گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۳۲
فرمت فایل : pdf
نام و كد محصول (آيسيك ۳) (نام لاتين)
امروز در صنايع مختلف وسايط گوناگوني جهت افزايش دقت توليد و سيستمهاي گوناگون يكي از اين (Laser Sensing Distance) ساخته شده است . مسافت ياب ليزري يا فاصله ياب ليزري سيستم ها مي باشد . بكارگيري فن آوري نوين پردازش اطلاعات و سيستمهاي الكترونيكي پيشرفته، توليدكنندگان را قادر مي سازد از اين وسائل جهت كنترل هوشمند خط توليد خود استفاده كنند . اولين قدم در اين راه، توليد حسگرهاي لازم جهت حس كردن شراط خطرناك مي باشد كه از جمله اساسي ترين آنها سنسورهاي فاصله ياب هستن د. اين سنسورها بايد قادر به درك فاصله مناسب بوده و قابل استفاده در شرايط گوناگون آب و هوايي و شدت نورهاي مختلف باشند
۱٫ مقدمه
اين گزارش شامل طرح پيش امكان سنجي براي توليد يكي از ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي با عنوان فاصله ياب ليزري مي باشد . بديهي است با توجه به تنوع ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي، تهيه يك طرح پيش امكان سنجي براي همه آنها، مقدور نمي باشد و از اينروي با توجه به اهميت و كاربرد فرآوان فاصله يابهاي ليزري در كارهاي آزمايشگاهي، در اين طرح توليد آن مورد برر سي و مطالعه اوليه قرار گرفته است . گرچه نتايج حاصل حاكي از مقروت به صرفه بودن توليد اين ابزار است، ليكن مشاور توصيه مي نمايد مطالعات تكميلي امكان سنجي براي محاسبه دقيق سود و زيان طرح و نرخ بازگشت سرمايه و ساير شاخصهاي موردنياز براي تصميم گيري صورت پذيرد
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                             صفحه
۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۱
۲٫ معرفي محصول ……………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ . نام و كد محصول………………………………………………………………………. ۲
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي …………………………………………………………………… ۳
۳-۲ . شرايط واردات………………………………………………………………………….. ۳
۴-۲ . استاندارد ملي يا بين المللي…………………………………………………………….. ۳
۵-۲ . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و… …………………… ۳
۶-۲ . موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………. ۳
۷-۲ . كالاهاي جايگزين ………………………………………………………………………. ۳
۸-۲ . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز …………………………………………….. ۴
۹-۲ . شرايط صادرات ……………………………………………………………………….. ۴
۳٫ بررسي بازار……………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳ . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي ………………………………………………. ۵
۲-۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد………………………………………………………. ۵
۳-۳ . واردات…………………………………………………………………………………… ۶
۴-۳ . صادرات…………………………………………………………………………………. ۷
۵-۳ . مصرف ………………………………………………………………………………….. ۷
۴٫ مطالعات فني و تكنولوژيكي……………………………………………………………… ۸
۱-۴ . بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول… ………………. ۸
۲-۴ . اصول طراحي………………………………………………………………………… ۱۰
۳-۴ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم (به شكل اجمالي)… ………………. ۱۶
۴-۴ . ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج … ………. ۱۷
۵-۴ . پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح………………………………………….. ۱۹
۶-۴ . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال……………………………………. ۱۹
۷-۴ . بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي… …………. ۲۰
۸-۴ . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ……………………………………….. ۲۱
۵٫ مطالعات مالي و اقتصادي ………………………………………………………………. ۲۳
۱-۵ . بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي…………………………………………… ۲۳
۲-۵ . برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري……………………………………………………. ۲۳
۳-۵ . حمايت تعرفه گمركي (محصولات و ماشين آلات) و مقايسه با … ………………. ۲۸
۴-۵ . حمايت هاي مالي، بانك ها – شركت هاي سرمايه گذار………………………………


عتیقه زیرخاکی گنج