گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۸۸
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
مشکل بیمار در استفاده از سمعک ، به مقدار زیادی در کارآیی آن اثر می گذارد. بنابراین متخصص بالینی باید مهارت های دستی بیمار را هنگام مشخص کردن کاندیداتوری و نوع سمعک مورد توجه قرار دهد. بیماران دارای وزوز اغلب درمی یابند که استفاده از سمعک مشکلاتشان را کم می کند، بنابراین وزوز به صورت مثبت بر کاندیداتوری اثر می گذارد

مقدمه

اگر چه تصمیم برای استفاده از سمعک نهایتاً به وسیله بیمار گرفته می شود، بسیاری از بیماران در مورد این که آیا آن ها باید سمعک بگیرند و برای پیشنهاد و توصیه به متخصص بالینی متوسل شوند یا نه مردد خواهند بود. این توصیه باید به غیر از آستانه تن خالص، بسیاری از فاکتورها را به حساب آورد.

انگیزه اولیه برای گرفتن سمعک، عامل تعیین کننده ای برای تداوم استفاده از سمعک از سوی بیمار به شمار می آید. انگیزه بیمار نشان می دهد که تعادلی بین مزایا و معایب سمعک وجود دارد یا نه. جدا از این که همه این انتظارات مثبت و منفی واقعی هستند یا نه. مزایای مورد انتظار بیمار تحت تأثیر میزان ناتوانی و معلولیتی که او احساس می کند دارد قرار می گیرد. ناتوانی، میزان مشکلی را که شخص برای شنیدن در وضعیت های مختلف دارد توصیف می کند در حالی که معلولیت، میزان ناتوانی فرد برای شرکت در فعالیتها به دلیل کاهش شنوایی را نشان می دهد. معایب به طور بالقوه شامل اثر استفاده از سمعک در تصور ذهنی بیمار از خود است. مزایا و معایب مورد انتظار سمعک تحت تأثیر آن چه که دیگران درباره سمعک به بیمار می گویند، قرار می گیرد. متخصص بالینی باید تلاش کند تا انتظارات بیمار را کشف کند

فهرست

* مقدمه …………………………………………………………………………………………….

*حد پایین کم شنوایی قابل کمک……………………………………………………….

    افت  تن خالص و شکل ادیو گرام…………………………………………………..

    توانایی شناسایی گفتار…………………………………………………………………

    ناتوانی و معلولیتی که خود بیمار گزارش می کند…………………………

    محیط شنیداری، ،نیازها و انتظارات……………………………………………….

    نگرانی های زیبایی شناختی………………………………………………………….

    ظریف کاری و مدیریت………………………………………………………………….

    سن………………………………………………………………………………………………..

    شخصیت……………………………………………………………………………………….

    اختلال پردازش شنوایی مرکزی……………………………………………………

    وزوز……………………………………………………………………………………………..

    فاکتورها در مجموع………………………………………………………………………

   مشاوره با بیمار بی میل…………………………………………………………………

*حد بالای کم شنوایی قابل کمک……………………………………………………….

   توانایی فهم گفتار ضعیف……………………………………………………………….

    سمعک یا کاشت حلزون………………………………………………………………..

Tactile aid سمعک یا……………………………………………………………………….

*موارد منع پزشکی فیتینگ سمعک……………………………………………………

* اظهارات نهایی………………………………………………………………………………..عتیقه زیرخاکی گنج