گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

صفات ذاتي  و ويژگي‌هاي نژادي اهالي يك كشور ـ صفات ذاتي و ويژگي‌ةاي نژادي اهالي يك كشور چون قدرت كار، از خوگذشتگي‏، شهامت،‏ هوش،‏ استعداد و همچنين صفات اخلاقي مانند وظيفه‌شناسي و درستكاري در دستاورد  كار يك ملت تاثير شايسته دارد وبه اين جهت دولت  و زمامداران ملت وظيفه دارندكه در  پاكيزگي اخلاق وتشويق افراد فعال و درستكار  كوشش هاي جدي مبذول دارند.

آموزش فني و تربيت كارگران متخصص ـ دانستگي ها و آگاهي هاي در كيفيت كار آنان بسيار كارساز است و به اين سبب كشورهاي بزرگ به مسئله آموزش فني و تربيت كارشناسان و كارگران آزموده اهميت زيادي ميدهند. در رژيم اصناف تربيت كارگران و آموزش فني آنان برعهده روساي اصناف و كارفرمايان بود ولي امروز در صنايع بزرگ غالباً توده كارگران نياز زيادي به آموزش‌هاي قبلي و كارشناسي در شغل خود ندارند و در صنايع كوچك هم كارفرما اهميي بتربيت و آموزش كارگران نمي‌دهد وكارگران غالباً در نتيجه سختي معيشت و هزينه زياد آموزش و پرورش بدون اينكه قبلا اطلاعات لازم را بدست آورده باشند‏ بعنوان كارگر ساده براي دريافت فوري مزد وارد كار مي‌شوند، باشند باين جهت است كه در بيشتر كشورهاي صنعتي نوعي بحران ويژه در بخش آموزش فني ديده مي‌شود.

دانلودفایل تحقیق صفات ذاتي  و ويژگي‌هاي نژادي اهالي يك كشور


عتیقه زیرخاکی گنج