گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات : ۳۷
فرمت فایل :pdf
به طور كلي مخازن پلي اتيلني در مقايسه با مخازن بتي و فايبرگلاس مقاومت بيشتري در برابر نشتي و ترك خوردگي دارند. بستر نشيمن مخازن ايستاده مي بايست كاملا صاف و عاري از هرگونه ذره اي كه سبب تمركز تنش مي شود، باشد. معمولا حجم مخازن ايستاده بيشتر از حجم مخازن خوابيده است . مخازن پلي اتيلني كه به صورت مخروطي شكل توليد مي شوند، نسبت به دو نوع ايستاده و خوابيده معمولا حجم كمتري دارند. در ادامه مشخصات و ابعاد مخازن توليدي شركت طبرستان به عنوان نمونه ارائه شده است.محصول مورد بررسي در اين گزارش مخازن ساخته شده از پلي اتيلن است . مخازن پلي اتيلني عمد تا در و (Horizontal) ابعاد ٣٠٠ تا ١٠٠٠٠ ليتر در اشكال مختلف نظير استوانه اي به صورت هاي خوابيده و نيز مخروطي توليد مي شوند. مخازن پلي اتيلني در بعضي موارد به صورت دوجداره (Vertical) ايستاده نيز توليد مي گردند. ساخته (XLPE) و بعضا از پلي اتيلن شبكه اي (HDPE) اين مخازن عمدتا از پلي اتيلن سنگين مي شوند.
فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
١- معرفي محصول ١
١- نام و كد محصول ١ -١
١- شماره تعرفه گمركي ٤ -٢
١- شرايط واردات ٥ -٣
١ – بررسي و ارائه استاندارد ٥ -٤
١- قيمت داخلي و جهاني محصول ٦ -٥
١- موارد كاربرد ٧ -٦
١- كالاي جايگزين ١١ -٧
١- اهميت استراتژيك كالا ١١ -٨
١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول -٩
١-شرايط صادرات -١٠
١٢
١٣
٢- وضعيت عرضه و تقاضا ١٤
٢- بررسي واحدهاي موجود ١٤ -١
٢- بررسي وضعيت طرح حاي موجود و طرح هاي دردست اجرا ١٥ -٢
٢- بررسي روند واردات ١٦ -٣
٢- بررسي روند مصرف ١٧ -٤
٢- بررسي روند صادرات ١٨ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ١٩ -٦
٣- روشهاي مختلف توليد ٢١
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي ٢٣
٥- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي ٢٤
٦- برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين ٢٧
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٢٨
٨-تامين نيروي انساني ٢٩
٩- تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد ٣٠
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٠
١١ – تجزيه و تحليل ٣٢
مراجع و منابع مطالعاتي ٣٤


عتیقه زیرخاکی گنج