گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

شهرداري شهرستان شيروان به قسمت هاي زير تقسيم مي شود :

۱- حسابداري و امور مالي : در اين قسمت كليه ي عمليات مربوط به امور مالي و هزينه هاي انجام شده بررسي و ثبت مي شود .

۲- بايگاني : كليه پرونده هاي شهرداري در اين قسمت نگه داري مي شود .

۳- كامپيوتر : در اين قسمت

۴- دفتر شورا : در اين قسمت مشكلاتي كه توسط مردم عادي به شهر داري انتقال داده مي شود بررسي مي شود .

۵- امور اداري :

۶- حمل و نقل :

۷- اتاق شهردار و معاونت : محل استقرار شهردار و معاون است .

۸- دبير خانه : در اين قسمت عمليات صادر كردن نقشه هاي هوايي ، شماره زدن پرونده ها و نامه هاي وارد شده و ارسال شده انجام مي شود .

۹- حراست : حراست و نگهباني از شهرداري


عتیقه زیرخاکی گنج