گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

يكي از مهمترين اصطلاحات در شيمي اتم است كه بعنوان جزء لاينفك ماده هميشه مورد بحث و تحقيق شيميدانان بوده است. 
حال در اين مورد خاص ديدگاه هاي موجود درباره ماده را در آغاز قرن بيستم بررسي مي كنيم. 
دانشمندان اين زمان، هر وقت كه نمي توانستند نتايج آزمايشها را به كمك نظريه هاي موجود توضيح دهند، يا آزمايش هاي بيشتري انجام مي دادند يا نظريه هاي جديدي مطرح مي كردند. نظريه هاي جديد به ديدگاه هاي مختلفي از ساختار جهان منجر شوند. 
اجزاي اتم 
آزمايش هاي را در فورد: كشف هسته
با آزمايش هاي ارنست را در فورد و همكارانش كه در حدود ۱۹۱۱ در بريتانيا اجرا شدند اين بحث را آغاز مي كنيم. اين دانشمندان براي كشف اجزاي دروني اتمها آنها را با نوعي تابش، به آنها، بمباران كردند. آنها ذرات آلفا را به طور كامل نمي شناختند، ولي مي توانستند آنها را مورد بهره برداري قرار دهند. 
نكات اصلي آزمايش عبارت بودند از : 
پولونيم را، كه ماده اي پرتوزاست، به عنوان چشمي ذرات آنها به كار مي بردند. چشمه پولونيم ذرات آن را در همه ي جهات گسيل مي كرد، اما رادفورد فقط ذراتي را كه با هدف برخورد مي كردند مورد توجه قرار دارد. 
براي آشكارسازي ذرات آلفايي كه از هدف خارج مي شدند از پرده اي جابه جا شونده كه با ماده اي به نام سوسوزن رنگ خورده بود استفاده مي شد. 
ماده ي سوسوزن بر اثر برخورد دره ي آلفا از خود نور فلاش مانندي گسيل مي كند. بدين سان، رادفورد مي توانست جا پاهاي ذرات آلفا را پس از عبور از هدف مورد بررسي قرار دهد. 
نتايج اين آزمايش ها تكان دهنده بودند. در آن هنگام، مدل مورد قبول اتم مدل نان كشمشي  تامسون بود: توده ي كروي شكلي از بار مثبت كه الكترونهاي منفي در حجم آن پراكنده بودند. 
( الكترون را تامسون درست پيش از آغاز قرن بيستم كشف كرده بود ). اگر اين مدل درست بود، نتايج آزمايشهاي رادفورد مي بايست چيزي شبيه به شكل زير مي شد؛ يعني ذرات سنگين آلفا بايستي با اندكي انحراف از نان كشمشي مثبت بگذرند و كمي پراكنده شوند. 
اما دانشمندان با كمال تعجب مشاهده كردند كه بعضي از ذرات آلفا، مثل وقتي كه از جسم بسيار سنگيني منعكس شوند، مستقيماً به طرف چشمه باز مي گردند؛ و اين نتيجه با مدل نان كشمشي اتم سازگاري نداشت. 
اما نتايج اين آزمايشها با مدل جديدي سازگار بود. مدل زير: 
در اين مدل، هر اتم متشكل است از: 
يك هسته ي سخت كه كل بار الكتريكي مثبت اتم و تقريباً تمامي جرم آن را در بر مي گيرد. ذرات آلفا بر اثر برخورد با اين هسته ي بسيار چگال به عقب بر مي گردند. 
الكترونهاي سبك در فضاي خالي اطراف هسته پراكنده اند. بار الكتريكي منفي الكترونها با بار مثبت هسته برابري مي كند. 
ذرات آلفا از كنار الكترونها رد مي شوند. 
اما اين آخرين آزمايش دانشمندان نبوده رادرفورد و جيمز چادويك، براي شناخت بهتر هسته، به استفاده از ذرات آلفا ادامه دادند. در يك دسته آزمايش، آنها ذرات آلفا را به هسته هاي نيتروژن فرو تا بيدند و نتيجه را مورد بررسي قرار دادند. 
