گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۱    کد محصول : ۱۷۹۰۹    حجم فایل : ۵۹ کیلوبایت   

عنوان مقاله: نماز

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به قرار زیر است:

● مقدمه
● ضرورت نماز
● اهمیت و ضرورت فریضه نماز
● آیات و احادیث و روایات معتبر
● عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان و جوانان به نماز
● نماز جمعه
● دیدگاه اسلام
● گناه
● نماز توانبخش روح و روان
● نماز امید بخش ترین عمل
● آثار بهداشتی و درمانی نماز
● بهداشت عمومی بدن
● اسرار نماز وعبادت بانوان
● اهميت نماز در ايجاد ارتباط خدا و خلق
● نماز موجب گشايش مشكلات دنيا
● نماز باعث بخشش گناهان
● نماز عامل نجات از عذاب الهي
● بوعلي سينا و توجه او به نماز
● نماز در آيينه قرآن

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
 

  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نماز مراسم مخصوصی براي پرستش خدا و راز ونیاز با او است که درآن جنبه‌های ارزنده و آموزنده خاصی درنظرگرفته شده و به همین جهت شکل مخصوصی به خود گرفته است. 
سرود توحید ویکتاپرستی 
سرود فضیلت وپاکی 
نماز سرود توحید ویکتاپرستی وسرود فضیلت وپاکی است که باید فکر وروح مارا دربرابر عوامل شرک زا وآلوده کننده یی که درزندگی روزمره با آنها سروکارداریم پاک ویکتاپرست نگهدارد. 
هریک از مادرزندگی روزانه خود سرگرم کاروهدف خویش است وکمتربه چیز دیگربه جز آن می‌اندیشد. 
سرگرمی به کاروتلاش روزانه درراه زندگی برای بشر امری طبیعی وضروری است، به جسم وجانش نشاط می‌بخشد، راههای جدید زندگی را به روی او می‌گشاید واورا درراه علم وهنر وصنعت وایجاد وسایل گوناگون بهتر زیستن به جلو می‌راند، ولی درعین حال اورا چنان درخود وآرزوهایش فرو می‌برد که گهگاه برای رسیدن به این آرزوها دربرابراین وآن به چم وخم اش وا می‌دارد، از خود وشخصیت واقعی وانسانی خود بیگانه اش می‌سازد وجسم وجانش را آلوده می‌کند. 
ضرورت نماز 
نماز از انسان بالغ وعاقل واجد شرایط درهیچ حالی ساقط نمیشود حتی درحال درگیری مسلحانه، حمله دزد یا درنده به هرشکل ممکن باید نماز خودرا بخواند اگر ممکن باشد ایستاده وگرنه نشسته یا درحال راه رفتن، پیاده یا سواره یا خوابیده وباید تاممکن است تکبیره الاحرام را روبه قبله بگوید وبقیه نماز را هم هرقدرکه می‌تواند روبه قبله انجام دهد واگرنمیتواند رکوع وسجود را به طورکامل بجا آورد با اشاره انجام دهد. 
و چنانچه نماز خواندن برای او به این اندازه هم ممکن نباشد، بنابر احتیاط باید پس از نیت، تکبیره الاحرام را به قصد مافیالذمه (۱) بگوید وبه جای هررکعت یک سبحان الله والحمدلله ولاله الاالله والله اکبر گفته وبه دنبال آن دعای دیگری هم بخواند وسپس با تشهد وسلام نماز را تمام نماید و اگر به وظیفه خود عمل نماید نمازش اعاده یا قضا ندارد. 
اگر به جهت ضرورت، بعضی از نماز را به عنوان مثال درحال راه رفتن یا سواره بخواند ودربین نماز ضرورت برطرف شود، باید باقیمانده نماز را برطبق وظیفه فعلی تمام وکامل بجا آورد واگر وقت باقی است بنابر احتیاط دوباره نماز را به طور کامل بخواند. همچنین اگربعضی از نماز را کامل انجام داده ودربین آن خوف وضرورت پیدا شده است، باقیمانده را برطبق ضرورت بجا آورد. 
