گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۱صفه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock
در اين روشها چربی شير بوسيله انحلال در يک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقيق تر بوده و معمولاً بعنوان مقايسه و در کارهای تحقيقی مورد استفاده قرار ميگيرند. مهمترين و متداولترين روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و   Adem-Meillere
در اين روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده ميشود. مهمترين و متداولترين اين روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II ميباشد که برای تعيين نسبت درصد چربی شير کامل, شير پس چرخ و خامه بکار ميرود.
اين روش در سال ۱۸۹۲ بوسيله شيمی دان سويسی, دکترNicola Gerber , که يکی از بنيان گذاران صنايع شير سويس ميباشد, ابتکار گرديده است. سادگي, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که اين روش در عده زيادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپايي, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شير شناخته شود. در ايران نيز روش ژربر برای تعيين نسبت درصد چربی شير استاندارد گرديده است 
چربی سنج بطوريکه مشاهده می گردد, از يک مخزن استوانه ای, يک ستون مدرج و يک آمپول انتهايي تشکيل گرديده است.
سازمان بين المللی استاندارد(ISO) نوع چربی سنج را برای تعيين نسبت درصد چربی شير استاندارد نموده است که ستون مدرج انها از صفر تا ۴, ۵, ۶, ۷, ۸و ۱۰ درصد درجه بندی شده است . برای سنجش چربی شير گاوميش از چربی سنج هايي استفاده ميشود که از صفر تا ۱۰ يا حتی ۱۴ درصد درجه بندی شده است.
نوعی که معمولاً برای تعيين نسبت درصد چربی شير گاو بکار می رود از صفر تا ۷ درصد درجه بندی شده است. گنجايش اين چربی سنج تقريباً ۲۲ ميلي ليتر (۴/۰۵/۲۱ ميلی ليتر) ميباشد, فاصله بين صفر تا ۷ به ۷۰ بخش تقسيم گرديده است . درجه بندی چربی سنج ها طوری است که در ۲۰درجه سانتی گراد هر ۱۲۵/۰ ميلی ليتر معادل يک درصد چربی است.
دقت درجه بندی چربی سنج های جديد ژربر در حدود ۰۵/۰ است بدين معنی که اشتباه در عمل از ۰۵/۰ درصد بيشتر يا کمتر تجاوز نمی نمايد.
در روی آمپول انتهايي يک قسمت مات وجود دارد که مخصوص نوشتن شماره نمونه شير مورد آزمايش يا ساير مشخصات نمونه می باشد. دهانه مخزن چربی سنج نيز بسته بنوع دری که برای مسدود کردن آن بکار برده ميشود متفاوت است بدين معنی که در مورد چوب پنبه های معمولی برای جلوگيری از خروج چوب پنبه قسمت داخلی دهانه دارای فرورفتگی است. “در حاليکه برای درهای فشنگی داخل دهانه صاف و بدون فرورفتگی است.” 
چنانکه قبلاً نيز گفته شد برای جدا کردن چربی از ساير عناصر متشکله شير که تحت تإثير اسيدسولفوريک قرار ميگيرند, بايد از نيروی گريز از مرکز استفاده نمود.
سانتريفوژ بايد دارای سرعت متوسط ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقيقه باشد.
در آزمايشگاههای کوچک ميتوان از سانتريفوژهای دستی استفاده نمود ولی در ازمايشگاههای بزرگ مانند آزمايشگاههای کارخانه شير پاستوريزه که روزانه تعداد زيادی نمونه مورد آزمايش قرار ميگيرد, بايد سانتريفوژ 
الکتريکی برای ۲۴ تا ۳۶ ازمايش بکار برده شود. سانتريفوژ الکتزيکی مدل  ژربر برای آزمايشگاههای بزرگ بسيار مناسب است. اين سانتيفوز دارای دقيقه شمار, ترمز الکتريکی و شوفاژ بوده در موقع توقف چربی سنج ها با زاويه ۴۵ درجه قرار ميگيرند و در نتيجه ميتوان آنها را بسادگی از دستگاه خارج نمود.
برای اندازه گيری شير ميتوان از پيپت های ۱۱ ميلی ليتری معمولی يا از سرنگهای ۱۱ ميلي ليتری مخصوص شير استفاده نمود. در بعضی از آزمايشگاههای بزرگ نيز دستگاه توزيع خودکار شير مجهز به ۱۲ تا ۱۸ پيپت ۱۱ ميلي ليتری بکار برده می شود.
برای اندازه گيری اسيدسولفوريک و الکل آميليک ميتوان به ترتيب از پيپت های ۱۰ ميلي ليتری حبابدار و ۱ ميلي ليتری اسنفاده نمود . در آزمايشگاههای بزرگ دستگاههای توزيع خودکار اسيد سولفوريک يا الکل آميليک برای ۱۲ تا ۱۸ آزمايش نيز بکار برده ميشود.
با استفاده از دستگاههای توزيع خودکار ميتوان ۸۵ تا ۹۰درصد در وقت صرفه جويي نمود ولی بايد در نظر داشت که اين دستگاهها بطور کلی برای آزمايشگاههایي مناسب می باشند که روزانه ۱۰۰تا ۲۰۰ يا بيشتر نمونه مورد آزمايش قرار مي گيرد.
دستگاههای توزيع خودکار معمولاً از ۱۲ پيپت برای ۲۴ آزمايش يا ۱۸ پيپت برای ۳۶ آزمايش تشکيل گرديده اند(طرز کار با اين دستگاهها بعداً ذکر خواهد گرديد).
حمام آب بايد از فلزی ساخته شده باشد که در مقابل اسيد مقاوم باشد زيرا ممکن است در حين عمل يکی از چربی سنجها شکسته و اسيد سولفوريک محتوی آن به داخل حمام آب بريزد بعلاوه , بايد دارای يک دستگاه تنظيم حرارت باشد تا بتوان حمام آب را روی درجه حرارت مورد نظر, يعنی ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی گراد, تنظيم نمود.
   5- جايگاه چوبی , فلزی يا پلاستيکی برای چربی سنجها.
۶- وسائل لازم برای شستشوی چربی سنجها.
معرفهای لازم برای سنجش چربی به روش ژربر عبارتند از :
– اسيد سولفوريک, به وزن مخصوص ۰۰۵/۰  820/1در ۲۰درجه سانتی گراد. اين اسيد را ميتوان با رقيق نمودن اسيدسولفوريک  تجارتی به وزن مخصوص ۸۴۰/۱ تهيه نمود, بدين ترتيب که اسيد سولفوريک تجارتی را به نسبت ۹۰ تا ۹۱ درصد به آهستگی با آب رقيق نموده و پس از سرد شدن آن را در شيشه های قهوه ای ريخته و برای آنکه بخار آب موجود در هوا را به خود جذب ننمايد
در آن را محکم ميبنديم. بنا به عقيده Schulz , اسيد سولفوريکی که در روش ژربر بکار برده ميشود نبايد در هر ۱۰۰ ميلی ليتر بيش از ۵۰ميلي گرم نيتريت و نيترات(بر حسب     N2O3   )داشته باشد, در غير اين صورت در حين عمل در داخل چربی سنج مقداری گاز توليد شده و ايجاد کف مينمايد و در نتيجه چوب پنبه ها به خارج رانده ميشوند.
 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

    جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي‌‌شد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود كه تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.
   نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مي‌نمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است
شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود۷۵۰ كيلوكالري انرژي در هر ليتر مي‌تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.
  در اين ميان ، نكته قابل تامل ، حفظ بهداشت و سلامت شير از محل توليد تا مصرف نهايي آن است به طوريكه ضمن جلوگيري از فساد شير ، از سرايت احتمالي بيماري هاي مشترك انسان و دام نيز به مصرف كننده پيشگيري شود. هدف ارائه كنندگان اين طرح  ، جمع آوري شير ، حمل به محل اصلي واحد و سردسازي آن براي حمل نهايي به كارخانه هاي پاستوريزاسيون شير مي‌باشد كه علاوه بر اينكه نقش بسزايي در حفظ سلامت شير توليدي واحدهاي دامداري دارد، داراي توجيه اقتصادي مناسبي نيز مي‌باشد و همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم مي‌آورد. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.
کلسیم که نقش اساسی در شکل ‌گیری و استحکام استخوان ها و سلامت دندان ها دارد، از مهم‌ ترین ترکیبات موجود در شیر است.
فسفر که برای بسیاری از واکنش‌های شیمیایی بدن و فعال کردن آنزیم‌ها لازم است و در رشد و ترمیم بافتی دخالت دارد، در میان املاح موجود در شیر حضور داشته و به غیر از آن، سدیم و پتاسیم که در تنظیم اسیدی و بازی بودن سلول‌ های بدن نقش ایفا می کنند، با خوردن شیر دریافت می ‌شوند.
اما مهم‌ ترین خواص آن به قرار زیر است:
* نوشیدن شیر در بهبود علایم قاعدگی که با نام سندرم پیش از قاعدگی معروف است، نقش به سزایی دارد. بسیاری از خانم ‌ها قبل از دوران قاعدگی دچار نشانه‌هایی از جمله افسردگی، اختلالات خلقی، کمردرد و سردرد می ‌شوند. این افراد باید بدانند که مصرف شیر می ‌تواند این نشانه‌ها را تسکین دهد.
* شیر برای داشتن ناخن‌ها، دندان‌ها و موهایی سالم ‌تر لازم است. این نوشیدنی چون کلسیم فراوان دارد، مصرفش به همراه ویتامین D باعث استحکام استخوان‌ها و دندان ها و تقویت رشد موها و پیشگیری از ریزش آن ها می ‌شود. وجود کلسیم به همراه ویتامین A ، ویتامین های گروه B و پتاسیم مانع از نرم و نازک شدن موها می ‌شود و به درخشان شدن آن ها کمک فراوان می‌ کند.
 مطالعات بسیاری نشان داده است که مصرف روزانه شیر به همراه میوه‌ها و سبزیجات، هم در بچه‌ها و هم در بزرگسالان باعث کاهش فشار خون بالا می‌ شود.
اگر چه هنوز مکانیسم آن مشخص نیست، اما به نظر می‌‌ رسد که کلسیم، پتاسیم، منیزیم و پروتئین شیر نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.
 
* تحقیقات زیادی وجود دارد مبنی بر این که مصرف شیر و لبنیات، خطر بیماری‌ های قلبی ‌عروقی را کاهش می ‌دهد. مردانی که بیشتر از دیگران شیر مصرف می‌ کنند، کمتر دچار حملات قلبی می ‌شوند. همچنین مصرف شیر کم‌ چرب به دلیل سرشار بودن از کلسیم میزان کلسترول بد را در خون کاهش داده و میزان کلسترول خوب را بالا می برد، اما فراموش نكنید كه منظور ما از شیر، نوع كم چرب آن است.
 
* برخلاف تصور عموم، دیده شده است، افرادی که از شیر کم‌ چرب استفاده می‌ کنند، لاغرتر از سایرین هستند. شما می ‌توانید با مصرف شیر و لبنیات کم ‌چرب میزان کالری دریافتی تان را تحت کنترل داشته باشید تا از بروز چاقی، مخصوصا چاقی شکم پیشگیری شود.
نوشیدن شیر
* از آنجا که دوران نوجوانی و کودکی، مرحله ی خیلی مهم در سلامت جسمانی و روانی فرد است، رژیم غذایی سرشار از لبنیات و شیر در این دوران پایه ‌گذار دوران جوانی و میانسالی و حتی سالمندی سالم تر به حساب می آید.
به علاوه، مطالعات نشان می ‌دهد کودکانی که روزانه شیر مصرف می‌ کنند، از سایر کودکانی که علاقه‌ای به خوردن آن ندارند، باهوش ‌ترند.
 
