گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استان قزوين با توجه به پيشينة تاريخي آن و با در نظر گرفتن قابليت هايي كه در زمينه جاذبه هاي تاريخي، گردشگري و منابع طبيعي و … دارد ميتواند نقش عمده و ويژه‌اي در زمينه توسعه صنعت توريسم داشته باشد كه قابليتها، امكانات و زمينه هاي مساعد آن به شرح ذيل مي باشد:
– داشتن مواهب و چشم اندازهاي طبيعي
– موقعيت مناسب استراتژيكي و ترانزيتي
– قابليتهاي بازرگاني – تجاري
– زمينه هاي مساعد علمي – تحقيقاتي
جاذبه هاي گردشگري استان
الف – جاذبه هاي طبيعي [۲۸]
جاذبه ها و چشم اندازهاي طبيعي مشتمل بر مجموعه وضعيتهايي است كه انسان با چشم و ديدگان خويش مي بيند. مهمترين عوامل طبيعي كه در هماهنگي با يكديگر موجب شكل بخشيدن به چشم اندازها و مناظر طبيعي به صورت يك مجموعه يكپارچه ميشوند مشتمل بر ويژگيهاي توپوگرافي، ساختار اقليمي و آب و هوايي، ساخت زمين شناختي، كم و كيف منابع آب، پوشش گياهي (مرتع و جنگل) ، حيات وحش و … است.
استان قزوين به لحاظ توپوگرافي از سه قلمرو متمايز كوهستاني، كوهپايه اي و دشتي تشكيل شده كه بلندترين نقطة ارتفاعي آن بيش از ۴۰۰۰ متر ارتفاع دارد و اغلب پوشيده از برفهاي دائمي است. با توجه به ويژگيهاي توپوگرافي و تأثير عوامل مؤثر بر آب و هوا، استان قزوين برخوردار از اقليمهاي مختلف با ميزانهاي متفاوت بارندگي و دما است.
همچنين فضاهاي كوهستاني شمالي سرمنشأ رودخانه هاي مهم و پر آبي است كه بخش مهمي از آن بوسيله رودخانه شاهرود وارد سد سفيد رود شده و نيز بخشي از آبهاي سطحي رو به سمت جنوب، پس از مشروب ساختن دشتهاي قزوين و تاكستان از استان خارج ميشوند.
با توجه به عوامل طبيعي مذكور، پوشش گياهي استان عمدتاً مرتعي بوده و در نواحي كوهستاني و كوهپايه اي شمالي در طارم و الموت عرصه هاي جنگلي متشكل از گونه هاي بلوط ، زرشك، سيب وحشي، پسته وحشي و … است.
۱- آب و هوا و مزيتهاي اقليمي 
اقليم و ويژگيهاي مطلوب آب و هوايي از جمله دماي آسايش و ميزان بارندگيها و نوع آن، از مزيتهاي عمدة جذب توريست به شمار مي روند به نحوي كه براساس مطالعات انجام شده در باب سهم هر يك از جاذبه ها در جذب گردشگران، ۱/۵۲% از گردشگران در جستجوي عوامل مساعد اقليمي، مناظر طبيعي، سواحل و كناره هاي دريا بوده اند كه نزد ۵/۳۶% از كل گردشگران، جاذبه هاي اقليمي در رتبه اول قرار داشته است. بر همين اساس در استان قزوين به جز تير و مرداد كه گرما تا حدود كمي مانع از راحتي گردشگران است، ساير ماههاي سال مطلوب مي باشد.
۲- رودخانه ها و تالابها
از مهمترين عناصر طبيعي در جذب مسافران،‌كم و كيف رودخانه ها، چشمه ها، تالابها، درياچه ها و … مي باشد. اين عنصر به تنهايي جاذبه اي ارزشمند و كم نظير محسوب ميشود كه در شكل بخشي به ساير چشم اندازها و تصاوير طبيعي نقش مهمي ايفا مي كند. استان قزوين از اين لحاظ به دو فضاي كاملاً متمايز تفكيك مي شود. قسمتهاي شمالي شهرستان قزوين و تاكستان برخوردار از رودخانه هاي متعدد و استخرها بوده و قسمتهاي مركزي و جنوبي استان داراي رودخانه هاي دائمي قابل توجهي نيست. به عبارت ديگر ميتوان نواحي شمالي استان قزوين را در زمرة قلمروهاي پرآب كشور محسوب كرد. مهمترين منابع آب استان قزوين در فصل اول و بخش هيدرولوژي آورده شده است.
 
۳- چشمه ها (آب گرم و آب معدني)
چشمه سارها و چشمه هاي آب معدني به ميزان قابل توجهي براي درمان انواع بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرند و از اين رو امروزه نه تنها به عنوان مراكز آبدرماني، بلكه از ارزشمندترين جاذبه هاي طبيعي در جذب مسافران تفريحي محسوب مي شوند. استان قزوين همچون بسياري از استانهاي كشور چشمه هاي آب معدني و طبيعي متعددي دارد كه بطور سنتي مورد استفادة مردم قرار مي گيرند. مهمترين اين چشمه ها عبارتند از:
چشمة آب گرم همدان
يكي از چشمه هاي قزوين چشمة آب گرم واقع بين راه قزوين و همدان است كه در ۸۵ كيلومتري قزوين در سمت راست جاده و در مجاورت خوررود در كوهي كه در كنار آن رودخانه واقع شده است قراردارد. قسمتي از آب چشمه به وسيلة يك ناو چوبي به دو حمامي كه در آن نقطه ساخته شده مي ريزد. چون مقدار آب اين چشمه در فصول گوناگون كاستي و افزايش ندارد و با اندك و بسياري بارندگي برف و باران، تغييري در مقدار آب آن حاصل نمي گردد، بايد چشمة مزبور را از چشمه هايي دانست كه مبدأ عمقي دارند. آب اين چشمه پيش از آنكه تجزيه شود معروف بود كه آب گوگردي است ولي با مشاهدة چشمه و نتيجة تجزيه دانسته شد كه گوگردي در آن وجود ندارد. زيرا بوي هيدروژن سولفوره به هيچ وجه در چشمه استشمام نشده، ضمناً حتي يك سنگ كوچك گوگردي هم در اطراف چشمه ديده نشده است از اين رو ميتوان قضاوت نمود كه آب اين چشمه يك آب كلوروبيكربناته كلسيم است. آب چشمة مزبور از نظر آشاميدن غير قابل شرب بوده و فقط به طور استحمام ميتوان از آن استفاده كرد. اين آب در بيماريهاي روماتيسمي و عصبي و گاهي در امراض جلدي مفيد مي باشد، به همين جهت در خارش بدن مؤثر و داراي اثر موضعي بوده، پوست را تحريك و جريان خون سطحي را تسريح مي كند. تأثير سطحي اين آب باعث منظم ساختن جريان خون در شكم شده و سرانجام در بيماريهاي رحمي مفيد است. همه ساله بيماران بسياري بنا به دستور پزشك به آنجا مده و در اين آب استحمام مي‌كنند. فصل آب تني سه ماهه تابستان است و مراجعه كنندگان شبانه روز دو تا سه مرتبه آب تني مي كنند. [۳۰]
چشمه آب گرم يله گنبد
اين چشمه در شمال غربي قزوين بين راه رشت – قزوين دور از جاده واقع شده و به نام دهي است كه در سر راه آن قرار دارد. رفتن به اين آبگرم از دو طريق آقابابا و كوهين صورت مي گيرد و هر دو جاده به جاده “يله گنبد” منتهي مي گردد و با اتومبيل ميتوان تا آنجا رفت. چشمة آبگرم در دره مصفايي قرار دارد كه از هر سو درختاني آنرا زينت داده است. [۳۰] شمال دره از سنگهاي آذرين و جنوب آن از سنگهاي آهكي تشكيل شده است. چشمه داراي چند مظهر در چند نقطة نزديك به هم است و آب آن در حوضچه هايي جهت استحمام جمع آوري مي شود.آب اين چشمه از گروه آبهاي معدني بيكربناته كلسيك آهن و گازدار بسيار گرم است. استحمام در اين آب به سبب وجود گاز كربنيك و گرما، تسكين دهنده و ضد درد است. از اين آب در درمان بيماريهاي عصبي، مفصلي ، روماتيسم و بيماريهاي عصبي استفاده مي شود. آشاميدن آن نيز در كار دستگاه گوارش، كبد و مجاري صفراوي و درمان بيماريهاي معده اي و روده اي اثر مثبت دارد [۱۸]. گفته ميشود بيماران تا هنگامي كه در چشمه هستند هرگونه خوراكي را ميتوانند بخورند اما پس از ترك كردن آنجا بايد مدتي از خوردن ترشي جات و خوراكي هاي سرد و غذاهاي سرخ كرده (غير از گوشت گوسفند و تخم مرغ) پرهيز كنند. [۳۰]
چشمة آبگرم خرقان
چشمة آب گرم خرقان به فاصله ۹۵ كيلومتري قزوين از همدان و در كنار جاده قرار دارد. رودخانة ابهررود از اين منطقه مي گذرد و آب چشمة اب معدني خرقان، پس از استفاده به آن مي‌ريزد.
رسوبات دوران چهارم اطراف آنرا پوشانده اند. آب چشمة خرقان از ميان رسوبهاي كربناته كه بر روي سازنده هاي آهكي دورة ائوسن قرار گرفته اند، بيرون مي آيد. دراين منطقه گسلي از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد كه چشمة خرقان در قسمت انتهاي جنوبي آن جاي دارد. مظهرهاي چشمه در اثر عواملي چون زمين لرزه يا پديدة رسوب گذاري خود آب، در طول خط گسل تغيير محل فراوان داده و تپه اي از سنگ تراورتن به ارتفاع حدود ۲۰ متر در مجاورت جادة آسفالته و اطراف آن پديد آورده اند.
آب چشمة خرقان از گروه آبهاي كلررة سديك و بيكربناتة كلسيك گرم، اسيدي و همراه با سيليس مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج