گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تعریف : فن ثبت ، طبقه‌بندی ، خلاصه‌کردن فعالیتهای مالی یک مؤسسه درغالب اعداد قابل سنجش پول و تفسیر نتایج حاصله از آن می‌باشد.

مراحل اصلی حسابداری :

۱- فن ثبت                                              2- طبقه‌بندی                                            3- خلاصه‌کردن                                                      4- تفسیر نتایج

فن ثبت: کلیة فعالیت‌های مالی یک مؤسسه ، روزانه دردفتری بنام دفتر روزنامه ثبت می‌شود.

طبقه‌بندی:در این مرحله حسابدار هفته‌ای یک بار اطلاعات را از دفتر روزنامه وارد دفتر کل می‌کند.

خلاصه‌‌کردن:در این مرحلة حسابدار ماهانه ماندة حسابها را از دفتر کل وارد تراز آزمایشی می‌کند.

تفسیر نتایج:در این مرحله حسابدار ماندة حسابها را تجزی و تحلیل می‌کند و صورت‌های مالی اساسی را تشکیل می‌دهد صورتهای مالی اساسی عبارتند از صورت سود و زیان – صورتحساب سرمایه و ترازنامه 
اهمیت و فایدة حسابداری:

              برای صاحبان یک مؤسسه مهم است که از وضع مالی مؤسسه اطلاع داشته‌باشند و بدانند در طی یک دورة مالی چه‌مقدار درآمد و هزینه داشته‌اند ؟ سود و زیان شرکت چقدر است ؟ تغییرات سرمایه و بدهی شرکت چگونه می‌باشد ؟ جوابگوی کلیة سؤالات فوق تنها صورتهای مالی می‌باشد که توسط حسابدار تهیه شده‌است .

اهم طبقاتی که نتایج حاصله از سیستم حسابداری برای آنها مهم می‌باشد:

۱- استفاده‌کنندگان درون سازمانی:کسانی هستندکه داخل مؤسسه وجوددارندوباید از صورتهای مالی استفاده کنند مثل مدیران مؤسسه که با مطالعة صورتهای مالی وتجزیه تحلیل آنهابه نقص کارهای خودپی برده وبابررسی اعدادوارقام وبااستفاده ازتجربه‌های گذشته،برنامه‌های آینده راطرح‌ریزی می‌کنند

۲- استفاده‌کنندگان برون سازمانی : کسانی هستند که در خارج از شرکت هستنداما می‌بایست ازاطلاعات صورتهای مالی استفاده‌کنند :

الف: صاحبان سرمایه (سهامداران شرکت) :صاحبان سرمایه علاقمند هستند که از وضع مالی مؤسسه ای که سرمایة خود را به آنها داده‌اند مطلع شوند و با بررسی این اطلاعات نسبت‌به درجة لیاقت مدیران پی ببرند .

ب : بستانکاران (طلبکاران): آنها با بررسی وضع مالی مؤسسه می‌توانند تصمیم بگیرند که تا چه اندازه برای چنین مؤسسه‌ای اعتبار قائل شوند و با مدیران آن مؤسسه دادوستد انجام دهند.

ج  :  بانکها و مؤسسات وام‌دهنده :با مطالعة صورتهای مالی قدرت بازپرداخت وام درخواستی مشتری (مؤسسه) بنابه وضع مالی و میزان موفقیت تجاری را درنظر گرفته و اعتبار لازم را تخصیص می‌دهند .

د : رقبا :با مبارزة اقتصادی بمنظور بدست‌آوردن سود بیشتر(یکی از خصوصیات سیستم اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری می‌باشد که در این نظام اقتصادی هریک ‌از صاحبان مؤسسه می‌کوشند فعالیت مؤسسات رقیب آگاه‌ شوند) .

هـ  : اشخاصی که مایل به سرمایه‌گذاری در مؤسسات می‌باشند :افرادی که علاقه مند ومایل هستند سرمایة خود را در مؤسساتی بکار گیرند که احتمال سود بیشتر را دارند قبل‌از سرمایه‌گذاری می‌بایست از وضع مالی مؤسسه مطلع شوند .

فعالیت‌های مالی : عبارتند از فعالیتهایی که موجب تغییر در دارایی ها ، بدهی‌ها و سرمایه می‌شوند مانندکالایی که خریداری شودو یا به فروش رسد .

