

عتیقه زیرخاکی گنج