گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۹۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 تفسير علمي است كه از معني قرآن [ = ارتباط آيات با همديگر ] به حسب طاقت بشري و به حسب آنچه قواعد عربيت اقتضاء‌ دارد ، بحث مي كند 
تفسير علمي كه از احوال الفاظ كلام خدا بحث مي كند از اين حيث كه بر مراد خداي تعالي دلالت مي كند.
تفسير در اصل به معني كشف و اظهار است و در شرع توضيح معني آيه و بيان شأن نزول و قصه و سبب است كه آيه  در آن باب نازل شده به لفظي كه دلالت آن دلالت آشكار باشد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی میدهیم

واژه تفسير تنها يك بار در قرآن و آن هم در سوره فرقان آيه ۳۴ بكار رفته است. « … و لا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق و احسن تفسيراً »

تفسير مستلزم يك رشته علوم است كه آن را مادي گويند .
 مبادي تفسير، عبارت است از دانش علوم عربييه بويژه صرف و نحو، اصول ،كلام ، اصول فقه ، علم جدل ، فقه ، حديث ، خبر واشعار عرب ( بويژه شعر جاهلي ) و قصص انبياء  وچند علم ديگر
در لغت به معني به آغاز بازگردانيدن و در شرع به معني بازگردانيدن لفظ از معني ظاهري به معني احتمالي آن است به شرط آن كه محتمل را موافق كتاب و سنت بيابند .
تنزيل : در لغت به معني فرو فرستادن  و در اسلام عبارت است از ظهور قرآن بر حسب احتياج امت اسلامي بواسطه جبرييل بر قلب پيامبر (ص) . 
فرق انزال و تنزيل : انزال را در مورد امري ناگهاني و دفعي بكار مي برند در حالي كه تنزيل در تدريج  بكار مي رود 
مهمترين دليل ورود وضع در تفسير به  نقل :      1-وجود دو تفسير متناقض براي يك آيه كه هر دو را از پيامبر (ص) نقل   كرده اند.      2 -عدم وثوق مفسران 
صحابه و تابعان در باره تفسير به رأي دو گروه تقسيم مي شوند: ۱- مخالفان تفسير به رأي ۲- كساني كه تفسير به رأي را جايز و مباح مي دانند 
منبع و مصدر مفسرين دسته اول ( تفسير به نقل ) اخبار و احاديث و به طور

 كلي علوم نقلي بود و منبع و مصدر گروه دوم ، استنباط و اجتهاد و رأي 

شخصي البته بر پايه منقولات موجود بود 
سومين منبع تفسير، تفسير به اسرائيليات بوده است .     دليل توجه به آن، حرص و شعف آنها به استقصاء بوده است 

مفسران بزرگ صحابي:عده قليلي از صحابه در تفسير  قرآن سخن گفته اند. از ميان خلفاي اربعه ، بيشتر از همه ازعلي ( ع) تفسير قرآن روايت شده است. ابن عباس را ترجمان القرآن ، حبر الامه و رئيس مفسرين گويند .
در دوره دوم عباسي يكي از كامل ترين و معتبر ترين تفسير قرآن با
 
عنوان جامع البيان في تفسير القرآن توسط طبري به عرضه رسيد.
ويژگيهاي تفسير طبري : در اين تفسير مولف ترجيح قولي را بر قول ديگر بيان مي كند و تفسيرها و تأويل هاي ضعيف را خرج و تعديل مي كند .عتیقه زیرخاکی گنج