گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد ودر ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت آباداني‌ومسكن الهيّه خراسان (سهامي خاص) در تاريخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ طي شماره ۱۳۶۸۸ در اداره ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده است. موضوع فعاليّت شركت طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷ عبارتست از انجام سرمايه‌گذاري بطور مستقيم و غيرمستقيم دركليه بخشها و فعاليتهاي اقتصادي, مالي‌و‌بازرگاني, خدماتي, عمراني, توليدي, صنعتي, كشاورزي, دامپروري, معادن‌وطراحي, نظارت و ارائه خدمات مشاوره‌مهندسي و اجراي پروژه‌هاي عمراني ساختماني, راهسازي و تأسيسات, سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از طريق مشاركت و يا مبادرت به خريدوفروش سهام از طريق اشخاص حقيقي‌وحقوقي. 
اعضاي هيأت‌مديره, مديرعامل و دوره تصدي: 
بر اساس تصويب مجمع‌عمومي‌عادي‌ساليانه صاحبان‌سهام شركت مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ اعضاء هيأت‌مديره بشرح ذيل براي مدّت دوسال انتخاب شدند: 
۱ـ آقاي غلامرضا خطيب‌زاده ۲ـ آقاي محمدحسن آذرنيوا             3ـ آقاي اكبر صابري‌فر   
و بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۲ هيأت‌مديره آقاي غلامرضا خطيب‌زاده بعنوان رئيس هيأت‌مديره, أقاي‌محمد‌حسن‌آذرنيوا  بعنوان نايب‌رئيس هيأت‌مديره و آقاي اكبر صابري‌فر بعنوان مديرعامل شركت انتخاب شدند. 
) مبناي تهيه صورتهاي مالي: 
صورتهاي مالي اساسي برمبناي بهاي تمام‌شده تاريخي تهيه و تنظيم مي‌گردد.
۳) خلاصه اهمّ رويه‌هاي حسابداري:
۱ـ۳) موجودي مواد و كالا: موجودي مواد وكالا به اقل بهاي تمام‌شده و خالص ارزش فروش تك‌تك اقلام/گروههاي اقلام مشابه ارزشيابي مي‌شود. درصورت فزوني بهاي تمام‌شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت بعنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسائي مي‌شود. بهاي تمام‌شده موجوديها با بكارگيري روشهاي زير تعيين مي‌گردد.
دارائيهاي ثابت مشهود ـ دارائيهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام‌شده در حسابها ثبت مي‌شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي‌كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي دركيفيت بازدهي آنها مي‌گردد بعنوان مخارج سرمايه‌اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك مي‌شوند. هزينه‌هاي نگهداري‌وتعميرات جزئي‌كه بمنظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار شركت از عملكرد ارزيابي شده اوليّه دارائي انجام مي‌شود هنگام وقوع بعنوان هزينه جاري تلقي و بحساب سودوزيان دوره منظور مي‌گردد: 
۱ـ۲ـ۳) استهلاك دارائيهاي ثابت با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيها و با در نظرگرفتن آئين‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه مي‌شود:
) براي دارائيهاي ثابتي‌كه در خلال ماه تحصيل و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند استهلاك از اوّل‌ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي‌شود. در مواردي‌كه هريك از دارائيهاي استهلاك‌پذير پس از‌ آمادگي جهت بهره‌برداري بعلت تعطيل‌كار يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرند ميزان استهلاك آن براي مدّت يادشده معادل ۳۰% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است. 
۳ـ۳) ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ـ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك‌ماه آخرين حقوق‌ومزايا بازاي هرسال خدمت‌كامل آنان محاسبه و در حسابها منظور مي‌گردد. 
برداشت از حسابهاي‌جاري و سپرده‌كوتا‌ه‌مدت بانكي و صندوق انصارالمجاهدين براساس مصوبه هيأت‌مديره با امضاي ثابت آقاي اكبر صابري‌فر مديرعامل و يكي از دو امضاي آقايان غلامرضا خطيب‌زاده رئيس هيأت‌مديره يا محمد‌حسن‌آذرنيوا نائب رئيس هيأت‌مديره همراه با مهر شركت معتبر است. 

 2ـ۲ـ۴) موجودي حساب‌جاري ۱۱۸ بانك مسكن شعبه بلوارخيام مربوط به دريافت وجوه آماده‌سازي اراضي خرده‌مالكين در اماميه مي‌باشد, از ابتداي شروع‌كار آماده‌سازي اراضي‌اماميّه و دريافت وجه از خرده‌مالكين، كليه حسابهاي مربوط از جمله وجه نقد نزد جاري فوق‌الاشاره در دفاتر شركت الهيّه خراسان ثبت و ضبط شده و در پايان‌سال با اصلاحات طبقه‌بندي از حسابهاي شركت خارج مي‌گرديد. ازآنجا كه اين وجوه متعلق به خرده‌ماليكن مي‌باشد لذا در اواخر سال‌مالي موردگزارش با افتتاح حساب‌بانكي به نام پروژه اماميّه مانده وجوه مذكور بحساب جديد واريز وكليه حسابهاي مربوط نيز از دفاتر شركت الهيّه خراسان خارج و دردفاتر جداگانه‌اي به نام آماده‌سازي اراضي اماميّه و با نظارت سازمان مسكن‌وشهرسازي نگهداري مي‌شود.
۳ـ۴) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ريال مانده تنخواه‌‌گردان مربوط به تنخواه پرداختي به آقاي سيدتقي توكلي‌نژاد طبق مصوبه هيأت‌مديره جهت امورسهام شركت مي‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج