گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان پایان نامه خانه سینما-خرید اینترنمتی پایان نامه خانه سینما-دانلود رایگان مقاله خانه سینما-دانلود رایگان سمینار خانه سینما-پایان نامه خانه سینما-

این فایل در۱۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موضوعات زیر می پردازد:
شناخت سینما-اختراع سینما-سینمای حال حاضر ایران-نیروی انسانی-معماری وسینما-ظزفیت سالن-لنزهای پردازش-پو تصویرو….
در ادامه برای آشنیی بیشتر شما با این فایل وتهیه راحت تر این فایل توضیحاتی را درقسمت بهد فراه کرده ایم.

بناهای  فرهنگی  یک جامعه یکی از نیازهای زندگی امروزه است جوامع با سرعت بیشتری به پیش می رود و پله های ترقی را طی می کنند که بیشترین سعی و کوشش خود را به استوار ساختن پایه های فرهنگی جامعه نهاده اند و نیازمند این امر ارتقاء ساختارهای فکری افراد جامعه است. لذا مسأله اصلی بدین گونه طرح گردیده:

رسیدن به فضایی که بتواند زمینه ارتقاء ساختارهای فکری بشر در زمینه هنر بوده است فراهم بیاورد و بستر مناسب برای فن آوری و خلاقیت های نوین هنری را فراهم سازد.

تحولات اقتصادی و اجتماعی همواره با دگرگونیهائی در طرز اندیشه و رفتار افراد یک جامعه همراه است.

نظام فرهنگی که بر اساس شکل خاصی از تولید و مجموعه از آداب و رسوم استوار بوده و همزمان با یک تحول جدید به هدفهائی تازه نیامند می شود. اگر نخستین مراحل تحول اجتماعی ایران نیازها، محرک اقتصادی داشت در این مرحله از انعکاس این خواسته ها و تمنیات معنوی و فرهنگی افراد بچشم می خورد.

توجه به این نیازها در ایران با توجه به میراث فرهنگی و تماس دائم با تمدن غرب اهمیت اساسی دارد زیرا گروهی از مردم پیشینه فرهنگی این سرزمین را ندیده گرفته و شیفته راه و رسم زندگی غرب شده اند و گروهی دیگر ورود برخی از مظاهر تمدن صنعتی را نشان عدم علاقه و حفظ سنت ایران دانسته اند. با تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران اکنون جامعه به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ مبین استوار باشد و نیز بتواند در زندگی ایرانیان بخصوص جوانان در یک جامعه صنعتی مؤثر باشد منظور اصلی بوجود آوردن شخصیت انسان مطلوب می باشد. که باید یک فرد را در زمینه های جسمانی و اجتماعی، روحانی تربیت نموده و همچنین احتیاج به یک فرهنگ می باشد که بر مبنای یک فرهنگ ملی استوار باشد. یعنی احیاء ارزش های اصیل فرهنگ ایران اسلامی و انطباق آن با شرایط زندگی امروزی و همچنین برخورداری از مظاهر فرهنگ جهانی است. با توجه به مطالبی که د سطور گذشته بیان گردیده  لزوم یک هدف و ایدئولوژی کلی برای جوانها که بتوانند تماماً آنها را مجذوب نماید، این هدف ترتیب جسمانی، اجتماعی، روحانی می باشد و لازمه آن داشتن یک سیاست فرهنگی است. عواملی که ضرورت این سیاست را ایجاد می کند.

۱- افزایش رفاه

۲- افزایش و تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی     

۳- افزایش روابط بین الملل


لزوم احداث مرگز فرهنگی سینمایی

تولیدات سینمایی جهان غرب در سالهای اخیر و درست پس از اوایل دهة هشتاد به قدری از نظر کمی و کیفی در حال رشد بوده است که حقیقتاً بازارهای جهانی و خصوصاً خاورمیانه را تحت تسلط خود قرار داده است. بازاریابی قدرت اقتصادی، تبلیغی ، فرهنگی این رسانه توسط مرجعی از فیلمهای بازاری که حادثه، خشونت و … بخش عظیم آن را تشکیل می دهد تأمین شده است.

در این میان سینمای ایران با هدف اعتلای ارزشهای انسانی بوسیله سینما، با سرمایه ای اندک حرکت کند خود را ادامه می دهد. چنانکه دیده ایم صنعت سینمای ایران بهترین سوژه های فیلمسازی و لایقترین عوامل ساخت را داراست و این موضوع را بوسیله ی موفقیت های پی در پی خود در جشنواره های هندی جخانی به اثبات رسانیده است ولی در عین حال از نظر منابع لازم، امکانات حداقل و آموزش و حمایت های اصلی نیز دچار مشکل کمبود می باشد.

جهت شتاب بخشیدن به فعالیت های سینمایی کشور در حدی که در خور رسالت فرهنگ و سیاست و اجتماعی آن باشد دست کم اقداماتی در بخش سینمایی ایران ضروری می باشد که چیزی مد نظر رساله این پروژه می باشد بخش آموزشی و ترویج فرهنگ آن می باشد.

بدیهی است که استفاده از تکنولوژی برتر یکی از مهمترین عوامل بالا برنده کیفی صنعت فیلم خواهد بود و اساساً فیلمها عظیم از این نوع، هزینه هایی سنگین جهت دکورهای صحنه، لباس، نور پردازی، صدابرداری، جلوه های ویژه، سیاهی لشکر، تدارکات ، اماکن و صحنه های متنوع و آموزش صحیح را متحمل می شود.

مخاطب فیلم و سینما یعنی مردم به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین زیرمجموعه سینمای جمهوری اسلامی مورد توجه خاص برنامه ها و سیاست های امور سینمایی است. ارتقاء فرهنگ بصری تماشاگر ایرانی شعار اصلی تغییر سیاستها در جاری کردن تبادل فرهنگی بین تماشاگر و فیلمساز است. استقبال تماشاگران از فیلمهای برتر ایرانی، تشویق فیلمسازان را به سوی ساخت فیلمهای فرهنگی و هنری موجب شده و تولیدات بیشتر این دست فلیمها سبب ارتقاء فرهنگ بصری تماشاگران از یک سو و ارجمندی و عزت هنرمند در جامعه اسلامی از سوی دیگر می شود. که این تبادل فرهنگی بین تماشاگر و فیلمساز ضامن اصلی اعتلای سینمای جمهوری اسلامی تا رسیدن به سینمای آرمانی ماست.

  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

ستونهای مشبک با بست افقی ومورب که درکنار مهاربندهای همگرا بطور متداول اجرا می شودکه اثر بار جانبی در این مقاطع موضوع حساس ومهمی است. در این ستونها مشاهده می شود که تاثیر لاغری ٬فاصله بستها٬ لاغری مهاربندکناری ومیزان بار ثابت روی ستون تاثیر بسزایی در ظرفیت باربری ستون وکمانش ستون دارد است. در این تحقیق به بررسی رفتارلرزه ای این نوع ستونهادر یک تحلیل غیر خطی (الاستو-پلاستیک) وبااستفاده از نرم افزار ANSYS به روش اجزا محدود بر روی ۸۰مدل با مقطع دوبل ناودانی کمک گرفته ورفتار کمانشی و رفتار الاستو-پلاستیک مقاطع رابااعمال بارگذاری رفت وبرگشتی وبدست آوردن منحنی های هیسترزیس برای ستون با ۳ عدد لاغری (۴۵-۶۵-۸۵)۴عدد فاصله بست نیروی محوری متفاوت(۵۰-۸۰درصدبیشینه ظرفیت ستون) ۳ عدد لاغری مهاربند کناری مورد بررسی قرار گرفت.
اهمیت فراوان مسایل اقتصادی، رقابتهای شدید در کیفیت محصولات با حفظ هزینهی تولید پایین، محدود بودن منابع طبیعی، نیاز روز افزون بشر به ضرورت استفاده از تکنیک های بهینه سازی در جهان کنونی را نشان میدهد. هدف از این تحقیق ارائه یک برنامه رایانهای و ارائه یک روش بهینه سازی برای طراحی بهین بستهای ستون مشبک می باشد. درتحقیق حاضر، کاربرد الگوریتم SQP درطراحی بهینهی بستهای مورب ستون مشبک نشان داده شده است. بدین منظور، طراحی بستهای ستون مشبک به عنوان یک مسئله بهینهسازی فرموله شد و تابع هدف وزن بستها در نظر گرفته شد. قیود طراحی بر مبنای آییننامه سازههای فولادی ایران تعریف شده است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ابعاد مقطع بست و زاویه بست با محور افق میباشد و با استفاده از الگوریتم SQP در محیط برنامه نویسی MATLAB و روابط حاکم آییننامهای و فرموله کردن مسئله مقطع بستها بهینه شد. سرانجام کاربرد روش ارائه شده در این تحقیق با استفاده از یک حل عددی نشان داده شده است و نتایج بهینه حاصل از آن با نتایج حاصل از طراحی کلاسیک مقایسه شده و نشان داده شد که روش پیشنهادی به آسانی میتواند برای بدست آوردن طرحهای اقتصادی اعمال شود و کاربردی باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج