گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد-خرید اینترنتی تحقیق بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد-دانلود رایگان پایان نامه بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد-دانلود رایگان مقاله بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد

این فایل در ۱۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:
بيان مسئله  
اعتياد به مواد مخدر فرد را به يك كلكسيون سيار بيماري تبديل كرده و مشكلاتي براي فرد و اجتماع بوجود مي‌آورد. معتاد علاوه بر اينكه سلامتي خود را از دست مي‌دهد، بار سنگيني هم بر دوش اجتماع مي‌شود و از طرفي آن جامعه را مورد تهديد قرار مي‌دهد اين‌چنين افراد كه اكثراً قانون‌شكن هستند براي بدست آوردن مواد، دست به هرگونه اعمال خلاف قانون و ناروا مي‌زنند. 
با توجه به اينكه قانون ، استعمال و خريد و فروش مواد را منع كرده اما معتاد براي تهيه آن دست به هر جنايتي مي‌زند و خود را از قيد مسئوليت‌هاي زندگي شخصي و اجتماعي رها مي‌كند. اين‌گونه افراد كه معمولاً خودپسند، بي‌عار و ولگرد و عصبي مزاج هستند هميشه در پي ماجرا مي‌گردند. معتاد وقتي بجان خود هم رحم نمي‌كند ديگران و اجتماع هم نبايد از او انتظاري داشته باشند. اين همه موارد دليل بر اين است كه معتاد قدرت مقابله با حقايق و واقعيات زندگي را ندارد و نيز نيروي جسماني و رواني معتاد رشد معمول خود را طي نكرده است. افراد معتاد منحرف اغلب در اجتماعات بدنام شركت كرده و از شركت در اجتماعات و جلسات خوشنان گريزانند. 
معتاد با تاثيرپذيري از مواد ، زندگي خود و سرانجام ديگران را به خطر انداخته و بتدريج حالت عصبي معتاد وحيم‌تر شده و موقعيت‌هاي غيرعادي يكي پس از ديگري به سراغ او مي‌آيند، قضاوت و انديشه‌اش مختل شده و اغلب در حال چرت و بي‌خبري است. (حلم سرشت ۱۳۷۵ ، ص ۲۳۴)
امروزه اغلب اجتماعات بشري در چنگال پديده مهلك اعتياد به مواد مخدر گرفتارند. پناه بردن به مواد مخدر، واقعه تازه‌اي در زندگي بشر نيست و از ديرباز اجتماعات مختلف بشري هر يك به تناسب شرايط اقليمي و عادات و سنت‌هاي مخصوص به خود به انگيزه رهايي از فشارهاي روحي و يا به انگيزه كسب لذت‌هاي كاذب و زودگذر و يا بوسيله كنجكاوي و تقليد كوركورانه به يكي از انواع مواد مخدر پناه برده‌اند. مسئله مورد پژوهش بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد شهرستان خمين مي‌باشد. 
با توجه به آنچه كه در بالا توضيح داده شد عواملي كه باعث روي آوردن محقق براي انجام اين پژوهش شدند عواملي از قبيل افزايش جوانان مجرم در زندانها كه به علت‌هاي گوناگون دزدي، حمل مواد و جرايم ديگر كه به مواد مخدر مربوط مي‌شوند. 
اهميت و ضرورت تحقيق 
تامل و تعمق در مسئله اعتياد كه امروزه گريبانگير جوامع بسياري شده است . و هر ساله افراد بيشماري را روانه زندانها و گورستانها مي‌نمايد. 
بطور كلي بشر در دنياي امروز بحدي دچار انحراف و سقوط اخلاقي شده كه در ساير اعصار و قرون گذشته ميزان انحرافات بدين صورت نبوده است. برخي جامعه‌شناسان معتقدند كه ريشه تمام دردهاي اجتماعي در محيط اجتماعي است و مي‌گويند كه كسي ذاتاً منحرف و كجرو بدنيا نمي‌آيد. (قائمي ۱۳۷۳ ص ۱۳۹)
بهمين علت قرن حاضر بخاطر جهات گوناگون ، عناوين مختلفي را بخود اختصاص داده است از جمله : عصر علم، قرن اضطراب ، عصر انحراف و عصر تزلزل ارزشها. (همان منبع ص ۱۴۲) 
لذا دورنماي آينده از ديد برخي صاحبنظران و جامعه‌شناسان بسيار تاريك است و معتقدند هر روز از بد ، بدتر شده و قاعده حيات جنگل سرانجام همه جهان را فرا مي‌گيرد. (همان ، ص ۱۴) 
اعتياد به مواد مخدر امروزه به صورت يك بلاي اجتماعي است، بطوريكه ضايعات مادي و معنوي آن كمتر از جنگهاي بين‌المللي نيست. شيوع اعتياد در سطح جهان به صورت است كه هر روزه بر آمار معتادان افزوده مي‌شود. اعتياد بلايي است كه در همه اقشار جامعه اعم از تحصيل كرده ، ورزشكاران، هنرپيشگان، فقرا و ثروتمندان نفوذ كرده است. ولي قربانيان اصلي اعتياد جوانان و افراد كم تجربه مي‌باشند. 
اعتياد بزرگترين درد و بيماري براي شخص معتاد و جامعه است لذا نجات جان معتاد در واقع نجات جامعه است. اعتياد به مواد مخدر كه عنوان يك مشكل اجتماعي را بخود اختصاص داده پديده‌ايست استعماري كه زمينه‌هاي ناسالم اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، رواني، شخصيتي ، جسمي، سياسي و تربيتي در بروز و ابتلاي به آن اهميت دارد. اعتياد به مواد مخدر نه تنها خود زائيده مسائل مختلفي است، بلكه بوجود آورنده عوارض مختلي مثل عوارض جسم، فكري ، اجتماعي ، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره است. جامعه‌شناسان عقيده دارند؛ نياز هر جامعه به مواد مخدر نشانه انحطاط و سقوط آن جامعه است. و به عقيده سياستمداران جهان، براي تسخير مملكتي و تضعيف و تصاحب ملتي، هيچ عاملي بهتر از ترياك نيست. آنها معتقدند براي مغلوب ساختن ملتها يك كيلو ترياك و يك حلقه وافور از چندين تانك و هزاران توپ موثرتر است. (اورنگ ۱۳۶۷ ص ۱۴) 
با در نظر گرفتن اين كه اعتياد ريشه‌هاي سياسي و اجتماعي دارد و استعمارگران با استفاده از اين حربه سعي در تسلط و نفوذ شيطاني خود در كشورهاي ديگر دارند و همچنين با توجه به اينكه اعتياد خود عاملي براي انواع جرم و بزهكاري مي‌باشد. موجب انجام پژوهش در زمينه اين مسئله كه آيا رابطه بين اعتياد و شخصيت ضداجتماعي افراد وجود دارد يا خير شد كه ضرورت و اهميت تحقيق روشنتر مي‌شود و اهميت اصلي اين پژوهش ايجاد بصيرت و دانش لازم در جهت شناخت بخشي از عوامل و ارتباط برخي عوامل شخصيتي با اعتياد مي‌باشد. 

اهداف تحقيق 
الف ) هدف كلي  
بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد شهرستان خمين. 
ب ) اهداف ويژه  
بدست آوردن آماد ساير اختلالات رواني در شخصيت معتادين نمونه با استفاده از آزمون MMPI

سوالات 
آيا بين افراد معتاد و غيرمعتاد از نظر ميزان شيوع اختلال شخصيت ضداجتماعي تفاوت معنادار وجود دارد؟ 
فرضيات  
بدليل اينكه تحقيق حاضر براي نخستين بار در ايران انجام شده و طي جستجوهاي مكرر به تحقيق مشابه برخورد نشده است و نيز اينكه تحقيق حاضر تحقيقي از نوع استقرايي است سابقه فرضي براي آن يافت نشده است. لذا تحقيق حاضر نيازي به فرضيه ندارد. 


تعريف اصطلاحات 
تعاريف نظري 
معتاد: معتاد كسي است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتيجه مصرف كه نياز جسمي و رواني اوست اخلاق عمومي، سلامت و رفاه خود، خانواده و اجتماعش را به خظر مي‌اندازد.(فرجاد ۱۳۷۸ ص ۱۲)
اعتياد: اعتياد را ميدتوان حالتي دانست كه در نتيجه اتسعمال داروي مخدر به شخص دست مي‌دهد و موجب مي‌شود كه خويشتن‌داري شخص از ميان برود و زياده‌روي در استعمال آن به حدي برسد كه به حال شخص و اجتماع مضر باشد. (اورنگ ۱۳۶۷ ص ۹)
اختلال شخصيت ضد اجتماعي : عبارت است از ناتواني از تن دادن به هنجارهاي اجتماعي بطوري كه جنبه‌هاي متعددي از رفتار فرد در نوجواني و بزرگسالي تحت تأثير اين ناتواني قرار گرفته باشد (رفيعي ۱۳۷۸ ص ۲۱۲)

تعاريف عملياتي 
معتاد: از نظر محقق كسي است كه به يك يا چند ماده مخدر وابستگي جسماني و رواني داشته و در صورت ترك علائم ترك آن ماده خاص بروز مي‌كند. 
اعتياد: در تحقيق حاضر منظور معتاد شدن فرد به يكي از انواع مواد مخدر كه در زير مشخص شده است مي‌باشد. (ترياك ، هروئين، حشيش ، گراس) 
اختلال شخصيت ضداجتماعي : در اين تحقيق كسي كه نمره بالاي ۷۰ درصد در مقياس Pd فرم كوتاه آزمون MMPI كسب نمايد، مد نظر است. 

عتیقه زیرخاکی گنج