* شیر دشمن دیابت نوع دوم است. محققان به این نتیجه دست یافته اند که مصرف منظم لبنیات و شیر کم‌ چرب می ‌تواند خطر بروز دیابت نوع دوم را در بزرگسالان پایین آورد.
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با گسترش صنایع بهداشتی ، در داخل کشور تقاضای شیرآلات بهداشتی با توجه به رشد همه روزه ساخت و سازمنازل و اماکن عمومی به همان نسبت و در بعضی موارد به نسبت چندین برابر افزایش می یابد . 
حمایت های بی دریغ دولت از صنایع داخلی در جهت خود کفایی کشور نیز پشتوانه خوبی  برای این صنعت می باشد . 
همچنین مواد اولیه ، نیروی انسانی و سایر امکانات تولید در داخل کشور جواب گوی نیازهای تولید کننده در این بخش می باشد . 
و نسبت به شیرآلات صنعتی از گستره کاربری بالایی برخوردار است . 
بنابراین این حقیر در این پروژه تولید شیرآلات بهداشتی را ارزیابی می نمایم زیرا شیرآلات بهداشتی امروزه جزء جدایی ناپذیر از منازل و اماکن می باشد و در هر منزل به تعداد مورد نیاز استفاده می گردد و در اماکن عمومی چه تعداد زیادی مورد استفاده قرار می گیرد . 
نام محصول شیرآلات بهداشتی می باشد که با نصب بر روی شبکه لوله کشی منازل و اماکن دیگر توان کنترل آب را دارا می باشد . 
و آنها در اماکن مذکور ( منازل و اماکن عمومی ) جهت شستشو و با آشامیدن استفاده می گردد. 
۲-۱-۲ ) طبقه بندی انواع محصول : 
طبقه بندی انواع محصول را  طبقه بندی کنیم . می توانیم انواع آنرا به سه دسته کلی زیر تقسیم کنیم . 
۱) شیر ساده : شامل شیرهای توکاسه ، دیواری و شلنگی . 
۲) شیرهای مخلوط : شامل شیرهای مخلوط ساده ، تک پایه و سه تکه 
۳) شیرهای کنترل ارتباطی 
این شیرها از نظر جنس تولیدی از انواع مختلف ساخته می شوند که شامل : 
الف) تفلون
ب) استیل 
ج) برنج با روکش کروم نیکل 
در این پروژه مطالعه بر روی شیر توکاسه با جنس برنج و روکش کروم و نیکل می باشد . 
۳-۱-۲) مشخصات فنی محصول :
این محصول از چند قسمت اصلی تشکیل شده است که بعد از ساخت قطعات بر روی هم مونتاژ می گردد . 
وزن هر شیر به طور متوسط ۱۱۰۰ گرم می باشد . 
در این شیرآلات واشرهایی استفاده می شود که از جنس لاستیک یا پلاستیک هستند . 
با توجه به شکل محصول برای آن بسته بندی خاصی در نظر می گیریم .
و صدور آن به بازار بصورت بسته بندی جعبه ای ( کارتن ) تکی یا ۵ تایی می باشد . البته قطعات در داخل نایلون های شفاف قرار داده می شود . 
مراحل تولید :
۱) تولید آبریز : 
روش مد نظر برای تولید این قطعه روشن ریخته گری می باشد . در این روش که از قالب فلزی انجام می شود قطعات بعد از ریخته گری ماشین کاری می گردد . و سپس جهت آبکاری ارسال می گردد . البته ممکن است ، قطعات برجستگی هایی داشته باشد که توسط دستگاه پولیش سطوح کاملاً صاف می گردد .
۲) تولید بدنه :
بدنه اصلی شیراز جنس برنج به روشن ریخته گری از نوع قالب فلزی ساخته می شود و پس از آن عملیات پولیش انجام می گیرد . بعد از آن آبکاری می گردد . 
لازم به توضیح است که به دلیل وجود صنایع آبکاری در کشور ، امکانات آبکاری از خارج از شرکت در اختیار تولید این محصول قرار می گیرد و هزینه آن پرداخت می گردد . 
در ریخته گری این قطعه ابتداء قالب های مخصوص را که عموماً با قطعات دیگر نیز همراه است را آماده نموده و مواد لازم را در کوره مذاب نموده و درون قالب می ریزند . 
بعد از ریخته گری قطعات را جهت ماشین کاری منتقل می کنند و کارهای قلاویز کاری و ماشین کاری را انجام می دهند . 
۳) تولید دستگیره ها :
دستگیره ها نیز از جنس برنج بوده و به وسیله عملیات ریخته گری از نوع قالب فلزی ساخته می شود . 
روش تولید این قطعه نیز مانند تولید بدنه می باشد . جهت کارهای ماشین کاری این قطعه به ۳ دستگاه سری تراش که کار قطعات دیگر را انجام می دهد نیاز داریم . 
۴) تولید پایه کج :
پایه های کج نیز از جنس برنج به روش ریخته گری قالب فلزی ساخته می شوند . این قطعه ، از همان روش ساخت و تولید بدنه و دستگیره ساخته می شود . 
البته قطعه کوچک نیز به پایه های کج متصل است که جهت محکم نمودن و ثابت نگه داشتن شیر به محل استفاده می شود . 
این دو قطعه توسط یک دستگاه پرس ۴۰ تن تهیه می شود . 
۵) تولید لوله رابط :
ما می توانیم آنرا در داخل شرکت تولید نمائیم به این ترتیب که :
یکی از فرایندهای تولید این قطعه ، ماشین کاری و تولید لوله رابط است . شکل خرطومی این قطعه توسط دستگاه تراش و سری تراش ایجاد می گردد . 
ولی به دلیل اینکه جنس پلاستیکی آن مقرون به صرفه است . و شرکتهای داخلی زیادی آنرا تولید می کنند . در این پروژه این قطعات از جنس پلاستیک در نظر گرفته شده است که از بیرون شرکت وارد خط تولید می گردد . 
۶) تولید مغزی :
مغزی با روش سری تراش تولید می گردد . وزن این قطعه در حدود ۶۰ گرم است و شامل سه قسمت اصلی به شرح ذیل می باشد : 
۱- کله مغزی : قسمتی از مغزی که به بدنه شیر پیچ می شود .
۲- میله مغزی : که از درون کله مغزی عبور می کند . 
۳- فرفره : واشر آب بندی بر روی این قطعه سوار می شود . و بر اساس چرخش آن میله مغزی به بالا و پایین حرکت کرده و شیر را قطع و وصل می کند . 
۷) قطعات خریدنی : 
قطعاتی مانند واشرها از شرکت های سازنده در داخل کشور تهیه می شود زیرا خرید آنها نسبت به تولید آن در شرکت مقرون به صرفه تر است . 
۸) مونتاژ :
قطعات بعد از آماده شدن به مونتاژ ارسال می گردند . 
در خط مونتاژ بدنه اصلی شیر به قطعات جانبی دیگر متصل می گردند . 
پایه های کج به پایه های آن ( واشر ها ) متصل می گردند و توسط مهره های لازم به بدنه اصلی اتصال داده می شوند . 
بعد از آن لوله های رابط به پایه کج اتصال آزاد می شوند . سپس مغزی ها را بر روی آن سوار می کنند و بعد از نصب مغزی ها دستگیره ها نیز به بدنه اصلی متصل می شوند . 
در بعضی موارد لوله های رابط یا قطعات دیگر به صورت جداگانه در داخل بسته بندی کلی محصول قرار داده می شود تا مصرف کننده در هنگام نصب خود آنها را نصب نماید . 
 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق شیر-خرید اینترنتی تحقیق شیر-دانلود رایگان مقاله شیر-تحقیق  شیر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقدمه 
نحوه زندگی و تغذیه 
پراکندگی در ایران 
نژاد شیر ایرانی 
پراکندگی جهانی 
شير جوان در حال شكار
شیر از لحاظ اندازه بدن و دم تقریبا مانند ببر است ولی از لحاظ داشتن رنگ یکنواخت گندمگون که بدون نوارهای تیره عرضی است با آن تفاوت می‌کند. در شیر در انتهای دم یک دسته موی سیاه ودر عقب گوش یک لکه سیاه وجود دارد و بین پهلوهای بدن با ناحیه شکم و سطح خارجی با سطح داخلی دستها و پاها اختلاف زیادی دیده نمی‌شود. در پهلوها و بالای گردن موهای بلند به صورت یال وجود دارد.
نرها از ماده‌ها بزرگتر هستند و در نرهای بالغ در بالای شانه تا بالای سر و روی گونه‌ها و پهلوهای گردن تا سینه موهای بلند یال مانند روئیده شده است. اندازه یال در نژادهای مختلف شیر متفاوت است. در شیر ایرانی یال کوتاهتر است. بچه‌های تازه متولد شده گاهی به رنگ یکنواخت هستند 
نحوه زندگی و تغذیه 
شیر مانند سایر گوشتخواران در روز استراحت کرده و در شب بخصوص اوایل شب فعالیت می‌کند. از علفخواران بزرگ مانند خوک وحشی و گوزن و سایر سم‌داران اهلی مانند گاو و گاومیش تغذیه می‌کند. گاهی به انسان حمله‌ور می‌شود ولی معمولا برای دفاع از خود انسان را مورد حمله قرار می‌دهد. در حدود پنج سالگی کاملا بالغ می‌شوند. بعد از تولد بچه‌ها نرها مادر و بچه‌ها را ترک نمی‌کنند. دوران آبستنی در حدود ۱۰۵ تا ۱۱۲ روز است. بچه‌ها ۲ تا ۵ است. بچه‌ها معمولا با چشم بسته متولد می‌شوند و بعد از ۶ روز چشم باز می‌کنند. مدت تغذیه از شیر مادر در حدود ۳ ماه است. 
پراکندگی در ایران 
یکی از قدیمی‌ترین شرحی که درباره شیر ایران وجود دارد مربوط به کتاب نزهت‌القلوب است که در سال ۷۴۰ هجری بوسیله حمدالله مستوفی قزوینی تالیف شده است. در این کتاب نوشته شده است: مرغزار دشت ارژن بر کنار بحیره است که در آن صحرا است و در این محدوده بیشه است که در آن شیر شرزه بسیار باشد. طول این مرغزار دو فرسنگ و در عرض یک فرسنگ است. W.Ousley در سال ۱۸۱۹ ضمن اشاره به وجود شیر در جنوب ایران می‌نویسد که بوشهر به علت داشتن شیر زیاد به معدن شیر معروف بوده است. شیر در جنگلها و بیشه‌ها و نیزارها و بوته‌زارهای جنوب ایران از حوالی شیراز در فارس تا حدود کارون در خوزستان می‌زیسته است. 
 
نژاد شیر ایرانی 
این نژاد بوسیله تعدادی صفات از شیر آفریقایی تفاوت می‌کند. در جمجمه صندوق صماخ کمتر متورم بوده و ناحیه پس حدقه‌ای کوتاه‌تر و سوراخ جلوی حدقه‌ای معمولا بوسیله دیواره میانی به دو قسمت شده است. از لحاظ صفات خارجی دسته موهای انتهایی دم بلندترو دسته موهای بلند آرنج و ناحیه شکم نسبتا رشد بیشتر داشته و یال کوتاهتر است. موها بر حسب فصل ممکن است کوتاه و نرم یا بلند و ضخیم باشند. رنگ کلی بدن متغیر است و از گندمگون مخلوط با سرخی و سایه‌ای از سیاهی تا خاکستری با خاکستری نخودی و گاهی با سایه‌ای از نخودی مایل به سفید تغییر می‌کند. یال نیز ازلحاظ شکل رنگ متغیر است. 
پراکندگی جهانی 
در جنگلهای گیر در کتیاور هندوستان ، نواحی استوایی آفریقا از سمالی لند تا سودان و تا جنوب غربی آفریقا دیده می‌شود.
شیر جانوری قوی با سری بزرگ، پاهای بزرگ و قوی و دمی بلند از جنس پلنگ‌شکلان (Panthera) است. اندازهٔ بدن او ۱۴۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر و اندازهٔ دم او ۶۷ تا ۱۰۰ سانتیمتر است. نوع نر بزرگتر از ماده‌است و نرها بر روی گردن و شانهٔ خود دارای یال نیز می‌باشند. رنگ بدن شیرها بین قهوه‌ای مایل به زرد و قهوه‌ای مایل به سرخ متغیّر است. رنگ یال شیرهای نر نیز از زرد روشن تا سیاه متغیّر است. همچون دیگر گربه سانان بزرگ شیرها نیز می‌توانند به سرعتهای بالا دست یابند و آن را برای مدّت کوتاهی حفظ کنند. در گذشته در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا به وفور یافت می‌شدند ولی اکنون فقط در جنوب صحرای بزرگ در آفریقا و در منطقهٔ حفاظت شده‌ای در شمال غربی هند زندگی می‌کنند. شیر برخلاف مشهور بودن به سلطان جنگل در بیشهها زندگی می‌کند. این جانور ۲۰ ساعت در روز به استراحت می‌پردازند. شیرها معمولاً در طول روز به شکار می‌پردازند ولی در مناطقی که آنها را شکار می‌کنند تنها در هنگام شب فعّال هستند. آنها گروهی زندگی می‌کنند و هر گروه متشکّل از سه شیر نر، پانزده ماده و توله هایشان در یک قلمرو مشخّص است. شیرها از قلمرو خود در مقابل بیگانگان که گاهی شیرهای نر غریبه هستند دفاع می‌کنند. گروه‌های دیگری نیز هستند که فقط از شیرهای نر مجّرد تشکیل شده‌اند. شیرها جانورانی مانند گوراسب و غزال را برای تغذیه شکار می‌کنند. آنها جانوران بزرگتر مانند بوفالوها و زرّافه‌ها را نیز به صورت دست جمعی و به کمک یکدیگر شکار می‌کنند. حتّی پرندگان و گاهی کروکدیلها نیز به دست آنها گرفتار می‌شوند. شکارکردن بیشتر به عهدهٔ شیرهای ماده‌است.
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

گاو نژاد برهمن ویژگیها شیر جثه زیستگاه وزن شیردهی ارزان 1395 1394 2016 cow animal

در این تحقیق اطلاعات کاملی در مورد نژاد گاوهای برهمن و ویژگی های آن بدست خواهید آورد.

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۷

مقدمه و چکیده:

نژاد برهمن كه از گاوهاي بوسينديكاس سرچشمه گرفته، در اصل از هند آورده شده است. طي قرن ها قرار گرفتن در معرض ذخاير غذايي ناكافي، آفات حشره اي، انگل ها، بيماري ها و آب و هواي بسيار گرم هند، گاو بومي، سازگاري هاي قابل توجهي براي بقا ايجاد كرده است. اين گاوها “گاوهاي مقدس هند” هستند و بسياري از كساني كه مذهب هندو دارند از گوشت آنها نمي خورند، اجازه نمي دهند كه آنها را بكشند و آنها را نمي فروشند. اين موارد به علاوة قوانين قرنطينه سازي در ايالات متحده، واردات اين گاوها از هند به آمريكا را مشكل كرده است. تمام گاوهاي بوسينديكاس با يك برآمدگي در بالاي شانه و گردن شناخته مي شوند……….

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

      شير به عنوان  يك ماده ي غذايي ارزشمند نخستين  و كامل ترين غذاي نوزاد انسان و حيوان را تشكيل مي دهد و در تمام طول دوران رشد عنصري حياتي در جيره غذايي و الگوي تغذيه محسوب مي شود .
مواد غذايي  مختلفي  كه  مورد  استفاده بشر قرار مي گيرند ، عمدتا به عنوان ماده غذايي آفريده نشده اند بلكه يك قسمت از يك موجود جاندار و يا زنده بوده و يا مثل  تخم مرغ  و عسل  جهت  برآوردن احتياجات ديگري از قبيل ازدياد نسل و تغذيه زمستاني مي باشند .
شير را نمي توان به عنوان مخلوطي از پروتئين , چربي , كربوهيدرات , مواد معدني و ويتامين ها معرفي نمود . چون مخلوط  نمودن اين مواد هيچ  موقع شير را به  وجود نخواهد آورد  و آزمايشات  مختلف  انجام  يافته در اين مورد نيز تا  به حال  نتيجه اي نداده است . مواد  متشكله  شير از حالت  خيلي   ساده  تا خيلي  پيچيده  ( كمپلكس )  كه تركيب  و ساختمان  قسمتي  از آن ها هنوز به  طور كامل  مشخص   و روشن  نيست  عبارتند از :
«« پروتئين ها – چربي ها – كربوهيدرات ها – مواد معدني و ويتامين ها  »»
تحقيقات زيادي  كه در اين زمينه انجام  شده و حتي تحقيقات  سال هاي اخير هم هنوز نتوانسته اند تركيبات شير را با تمام جزئيات آن روشن نمايد .
      طي  روزهاي  نخست زايمان به  لحاظ ايجاد  دگرگوني گسترده  در تركيبات آن را « آغوز » مي خوانند .
تغذيه  نوزاد  با  « آغوز »  بسيار مهم  و  ضروري است .   وجود  « فيزيم »  زياد  در « آغوز » آن را ملين مي كند و به اين ترتيب در تميز شدن  روده هاي  نوزاد  و جلوگير ي از تجمع  ميكروب هاي  مضر نقش اساسي  دارد . به همين  دليل وجود پاتن و مواد ايمني  ساز كارشنا سان  علوم  تغذيه  مصرف  آغوز كاملا  طبيعي  مي دانند  . همين كارشناسان در تشريح تفاوت هاي موجود بين شير و آغوز مي گويند . ميزان پروتئين و چربي  و در نهايت ماده ي خشك  در آغوز بيشتر از شير است و همچنين به  خاطر تفاوت تركيب  پروتئين هاي آغوز با  تركيب  پروتئين هاي  شير آغوز در مقابل مايه پنير حساس نبوده و منعقد نمي شود ، بنابراين از آغوز نمي توان پرورش معمول پنير تهيه كرد و شير مانند:  بسياري  از مواد غذايي  ديگر خواص  خود را به مدت زيادي نمي تواند حفظ  كند .شيربه خودي خود حتي اگردربهداشتي ترين  شرايط  نيز دوشيده شود ، داراي ميكروب است حتي اگر دام از  سلامت كامل برخوردار باشد .

      شير پس از خروج از پستان  در مرحله دوشش  و پس از‌ آن در معرض آلوده شدن به انواع ميكروب ها مي تواند قرار مي گيرد .
شير به صورت  دايمي  تركيب و خواص خود را تغيير مي دهد و اين عمل تحت تأثير ميكرو ارگانيسم ها و آنزيم هاي موجود در تركيب انجام مي شود . شير را نبايد تنها به عنوان يك نوشيدني تلقي كرد ، بلكه ماده ي خام و  ماده  اصلي  خيلي از فرآورده هاي شيري  از  قبيل كره – خامه – پنير – ماست – شيرهاي  كندانسه  و خشك –  بستني و غيره را تشكيل مي دهد و درجات خوبي و مقاومت و ارزش مواد  فوق بسته  به  ماده ي تشكيل دهنده ي اصلي آن يعني شير مي باشد.
      براي اين كه بتوان به طور صحيح تركيب شير را بررسي كرد ، بهتر است آنرا به دو قسمت آب و ماده ي  خشك   تقسيم  كنيم .  قسمت  اعظم  تركيب  شير را  ( 4/87 % ) آب تشكيل مي دهد. و آن محيطي  است كه تمام مواد متشكله شير به صورت محلول و يا  ديسپريسون  در آن  قرار گرفته اند . فونكسيون  آب  در بدن  خيلي مهم  است ،  به طوري  كه  نوزاد احتياج  آب بدن  خود  را از آب شير تأمين مي نمايد . به غير ازآب مواد ديگر متشكله شير را تحت عنوان ماده ي خشك نام مي بريم .
                                        <<< آب – شير = ماده خشك>>>
در شير  گاوه  به  طور كلي ماده  خشك  6/12 درصد شير را تشكيل مي دهد كه مهم ترين  قسمت هاي ماده ي خشك را لاكتوز – چربي – مواد ازته – مواد مينرال تشكيل مي دهند .  در تركيبات  شير لاكتوز بعد از آب از لحاظ  مقدار بيشترين  قسمت  آن را تشكيل مي دهد ، لاكتوزدر شير گاو بيشتر از يك سوم ماده خشك  يعني  3/ 37درصد  را تشكيل مي دهد . يكي ديگر از مواد  مهم  ماده ي خشك شير ، چربي است كه مقدار آن در شير به طور متوسط ۷/۳ % و در ماده ي خشك  4/29 %  مي باشد . اين  ماده سبك ترين  ماده ي  متشكله  شير  بوده كه  فوري  تحت  تأثير عوامل   مختلف   قرار گرفته و تغییر مي يابد ، چربي به حالت امولسيون در داخل شير قرار دارد . 
چربي هاي  شير را از  دو گروه  چربي هاي  حقيقي  « گليسيريدها »  و يا موا د شبيه چربي و يا وابستگي به چربي تشكيل شده است .
مواد ازت دار :
      مواد ازت دار به نسبت ۴/۳ % درشيرو ۸/۲۸ % از ماده ي خشك را  تشكيل مي دهد  قسمت  اعظم  مواد  ازت دار ( ۹۵ % )  شيررا  پروتئين ها تشكيل مي دهند . پروتئين هاي شير هم قسمت اعظم ( ۸۰ % ) از كازئين تشكيل مي شود .
مينرال يا مواد معدني :
۷۵/۰ درصد شير و ۵/۵ % ماده ي خشك را تشكيل مي دهند . برخي  از مواد معدني كه در بروز خيلي  از  خواص   فيزيكي  و شيميايي  و حتي  تكنولوژي  شير موثرند ، محلول  بوده  و برخي  ديگر به  حالت  كلوئيدي در داخل شير موجود مي باشنند . اين مواد  ( كلسيم – سديم – پتاسيم – منيزيم – آهن – مس  – يد )  به حالت  فسفات ها  و كلرورها وجود دارد .
كميت هاي فيزيكي قابل اندازه گيري شير :
وزن مخصوص شير :
      شير ماده اي  است  كه  از تجمع  مواد مختلفي به وجود آمده و مسلما وزن مخصوص هر يك  از اين مواد  در وزن  مخصوص شير تأثير به  خصوصي  خواهند  داشت .به عبارت  ديگر مي توان  گفت : وزن  مخصوص  شير مقدار متوسطي  است  از وزن مخصوص مواد متشكله شير ، وزن مخصوص شير گاو به طور متوسط ۰۲۳/۱ مي باشد  يعني ۳۲/۰ ميلي گرم از آب مقطر سنگين تر است ( لازم به ذكر است كه وزن مخصوص  شير قابل  قبول در كارخانجات  شير داخلي مابين ۰۲۸/۱ – ۰۳۲/۱ مي باشد ) . مي توان گفت كه هر چه نمونه شير از لحاظ  ماده ي خشك غني  بوده باشد به همان نسبت بر وزن مخصوص آن افزوده خواهد شد ، به  عنوان  مثال مي توان  شير انسان با  وزن  مخصوص ۰۳۰/۱ و شير گوسفند با وزن مخصوص ۰۳۶ /۱ و شير گاوه با ۰۳۲/۱ را ذكر كر د و نتيجه گرفت كه  چون ماده ي خشك  شير انسان  كمتر است و در نتيجه وزن مخصوص كمتري را دارا مي باشد .
**************************************

      وزن مخصوص  به  وسيله ي دستگاههاي شيشه اي كوچكي به نام « لاكتودانسيمتر » اندازه گيري  مي شود . در كارخانه  شير با  اندازه گيري  وزن  مخصوص به اضافه نمودن آب در شير و يا برداشت چربي شير پي  مي برند و به  همين  خاطر از تحويل شیر با دانسته كمتر يا بيشتر از اعداد فوق خودداري مي نمايند.
ويسكوزيته شير :
      شير محلولي است كه غليظ تر از آب مي باشد و در اثناي خالي كردن آن از ظرفي به ظرف ديگر مقاومتي از خود نشان مي دهد كه در اصطلاح به  نام  « ويسكوزيته » يا كشش سطحي ناميده مي شود.كه اين خاصيت ازامولسيون مواد كولوئيدال مخصوصا كازئين  يا چربي  شير حاصل  مي شود ،  ويستكوزيته  آب  در۲۰ درجه  سانتي گراد ۰۰۵/۱ بوده در حالي كه ويسكوزيته  شير ۲ مي باشد ، بعضي از ميكروب ها مانند :
Ract , Lactic viscosus ., Mesntericus viscosus , Coli aerogenes   سبب افزايش ويسكوزيته  و حرارت باعث كاهش ويسكوزيته شير مي شوند . ويسكوزيته شيرتوسط دستگاه ويسكوزي متراندازه گيري ميشود.كه در  كارخانجات در حال حاضر انجام نمي گيرد .
*************************************
اسيديته شير :
PH  شير تازه دوشيده  شده  برابر ۶/ ۶ مي باشد.  يعني  شير تازه  خاصيت  اسيدي ضعيفي دارد . هرگاه شير تازه در مجاورت  فنل  فتالئين با سود ۱/۰ نرمال تيتر شود به ۶/۱  سانتي  متر سود , سود آور احتياج  مي باشد.  كه  اگر اين  مقدار را بر حسب اسيدلاكتيك  بيان  كنيم  مقدار ۱۶/۰  درصد  خواهد  بود . اين اسيديته  به نام  اسيديته طبيعي شير كه از كازئين – فسفات ها – سيترال ها و البومين  حاصل مي شود ، گفته مي شود اسيديته شير گاو تحت  تأثير عوامل  مختلف  قرار گرفته  به طوري كه مقدار اسيديته آن بين  3/0 تا ۸/۰  درصد متغير مي باشد ، به طوري كه مي دانيد شير قادر به محافظت اسيديته  خود  نبوده  و تحت  تأثير عوامل  مختلف  از جمله  باكتري هاي لاكتيك  قرار  گرفته و بر مقدار اسيد لاكتيك افزوده مي گردد .
توسعه اسيديته در شير غير مطلوب مي باشد چون سبب تغييراتي در حالت تازگي و مزه شير مي شود . علاوه بر آن در مراحل مختلف تكنولوژي شير مشكلاتي را پيش مي آورد و باعث انعقاد آن در لوله ها و مخازن مي شود .
كارخانه هاي شير بر روي اسيديته شير تأكيد فراوان  داشته  و از فاكتور هاي  تحويل شير محسوب مي شود . اسيديته شير در كارخانه هاي  داخلي بر اساس  روش در نيك  Dornik  بيان مي شود و اسيديته قابل قبول شير حداكثر ۱۸ درجه در نيك  و حداقل ۱۳ درجه در نيك مي باشد .بعضي از بيماري ها باعث  كاهش اسيديته  مي شود. و به همين خاطرحداقل آن نيزدرنظر گرفته ميشود .درجه درنيك با تيتراسيون ۱۰سي سي  شيربا  سود به دست مي آيد .روشهاي  ديگر مثل  تورنر وسوكسلت هنكل دركارخانه هاي شير به كار گرفته نمي شود .
***********************************
نقطه ي انجماد شير :
      نقطه ي  انجماد شير يكي از فاكتورهايي  است  كه در كارخانه هاي  شير به  وسيله ي دستگاه  كريوسكوپ “ Cryscop ” اندازه گيري  مي شود . با  اندازه  گيري  نقطه ي انجماد شير به وجود مواد افزودني مانند: جوش شيرين براي پايين  آوردن اسيديته پي مي برند . مواد افزودني نقطه ي انجماد شير را پايين  مي آورند ، نقطه ي انجماد  شير به خاطر وجود مواد محلول حقيقي مانند: لاكتوز و مواد  معدني  كمي  پايين  تر از آب و در حدود۵۴/۰ درجه مي باشد. و مواد ديگر مانند: چربي ها و پروتئين ها  در روي نقطه  انجماد  شير تأثير چنداني  ندارند . نقطه  انجماد  شير مانند: فشار اسمزي مقدار ثابتي است  كه  از اين خاصيت علاوه  بر كشف  مواد افزوني  به كشف  تقلبات مانند: اضافه كردن آب به  شير كمك  مي نمايد . افزايش اسيديته نقطه انجماد را پايين تر مي آورد . در كارخانه شير تهران  هم اكنون از اين دستگاه استفاده مي شود .
       
