گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه پارامترهای موثر بر طر احی بیوراکتور حذف آمونیاک در فرآیند بیهوازی anammox
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه
نوع فایل: pdf

بی هوازی آمونیوم اکسیداسیون (ANAMMOX) فرایند، پیشرفته بیولوژیکی حذف نیتروژن جایگزین برای نیتریفیکاسیون سنتی – نیتروژن دهی حذف آمونیاک با استفاده از نیتریت به عنوان پذیرنده الکترون بدون اکسیژن است. امکان غنی سازی anammox باکتری های بی هوازی از فرهنگ دانه راه اندازی یک بی هوازی غشاء و فرآیندهای غشایی بیوراکتور (AnMBR) برای N-حذف در این مقاله گزارش شده است. فعالیت Anammox در AnMBR با فرهنگ دانه هاضم های بی هوازی از تصفیه فاضلاب در حالت دسته ای با چرخش به دنبال فرایند مداوم و حالت نیمه مداوم از عملیات تاسیس شد. عملکرد AnMBR تحت مختلف نیتروژن در حال بارگذاری (NLR) و HRTs است برای یک سال گزارش شده است، در شرایط تحولات نیتروژن به نیتروژن آمونیاکی، نیتریت و نیترات با هیدرازین و هیدروکسیل آمین. جالب توجه است روند ANAMMOX از به طور همزمان AMM-N و نیتریت کاهش، تولید نیترات سازگار باشد، هیدرازین و حضور هیدروکسیل آمین، کاهش قابل توجه بار آلی و مصرف بی کربنات مشهود بود.


عتیقه زیرخاکی گنج