گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 201 views
  • بدون نظر

طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی است که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد. اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و … تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است. داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افراد علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد

این محصول در چهار فصل ارائه گرده است
فصل اول : معرفی محصول
فصل دوم : وضعیت عرضه و تقاضا
فصل سوم : روش تولید آجر
فصل چهارم : ارزیابی اقتصادی

  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به اطلاع مي‌رساند اینجانب / شركت                              به شماره ثبت                با موضوع فعاليت             
در نظر دارد جهت تأمين كسري وثيقه مورد نياز طرح خود با خلاصه مشخصات زير كه از محل اعتبارات 
و توسط                            به سرپرستي بانك                  استان                 معرفي و به تصويب بانك رسيده است،
از ضمانت‌نامه آن صندوق بهره‌مند شود.
خلاصه مشخصات طرح مصوب و تسهيلات مربوطه:
۱- هدف از سرمايه‌گذاري جديد مورد نظر: 
 احداث يا ايجاد   توسعه   نوسازي يا جايگزيني   سرمايه در گردش  ساير (با ذكر مورد)
این فایل به صورت یک فرم می باشد که در این جا به توضیح مختصر درباره این فایل می پردازیم:
۲- ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده قبلي در طرح: تسهيلات بانكي معادل           ميليون ريال و سهم متقاضي معادل  .    .   .  .  ميليون ريال بوده است که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی آن    درصد می باشد. اصل و سود متعلقه تسهیلات اخذ شده، جمعا معادل           میلیون ریال می باشد . دوره مشارکت مدنی تسهیلات دریافت شده قبلی از تاریخ     
            الی             به مدت    ماه و دوره تنفس آن    ماه در نظر گرفته شده بوده که تاکنون تعداد    قسط و جمعا به مبلغ        
                        میلیون ریال، به بانک پرداخت گردیده و مبلغ           میلیون ریال نیز بدهی معوق و       میلیون ریال بدهی سررسید نشده می باشد. همچنین       میلیون ریال سرمایه در گردش از بانک      دریافت گردیده که اصل و سودآن          میلیون ریال می باشدکه تاکنون       میلیون ریال به بانک پرداخت گردیده و      میلیون ریال سررسید نشده میباشد.اقساط سررسید نشده شامل  قسط   ماهانه میباشد که تاریخ اتمام آن   /      /    13 پیش بینی شده است.
          3 – سرمایه گذاری انجام شده قبلی شامل:  
                1 – ۳ – سهم بانک در هزینه های ساختمان به مبلغ          میلیون ریال، تاسیسات           میلیون ریال و ماشین آلات       
                 .             میلیون ریال و سرمایه در گردش         میلیون ریال بوده است.
                 2 – ۳ – سهم متقاضی در هزینه های زمین به مبلغ        میلیون ریال، ساختمان به مبلغ          میلیون ریال، تاسیسات         
                 .             میلیون ریال، ماشین آلات           میلیون ریال و سرمایه در گردش         میلیون ریال بوده است.
          4- بابت اصل و سود تسهیلات فوق الذکر، وثایقی به ارزش جمعا              میلیون ریال در سال           13در رهن بانک  
            .             (نام بانک) قرار گرفته شده که با ارزیابی (جدید/ قبلی) بانک، در حال حاضر مبلغ             میلیون ریال آن، مازاد وثیقه  
               تسهیلات قبلی است.
۵- ميزان سرمايه‌گذاري جديد مورد نظر:
              1-5- اصل وام مصوب(سرمایه ثابت) برای توسعه به مبلغ               ميليون ريال می باشد که پیش بینی شده است، دوره 
                  مشارکت مدنی آن   ماه باشد. سود سالانه این دوره     درصد و مبلغ آن            میلیون ریال درنظر گرفته شده است. دوره  
                   تنفس نیز     ماه پیش بینی شده است.جمع مبلغ قابل فروش اقساطی برابر با                  میلیون ریال می باشد که با سود    
                 درصد و طی اقساط        ماهه در طول      سال / ماه، بازپرداخت خواهد شد. جمع اصل و سود تسهیلات سرمایه ثابت در  
                دوران مشارکت و فروش اقساطی معادل                  میلیون ریال می باشد.
۲-۵- اصل وام مصوب (سرمایه در گردش) به مبلغ              ميليون ريال می باشد که به مدت    ماه در اختیار خواهد بود و با سود      درصد، جمع اصل و سود تسهیلات  ، برابر با                   میلیون ریال می باشد.  سهم آورده متقاضي در تسهیلات جدید(سرمایه در گردش) معادل               ميليون ريال می باشد.    
۶- كل ارزش وثايق مورد نياز بانك برای تسهیلات جدید، معادل                  ميليون ريال بوده كه موارد زير قابل تامین از طرف متقاضی می باشد:
      1-6-  ارزش مازاد وثیقه در اختیار بانک عامل، شامل محل اجرای طرح به مساحت             مترمربع، ساختمانها
                    به متراژ                  مترمربع و تاسیسات و ماشین آلات موجود جمعا به ارزش                   ميليون ريال.
                 2-6- وثیقه ملکی خارج از طرح شامل                               به ارزش                        میلیون ریال.
                 3 -6- سفته بانکی به ارزش                میلیون ریال.
۷- كسري وثيقه مورد نیاز معادل         ميليون ريال مي‌باشد كه    درصد از كل وثايق مورد نياز (جدید) را شامل مي‌شود که از آن صندوق، تقاضای صدور ضمانت نامه برای این مبلغ را می نماییم.
در پایان كليه مدارك عمومي و اختصاصي مورد نياز (بر اساس راهنماي صدور ضمانت‌نامه) به پيوست، جهت بررسي امكان صدور ضمانت‌نامه از سوي آن صندوق ارائه مي‌گردد.                                                                                   
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