همچنانكه انتظار داشتند در نتيجه ي آزمايش ذرات آلفا را مشاهده كردند ولي اين ذره ها هسته هاي هيدروژن را نيز به همراه داشتند. خوب، اگر هسته هاي هيدروژن از هسته هاي نيتروژن قابل گسيل باشند، در اين صورت شايد هسته ي نيتروژن از هسته هاي هيدروژن تشكيل شده باشد. در واقع شايد همه ي هسته ها از هسته هاي هيدورژن تشكيل شده اند. 
پروتون، نامي است كه به هسته هيدروژن داده شده است. هر پروتون بار الكتريكي معادل يك واحد دارد كه، با علامت مخالف، مساوي با بار الكتريكي الكترون است. پورتونها داراي جرم هم هستند و ما براي سادگي كارمان، همه جرمها را برحسب جرم پورتون ( كه معادل ۱ واحد مي گيريم ) بيان مي كنيم. جرم هر الكترون، برحسب اين يكا، در حدود   است. 
اين آزمايش ها نشان دادند كه هسته ها نوعي ساختار دروني دارند. هسته ها هم از اجزايي به نام پروتون ساخته شده اند. هسته هايي كه برا مثبت بيشتري دارند. لزوماً از تعداد پروتونهاي بيشتري برخوردارند. 
نوترون در سال ۱۹۳۲ كشف شد. نوترون را چادويك در آزمايش ديگري كه با ذرات آلفا انجام مي شد، 
ذرات آلفا ولي هدف بر يليم فرو تابيده مي شدند. 
چادويك مشاهده كرد كه ذراتي بدون، بار الكتريكي از بريليم خارج مي شوند ( كه ما آنها را ذرات خنثي يا تابش خنثي مي ناميم. )
ذرات خارج شده از بريليم به هدف ديگري از پارافين برخورد 
مي كردند. 
ذرات خارج شده از هدف پارافين، پروتون بودند. 
چادويك چنين نتيجه گيري كرد كه اين تابش خنثي در واقع همان نوترون است كه مدتها در انتظارش بودند، زيرا اين ذره بايد جرمي نزديك به پروتون داشته باشد تا بتواند از پارافين پروتون خارج كند. 
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فعاليت و گزينش پذيري كاتاليست‌هاي اكسايش به مقدار خيلي زيادي به ماهيت يگانه بستگي دارد و همينطور عوامل الكتروني و قضايي كه اغلب در انتقال اكسيژن مؤثر مي‌باشد.
ليگاندهاي گوناگون در كمپلكس‌هاي منگنز مي‌توانند در واكنشهاي اپواكسيداسيون كاتاليستي شركت كنند به عنوان مثال كمپلكس « هسته‌اي (Mn2( OA)2(TPTN به عنوان يك كاتاليت در واكنش اپوكسيداسيون با n2o2 استفاده مي‌شود.
كمپلكس دو هسته‌اي منگنز با ليگاند TPTN = N , N ,   – تتراكسي (ـ ۲ پيريدسيل اپروپان ۱ و ۳- دي‌آمين قادر به كاتاليست كردن آلكن‌ها به اپوكسيد‌عادي مربوطه شان مي باشد كه در اين واكنشها H2O2 به عنوان اكسيدانت به كاربرده مي‌شود.
كمپلكس دوهسته‌اي منگنز همراه با ليگاند TPTN و كمپلكس دو هسته‌اي منگنز همره با ليگاند TPEN = N , N,   – تتراكيس ( ۲- پريديل متيل) اتان – ۱ و ۲ دي آمين 
در اين دو كمپلكس قادر به كاتاليست‌ كردن اكسيداسيون الكن‌هاي گوناگون به اپوكسيدهاي مربوطه‌شان مي‌باشند به همراه CH2O2 به عنوان اكسيد كننده 
اخيراَ كمپلكسي از منگنز با ليگاند MeTACN =N , N ,   – 1 و ؟ و ۷- تري متيل دو۴ و۷ – تري‌آزاسيكلو نونان شناخته شده كه يك كاتاليزور با فعاليت اكسيد كنندگي بالا مي‌باشد.

