گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

با عرض سلام خدمت شما عزیزان به ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتروبرتریآن­ها دررقابت­هاي ورزشي شده است، علم روان­شناسیاست. هدف کلّی تحقیق حاضر، مقایسۀ اثر تصویرسازی کانون توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی می­باشد. 

فهرست
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
محدودیت­های تحقیق
واژه­ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف توجّه
تاریخچۀ توجّه
نظریه­های توجّه
کانون توجّه
شیوه­های توجّه
ویژگی­های توجّه
هوشیاری و توجّه
توجّه­ انتخابی
توجّه و سطح مهارت
رابطه توجّه و سطح مهارت
رابطۀ توجه و اجرا
دستورالعمل­های آموزشی و توجّه
تصویرسازی ذهنی چیست
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی
انواع تصویرسازی ذهنی
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن
نظریه­های تصویرسازی ذهنی
شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی
کاربردهای تصویرسازی ذهنی
افزایش مهارت­های روان­شناختی
تحقیقات مربوط به توجّه
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه
نتیجه­گیری
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونۀ آماری
متغیّرهای تحقیق
ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات
روش اجرای تحقیق
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:
مقدمه
توصیف داده­ها
آزمون فرضیۀهای آماری
فرضیۀ اول
فرضیۀ دوم
فرضیۀ سوم
فرضیۀ چهارم
فرضیۀ پنجم
فرضیۀ ششم
فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری
مقدمه
نتایج تحقیق
بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات آموزشی

عتیقه زیرخاکی گنج