گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اهداف پژوهش
هدف كلي:
تعيين شيوع و علل طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷٫
اهداف جزئي
۱) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر كارمندي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۲) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر غيركارمندي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۳) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد بالا در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۴) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در قشر با درآمد پايين در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۵) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر كارمندي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۶) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۷) تعيين طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد بالا در سال ۱۳۸۷
۸) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در قشر با درآمد پايين در سال ۱۳۸۷
۹) تعيين شيوع طلاق در دوران عقد در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۰) تعيين شيوع طلاق در دوران پس از عقد در شهرستان خمي در سال ۱۳۸۷
۱۱) تعيين مشخصات دموگرافيك نمونه در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۲) تعيين علل فرهنگي اجتماعي طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۳) تعيين علل اخلاقي- مذهبي طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۴) تعيين علل اقتصادي طلاق در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۵) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل فرهنگي اجتماعي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۶) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل اخلاقي مذهبي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
۱۷) تعيين ارتباط مشخصات دموگرافيك با علل اقتصادي در شهرستان خمين در سال ۱۳۸۷
هدف كاربردي
تعيين راهكارهايي براي كاهش يا پيشگيري از طلاق
سوالات پژوهش
۱) علل فرهنگي اجتماعي طلاق چيست؟
۲) علل اخلاقي مذهبي طلاق چيست؟
۳) علل اقتصادي طلاق چيست؟
۴) ارتباط بين علل فرهنگي اجتماعي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟
۵) ارتباط بين علل مذهبي اخلاقي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟
۶) ارتباط بين علل اقتصادي با مشخصات فردي نمونه ها كدامست؟
۷) آيا طولاني بودن دوران نامزدي مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۸) آيا عدم آشنايي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۹) آيا تفاوت هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۰) آيا ازدواج قبل از بلوغ اجتماعي و فكري مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۱) آيا آشنايي هاي مجازي و اينترنتي و دوستي هاي خياباني مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۲) آيا نحوه آشنايي زوجين مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۳) آيا سن افراد مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۴) آيا شغل افراد مي تواند در ايجاد طلاق نقش داشته باشد؟
۱۵) آيا سطح تحصيلات مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
۱۶) آيا محيط زندگي مي تواند در شيوع طلاق نقش داشته باشد؟
تعريف واژه ها
طلاق:
طلاق در پارسي به معناي بيزاري و جدايي كامل است. در اصطلاح حقوقي عبارتست از ايفاي تشريفاتي كه به موجب واگذاري حق طلاق در شرايط طبيعي و غيرظالمانه به مرد، نه كاشف از بي توجهي به زنان و نه طرفداري از مردان، بلكه با توجه به مصالح خانواده و در راستاي ديگر ضوابط فقهي است. هر چند در موارد خاصي نيز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد، اضافه بر اين زن مي تواند با تعيين شرايط ضمن عقد در پيمان زناشويي هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگيرد.
محققي به نام يوآن اظهار مي كند كه وقتي ازدواج از هم مي پاشد در اثر چندين نوع طلاق ايجاد مي شود.
۱- طلاق عاطفي: زماني رخ مي دهد كه ازدواج دستخوش تباهي مي شود اما ممكن است بعد از حكم طلاق ادامه يابد.
۲- طلاق قانوني
۳- طلاق اقتصادي كه در رابطه با پول و توافق هاي مالي مانند مهريه است.
۴- طلاق هم والدي كه در ارتباط با نگه داري و سرپرستي از فرزند، خانواده هاي تك والدي يا حق ملاقات با فرزندان است.
۵- طلاق اجتماعي كه در زمينه تغيير روابط يا جمع دوستان همسر رخ مي دهد.
۶- طلاق رواني: كه در حضور مسائل مربوط به بازيابي خود پيروي كرده و مشكلات مربوط به فكر كردن براساس ضمير«من» و «نه ما» است. منظور محقق از واده طلاق نه طلاق عاطفي و رواني و نه طلاق اقتصادي
بلكه فقط طلاقي است كه در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده است. ممكن است زن و شوهر مدتي قبل از آنكه كارشان به دادگاه بكشد هيچ رابطه اي كه نشان دهنده زوج بودن آن دو باشد نباشد اما منظور محقق همانگونه كه توضيح دادم فقط طلاق قانوني است.
شهرستان خمين
شهرستان خمين بين ۵۰ درجه و ۳ دقيقه طول جغرافيايي و ۲۳ درجه و ۳۸ دقيقه عرض جغرافيايي در جنوب استان مركزي واقع شده است. شهرستان خمين از طرف شمال به اراك و شازند، از مشرق به محلات، از جنوب به گلپايگان و از مغرب به اليگودرز ختم مي شود. اين شهرستان در محل اتصال سه استان مركزي و لرستان و اصفهان قرار دارد. شهرستان خمين داراي يك مركز شهر، يك مركز بخش، داراي هفت دهستان به نام هاي آشناخور، چهارچشمه، حمزه لو، خرم دشت، رستاق، صالحان، گله زن مي باشد و همچنين داراي ۲۰۱ آبادي داراي سكنه مي باشد. براساس آخرين سرشماري كه در آبان ماه ۱۳۷۵ انجام گرفت جمعيت شهرستان ۱۱۸۴۲۴ نفر بود كه از اين تعداد ۵۷/۴۷ درصد نقطه شهري و ۴۳/۵۲ درصد در نقاط روستايي سكونت داشتند. از تعداد ۱۱۸۴۲۴ نفر جمعيت شهرستا ۵۸۴۸۹ نفر مرد و ۵۹۹۳۵ نفر زن بودند. كه در نتيجه نسبت جنسي برابر ۹۸ بدست آمد.

عتیقه زیرخاکی گنج