اين كمپلكس قادر به اپواكسيداسيون الكن‌ها مي‌باشد و همچنين نشان داده شده كه اين كمپلكس بسيار فعال است و يك تاتاليست انتخابي فعال براي اكسيداسيو بنزيل الكلها به بنزاالدهيد مي‌باشد.
در اين قسمت ما به طور كلي بحث مي‌كنيم بر روي سنتز و كاربرد ليگاندهاي چهار‌دندانه و پنج دندانه‌اي كه داراي حلقه پيريدينسي هستند.
ليگاندهايي مانند: N4PY 
كه شامل قسمتهاي دي- ( ۲- پيريديل) متيل آمين مي‌باشند.
و ليگاندهاي ديگر از اين دسته كه شامل بخشهاي دي- (۲- پريديل ، متيل آمين مي‌باشند مانند:
بيشتر ليگاندهاي ديگر فقط بخش كنورلاينه شونده دارند كه فقط از يك اتم N به فلز ك؟ مي‌شوند.
ليگاندهاي N-Donor پنج دندانه:
اين ليگاندها مانند N4PY
سنتز ليگاند N4PY = N – ] دي ( ۲- پيريديل ) متيل[ – N, N – ؟ ( ۲- پيريديل متيل) آمين 
دي –۲- پيريديل كتون ماده آغاز كننده اين سنتز در دسترس مي‌باشد كه به اكسيم تبديل شده و بعد با روي در آمونياك كاهش مي‌يابد و در نهايت بيس ( ۲- پيريديل متيل) آمين  دوبار با ۲- پيكوليل كلريد آلكينه مي‌شود.
سنتز مشتقات N4PY :
به جاي استفاده از دي –۲- پيريديل متيل آمين مي‌توان از دي – ۲- پيريديل متيل كلريد يا مسيلات مشتق شده از الكل مي‌توان استفاده كرد.
اين سنتز شروع مي‌شود از دي –۲- پيريديل) ۱ منتانول كه با socl2 به ۲- پيريديل متيل كلريد تبديل مي‌شود و بعد با NaBH4 سديم بور و هيدرديد به دي – ( ۲- پيريديل) متان كاهش يافته است.
ما انتظار داشتيم كه استفاده از ۲- پيريديل متيل بروميد به خاطر واكنش پذيري بيشتر نسبت به كلريد در سنتز مفيد‌تر باشد ولي وقتي از عوامل الكليدكننده واكنش پذير مثل برميد استفاده مي‌شود اتمهاي نيتروژن پيريدين هم مي توانند الكليد شوند.
در اين سنتز دي –۲- پيريديل كتتون با NaBH4 در متانول كاهش يافته و با بازده ۲۲ % به الكل تبديل شده است.
همين الكل مي‌تواند بوسيله واكنش ۲- پيردين كربوك الدهيد در بازده كمتر از ۵۲ % بدست آيد.
حال دي – (۲ـ هيپريديل) متانول به ۲- پيريديل متيل كلريد بسيار پايدار است و مي‌تواند براي بيش از ۶ ماه باكمترين تخريب در دماي اتاق نگهداري شود.
حال اين ماده سنتز شده ۲- پيريديل متيل كلريد به راحتي دربازده ۹۰-۵۰ % تحت شرايط ملايم با آمينهايي مثل : اتانول آمين، پي‌پيرازين، تري‌آمين، بيس‌پيكوليل‌آمين واكنش مي‌دهد.
در اين مثالهايي بود از آلهيكاسيون آمينها با ۲- پيريديل متيل كلريد
تهيه آنالوگ‌هاي N4PY كايرال از ۲- پيرديل متيل كلريد.
  • بازدید : 102 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تعريف شيمي آلي: 
بخشي از علم شيمي است  كه به بررسي تركيبات آالي مي پردازد از شيمي آلي گويند . 
تركيبات آلي : 
تركيباتي هستند كه منشا حياتي داشته و در بدن موجودات زنده موجودات زنده سنتز ميشوند مانند  قندها ، الكل ها ، پروتئين ها ، چربي ها و ويتامين ها و….
تركيبات معدني: 
تركيبات معدني به تركيباتي اطلاق مي شود كه منشا غير حياتي دارد و بيشتر در پوسته زمين و معادن به دست مي آيند . 
تركيبات آلي و معدني تقاوت هاي زيادي با يكديگر دارند ولي به طور كلي ميتوان تفاوت هاي اصلي آن ها رابصورت زير بيان كرد : 
۱- عناصر تشكيل دهنده تركيبات آلي محدود است يعني بجز كربن كه درتمام تركيبات آلي وجود دارد مي توانند شامل هيدروژن – اكسيژن – نيتروژن و هالوژن ها باشند . 
گاهي اوقات نيز داراي گوگرد S و فسفر P هستند در حالي كه در ساختمان تركيبات معدني همه عناصر مي توانند شركت كنند . 
۲- تعدادتركيبات شناخته شده آلي به مراتب بيشتر از  تركيبات معدني است به طوري كه حدود ۵/۳ ميليون تركيب آلي شناخته شده است در حالي كه تركيبات معدني از چند ده هزار ( حدود ۳۵۰۰۰) تجاوز نمي كنند . ( به علت ميل تركيبي زياد c (c-c-c ) 
۳- نيروي بين مولكول هاي تركيبات آلي نيروي واندروالس بود و پيوند  بين اتم ها پيوند كووالنس است بدين ترتيب تركيبات آلي نقطه ذوب و جوش نسبتا كمي دارند در حالي كه در اغلب تركيبات معدني پيوند يوني وجود دارد و داراي نقطه ذوب و جوش بالايي هستند . 
۴- تركيبات آلي در مجاورت حرارت تجزيه مي شوند و در حضور اكسيژن مي سوزند و گاز   توليد مي كنند در حالي كه تركيبات معدني درمقابل حرارت پايدارند و نمي سوزند .  
۵- سرعت واكنش هاي آلي كم است و براي انجام شدن آن نياز به كاتاليزور يا حرارت دارند درحالي كه تركيبات معدني داراي واكنش هاي سريع هستند . 
انواع فرمول در شيمي آلي : 
در شيمي آلي فرمول هاي مختلفي وجود دارد كه به بررسي برخي از آنها مي پردازيم : 
۱- فرمول عمومي : 
اين فرمول براي يك يا چند خانواده از تركيبات آلي مورد استفاده قرار مي گيرد و نشان دهنده عناصر تشكيل دهنده تركيب آلي و نسبت هاي بين آن ها ميشود به عنوان مثال : فرمول عمومي آلكانها « » است كه نشان مي دهد هيدورژن ها هميشه ۲ واحد ازدوبرابر كربن ها بيشتر است . 
۲- فرمول مولكولي ( بسته ) : 
اين فرمول براي نشا ن دادن يكي يا چند تركيبات مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه برعناصر سازنده تعداد واقعي اتم ها را نشان مي دهد مثلا  نشان مي دهد كه بوتان داراي ۴ اتم كربن و ۱۰ اتم هيدروژن است . 
۳- فرمول ساختماني ( باز –گسترده ) : 
اين فرمول علاوه بر عناصر سازنده و تعداد اتم ها نحوه اتصال اتم ها را به يكديگر نشان مي دهد به عنوان مثال : بوتان مي تواند داراي دو فرمول ساختماني زير باشد . 
   
