گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

موضوع : کمک پایان نامه تولید چشم الكترونيك ۲۴ ص
نوع فایل: pdf
طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيك
است.
اهميت صنايع وابسته به الكترونيك نور ي ، مانند چشم الكترونيك ي ، به دليل تنوع محصول و كاربرد در
جوامع پيشرفته بسيار زياد بوده و درآمد حاصل از آن در سال هاي گذشته افزايش يافته است . هر
روز اختراع و ابداعي جديد بر اساس اين تكنولوژي صورت مي گيرد و بر كاربرد آن مي افزايد . امروزه
در فناوري هاي ديجيتا ل ، عكاسي ، فيلم برداري ، نظامي ، پزشكي و بسياري ديگر از علوم ، از الكترونيك
نوري ، چشم الكترونيك و يا سلول هاي نوري (فوتو رسيستان س) استفاده مي شود.
ايجاد كارخانه توليد چشم الكترونيك مورد لزوم بسياري از صنايع داخل كشور بوده و در شرايط
فعلي با استفاده از واردات نياز آنها تامين مي شود . احداث اين كارخانه با سرمايه اي در حدود ۱۷۵۷۵
ميليون ريا ل ، اشتغال زاي ي حدود ۲۰ نفر و استفاده از تسهيلات بانك ها امكان پذير است . طرح مي تواند با
استفاده از نوآوري و پس از رفع نياز داخلي امكان صادرات نيز داشته باشد


عتیقه زیرخاکی گنج