اهميت و ضرورت استفاده از مواد لبني پاستوريزه :
      شير ۳۰ درصد كل  پروتئين – ۷۵ درصد  كلسيم – ۲۰ درصد  كالري  و كمتر از ۳۰ درصد چربي  مورد  نياز بدن انسان را تأمين مي كند . به  لحاظ  اقتصادي  نيز شير و فرآورده هاي آن از جمله ارزان ترين منابع تأمين پروتئين جامعه است .
 امروزه استفاده از شير پاستوريزه و هموژنيزه مورد سفارش و تأكيد محافل بهداشتي در جهان قرار دارد و بسياري از اين مراكز از جمله سازمان  بهداشت  جهاني  اساسا استفاده از شير غير پاستوريزه و هموژنيزه را درالگوي تغذيه مردم كشورها به ويژه كودكان مرود مي دانند واز دولتها مي خواهند كه كنترل و نظارت  دقيق تر و گسترده تري در اين زمينه به عمل آورند .
استفاده از شير و لبنيات غير پاستوريزه  به  لحاظ  فعال  بودن  ميكرو ارگانيسم ها  و باكتري هاي  بيماري زاي  خطرناكي را متوجه سلامت انسان مي كند ، به  ويژه  آنكه برخي بيماري هاي مشترك دام و انسان نيز به راحتي از طريق شير به مصرف كننده آن منتقل مي شود . تهيه و توليد اين ماده ي حياتي به روش صحيح و اصولي از يك   قرن پيش در بعضي ازكشورهاي جهان شروع شده است .امروزه كارخانه هاي شيرازنقطه نظر اقتصادي و تهيه مواد لبني بهداشتي از اهميت زيادي برخوردار شده اند . 
هدف از پاستوريزاسيون از بين بردن يا غير فعال كردن باكتري هاي بيماري زا طي عمليات اجرايي  است. حرارت به عنوان  يك عامل  موثر در از بين  بردن  اين  گونه باكتري ها  در شير محسوب مي شود.  و ميزان  درجه  حرارت  با  توجه  به  وضع فيزيولوژيكي ميكروب و وضع فيزيكي شير متغير است  بسياري ازميكروب شناسان بر اين عقيده اند كه  ميكروب سل  نسبت به  ساير ميكروب هاي  بيماري زا  در برابر حرارت  مقاومت  بيشتري دارد . بنابراين بايستي شير تا حد لازم حرارت داده شود ، آن گونه كه قادر به از بين بردن ميكروب سل باشد .
پاستوريزاسيون نياز به زمينه هاي مساعدي دارد كه  بايستي  فراهم شود . از جمله ي اين زمينه ها عبارتست: ازنگهداري شير به صورت سرد تا پيش  از پاستوريزاسيون با اين  كار از تشكيل زهرکه  ناشي  از « استافيلوكوك » كه  در برابر حرارت مقاوم است ، جلوگيري مي شود .
بيماري هاي مشترك انسان و دام :
      بروسلولز يا تب مالت يكي از بيماري هاي مشترك انسان و دام است كه  بيشتر از راه مصرف شير و محصولات لبني غير پاستوريزه ، گوشت و يا تماس با فضولات آلوده حيوان  به  انسان  سرايت مي كند . در شير آلوده  به  تب مالت هيچ  گونه  تغييري  در ظاهر شير و طعم آن كه باعث شناخت شير آلوده از شير سالم شود ، به وجود نمي آيد  ترش  شدن  شير تا  حدودي  ميكروب  اين  بيماري را كاهش  مي دهد ،  اما  در كمتر از چند روز كاملا از بين نمي رود ، خامه اي كه از شير آلوده به ميكروب بيماري تب مالت تهيه  شده  باشد  معمولا  بيشتر از بقيه شير آلوده مي شود و ميكرو ارگانيسم ها مدت زيادي  در آن  زنده  مي مانند . مقاومت  ميكروب  بيماري تب  مالت  در  برابر حرارت كمتر از مقاومت ميكروب بيماري سل  بوده و در اثر حرارت  كافي  از  بين مي رود .در نهايت مي توان گفت كه شير خام – خامه – كره و پنير تهيه  شده از  شير غير پاستوريزه از نظر آلودگي به ميكروب بیماري تب مالت خطرناك ترين فرآورده ها به شمارمي ورد و براي حفظ سلامت بايستي از مصرف آنها به شدت پرهيز كرد .
همان طور كه در بالا اشاره شد ، بیماري سل  نيز از طريق  شير خام و فرآورده هاي لبني غير پاستوريزه به انسان سرايت مي كند . رفع  با سيل سل در شير خام به  تناوب صورت مي گيرد . آن گونه كه اگر تنها از يك نمونه ي  شير حيوان  مبتلا آزمايش  به عمل آيد ممكن است باسيل سل در آن مشاهده نشود ، تنها راه جلوگيري از ابتلا به اين بيماري خطرناك جوشاندن شير و نيز تهيه ي  فرآورده هاي لبني با  روش پاستوريزه است . ساير  بيماري هايي  كه از طريق  شير و مواد  لبني غير پاستوريزه  به  انسان منتقل  مي شود ، عبارت است: از  تب هاي حصبه اي  و شبه  حصبه اي – ديفتري – تب كيو – سياه زخم – نوعي مسموميت كه منجر به مرگ مي شود و بيماري عفوني .
 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-خرید اینترنتی پایان نامه محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-دانلود رایگان سمینار محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-پایان نامه محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه-دانلود رایگان مقاله محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه
این فایل در ۶۴صفحه قابل ویرایش تهیه ده وبه موارد زیر می پردازد:
این فایل در باره صنعت لبنیات کشور می باشد وبه محصولات تولیدی این شرکت به صورت کامل پرداخته وهم چنین استانداردهایی که در این شرکت وجود دارد محصولات لبنی برای ما بسیار مهم می باشد وبه همین دلیل سعی شده است که این مطالعه به روش تهیه آنها بپردازد

انسان از دير باز ارزش غذايي شير و نقش آن را در تغذيه شناخته ودر اين زمينه تاكنون مقالات وكتاب هاي زيادي نيز نوشته است. اما مي دانيم كه شير با داشتن ويژگي ها وصفات ممتاز غذايي،به سرعت در معرض آلودگي هاي گو ناگون قرار دارد واگر بهداشت آن در مراحل مختلف شير دوشي،جمع آوري، حمل ونقل،تبديل وفرآوري در كارخانه، توزيع ومصرف رعايت نشود، مي تواند بيماريها وعوارض مختلفي را از حيوان به انسان ويا از انسان به انسان منتقل كند.

از سال ۱۹۳۰كه استفاده از دستگاه هاي پاستوريزاسيون در فرآوري شير، متداول وعرضه فرآورده هاي غير پاستوريزه در كشورهاي صنعتي ممنوع شد، شيوع اينگونه بيماريها به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش يافته وبا استناد به گزارشهاي بي شمار،تا كنون شيوع هيچ گونه بيماري ناشي از مصرف شير و فرآورده هاي آن كه بطور صحيح پاستوريزه شده باشد،ديده نشده است.

متاًسفانه در كشورهاي در حال توسعه هنوز چنين وضع مطلوبي پديد نيامده وبه همين دليل احتمال بروز بيماريهاي بسياري با مصرف شير و فرآورده هاي غير پاستوريزه آن وجود دارد.اين در حالي است كه به دليل فقدان يا عدم كفايت شيوه هاي پژوهشي و گزارشي موجود،وسعت ودامنه حقيقي موضوع هنوز در مرحله حدس و تخمين باقي مانده است.

در حال حاضر فقط حدود يك سوم شير توليد شده در كشور به كارخانه هاي فرآوري شير تحويل مي شود كه مشمول استاندارد اجباري است وعلاوه بر كنترل هاي لازم برروي فرآورده هاي توليد شده،مراكز ذي صلاح كشور از جمله اداره كل نظارت بر مواد غذايي و مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي نيز برآن نظارت دارند.اما دو سوم باقي مانده شير توليدي در كشور به دليل تعدد كارگاه هاي كوچك و ناشناخته در كشور قابل كنترل نيست. با توجه به اينكه عرضه فرآورده هاي شيري غير پاستوريزه هنوزدر كشور ممنوع نشده، در صورت عدم استفاده مردم از شير خام و فرآورده هاي غير پاستوريزه، شيرخام بيشتري جذب كارخانه ها شده وبه تبع آن بهداشت وتندرستي جامعه حفظ خواهد شد.

« مدت زمان كارآموزي وحضور در شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان واحد ۱ از تاريخ ۶/۴/۸۶ تا تاريخ ۱۴/۴/۸۶ بمدت ۶۰ ساعت مي باشد.»

تاريخچه كارخانه :

شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام) متشكل از دو كارخانه مي باشد :

كارخانه شماره۱:

اين كارخانه كه در كيلو متر ۱۳ جاده قوچان واقع شده است، درسال ۱۳۵۵ از سوي شركت تهيه وتوزيع شير ايران تأسيس و درسال ۱۳۵۶ به بهره برداري رسيد.اين كارخانه، اولين كارخانه اي است كه بر ايجاد مراكز جمع آوري شيرخام اهتمام ورزيد ودر اين زمينه الگوي ساير كارخانه ها قرار گرفت.