یكی از مهمترین نقطه قوتهای صنایع كوچك استعداد بالقوه آنها در برقراری رابطه بین تولیدات بخش كشاورزی و بخش صنعت است. صنایع كوچك در هر دو زمینه فراورده‏سازی محصولات كشاورزی و تولید ماشین‏آلات و وسایل موردنیاز برای استفاده در بخش كشاورزی سهم مهمی را ایفا می‏كند. مهمترین مسئله كشورهای جهان سوم، بیكاری و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهاست. لذا برنامه‏ ها و سیاستهای صنعتی باید در راستای كاهش بیكاری و بهبود وضع اكثریت مردم باشد. با توجه به این هدف اولا فرصتهای اشتغال باید در مناطق روستایی و شهرهای كوچك به وجود آید، ثانیا این فرصتها به طور متوسط باید به اندازه كافی ارزان باشد، ثالثا با توجه به این كه جمعیت كشورهای در حال توسعه از آموزش كافی برخوردار نیست و نرخ بیسوادی بالاست، روشهای تولید باید نسبتا ساده باشد. رابعا روشهای تولید باید به صورتی باشد كه از منابع محلی استفاده كند و در نهایت اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع كوچك قابل تحقق باشد.

یكی از مهمترین نقطه قوتهای صنایع كوچك استعداد بالقوه آنها در برقراری رابطه بین تولیدات بخش كشاورزی و بخش صنعت است. صنایع كوچك در هر دو زمینه فراورده‏سازی محصولات كشاورزی و تولید ماشین‏آلات و وسایل موردنیاز برای استفاده در بخش كشاورزی سهم مهمی را ایفا می‏كند.
پیشرفتهای سریع كشورهای در حال توسعه نظیر كره جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، تركیه، اندونزی و دهها كشور دیگر نشان‏دهنده این است كه با برنامه‏ریزی‏های جامع، اتخاذ سیاستهای اصولی در جهت تقویت كارآفرینی و ایجاد انگیزه در جهت جذب كارآفرینان می‏توان خلا موجود در كشور را پر كرد. با مروری بر علل پیشرفت كشورهای صنعتی چون آلمان، ژاپن، امریكا، انگلیس و دیگر كشورهای پیشرفته صنعتی متوجه می‏شویم كه صنایع كوچك در این كشورها به عنوان پایه‏های اصلی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع فوق مدرن بوده است

. به دلیل انعطاف‏پذیری و استفاده از تكنولوژی ساده، صنایع كوچك نقش بسزایی در تولید، اشتغال‏زایی، صادرات، ارزش افزوده و در یك كلام توسعه اقتصادی كشور دارند. با عنایت به وابستگی شدید صنایع واسطه‏ای و مادر در زمینه تكنولوژی و توان سرمایه‏گذاری كشورهای صنعتی، امكان هرگونه حركت اساسی در جهت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه كند و مشكل خواهد بود و برای رهایی از این تنگناها و حداكثر بهره‏گیری از امكانات و استعدادهای داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی كشور و اشتغال، حمایت از صنایع كوچك یكی از بهترین راهها می‏تواند باشد. مطابق مطالعات و بررسی‏های انجام شده در سطح جهان توسط سازمان جهانی كار (ILO) حدود ۷۰ درصد از نوآوریها و اختراعات در صنعت، توسط كارآفرینانی به وجود آمده كه در واحدهای كوچك و متوسط مشغول بوده‏اند.

در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه، سیاستگذاری‏ها در جهت حمایت هرچه بیشتر از صنایع كوچك است و این بنگاههای كوچك به شدت مورد توجه قرار گرفته‏اند تا جایی كه به عنوان مثال در قانون اساسی كره جنوبی بر حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر از این صنایع تاكید شده است، یا در ژاپن صنایع كوچك با سازماندهی بسیار قوی نقش مهمی در تحولات صنعتی و تكنولوژیك این كشورها ایفا می‏كنند…


عتیقه زیرخاکی گنج