دورة مالی :مدت زمانی که فعالیتهای مالی یک مؤسسه با آن شروع شده و در پایان تمامی حسابها بسته شوند و نتیجة عملیات وضعیت مالی یک مؤسسه نشان داده‌شود و در ایران دوره‌های مالی از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه ادامه دارد . ( دوره‌های مالی ممکن است ۳ ماهه ، ۶ ماهه ، ۹ ماهه یا یک‌ساله باشد که توسط مدیر مؤسسه مشخص می‌ شود .

دورة عمل حسابداری : حسابداری شامل هشت مرحله می‌باشد :

۱- ثبت فعالیت‌های مؤسسه در دفتر روزنامه                                                     5- انجام عملیات اصلاح حسابها

۲- انتقال معاملات در دفتر کل ۶- تهیه کاربرگ
۳- تهیة تراز آزمایشی ۷- بستن حسابهای موقت
۴- تهیة صورت‌های مالی اساسی ۸- تهیة ترازنامة اختتامیه ( بستن حسابهای دائمی )
رشته‌های تخصصی حسابداری :

۱- حسابداری عمومی مقدماتی :براساس ثبت دو طرفة معاملات در دفاتر مؤسسات ثبت و در پایان دورة مالی صورتهای مالی اساسی تهیه می‌شود و زیربنای کلیة رشته‌های حسابداری می‌باشد .

۲- حسابداری صنعتی :قیمت تمام‌شدة هر واحد کالا را در هر مرحلة ساخت به مدیران مؤسسه نشان می‌دهد و در کارخانجات استفاده می‌شود .

۳- حسابداری دولتی :این حسابداری از درآمد و هزینه‌های سازمانهای دولتی و طرز نگهداری حسابها بحث می‌کند .

۴- حسابداری مالیاتی :محاسبة مالیات متعلق به طبقات مختلف درآمد که باید در این محاسبه قوانین و مقررات رعایت شود.

۵- حسابرسی :رسیدگی به اسناد ، مدارک ، دفاتر ، صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت‌ به صحت و درستی آنها از وظایف حسابرسان می‌باشد .

سرفصل‌های کلی حسابداری :

دارائی              بدهی‌ها                         سرمایه                          درآمد                           هزینه                             برداشت

دارایی‌ها :تمامی اموال وحقوق متعلق به صاحب مؤسسه را دارایی گویند.انواع :۱-دارایی جاری ۲- دارایی ثابت(مشهود)۳- دارایی غیرثابت(غیرمشهود)

دارایی های جاری :  به دارائی‌هایی می گویند که یا پول نقد می‌باشند یا زودتر به پول نقد تبدیل می شوند .انواع :

موجودی نقد و بانک      موجودی کالا      موجودی ملزومات                بدهکاران                 اسناد دریافتی           حسابهای دریافتی               پیش‌پرداختها

موجودی نقد و صندوق و بانک :به کلیه موجودیهای نقدی اعم از سکه و اسکناس صندوق و بانک گویند . صندوق در شرکت وجود دارد اما برای بانک می‌بایست یک حساب بانکی در یکی ازشعب بانکها ایجاد کنند.

موجودی کالا :  کالاهایی که شرکت به قصد خرید و فروش تهیه می‌کند .

موجودی ملزومات(اداری):وسیله‌هایی که برای مصرف شرکت تهیه می‌شودکه مصرف آنها(عمرمفیدآنها)کمترازیکسال می‌باشدمانند لوازم‌التحریر.

بدهکاران :کسانی هستند که می‌بایست به شرکت وجه نقد پرداخت کنند . حسابی که در آن طلب مؤسسه از اشخاص یا مؤسسات دیگر نگهداری شود را حساب بدهکاران گویند که در این حساب فروش کالا و انجام خدمات به ‌صورت نسیه ثبت می‌شود.

اسناد دریافتنی :شامل سفته‌ها و اسنادی است که در قبال طلب مؤسسه از بدهکاران دریافت می‌شود.

حسابهای دریافتنی معاملات :گاهی مؤسسات طلب خود و دریافت سفته را جداگانه ثبت نمی‌کنند ( یعنی از حساب بدهکاران و اسناد دریافتنی استفاده نمی‌کنند و این دو حساب را ادغام کرده و در حسابی بنام حسابهای دریافتی معاملات ثبت می‌کنند .)

پیش‌پرداخت‌ها: هزینه‌هایی که مربوط به دوره‌ها یا ماه‌های بعدی باشد اما قبل از پرداخت از آن استفاده می‌شود مثل پیش‌پرداخت اجاره.

