گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۵    کد محصول : ۱۲۹۰۳    حجم فایل : ۷۴۹ کیلوبایت   

در کشتار صنعتي حيوانات، به غير از گوشت و فرآوردههاي اصلي، مواد جانبي بسيار
مفيد ديگري نيز موجود است که در صورت بهرهبرداري بهينه، نهتنها منجر به توليدات
جانبي ميشود بلکه با توسعه و فروش آنها، هزينه توليد گوشت و فرآوردههاي اصلي
نيز کاهش خواهد يافت.
١ بين ٧ تا ١٢ درصد از درآمد يک Holmqvist و Bentsson طي تحقيقي از
کشتارگاه از مواد جانبي حاصل ميشود و اين ميزان در کشورهاي صنعتي در حدود
٣٢,٥ درصد است و نکته قابل فکر اين است که در کشورهاي صنعتي اگر ميزان درآمد
حاصل از مواد جانبي کشتارگاه کمتر از ١٥ درصد کل درآمد باشد، توليد با سود همراه
نخواهد شد.

  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۵    کد محصول : ۱۴۵۶۹    حجم فایل : ۷۴۹ کیلوبایت   

طرح تولید پودر خون در جهت پایین اوردن هزینه های کشتار گاهی بسیار مفید میباشد

بطوریکه در در یک تحقیق ۷تا۱۲ درصد از درامد کشتار گاه صنعتی از مواد جانبی

بدست میاید که در کشور های صنعتی ۳۲٫۵ درصد است که در این کشور ها اگر درامد

حاصل از مواد جانبی کشتار گاه کمتر از ۱۵ درصد کل درامد باشد تولید با سود

همراه نخواهد شد و ….   در این فایل به مراحل طراحی کارخانه تا امکان تولید بر اساس

اطلاعات در دسترس  که از منابع از جمله وزارت صنایع اداره گمرک -و مصاحبه و…

بدست امده است


عتیقه زیرخاکی گنج