گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

برنامه ریزی: (Planning)

 

 برنامه ریزی به معنای تعیین ، پیش بینی و طراحی فعالیت ها و اقدامات آینده سازمان است .

 

۱-۱             به فرایند تدوین تمهیدات یا روش  پیگیری یا انجام کار  برنامه ریزی گفته می شود .

۱-۲            برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهائی باید انجام شود.

۱-۳            برنامه ریزی عبارت است از تصور و طراحی وضعیت مطلوب و یافتن و پیش بینی کردن راهها و و سایلی که نیل به آن ها را میسر می سازد.

۱-۴            برنامه ریزی عبارت است از طراحی برای تغییر یک شئی یا موضوع خاص ، بر مبنای الگوی پیش بینی شده.

 

اهداف برنامه ریزی :

۱-    افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیتها

۲-    افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه کردن عملیات

۳-    متمرکز شدن بر روش های دست یابی به هدف و احتراز از انحراف از مسیر

 

۴-    مهیا ساختن ابزاری برای کنترل

 

 

******** برنامه ریزی ماهیتی پویا دارد. *********

 

در برنامه ریزی توجه به چهار ضابطه  یا معیار ضروری است. که عبارتند از:

 

۱- وحدت (Unity) : اقدامات یک برنامه بگونه ای با یکدیگر هماهنگ شوند که یک واحد متشکل را بوجود آورند.

 

۲- انعطاف (Flexibility):گروهی از فعالیت ها و اقدامات باید بر اساس شرایط غیر قبل پیش بینی محیط تغییر کنند یا اینکه با آن تطابق یابند.

انعطاف پذیری

۳-استمرار یا مداومت (Continuity):  فعالیت ها باید استمرار داشته باشند و دچار رکود و توقف نشوند.

 

۴- دقت  (Precision): دقت در پیش بینی فعالیت ها و در وضعیت ها و همچنین دقت در طراحی اقدامات موجب کاهش ریسک و به اشتباه رفتن برنامه می شود.

برخی از مسائل ما در برنامه ریزی:

– نداشتن هدف مشخص

– رعایت نکردن الویت های کاری

– نداشتن برنامه معین

– نداشتن مهارت تصمیم گیری درست در نظر نگرفتن عادت ، توانایی ها ، و خصوصیات فردی خود در هنگام برنامه ریزی

– قبول مسئولیت فراوان

– بدخلقی و عدم تسلط بر ضعف در برقراری ارتباطات موثر با دیگران

– عجله کردن

– بی نظمی

– کار امروز را به فردا انداختن

– تنبلی و بدون دلیل وقت را تلف کردن

– ترس از نه گفتن

– کاغذ یاداشت نا مرتب

– زیاد از حد به جزئیات توجه کردن


عتیقه زیرخاکی گنج