گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

هدف: هدف ازاين پژوهش شناسايي عوامل اقتصادي-سياسي جذب كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش
كشورمي باشد.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيتحليلي مي باشد . جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي هيأت رئيسه
۱۲ فدراسيون ورزشي و ۳ شركت سرمايه گذاردر صنعت ورزش كشو (ر ۱۲۷=N)مي باشند. كه بر اساس جدول حجم نمونه
كوهن ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته اي كه طي يك مطالعه مقدماتي وبا استفاده از رو
ش دلفي تهيه گرديد
هدف: هدف ازاين پژوهش شناسايي عوامل اقتصادي-سياسي جذب كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت ورزش
كشورمي باشد.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيتحليلي مي باشد . جامعه آماري اين پژوهش شامل اعضاي هيأت رئيسه
۱۲ فدراسيون ورزشي و ۳ شركت سرمايه گذاردر صنعت ورزش كشو (ر ۱۲۷=N)مي باشند. كه بر اساس جدول حجم نمونه
كوهن ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته اي كه طي يك مطالعه مقدماتي وبا استفاده از رو
ش دلفي تهيه گرديد، بين اآنه توزيع و جمع آوري شد .روايي پرسشنامه از سوي ۱۰ نفر متخصص درعلم اقتصاد واقتصادورزشي
مورد تأئيد قرارگرفت و پايائي آن با آزمون آلفاي كرونباخ ۰/۸۸ محاسبه شد. تجزيه و تحليل آماري يافته ها بااستفاده از آمار
توصيفي واستنباطي (شايپرويلك، فريدمن، كروسكال واليس و تحليل عامليباو ) بهره گيري ازنرم افزار spss15 صورت پذيرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بيشترين عامل اقتصادي تاثيرگذار بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي عامل
خصوصيسازي در صنعت ورزش كشور است. و همچنين نتايج پژوهش نشان بيشترين عامل سياسي تاثير گذار برجذب سرمايه

…….

  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶    کد محصول : ۳۰۳۳    حجم فایل : ۴۳ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت بزرگ دانلود جدیدترین تحقیق مقاله جزوه پروزه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir فایلی کامل و جدید رو با عنوان دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی کامل درباره صنعت ورزش براتون آماده و تهیه کردیم . امیدوارم از خرید و دانلود این فایل دانشجویی از سایت fileee.ir لذت ببرید . در صورت نبودن فایل مورد نظر شما (تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه و پایان نامه و … ) در لیست با شماره ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید . مدیریت فروشگاه آنلاین فایل fileee.ir

دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی کامل درباره صنعت ورزش

دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی کامل درباره صنعت ورزش


عتیقه زیرخاکی گنج