درقرآن کریم وسیره اهل بیت (ع) امت اسلامی به برپاداشتن نماز دعوت شده اند وهمانگونه که عدالت اجتماعی نماد حکومت دینی دراموردنیایی است، اقامه نماز نیز نماد حکومت دینی در امور معنوی جامعه است بدین جهت است که مسئولان ومدیران حکومت درهررده ای که باشند به برپاداشتن نماز دراجتماع ونه صرفاً خواندن نماز، توصیه وتوصیف شده اند. 
انقلاب اسلامی ایران نیز که درراه آرمان‌های حکومت دینی گام برمی دارد از آغاز تا امروز توجه بسیاری به نماز داشته است. ولی این توجه کمتردارای نظام وهماهنگی بوده است. لذا ضرورت ایجاد انسجام بیشتر دراقامه نماز درجامعه وخصوصاً دردانشگاه ها احساس می‌شود. 
اهمیت و ضرورت فریضه نماز 
اهمیت وضرورت فریضه نماز به قدری مهم است که قرآن بعد از ایمان آن را متذکرشده است «یقیمون الصلوه» از این جا به اهمیت نماز پی می‌بریم زیرا یکی از پایه‌های دین شمرده شده است ودررأس همه عبادتها نماز است، اسلام بدون نماز هرگز معنایی ندارد، نماز خود سازی است، قرآن عجیب سخن می‌گوید «ای اهل ایمان ! ازنماز استمداد کنید، اگرشما میخواهید دراجتماع یک مسلمان واقعی باشید ومی خواهید یک مجاهد نیرومند باشید. باید نماز خوان خالص ومخلص باشید» واهمیت نماز درجریان اجتماعی شدن نیز بسیار مهم است. عمده ترین فریضه مذهبی که درفرآیند اجتماعی شدن، افکارنگرش ورفتارهای مذهبی کودکان ونوجوانان راتحت تأثیر قرارمیدهد نماز است اگر ما بتوانیم نماز را به عنوان یک هنجارمذهبی دررفتاروکردارفرزندان خود درونی سازیم قدم اساس برا تربیت دینی آنها برداشته ایم نماز درایجاد وحفظ شخصیت سالم مذهبی افراد جامعه نقش دارد ودارای اثرات مثبت اجتماعی است نکته مهم: توجه دادن جوان به نماز، ایجاد رابطه انس او با خدا احساسات مذهبی اورا اقناع می‌کند. تمایلات طبیعی وهواهای نفسانی اورا مهارکرده ورفتار اورا تحت کنترل درمی آورد. 
آیات واحادیث وروایات معتبر
نماز را برپادارید که نماز (انسان را) از زشتی ها وگناه باز میدارد ویاد خدا بزرگتراست وخداوند میداند که شما چه کارهای را انجام می‌دهید . پیامبر اکرم (ص) فرمود: برای هرچیز چراغی است وچراغ قلب مؤمن نمازهای پنجگانه است . حضرت علی (ع) فرمود: کسی که نماز بخواند وحق نماز را بشناسد گناهش بخشوده خواهد شد .
در عصرروز تاسوعا وقتی که دشمن تصمیم گرفت حمله به لشگریان امام حسین (ع) را آغاز کند، حضرت به برادرش حضرت ابوالفضل (ع) فرمود: «به سوی آنان بروواگر میتوانی کاررا به فردا واگذار. تا امشب رابه نماز وطلب آمرزش از اوسپری کنیم خدا میداند که من نماز، تلاوت قرآن، بسیاری دعا ودرخواست آمرزش را دوست دارم ».
امام سجاد (ع) فرمود: «فرزندان خردسالش را دستورمیدادکه نمازهای واجب رابخوانند ودرمورد خواندن نمازهای مستحب برآنان سخت گیری نمی‌کرد »
امام محمد باقر(ع) به یکی از یارانش فرمود: «آیا ریشه وشاخه وبلندترین قله اسلام را به تو معرفی کنم؟ عرض کردفدایت شوم بفرمایید: حضرت فرمود: ریشه اش نماز است وشاخه اش زکات وقله مرتفعش جهاد است » 
امام صادق (ع) فرمود: «هنگامی که وقت نماز فرا میرسد شیعیان مارا آزمایش کنید وببینید اهمیت دادن آنان به نماز اول وقت چگونه است». امام رضا (ع) فرمود: «خواند قرآن درنماز واجب است ».
حضرت مهدی (عج) فرمود: «هیچ چیزی مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی ساید، پس نماز بخوان وبینی ابلیس را به خاک بمال ».
فواید نماز:
قرآن فواید فراوانی برای نماز ذکرمی کند: «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر »
نماز جلوی زشتی را می‌گیرد، زیرا طهارت است شرایط وعادات وآدابی دارد طهارت مکان وطهارت لباس میطلبد. بعضی شرطند، بعضی وجوب است وبعضی مستحبی وبعضی ادب و دستوروسنت را دارد. این مجموعه نماز را می‌سازد البته چون جهان طبیعت جهان تأثیر وتأثر متقابل است وکسی که اهل فحشاء ومنکر است توفیق خواندن نماز را ندارد. اینها یک تضاد متقابل دارند ممکن نیست که نماز جلوی فحشاء را بگیرد ولی فحشاء اثر منفی درمورد نماز نگذارد، همان طورکه نمازگذارازفحشاء منزه است انسان فاحش یا بد عمل هم توفیق انجام دادن نماز را ندارد. اگر نمازی جلوی معصیت را می‌گیرد، معصیت هم توفیق نمازگذاردن را سلب می‌کند یا نمی گذارد انسان نماز بخواند یا اگر هم نماز بخواند فقط برای ادای تکلیف است کسی که از نماز لذت نبرد اهل نماز نیست .
عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان وجوانان به نماز
۱- خانواده 
آموزش نمازوپرورش روحیه مذهبی مناسب برا اقامه آن، ابتدا از خانواده شروع می‌شود وخانواده نقش مهمی درانتقال فرهنگ نماز ازخود بروز می‌دهد. آنچه درمورد فرزند در گرایش به نماز مهم است. وجود انگیزه است وآنچه درتربیت وآموزش نماز اهمیت دارد روح معنوی نماز به اعماق دل اوست، نه تحمیل شکل وقلب او. زمانی آموزش نماز به توفیق می‌انجامد وقرین موفقیت می‌شود که با احساس خوشایند همراه باشد وبدیهی است زمانی که نوجوان درمعرض یادگیری وآموزش احکام وعبادات قراردارد، لازم است از قبل برای این موضوع زمینه سازی شود تا همراه آموزش، احساس خوشایند دراو ایجاد گردد وبه این ترتیب نتیجه مطلوب به بارآورد، دراین صورت تقویت چنین گرایش فطری نیز بسیار آسان وطبیعی خواهد بود.
زمانی نوجوان الگوهای رفتاری مطلوب خویش را درموقعیتها وشرایط مختلف زندگی در رفت وآمدها میهمانیها وبرخوردهای بستگان ودوستان واز جمله حضورآنان درصفوف نماز جماعت مشاهده می‌کند احساس شادمانی شوق وشعف سراسروجودش را فرامی گیرد و عمیقاً نسبت به رفتارآنها کنجکاومیشود واز آنان الگومیگیرد.
۲- مدرسه:
درمدرسه نیز هنگامی که نوجوانان وجوانان درموقعیتهای مختلف اوقات تحصیل وهنگام شنیدن اذان مشاهده میکنند که معلمان ومربیان بی هیچ تکلفی مشتاقانه به سوی نماز می‌شتابند دراحساس همانند سازی به شوق ورغبت درمی آیند وبه اقامه نماز گرایش فزونتری پیدا می‌کنند هر قدرشخصیت الگوهای تربیتی وپرورشی برای دانش آموزان محبوب ودوست داشتنی باشد تأثیر پذیری آنها افزایش می‌یابد، روشن است که هرگز نباید به اجباروتحمیل وفشاردانش آموزان را به انجام فریضه نمازوادارکنیم، درعوض شایسته است بیش از هرچیز جاذبه‌های رفتار خودرا دربیان ارزشها با فراهم کردن مقدمات نماز افزایش دهیم اگرچنین فضایی درمدارس حاکم باشد روحیه معنوی دانش آموزان افزایش می‌یابد و درنمازخانه مدرسه ارتباط شوق آمیز همسالان گسترش پیدا می‌کند. 