دارایی ثابت:اقلامی با عمر بیش از یک سال که بصورت طبیعی غیرمنقول و غیرنقدی می‌باشندو به قصد خرید وفروش خریداری نشده اند. به‌علت اینکه مستقیماً درجریان عادی فعالیت‌های مالی مؤسسه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، فروخته نمی‌شود ودچار تغییرات عمده نمی شوند اما به علت ارتباط با دارائی  شرکت و نقش در سودآوری ، بهای تمام شده آنها اندازه گیری می شود .انواع داراییهای ثابت :

زمین :به تمامی زمین‌های متعلق به شرکت گویند .

ساختمان و آپارتمان :این حساب کلیه ساختمانهای متعلق به مؤسسه به عناوین مختلف مثل محل اداری ، انبار و فروشگاه را شامل می شود .

ماشین‌آلات :کلیه ماشین‌آلاتی که برای بکار‌گیری در تولید کالا خریداری شده‌است را گویند.

وسائط نقلیه :کلیه وسائطی که شرکت برای حمل ونقل کالا و …..  تهیه کرده‌است.

اثاثه اداری :شامل وسایل مختلفی که شرکت برای مصرف تهیه کرده‌است و مدت مصرف (عمر مفید آنها) بیشتر از یکسال می‌باشد مانند میز و صندلی .

دارائیهای غیرمشهود :داراییهایی که قابل‌دیدن نمی‌باشد، اما برای صاحب مؤسسه سود مالی دارد مانند حق اختراع و اکتشاف ، حق سرقفلی(حق سرقفلی عبارتست از حق استفاده و یا اجاره ‌داشتن محلی که برای مغازه‌های پررونق و محله‌های پرجمعیت شناخته‌شده‌است و به‌منظور فروش کالای بیشتر و انجام کارهای مهمتر به دارنده آن داده‌می‌شود ولی چون کنترلی نداریم حساب باز نمی کنیم )

بدهی‌ها :عبارتند از حقی که سایر اشخاص و مؤسسات نسبت به داراییهای مؤسسه دارند .انواع : بدهی جاری یا کوتاه‌مدت/ بدهی ثابت یا بلند ‌مدت

بدهی جاری(کوتاه‌مدت):بدهیهایی هستندکه مدت پرداخت آنهاکمترازیک دورة مالی می‌باشدانواع:اسنادپرداختنی/بستانکاران/حسابهای پرداختنی/  پیش‌دریافتها.

اسناد پرداختنی : شامل سفته‌هایی که شرکت در قبال بدهی خود به بستانکاران صادر می‌کند.

بستانکاران : مانده حساب بستانکاران حاکی از تعهداتی است که ناشی از خریدهای نسیه می‌باشد .

حسابهای پرداختنی:گاهی ‌اوقات شرکتها بجای بستانکاران واسناد پرداختنی ازحسابهای پرداختنی استفاده مینمایندکه مربوط میشودبه خریدهای نسیه مؤسسه.

پیش‌دریافتها: هرگاه مؤسسه وجهی ازمشتریان دریافت کندکه هنوز برای آنها خدماتی انجام نداده‌است وجه دریافتی در حساب پیش‌دریافتها ثبت می‌شود.

بدهی ثابت(بلند‌مدت): بدهیهایی هستندکه سررسیدپرداخت آنها (روزپرداخت بدهی)بیشترازیکسال باشد،مثل:اوراق قرضه/دیون رهنی/وام بلندمدت بانکی .

اوراق قرضه: اگر شرکت تعهد کاری را داده‌باشد اما سرمایة شرکت کفاف انجام کارها را نکند ناگزیرمی‌بایست از سرمایة افراد دیگر کمک گیرد ، بین افراد برگه‌هایی را توزیع می‌کند و در قبال صدور هر برگه سودی به آنها می‌دهد که این برگه‌ها به‌نام اوراق قرضه در بین حسابها آورده‌می‌شود .

دیون رهنی: طلبی را که مؤسسه در قبال داشتن محل کار می‌بایست به صاحب آن محل پرداخت کند .

وام بلندمدت بانکی: پول‌هایی که شرکت از بانکها و مؤسسات وام‌دهنده دریافت می‌کند که مدت پرداخت این وام‌ها بیشتر از یک‌دورة مالی می‌باشد.

سرمایه :عبارتست از حقی که صاحب مؤسسه نسبت به دارایی‌های موسسه دارد.

درآمد :کلیه دریافت‌هایی که مؤسسه درقبال خدمات انجام‌شده در یافت می‌کند.

هزینه‌ها :شامل بهای اشیاء و خدماتی که برای تحصیل درآمدمورد‌نیاز می‌باشدمثل هزینة حمل ونقل ، هزینة اجاره، هزینة بیمه، هزینة آگهی، هزینة حقوق.

عتیقه زیرخاکی گنج