گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۱    کد محصول : ۱۳۹۰۰    حجم فایل : ۵۳۸۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد عمران شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

جايگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امروزي بر كسي پوشيده نيست. حمل و نقل يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن در جوامع بشري محسوبشده و در واقع شبكه هاي حمل و نقل با مولفه هاي مهمي همچون اقتصادامنيت وعدالت اجتماعي ارتباط تنگاتنگ دارند .درفرآيند توسعه اقتصادي واجتماعي كشورهاهمبستگي مستقيم ميان گسترش حمل ونقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر وجود دارد. به عبارت ديگر همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نيزافزايش مي يابد و به همين دليل است كه توسعه و رشد اقتصادي وابسته به توسعه بخش حمل ونقل است و فعاليتهاي حمل و نقل از جمله فعاليتهاي اساسي و زيربنايي براي رشد و تحول اقتصاد به حساب مي آيد. درطي سالهاي اخير رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقريبا” دو برابر رشد متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي كشور طي سالهاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ بوده است . سهم ارزش افزوده حمل ونقل در توليد ناخالص داخلي كشور از ۷/۴% در سال ۶۹ به ۱۰/۴% در سال ۷۹ رسیده است که بیانگر رشد ۴۰ درصدی می باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج