گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

. مقدمه
۲٫ مباني طرح
۳٫ تعيين انحراف معيار و مقاومت فشاري متوسط لازم براي طرح
۴٫ مراحل گام به گام روش ملي طرح مخلوط بتن
۵٫ ساخت مخلوط آزمون و اصلاح طرح مخلوط اوليه
۶٫ حل يک مثال

در آيين نامه بتن ايران، بزرگترين مقدار بدست آمده از دو رابطه زير همان مقاومت هدف طرح خواهد بود:
كه در آن:
f
cm = مقاومت فشاري هدف طرح براي نمونه استوانه اي بتني بر حسب mm2/Nدر سن مقاومت مشخصه
fc = مقاومت فشاري مشخصه نمونه استوانه اي بتن بر حسب mm2/Nدر سن مقاومت مشخصه
s= انحراف معيار (استاندارد) مقاومت فشاري نمونه استوانه اي بر حسب mm2/Nدر سن مقاومت مشخصه


عتیقه زیرخاکی گنج