مديريت كارآمد وتلاش دلسوزانه مديران وكاركنان موجب توسعه اين كارخانه، افزايش توليد و تنوع محصولات شده است. محصولات توليدي اين كارخانه عبارتنداز:

شير:شير پاستوريزه يك ليتري، شير استريل پاكتي يك و ۴/۱ليتري و ۲۵۰ سي سي، شير استريل نايلوني يك ليتري

ماست :انواع ماست در بسته بندي هاي۹۰۰ گرمي_ ماست دبه اي۳ كيلويي_ ماست فله

خامه :خامه استريل ۲۰۰ و۲۵۰سي سي

كره :در بسته بنديهاي۲۵،۱۵و۱۰۰ گرمي- كره نايلوني يك كيلوگرمي

پنير :پنير يواف ۴۵۰ گرمي- پنير باف۲۰۰ گرمي- پنير ليواني ۵۰۰گرمي – پنير يواف حلب.

شيرهاي طعم دار :

۱- شير كاكائو استريل ۱۵۰ و۲۰۰سي سي

۲- شير كاكائو ليواني۲۰۰سي سي

۳- شيرموز استريل۲۰۰ سي سي وشير موز ليواني۲۰۰ سي سي

۴- شير خشك اسكيم- پودر آب پنير- پودر پنير

كارخانه شماره۲ :

اين كارخانه در سال ۱۳۴۵ با سرمايه گذاري بخش خصوصي وبا هدف ارتقاء سطح بهداشت عمومي وصرفاً انگيزه خدمات عام المنفعه با نام شركت شير پاستوريزه مشهد مورد بهره برداري قرار گرفت.در سال ۱۳۶۳ بيش از ۵۵% از سهام اين شركت توسط شركت صنايع شير ايران خريداري وظرفيت توليد آن افزايش يافت. اين كارخانه در سال۱۳۷۹ بخاطر مسائل زيست محيطي به محل جديد خود واقع در انتهاي شهرك صنعتي طوس انتقال وبه بهره برداري رسيد.

عمده محصولات توليدي اين كارخانه عبارتند از :

شير :شير پاستوريزه يك ليتري و۷۵۰ گرمي

خامه :خامه ليواني۱۰۰ گرمي- خامه شكلاتي

ماست :ماست موسير۱۵۰ ،۲۵۰ و۳۸۰ گرمي-ماست چكيده نايلوني يك كيلويي- ماست چكيده ليواني۷۵۰ گرمي- ماست ليواني ۱۰۰و۵۰۰ گرمي وماست ۳كيلويي

پنير :پنير يواف۱۰۰ و۲۰۰ گرمي

دوغ :دوغ خانواده۵/۱ ليتري دوغ يك و۴/۱ ليتري

كشك :كشك ليواني ۲۵۰ گرمي 

مديريت تأمين وبهبود شير خام :

از آنجايي كه مهمترين عامل مؤثر بر كيفيت محصولات نهايي ،كيفيت شير خام ورودي است.لذا دما وبار ميكروبي وساير مشخصات شيميايي، ميكروب و اورگانولپتيكي شير خام كنترل وسپس دريافت مي گردد.

در فرآيند صنعتي شير قبل از دريافت، دركارخانه به لحاظ كيفي مورد آزمايش قرار   مي گيرد ودر صورت اسيديته بالا، بار ميكروبي بيش ازحد مواد افزودني، آنتي بيوتيك و غيره شير خام عرضه شده تحويل گرفته نمي شود.

شير آزمايش شده پس از دريافت وتوزين،با عبور از دستگاههاي صافي، عاري از اجسام واجرام خارجي شده وكاملاً تميزمي شود.سپس با استفاده از دستگاههاي تبادل حرارتي بين ۵-۳ درجه سانتيگراد سرد ودر مخازن شير خام ذخيره مي گردد.

اجراي كلاس آموزشي واعطاي تسهيلات براي خريد تجهيزات دامداريها وايجاد مراكز جمع آوري صنعتي جهت تأمين شير خام با كيفيت از اهداف اين شركت  مي باشد.

اين شركت با تجهيز آزمايشگاه هاي مراكز جمع آوري شير به دستگاه اندازه گيري بار ميكروبي،تجهيز و نصب پليت كولر، تلاش گسترده اي در بالا بردن كيفيت شير خام دريافتي انجام شده است.

كيفيت رمز ماندگاري در بازار رقابت : 

امروزه كيفيت به عنوان يكي از رموز اصلي موفقيت وبقاي سازمانها بحساب مي آيد بطوري كه عدم توجه به اين مقوله مهم، مخصوصاً دريك بازار رقابتي به معناي نابودي ويا حذف تدريجي از صحنه اقتصادي خواهد بود. از مهمترين اهداف سيستمهاي مديريت وكيفيت مي توان به كسب رضايت مشتري،افزايش بهره وري واثربخشي،فراهم آوري بستري مناسب جهت مشاركت فكري وعملي كليه كاركنان، تلاش در جهت افزايش كيفيت محصولات توليدي وبهبود مستمر آن ونهايتاً كاهش ضايعات مي باشد.

اين شركت با توجه به تعهدات صادقانه نسبت به رعايت بهداشت فرآيند توليدات و تندرستي مصرف كنندگان،اقدامات گسترده اي در جهت افزايش كيفيت و تنوع محصولات خود و همچنين حفظ محيط زيست،صرفه جويي در منابع انرژي و احترام به حقوق جامعه به عمل آورده كه دستاورد آن ۱۴ نشان استاندارد ملي، دريافت گواهينامه هايISO 9001:2000  مديريت كيفيت- ISO14000:1669  مديريت زيست محيطي و HACCP  دريافت لوح صنعت سبز و۳ فقره لوح تقدير وتنديس استاندارد بوده است.

در حال حاضر سيستم زيست محيطيISO 14000 در كارخانه شماره يك،سيستم مديريتي ISO 9001: 2000 و   HACCPدركارخانه شماره دو جاري وسيستم ISO 9001:2000  در كارخانه شماره يك در حال استقرار است كه ۹۰% از عمليات مربوطه انجام شده است. بديهي است پس از استقرار سيستم ISO 14000 در كارخانه شماره دو و HACCP در كارخانه شماره يك وآماده شدن شرايط مناسب،ادغام سه سيستم ISO 14000&ISO 9001:2000&HACCP نسبت به استقرار سيستم يكپارچه در سطح شركت اقدام خواهد شد.

بازاريابي و فروش :

شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان بر اين باور است كه بازاريابي آغاز وانجام تمامي   تلاشهابراي توليد محصولات ارائه خدمات به جامعه است وبا استفاده از تبليغات آگاه كننده وجهت دهنده وشناسايي فرصتها وتهديدهاي محيطي وبا خلاقيت،ابتكار،انعطاف پذيري وتطبيق منابع با نيازها وخواسته هاي مشتريان داخلي وخارجي،علاوه بر افزايش سهم بازار،رضايت مشتريان خود را نيز جلب نمايد.

بازاريابي براي هر نوع حركت آگاهانه وهدفمند در بازار امروز ضرورت دارد،لذا شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان اقدام به تأسيس شركت به سامان پگاه خراسان نموده است.با افزايش رقابت،تنوع محصول وسطح آگاهي عموم،خواسته هاي مصرف كنندگان نيز تحول اساسي مي يابد.بنابراين لازمه حفظ بازار فعلي وگسترش آن كشف اين خواسته ها وايجاد تغييرات لازم در سيستم مديريت توليد،كيفيت وبازار يابي وفروش محصولات جهت تأمين خواسته مصرف كنندگان مي باشد.

تغيير در استراتژي شركت صنايع شير ايران مبني بر ايجاد تنوع در توليد وكاهش سهم توليدات يارانه اعم از شير ويا پنير،ضرورت تشكيل شركتهاي بازاريابي وفروش براي توجه عميق وهمه جانبه وكار تخصصي وتمركز بيشتربه معقوله بسيار مهم و حياتي بازاريابي وفروش را از مدتهاي پيش بوجود آورده است. شركتهاييكه با سازماندهي مناسب واتخاذ روشهاي علمي وپيشرفته در امر بازاريابي وفروش بتواند به اين مهم دست يابد. بنابراين شركت به سامان پگاه خراسان جهت دستيابي به اهداف تعيين شده در استان هاي خراسان رضوي،شملي،جنوبي واستانهاي سيستان وبلوچستان تشكيل شد ودر حال حاضر فعاليتها واهداف ذيل را دنبال مي كند :

۱-   شبكه پخش گسترده: بازاريابي ،فروش وتوزيع شير وفرآورده هاي شيري توسط خودرو هاي مجهز به سردخانه به كليه فروشگاههاي مواد غذايي در سطح شهر مشهد.

۲-   شبكه مشتريان بزرگ وخاص: بازاريابي،فروش شيروفرآورده هاي شيري توسط خودروهاي سردخانه دار به كليه ارگانها،تعاوني ها ،بيمارستانها،پادگانها،هتلها، مراكز آموزشي و….

۳-   شبكه زائر: بازاريابي وفروش شير وفرآورده هاي شير به كليه مراكز اقامتي زائرين محترم شهر مشهد بطور ويژه.

۴-   ايجاد دفاتر نمايندگي در شهرهاي استان خراسان رضوي،شمالي،جنوبي وسيستان و بلوچستان به منظور حضور دائم ومستقيم در بازارهاي فوق.

۵-   ايجاد فروشگاههاي عرضه مستقيم به منظور ارتباط مستقيم با مصرف كنندگان واستفاده ازنظرات وپيشنهادات آنان،حفظ زنجيره سرما،حذف واسطه هادر عرضه محصولات،فروش ارزانتر محصولات و….

۶-   ايجاد بانك اطلاعاتي جامع در زمينه مصرف كنندگان،عاملين فروش وغيره جهت تصميم گيري به موقع ومنطقي با توجه به شرايط بازار.

۷-   برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي با عاملين فروش جهت آشنايي هزچه بيشتر عوامل فوق با محصولات،فرآيند توليد آن، روشهاي نگهداري و…..

۸-   برگزاي جلسات آموزشي جهت كارشناسان شاغل درشركت جهت ارتقاء سطح كمي وكيفي عملكرد.

صادرات به افغانستان، تركمنستان وعراق.

 • بازدید : 163 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

نحوه نگهداري غذاها در یخچال
در جه سرماي یخچال را هر از گاه کنترل کنید تا همواره بین صفر تا 
چهار درجه باشد.
از قرار دادن مواد غذایی گرم و بیش از حد ظرفیت در داخل یخچال 
خودداري نمائید.
قبل از گذاشتن سبزي در یخچال آن را بشویید. 
میوه جات و مواد غذاي کپک زده موجب آلودگی یخچال می شود لذا در 
صورت مشاهده آنها را خارج نموده و یخچال آلوده را ضدعفونی نمایید.
روي غذاي خام و نپخته را بپوشانید یا آنها را بسته بندي و در قسمت 
پایین مواد غذایی پخته شده را نگهداري نمایید.
یخچال و فریزر را نزدیک اجاق گاز یا منبع حرارتی دیگر قرار ندهید. 
باز ماندن درب یخچال براي مدت طولانی و خرابی لاستیک دور درب 
یخچال در افزایش دما مؤثر است.
تمیز کردن مرتب کف و سطوح داخلی یخچال با دستمال تمیز و محلول 
رقیق جوش شیرین توصیه می شود.
شیر و فرآورده هاي لبنی
شیر پاستوریزه را حتماً در داخل یخچال بین صفر تا چهار درجه به 
مدت حداکثر ۴۸ ساعت نگهداري نمائید.
از نگهداري و خرید شیر پاستوریزه در خارج از یخچال خودداري نمایید.
چنانچه شیر پاستوریزه بیش از ۴۸ ساعت در یخچال باقی بماند و علائم 
فساد و بریدگی در آن مشاهده نشود قبل از مصرف آن را حداقل به
مدت ۱۰ دقیقه بجوشانید.
از مصرف خامه و کره غیر پاستوریزه خودداري نمائید. 
از مصرف پنیر محلی بپرهیزید. 
بستنی رنگی باید از میوه و یا شربت آن و کاکائو و رنگ طبیعی تهیه 
شود.
از خرید و مصرف دوغ فله اي خودداري نمائید.
فرآورده هاي گوشتی
از خرید کالباسهایی که تغییر رنگ داده خودداري نمایید. 
از خرید همبرگر و کباب لقمه غیر منجمد خودداري به عمل آورید. 
از خرید سوسیس هایی که تاریخ تولید و انقضاء ندارد خودداري نمایید. 
کالباس و سوسیس را در قسمتهاي بالاي یخچال نگهداري نمایید. 
از نگهداري سوسیس و کالباس به مدت بیش از ۳۶ ساعت در یخچال 
خودداري نمایید.

گوشت مورد مصرف پس از خرید باید به خوبی شسته شود. 
حتی المقدور از خرید گوشت چرخ کرده و آماده خودداري نمائید. 
جهت نگهداري گوشت مورد مصرف براي دو تا سه روز از بالاترین 
قسمت داخل یخچال استفاده نمائید.
از خرید گوشت ذبح شده در خارج از کشتارگاه هاي مجاز خودداري 
نمایید.
ماهی تازه میبایست داراي فلس درخشنده و محکم به بدن چسبیده، 
چشم برجسته و شفاف و آبششهاي قرمز رنگ بوده و بوي نامطبوع
نداشته باشد.
گوشت مرغ فاسد، تیره، پرخون یا کبود است.
معرفی اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی »
اداره نظارت بر مواد غذایی یکی از ادارات تابعه مدیریت دارو و غذا و زیر مجموعه
معاونت درمان و داروي دانشگاه علوم پزشکی میباشد که شامل رئیس اداره و گروه
کارشناسان مواد غذایی و بهداشتی میباشد.
پاره اي از فعالیت هاي اداره نظارت بر مواد غذایی آرایشی بهداشتی:
۱ نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تولید و بسته بندي مواد غذایی و بهداشتی استان،
سردخانه ها و انبارهاي نگهداري مواد غذایی
۲ نظارت بر اجراي قانون و ضوابط فنی و بهداشتی مواد غذایی و معرفی متخلفین به
مراجع ذیصلاح
۳ رسیدگی به شکایات مردمی در مورد مواد غذایی، بهداشتی آرایشی
۴ رسیدگی به مدارك واحدهاي مواد غذایی و آشامیدنی در مرحله اخذ پروانه هاي
تاسیس، بهره برداري مسئول فنی و ساخت و ارسال اداره نظارت بر مواد غذایی جهت
صدور پروانه ها
۵ ترخیص مواد غذایی از گمرك و مکاتبه با اموال تملیکی و گمرکات در رابطه با
کالاهاي قاچاق و تعیین تکلیف نهائی

 • بازدید : 107 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۱    کد محصول : ۱۱۹۲۲    حجم فایل : ۱۴۰۹ کیلوبایت   
دانلود پروژه کارآفرینی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیر ماست و خامه بسته بندی

با سلام، فایل مطالعات امکان سنجی صنایع کوچک، مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسانه ای می باشد که قبل از اجرایی شدن طرح ها وپروژه های اقتصادی وهمچنین قبل از سرمایه گذاریها در این طرح ها انجام می شود.که در پی آن مطالعاتی در زمینه های اقتصادی و فنی ومالی این طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد که باعث می شود تا سرمایه گذاران اقتصادی درتصمیم گیری های خود در اجرایی شدن طرح ها،از این مطالعات نهایت استفاده را بنمایند.یکی از این مطالعات،مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیر ،ماست و خامه بسته بندی می باشد.در این مطالعات در مقدمه به بررسی این محصول و مطالعات فنی درزمینه تولید آن و در آخر به ظرفیتهای اقتصادی طرح ،و نیز به میزان سرمایه مورد نیاز برای اجرایی شدن این طرح اشاره شده است تا سرمایه گذاران عزیز بتوانند ازاین اطلاعات بهترین استفاده را در اجرایی شدن طرح خود ببرند.امیدوارم که این اطلاعات بتواند در پیش برد صنایع کوچک کشورسهم کوچکی داشته باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج