گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي CH4 , CO2 , N2 هيدروكربن هاي نفتي
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۹۷ صفحه
نوع فایل: pdf

مقدمه :
توليد از مخازن نفتي با روش تخليه طبيعي تنها به برداشت كسر كوچكي از كل نفت (حدود ۱۰ تا ۱۵
درصد) در جاي اوليه منجر مي شود. اين مقدار بستگي به عوامل متعددي از جمله چگونگي مكانيسم رانش،
خواص سنگ و سيال مخزن و …. دارد.
از اين رو مقوله مهمي به نام ازدياد برداشت از مخازن نفتي مطرح شده است كه اگر چه با هدف تثبيت
فشار، كاهش ويسكوزيته، برداشت از مخزن را تا حد معيني بالا مي برد ؛ اما با اين وجود هنوز قسمت اعظم نفت
در زيرزمين باقي مي ماند. به طور كلي بر اساس زمان برداشت از مخازن، بازيابي به سه دسته برداشت نوع اول
،دوم و سوم دسته بندي مي شوند.
در برداشت نوع اول نيروي محركه اختلاف فشار مخزن و فشار انتهاي چاه توليد مي باشد . در اين روش
تنها ۱۰ تا ۲۰ % از كل نفت قابل بازيابي است در برداشت نوع دوم ،مخازن گازي تحت تأثير تزريق گاز يا رانش
طبيعي آب براي تخليه قرار مي گيرند . در بازيابي نوع سوم ،روش هاي حرارتي تزريق گاز و مواد شيميايي انجام
مي گيرد كه مي تواند بازيابي هيدروكربنها را به طور اساسي افزايش دهد . در اين ميان تزريق گاز در ازدياد
. [ برداشت يكي از مؤثرترين و اقتصادي ترين روش ها است[


عتیقه زیرخاکی گنج