گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان-خرید اینترنتی پایان نامه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان-پایان نامه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان-دانلود رایگان مقاله اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان

این فایل در ۱۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

     اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتي روز افزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب كرده است. پيشرفت علم روان شناسي از يك سو و ماهيت پويا و پيچيده جوامع نوين از سوي ديگر، باعث شده است نيازهاي معنوي بشر در برابر خواسته ها و نيازهاي مادي قد علم كنند و اهميت بيشتري بيابند

اهمیت و ضرورت پژوهش

     پیشرفت شدید روان شناسی در دهه های اخیر و کشف آثار گسترده و غیر قابل انکار دین و معنویت در همه ابعاد زندگی انسان، به خصوص نقش بی بدیل آن در آرامش روانی، بهداشت و سلامت روانی و حتی تاثیر جدی آن در کاهش و بهبود رنج های روحی، اختلالات روانی و ناهنجاری های اجتماعی موجب رشد فزاینده و رو به گسترش مطالعات روانشناسی دین و معنویت در ابعاد مختلف شد (غروی، ۱۳۸۲). همانطور که پیشتر آمد، یکی از نتایج این توجه و علاقه گسترده روانشناسان به حوزه دین و معنویت، پیدایش مفاهیمی جدید در ادبیات روانشناسی بوده است. به علل گوناگونی، جامعه روانشناسی ایران با این مفاهیم جدید آشنایی کمی دارد و بطور کلی ممکن است زمان زیادی از پیدایش مفاهیم و رویکردهای جدید در حوزه روانشناسی بگذرد تا فضای دانشگاهی در ایران با آن ها آشنا شود.

      از آنجائيكه هوش معنوي يك مفهوم جديد در روانشناسي است و پژوهش هاي اندكي در رابطه با اين مفهوم در ايران صورت گرفته و مخصوصا ابزاري دقيق و استاندارد كه بتواند اين سازه را اندازه گيري كند وجود ندارد، لذا ضروري است، اين تست بر روی افراد مختلف از جمله دانشجويان اجرا شود تا بدينوسيله گامي در جهت استاندارد سازي آن در كشور عزيزمان ايران صورت پذیرد. از طرفي، اين ابزار زمانی اهميت پيدا خواهد كرد كه وسيله اي استاندارد و مناسب براي كساني كه در اين حوزه مي خواهند پژوهش هاي بيشتري انجام دهند، به حساب آید.  بنابراين، روشن است وجود ابزاري فني (عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي) به منظور سنجش دقیق سازه هوش معنوی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان زنجان می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

 

اهداف پژوهش

     هدف از انجام اين تحقيق استاندارد ساختن تست هوش معنوي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان زنجان است.  تلاش بر اين است، اين ابزار وسيله اي شود جهت سنجش توانايي دانشجويان در استفاده از منابع معنوي در حل مشكلات روزمره خود و از طرفی نیز ابزاري براي پژوهش كساني كه در زمينه هوش معنوي علاقمند به كار هستند  باشد.

     استاندارد ساختن اين آزمون در واقع گامي در جهت سنجش توانايي افراد در استفاده از منابع معنوي در حل مشكلات روزمره است.  بطور خلاصه، مي توان اهداف پژوهش را به شرح زير بيان داشت:

 

۱-  شناخت مولفه هاي اصلي هوش معنوي.

۲-  فراهم ساختن ابزاري مناسب براي پژوهشگران ديگر در استاندارد ساختن آزمون هاي ديگر و پژوهش هاي مرتبط.

۳-  تهيه وسيله اي عيني، معتبر و روا براي سنجش هوش معنوي.

 

سؤالات پژوهشی

     چون اين ابزار (سياهه) براي نخستين بار در ايران ترجمه شده است، بررسي روايي و اعتبار آن در گروه دانشجويان ضروري است.  با توجه به اينكه موضوع مورد بررسي جنبه اكتشافي دارد،  لذا تهيه پاسخ براي پرسش هاي زير نيز امري ضروري است.

۱-              آيا بين مجموعه پرسش هايي كه به منظور سنجش هوش معنوي تهيه شده است، هماهنگي دروني كافي وجود دارد؟

۲-              آيا آزمون هوش معنوي داراي روايي كافي است؟

۳-              محتواي مجموعه سياهه  هوش معنوي از چه عواملي و تا چه حد اشباع شده است؟

۴-               آيا مجموعه سوال هايي كه براي هوش معنوي تهيه شده است، با نمره هاي هوش هيجاني همبستگي مثبت دارد؟

۵-              آيا عامل هاي به دست آمده از سياهه هوش معنوي با ساختارهاي نظري آن مطابقت دارد؟

 

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

     آزمون[۱] : آزمون وسيله اي است عيني و استاندارد كه براي اندازه گيري نمونه اي از رفتار يا خصايص آدمي بكار مي رود. در اين تعريف، مراد از عيني آن است كه روش اجرا، نمره دادن و تعبير و تفسير نتايج آزمون بر اساس قواعدي معين و مشخص صورت مي گيرد و  قضاوت شخصي در آنها بي تاثير است (شريفي،۱۳۷۷).

     هوش معنوی : هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها، ظرفیت ها و منابع معنوی   است که کاربست آنها در زندگی روزانه می تواند موجب افزایش انطباق پذیری و بهزیستی فرد شود.  در تعریف های موجود از هوش معنوی، به ویژه بر نقش آن در حل مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در اعمال و رویدادهای زندگی روزمره تاکید شده است (زوهر و مارشال[۲]، ۲۰۰۰؛سیسک[۳]، ۲۰۰۱؛ولمن[۴]، ۲۰۰۱؛ناسل[۵]، ۲۰۰۴؛کینگ، ۲۰۰۷). از نظر عملیاتی هوش معنوی نمره ای است که آزمودنی در مجموعه تست هوش معنوی به دست می آورد.  

     عملي بودن[۶] : شامل همه ملاحظاتي است كه يك آزمون را در عمل از نظر عوامل اقتصادي، سهولت اجرا، تفسير و استفاده صحيح از نمره ها قابل استفاده مي سازد (هومن،۱۳۸۴).

     اعتبار[۷] : اعتبار آزمون، به دقت وسيله اندازه گيري اشاره مي كند و به ثبات، پايايي، همگوني، نظم، بازپديدآيي، پيش بيني پذيري و حساسيت آن مربوط مي شود.  در مفهوم ديگر يعني اينكه اگر خصيصه  مورد نظر را با همان وسيله يا وسيله مشابه قابل مقايسه با آن شرايط مشابه مورد سنجش قرار دهيم نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق، پيش بيني پذير و قابل اعتماد است (هومن،۱۳۸۴).  

     روايي[۸] : مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري به واقع بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد نه خصيصه ديگري را. روايي يعني مناسب بودن، با معنا بودن و مفيد بودن استنباط هاي خاصي است كه از روي نمره هاي تست عمل مي آيد (هومن،۱۳۸۴).

     تحليل عاملي[۹] : تحليل عاملي اصطلاحي است كه براي رواسازي و توسعه ابزارهاي روان­سنجي، تحليل داده ها به منظور كشف سازه هاي جديد و كمك به تدوين تئوري تحليل محتوا و مواد محاسبه، سبك هاي مديريتي، علائق شغلي و . . .  بكار مي رود (هومن،۱۳۸۴). استخراج تعداد محدودي عوامل از ميان تعداد زيادي متغيرهاي همپوش به صورتيكه بين متغيرها مشترك باشد، به جاي تعدادي از متغيرها قرار مي گيرد اين عوامل با يكديگر همبستگي و تداخل نداشته باشد و سازه اي روشن و با معنا بيان كنند (ثرندايك، ترجمه هومن، ۱۳۷۵).

     بار عاملي[۱۰] : همبستگي يك متغير با يك عامل را بار عاملي مي گويند كه مقدار آن از ۱- تا۱+  تغيير مي كند (كلاين، ترجمه مينايي، ۱۳۸۰).

عامل[۱۱] : رويس معتقد است عامل، سازهاي است كه عملا از روي بارهاي عاملي اش تعريف      مي شود. اساسا عامل، بعد يا سازه اي است كه روابط مجموعه اي از متغيرها را به صورت خلاصه مطرح مي كند (كلاين، ترجمه مينايي، ۱۳۸۰).

     واريانس مشترك[۱۲] : نسبت واريانس مشترك هر متغير و عامل ها را واريانس مشترك مي نامند كه مقدار آن بين ۰ و ۱ تغيير مي كند (سرمد و همكاران،۱۳۸۷).

     واريانس خطا [۱۳] : نوعي واريانس كه تقريبا در همه پژوهش ها وجود دارد و بيانگر نوسان، تغيير يا پراش اندازه ها به سبب تاثير عوامل تصادفي است (هومن،۱۳۸۴).

     چرخش عامل ها : چرخش عامل ها واريانس بين عوامل و در نتيجه اعتبار را تغيير مي دهد (ثرندايك، ترجمه هومن، ۱۳۷۵). چرخش محور ها،  ساختار عامل ها را ساده می كند و چرخش عامل ها، ماتريس اوليه را به ماتريس ديگري انتقال مي دهد و از طريق پراكنده كردن واريانس در همه عامل ها،  تا حدي يكنواخت تر ساختار عاملي را روشن      مي كند و بطور كلي به يك راه حل تغيير پذيري به احتمال زياد به ساير نمونه هاي همان جامعه قابل تعميم باشد، مي گردد (هومن،۱۳۸۴).

     چرخش متعامد[۱۴] : روش متعامد، عامل هايي فراهم مي آورد كه مستقل از يكديگر است. اگر عامل ها مستقل از هم باشد، لازم است محورهاي عامل ها در جريان چرخش «عمود بر هم» باشد و هر مجموعه به ميزان زاويه قائمه چرخش داده شود (هومن،۱۳۸۶).  

     چرخش متمايل[۱۵] : بعضي اوقات خوشه بندي متغيري نسبت به هم به گونه اي است كه محورهاي حايل براي نمايش آنها مناسب تر است.  به اين روش چرخش كه محورها نسبت به هم با زاويه اي غير از قائمه قرار مي گيرند، چرخش متمايل گفته مي شود.  روش هاي متمايل اجازه مي دهد عامل ها بعد از چرخش همبسته باشد (هومن،۱۳۸۶).

     چرخش واريماكس[۱۶] : روش واريماكس «عامل ها را تميز مي كند»، يعني عامل هايي توليد مي­كند كه با مجموعه كوچكتري از متغيرها داراي همبستگي قوي و با مجموعه ديگري از متغيرها داراي همبستگي ناچيز باشد. اين روش ستون هاي ماتريس عاملي را ساده مي سازد، و در آن فرايند ساده سازي معادل با بيشينه ساختن واريانس مجذور بارهاي عاملي هر ستون است. در اين روش چون تعداد متغيرهايي كه بارهاي قوي در يك عامل دارد كمينه مي گردد، تفسير عامل ها ساده تر خواهد بود (هومن،۱۳۸۶).

     تحليل مولفه هاي اصلي[۱۷] (PC) : تحليل مولفه هاي اصلي كه يكي از مدل تحليل عاملي اكتشافي است عامل ها واريانس هر متغير، از جمله واريانس مشترك با ساير متغيرهاي مجموعه (كه وارياتس ها)، و نيز واريانس اختصاصي را توجيه مي كند. تعداد مولفه ها (يا عامل ها) در تحليل مولفه اي از لحاظ تئوري بايد با تعداد متغيرها برابر باشد. زيرا همه واريانس هر متغير بايد توسط عامل ها توجيه شود (هومن،۱۳۸۶).

     ساختار عاملی[۱۸] :عبارت است از تعداد عواملی که کل پراکندگی موجود در متغیرهای پرسشنامه را توصیف می کند (هومن، ۱۳۸۶). منظور از بررسی ساختار عاملی این است که پرسشنامه از چه عواملی تشکیل شده است.

     ارزش ويژه[۱۹] : مجموع مجذورات بارهاي عاملي هر عامل،  نسبت واريانس تبيين شده به وسيله آن عامل را منعكس مي كند. اين مقدار كل واريانس، ارزش ويژه عامل است. هر چقدر ارزش ويژه عامل زياد باشد آن عامل واريانس بيشتري را تبيين مي كند.

     نرم[۲۰] : نرم يا هنجار عبارت است از متوسط عملكرد گروه نمونه اي از آزمودني ها كه به روش تصادفي از يك جامعه تعريف شده انتخاب مي شود. نرم آزمون هاي استاندارد شده بر اساس توزيع نمره هاي خام گروه نمونه اي از آزمودني ها بدست مي آيد (شريفي، ۱۳۸۳).

     هنجار يابي[۲۱] : به دست آمدن نوعي نرم است كه در آن فاصله نمره ها از ميانگين بر حسب انحراف استاندارد بيان مي شود. در واقع يك نوع واحد استاندارد اندازه گيري است كه معناي آن در تست هاي مختلف اساسا يكسان و ثابت است (هومن، ۱۳۸۴).

     ضريب آلفاي كرونباخ : روشي براي محاسبه اعتبار تست از طريق يكبار اجراي تست است. اين روش به هماهنگي كاركرد آزمودني از يك سوال به سوال ديگر بستگي دارد (هومن، ۱۳۸۴).
عتیقه زیرخاکی گنج