گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 شركت پيشرو سياحت كيش در تاريخ ۲۷/۱۱/۷۴ بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره ۲۸۹ مورخ ۲۷/۱۱/۷۴ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي منطقه آزاد تجاري كيش به ثبت رسيده‌ است.  در حال حاضر، شركت پيشرو سياحت كيش جزء واحدهاي تجاري فرعي سازمان سياحتي و مراكز تفريحي مي‌باشد.
مركز اصلي شركت در غرفه ۵۷ بازار پرديس كيش واقع است. 
۲-۱) فعاليت اصلي شركت:
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اساسنامه، انجام عمليات تجاري، بازرگاني، واردات، صادرات و خدمات بازرگاني مي‌باشد. 
) وضعيت اشتغال: 
شركت داراي دو كارمند قراردادي مي‌باشد.  
 2- مبناي تهيه صورتهاي مالي: 
صورتهاي مالي بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي و بر اساس استانداردهاي حسابداري تنظيم مي‌گردد.
۳- خلاصة‌ اهم رويه‌هاي حسابداري: 
۱-۳) موجودي مواد و كالا: 
موجودي مواد و كالا به «اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش» تك تك اقلام ارزشيابي مي‌شود. بهاي تمام شده موجوديها با بكارگيري روش اولين صادره از اولين وارده تعيين مي‌گردد. 
۲-۳) دارائيهاي ثابت:
۱-۲-۳) دارائيهاي ثابت بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي‌شود مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي‌گردد، به عنوان مخارج سرمايه‌اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك مي‌‌شود هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به هنگام وقوع به عنوان هزينه‌هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي‌گردد. 

 
شركت پيشرو سياحت كيش (سهامي خاص)
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳

۳-۲-۳) استهلاك دارائيهاي ثابت مطابق آئين‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه مي‌شود: 

دارائي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان 
وسائط نقليه ۷%
۲۵% نزولي
نزول
اثاثيه و منصوبات
تجهيزات كارگاهي ۱۰ ساله
۴ ساله مستقيم
مستقيم
۳-۲-۳) براي دارائيهاي ثابتي كه در خلال ماه تحصيل و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي‌شود. 
در مواردي كه هر يك از دارائيهاي استهلاك‌پذير پس از آمادگي جهت بهره‌برداري، به علت تعطيل كار يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل ۳۰% نرخ استهلاك منعكس در  جدول بالا  است.
۳-۳-۳) با توجه به اينكه شركت در منطقه زاد كيش تأسيس و به ثبت رسيده‌است و به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي از پرداخت ماليات عملكرد از تاريخ تاسيس به مدت ۱۵ سال معاف مي‌باشد. 
 
شركت پيشرو سياحت كيش (سهامي خاص)
يادداشتهاي  همراه صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳
۴- موجودي نقد:
موجودي نقد بشرح زير تفكيك مي‌گردد: 
يادداشت ۳۰/۱۲/۱۳۸۳
ريال ۲۹/۱۲/۱۳۸۲
ريال
بانك ملي كيش- سيبا جاري ۰۱۰۱۲۴۵۴۸۷۰۰۶ ۸۷۱/۶۴۰/۳۶۹/۱
موسسه مالي و اعتباري بنياد جاري ۷۷۷ ۰۰۰/۱۵۲/۱۹
موسسه مالي و اعتباري بنياد جاري ۱۰۰۲۹۶ ۰۰۰/۶۴۳
بانك ملت جاري ۱۳۲۵۸ ۴۴۲/۸۱۰/۵
بانك ملت جاري ۱۰۲۹۶ ۰۰۰/۴۰۵/۸
بانك ملي مركزي كيش حساب پس انداز ارزي شماره ۲۲۰۰۱۰۰ صندوق مالي –ارزي ۵۶۲/۹۴۶/۷
تنخواه  گردان مالي- ريالي ۱-۴ ۰۰۰/۸۰۰/۱
تنخواه آقاي محسن مرتضائي —-
————
۹۴۶/۷۳۹/۴۱۵/۱
۱-۴- صندوق مالي شامل ۸۲۰ دلار و ۴۰۵ درهم و ۳/۳ ريال عمان، هم ارز ريالي ۹۴۶/۵۶۲ ريال مي‌باشد.
 
شركت پيشرو سياحت كيش (سهامي خاص)
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳

۵- حسابها و اسناد دريافتني تجاري:
حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي‌شود:
يادداشت ۳۰/۱۲/۱۳۸۳
خالص ريال ۲۹/۱۲/۱۳۸۲
خالص ريال
شركت نگين نماي خزر ۱-۵ ۲۹۲/۴۱۱/۴۸۶
هتل داريوش كيش ۵۰۰/۴۴۶/۶۰
آقاي فرخيان ۲-۵ ۰۰۰/۷۴۰
آقاي سعيد رضائي ۳-۵ ۵۰۰/۱۲۷/۸
شركت ege 000/960/2
هتل المپيك ۰۰۰/۲۴۰/۱
شركت نيلفيسك ۴۸۹/۴۲۴
آقاي افصحي پري ۰۰۰/۳۷۶
آقاي رضي ۰۰۰/۴۰۷
باشگاه ايرانيان دبي —-
شركت سامبونت —-
آقاي بوالهوائي —-
هتل پارسان خزر —-
ايرانگردي و جهانگردي —-
هتل استقلال —-

 
شركت پيشرو سياحت كيش (سهامي خاص)
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳

يادداشت ۳۰/۱۲/۱۳۸۳
خالص ريال ۲۹/۱۲/۱۳۸۲
خالص ريال
شركت الكترو لوكس —-
هتل كوثر اصفهان —-
آقاي تاراني —-
هتل سوئيت اصفهان —-
غرفه كيش —-
—-
۷۸۱/۱۳۲/۵۶۱

۱-۵) طلب ار شركت نگين نماي خزر بابت فروش شربت سانستول به شركت مذكور در سنوات قبل بوده است كه بدليل عدم توانائي در پرداخت مبلغ ياد شده، املاك معرفي شده از جانب شركت فوق بابت بدهي مذكور از طريق مراجع قانوني و حقوقي در مرحله انتقال قطعي تمام اسناد مالكيت املاك موصوف مي‌باشد كه تا تاريخ تنظيم ياد داشت ها از بابت مانده طلب فوق ۲ قطعه زمين كشاورزي توسط مرجع قضايي مصادره و بنام شركت پيشرو سياحت (تهران) انتقال يافته است كه ارزش كارشناسي آن معادل ۰۰۰/۵۰۰/۲۴۲ ريال مي‌باشد كه بدليل عدم انتقال مالكيت بنام شركت، حساب فوق تعديل نگرديده است. لازم به ذكر است كه جهت پوشش دادن كل طلب،‌ اقدامات حقوقي جهت تصرف ساير املاك و دارايي‌هاي معرفي شده، در شرف پي‌گيري است. 
۲-۵) طلب از آقاي فرخيان اضافه پرداختي شركت در سنوات گذشته بابت قراردادهاي فيمابين مي‌باشد كه بدليل عدم دسترسي به نامبرده و ترديد در وصول مبالغ مذكور معدل ۰۰۰/۵۷۵/۳۸ ريال ذخيره در حسابها در نظر گرفته شده است و تا تاريخ تنظيم يادداشت مبلغ مذكور وصول نشده است. 

 
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظردانلود مقاله روش های تحقیق صورتهای مالی

تعداد صفحات: ۵۰ حجم فایل:۱۳۰ KB نوع فایل :ms-word

توضیحات:


هدف صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‎شده و طبقه‌بندی‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‎ای که برای طیفی گسترده‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‎های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‎مند واقع شود.

دانلود مقاله روش های تحقیق صورتهای مالی

تعداد صفحات: ۵۰ حجم فایل:۱۳۰ KB نوع فایل :ms-word

توضیحات:


هدف صورت‎های مالی یا گزارش‎های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه‎شده و طبقه‌بندی‎شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، به گونه‎ای که برای طیفی گسترده‎ای از استفاده‌کنندگان صورت‎های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده‎مند واقع شود.
عتیقه زیرخاکی گنج