۴-فرمول نيمه باز : 
فرمول نيمه باز نيز بيان گر مواردي است كه در فرمول باز وجود دارد با اين تفاوت كه در اين فرمول پيوند هيدروژن ها را به صورت بسته مي نويسيم تا جاي كمتري را اشغال كند و راحت تر باشد . 
 
۵-فرمول خام يا تجربي : 
اين فرمول نشان دهنده عناصر يك تركيب و نسبت ساده شده بين آنها مي باشد مثلا فرمول خام CH نشان ميدهد كه تركيب داراي دو عنصر هيدروژن و كربن با نسبت هاي برابر است كه
 مي تواند به تركيبي مثل بنزن  يا استيلن  يا  تعلق داشته باشد . 
انواع ايزومرها : 
ايزومرها به طور كلي به دو دسته ايزومرهاي ساختماني و ايزومرهاي فضايي تقسيم مي شوند : 
۱-ايزومرهاي ساختماني : 
ايزومرهايي كه داراي فرمول بسته يكسان و فرمول باز متفاوت هستند ايزومرهاي ساختماني ناميده ميشوند اين ايزومرها خود به دو دسته تقسيم مي شوند : 
الف ) ايزومرهاي اسكلتي : به نوعي از ايزومرهاي ساختماني گفته مي شود كه تفاوت آنها در زنجيز كربني ( اسكلت كربني آن ها مي باشد ) مانند 
بوتان نرمال 
ايزوبوتان 
ب) ايزومرموضعي : به دسته اي از ايزومرهاي ساختماني كه اختلاف آنها در محل قرار گرفتن پيوند هاي غير اشباع و يا گروههاي عاملي است گفته ميشود . 
۲-بوتن ۱ – بوتن 
۲پروپانون اپروپانول 
ج) ايزومرهاي عاملي : ايزومرهاي ساختماني كه تفاوت آنها در گروههاي عاملي آن ها 
مي باشد ايزومرعاملي ناميده مي شود الكل ها و اترها – آلرهيدها وكتول ها و استرها دو به دو با يكديگر ايزومر عاملي اند . 
دي  متيل اتر   اتانول 
ايزومرهاي فضايي (استريوايزومرها ) : 
تركيباتي كه اختلاف آن ها از نحوه قرار گرفتن اتم هايشان در فضا مي باشداستريو ايزومر يا ايزومر فضايي ناميده ميشوند ايزومرهاي فضايي به سه دسته تقسيم مي شوند : 
۱) ايزومرهاي كنفورماسيون ( مربوط به آلكان ها ) 
۲) هندسي ( مربوط به آلكن ها ) 
۳) نوري ( كنگوراسيون مربوط به استريوشيمي ) 
انواع واكنش در شيمي آلي : 
۱- جانشيني : (سير شده = آلكان )  
۲- افزايش : ( سير نشده )  


انواع واكنش در شيمي آلي : 
۱- جانشيني : اين نوع واكنش بيشتر درتركيبات يد شده از آن جمله آلكان ها مشاهده 
مي شود ودراين نوع واكنش اتم يا اتم ها جاي خود را با اتم يا اتم ديگر عوض مي كند 
 
۲-واكنش هاي افزايش : اين نوع واكنش نيز مختص تركيبات سير نشده مي باشد در اين واكنش ها پيوند دو گانه يا سه گانه شكسته شده واتم يا گروهي ازاتم يا گروهي از اتم ها به كربن هاي پيوندهايي غير اشباع اضافه مي شوند متداولترين واكنشهاي آلكن ها و آلكين ها واكنش هاي افزايشي است . 
 
۳-واكنش هاي حذفي : 
در برخي از واكنش ها چند اتم بايكديگر به شكل يك مولكول درآمده و تركيب را ترك مي كنند در چنين حالتي پيوند هاي غير اشباع تشكيل مي شود اين واكنش ها را واكنش حذفي مينامند .الكل ها و آلكيل ها هاليدها دو گروه از تركيبات آلي هستند كه به راحتي در واكنش هاي حذفي شركت مي كنند . 
الكل ها
آلكيل  هاليدها 


۴-تركيب : واكنش هايي كه در آن دويا چند تركيب كوچك تر با يكديگر واكنش داده و تركيب بزرگتري را ايجاد مي كنند واكنش تركيب ناميده مي شوند . 
 
۵-تجزيه : واكنشهايي را كه در طي آن ها يك مولكول بزرگتر و پيچيده تر به مولكول هاي كوچك تر و ساده تر تبديل مي شود واكنش تجزيه مي نامند . اين واكنش ها انواع مختلفي دارند و … 
شرايطي متفاوت انجام مي شوند : 
آزمايشگاه پيروليز
پالايشگاه كراكينگ 
۴- سوختن : واكنشي است كه تمام تركيبات آلي در آن شركت مي كنند بدين ترتيب كه تركيبات آلي در حضور اكسيژن كافي مي سوزند و گاز دي اكسيد كربن و آب و مقدار قابل توجهي انرژي توليد مي كنند كه ازاين انرژي به صورت هاي مختلفي استفاده 
مي شوند . 
ايز : پيوند شكستن هتروليز: شكستن ناهمگن و غير يكنواخت 
هموليز : شكستن يكنواخت و همگن 
راديكال = به اتم يا گروهي از اتمها گفته ميشود كه داراي الكترون منفرد يا جفت نشده 
مي باشند . 
بسيار فعال بوده ــــ به سرعت در واكنشهاي شيميايي شركت مي كنند . 
انواع شكستگي پيوند : 
۱- هموليز ( شكستگي يكنواخت ) : در اين نوع شكستگي پيوند الكترون هاي پيوندي به طور يكسان و برابر بين اتم ها توزيع مي شوند و بدين ترتيب راديكال تشكيل مي شود
 ( راديكال به اتم يا گروهي از اتم ها گفته ميشود كه داراي الكترون هاي منفرد يا جفت شده مي باشند ) راديكالها بسيار فعال بوده و به سرعت در واكنش هاي شيميايي شركت مي كنند . 
 به طور مساوي مي شكنند 

۲- هتروليز ( شكستگي غير يكنواخت ) : در اين نوع شكستگي الكترون هاي پيوندي را يكي از اتمها مي گيرد و اتم ديگر سهمي از الكترون هاي پيوندي نمي برد بدين ترتيب محصول اين نوع شكستگي يون هاي مثبت و منفي خواهد بود . 
  
طبقه بندي انواع تركيبات آلي : 
براي طبقه بندي تركيبات آلي روش هاي مختلفي وجود دارد ولي بهترين روش تقسيم بندي تركيبات آلي براساس اتم هاي سازنده تركيب آلي است بدين ترتيب تركيبات آلي را مي توان به دسته هاي زيرتقسيم كرد . 

عتیقه زیرخاکی گنج