۳- رسانه ها:
رسانه ها فن آوری عظیمی هستند که دنیای مارا به تسخیر خود درآورده اندو پس از خانه ومدرسه ازدیگرعوامل تأثیرگذاربرروح کودک ونوجوان هستند رسانه ها از نخستین دوران زندگی تا پایان حیات انسان به عنوان عامل آموزنده وتأثیرگذارنده بسیار قوی نقش دارند، بنابراین درتهیه وتولید وپخش برنامه از طریق رسانه ها برای کودکان و نوجوانان باید بسیار دقت کرد وبرای این مسئله مهم یعنی آموزش وپرورش احساسات وگرایشهای دینی بویژه نماز بیشترین اهمیت را قائل شد. رسانه جمعی یکی از عوامل مؤثرومهم زندگی است وباید با خواست وارزشهای معنوی خانه وخانواده وجامعه همسووهماهنگ باشد تا بتواند گرایش به نماز اول وقت رادرنوجوانان وجوانان زنده نگه دارد.
۴- نتیجه گیری:
برای رسیدن به روح وپیام معنوی نماز ودرک فضیلت وقت نماز تأکید برضرورت ایجادنظمی متشکل از خانه، مدرسه ورسانه به صورت مجموعه ای هماهنگ وحرکت کننده دریک جهت واحد امری است منطقی واجتناب پذیر مینماید باید این مجموعه به هم پیوسته برای انتقال فرهنگ نماز هماهنگ واز همه بالاتر همدل باشند اگرشیوه‌های تربیتی مربوط به نماز وبرنامه‌های زمینه ساز وجانبی اوقات فراغت درخانه، مدرسه ورادیو و تلویزیون متناقض باشند. کودکان ونوجوانان به شکل صحیح به نماز گرایش پیدا نخواهند کرد وروح حقیقی نماز دروجود آنانان تحقق نخواهد یافت.
نماز، اساسی ترین رشته الفت وعالیترین عامل محبت میان بندگان وحضرت حق است. نماز، نوردل وصفای قلب وروح وجان وسلامت روان وفروغ ذات عباد صالح خداست. 
 نماز، واسطه محکمی است که تمام هستی انسان را به ملکوت هستی پیوند می‌دهد وبه مانند آن، برنامه ای را برای ربط دادن آدمی به حق وحقیقت نمی توان یافت. 
نماز، پناه بی پناهان، سنگر جهادگران، گلستان روح افزای عاشقان، چراغ سحرمشتاقان، نوروجود عارفان، آرامش بینوایان، وسیرکمالی آگاهان است. 
نماز، برتر از همه عبادات، جامع تمام کمالات، منعکس کننده کل واقعیات، منبع برکات وکلید قفل تمام مشکلات است. 
نماز، خمیرمایه حیات، تزکیه کننده صفات، علاج زشت ترین عادات، آورنده حسنات، تبدیل کننده سیئات، باعث کرامات، منبع فیض وافادات، نگهدارنده انسان از حادثات، حقیقت کائنات است. 
نماز، هویت ایمان، حقیقت جهان، طریقت جان، قدرت انسان ومایه بهشت ورضوان است. نماز، عشق سالکین، عبادتی آتشین، کاری بی قرین، بهترین معین، خورشید اهل زمین، مونس اصحاب دین، امین جان غمین، ورحمت واسعه حضرت ارحم الراحمین است. 
بدون نماز خودرا از اهل حق وحقیقت مدان، ورسیدن فیض خاص الهی را به سوی خود توقع مدار. اکسیر وجود منهای نماز بی سواد است، بی خبران از نماز بی خردانند، وفراریان از این مقام گرفتاردام شیطانند. ثروتمندان بی نماز فقیرند، وتهیدستان با نماز از همه مستغنی تر، حقیقت وواقعیت همان است که عارف شوریده الوند حضرت بابا طاهرفرموده است:
خوشا آنان که الله یارشان بی * که حمد وقل هوالله کارشان بی 
خوشا آنان که دائم درنمازند * بهشت جاودان بازارشان بی 

عتیقه زیرخاکی گنج