گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۹۴
فرمت فایل : pdf
آب ميوه جزء محصولات غذايي مي باشد که داراي استاندارهاي سخت خوراکي در اروپا و آمريکا بوده ورعايت کردن اينگونه استاندارها در بدو توليد داراي هزينه زيادي مي باشد، لذا پيشنهاد مي شود در ابتداي توليد صادرات به کشورهايي که داراي تعرفه هاي گمرکي آسان تري دارند مدنظر قرار گيرد
چکيده :
هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد آب ميوه (غير مربات) است .
در اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين
مواد اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده
است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١.١ ميليارد تومان دارد
و هزينه هاي در گردش سالانه مورد نياز براي توليد و تامين منابع در حدود ٢٥٠ ميليون تومان
برآورد شده است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت ١,٥ سال برگشت مي يابد .
احداث واحد در استان هايي نظير قزوين، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و كرمانشاه از مزيت
نسبي برخوردار مي باشد.
فهرست
چکيده ١
١- معرفي محصول ٢
١- مشخصات کلي محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکي ٣ -١
٣- شرايط واردات ٣ -١
٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١
٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٤ -١
٦- موارد مصرف و کاربرد ٤ -١
٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٥ -١
٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١
٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٦ -١
٢- وضعيت عرضه و تقاضا : ٧
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه – ١و ٢ –
و در دست اجرا و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا کنون ٨
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٩ ٨٥ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ١٥ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ١٥ -٢
٦- بررسي نياز به محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٣٨ -٢
١و ٢- بررسي اجمالي تکنولوژي و روشهاي توليد و تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي
هاي مرسوم
در فرآيند توليد محصول : ٣٩
١- تکنيک توليد کنسانتره شفاف از ميوه : ٣٩ -١
٢- تهيه آب ميوه از کنسانتره : ٤٧ -١
٣- ماشين آلات ٥١ -١
٣- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت ٥٥
١- محوطه سازي ٥٦ -٣
٢- ساختمان ٥٧ -۵۸
٣-ماشین الات۵۸-۵۹
٤- تاسيسات ٦٠ -٣
٥- وسائط نقليه ٦٠ -٣
٦- تجهيزات و وسائل اداري و خدماتي ٦١ -٣
٧- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده ٦٢ -٣
٨- هزينه هاي قبل از بهره برداري ٦٣ -٣
٩- سرمايه در گردش ٦٤ -٣
١٠ – برآورد حقوق و دستمزد ٦٥ -٣
١١ – برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ٦٦ -٣
١٢ – هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاک ٦٦ -٣
١٣ – هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد ٦٧ -٣
١٤ – هزينه هاي توزيع و فروش ٦٧ -٣
١٥ – جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد ٦٨ -٣
١٦ – نتيجه گيري ٦٩ -٣
٤- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن ٧٠
٥- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٧١
٦- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
٧- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي
امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٧٢
٨- وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني شامل حمايت تعرفه گمركي و حمايتهاي مالي ٧٢
٩- تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد ٧٣
١٠ – در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني وضعيت اين پروژه ها
چگونه خواهد بود ٧٤
مراجع ٧٥
پيوست ها ( بخش نامه هاي مربوط به قوانين واردات و صادرات اسانس ) ٧٥٧٢


عتیقه زیرخاکی گنج