گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تمامي سازمانها و شركتها، براي كالاها و خدماتي كه عرضه مي‌دارند قيمتي تعيين مي‌كنند. اين قيمت ممكن است در قالب مفاهيم گوناگون مانند شهريه، آبونمان، حق عمل، اجاره بها و … عنوان ‌شود. 
در بين اجزاي آميزه بازاريابي، قيمت تنها عاملي است كه موجب ايجاد درآمد مي‌شود. همچنين قيمت انعطاف‌‌پذيرترين عامل آميزه بازاريابي شناخته مي‌شود، چراكه مي‌توان بسرعت آن‌را تغيير داد. اگرچه رقابت بر سر قيمت يكي از مسئله‌هاي عمده‌اي است كه شركتها با آن روبه‌رو مي‌شوند، اما بسياري ار شركتها نمي‌توانند اين مسئله را به شيوه‌اي عالي حل كنند. 
با همتراز شدن‌ كيفيت‌ كالاهاي‌ شركتهاي‌ متفاوت‌ و تشديد رقابت، عنصر قيمت‌ به‌ يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتريان‌ و وفاداري‌ و رضايت‌ آنها تبديل‌ شده‌ است. اين‌ امر امروزه‌ به ‌دليل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اينترنت‌ بيشتر مصداق‌ پيدا مي‌كند.
كلينيك بازاريابي 
و 
تبليغات
شادي گلچين‌فر و امير بختائي
قيمت گذاري
مقدمه
تمامي سازمانها و شركتها، براي كالاها و خدماتي كه عرضه مي‌دارند قيمتي تعيين مي‌كنند. اين قيمت ممكن است در قالب مفاهيم گوناگون مانند شهريه، آبونمان، حق عمل، اجاره بها و … عنوان ‌شود. 
در بين اجزاي آميزه بازاريابي، قيمت تنها عاملي است كه موجب ايجاد درآمد مي‌شود. همچنين قيمت انعطاف‌‌پذيرترين عامل آميزه بازاريابي شناخته مي‌شود، چراكه مي‌توان بسرعت آن‌را تغيير داد. اگرچه رقابت بر سر قيمت يكي از مسئله‌هاي عمده‌اي است كه شركتها با آن روبه‌رو مي‌شوند، اما بسياري ار شركتها نمي‌توانند اين مسئله را به شيوه‌اي عالي حل كنند. 
با همتراز شدن‌ كيفيت‌ كالاهاي‌ شركتهاي‌ متفاوت‌ و تشديد رقابت، عنصر قيمت‌ به‌ يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ موثر بر حفظ‌ و جذب‌ مشتريان‌ و وفاداري‌ و رضايت‌ آنها تبديل‌ شده‌ است. اين‌ امر امروزه‌ به ‌دليل‌ گسترش‌ روزافزون‌ اينترنت‌ بيشتر مصداق‌ پيدا مي‌كند.
تعريف قيمت‌گذاري‌
 قيمت از نظرلغوي يعني سنجش، ارزيابي، اندازه و معيار. قيمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌اي كالا و خدمت كه به صورت واحد پول بيان مي‌شود.
بر اين اساس، ‌قيمت‌گذاري‌ بطور ساده‌ يعني‌ تعيين‌ قيمت‌ براي‌ كالا يا خدمت‌. قيمت‌گذاري‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ بايد تكرار شود و فرايندي‌ مداوم‌ و پيوسته‌ است. اين‌ تداوم‌ ناشي‌ از تغييرات‌ محيطي‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرايط‌ بازار است‌ كه‌ لزوم‌ تكرار اين فرايند را توجيه مي‌كند.
اهداف قيمت گذاري
بطور كلي اهدافي كه شركتها از قيمت‌گذاري دنبال مي‌كنند به پنج گروه زير تقسيم مي‌شود:
۱ – ادامه حيات
اين هدف براي شركتهايي مناسب است كه با ظرفيت مازاد، رقابت شديد و تغييرات دائمي مصرف كنندگان دچار مشكل شده‌اند. چنانچه قيمت بتواند هزينه‌هاي متغير و برخي از هزينه‌هاي ثابت را پوشش دهد، شركت مي‌تواند همچنان به حيات تجاري خود ادامه دهد.
۲ – به حداكثر رساندن سود فعلي
براي اينكه شركتي بتواند سود كنوني خود را به حداكثر برساند، بايد تقاضا و هزينه‌هاي مربوط به قيمتهاي مختلف را برآورد كند و آنگاه قيمتي را انتخاب كند كه بيشترين سود جاري، جريان نقدي يا بازده سرمايه را براي شركت به ارمغان آورد. البته در صورت تاكيد بيش از حد بر سود جاري و عدم توجه به اثرات ناشي از ساير متغيرهاي آميزه بازاريابي، واكنشهاي احتمالي رقبا و محدوديتهاي قانوني، در بلندمدت عملكرد شركت را به مخاطره خواهد انداخت.
۳ – به حداكثر رساندن سهم بازار
برخي شركتها اين هدف را در پيش مي‌گيرند، زيرا بر اين باورند كه دست‌يابي به حجم فروش بيشتر باعث خواهد شد، بهاي تمام شده هر واحد كاهش يابد و درنتيجه در بلندمدت به سود بيشتري دست ‌يابند. به عبارت ديگر چنين شركتهايي براي رسوخ در بازار ، قيمتهاي خود را در پايين‌ترين سطح تعيين مي‌كنند. اين استراتژي مي‌تواند در شرايط زير مناسب باشد:
_ بازار بيش از اندازه نسبت به قيمت حساسيت نشان مي‌دهد، در نتيجه قيمت پايين موجب رشد بازار خواهد شد.
_ با كسب تجربه هزينه‌هاي توليد و توزيع كاهش خواهد يافت.
_ قيمت پايين موجب از صحنه خارج شدن رقبا مي‌شود.
۴ – كشيدن عصاره بازار
برخي از شركتها ترجيح مي‌دهند قيمتها را در سطح بالا تعيين كنند و بدين وسيله عصاره بازار را بكشند. شركتها در شرايط زير مي‌توانند به اين هدف دست يابند:
_ وجود تعداد زيادي خريدار و بالا بودن ميزان تقاضا در بازار
_ تعيين قيمت اوليه در سطح بالا باعث جلب توجه شركتهاي رقيب به بازار نشود.
_ تعيين قيمت در سطح بالا اين تصور را در ذهن خريداران ايجاد كند كه شركت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحي بالاتر قرار دارد.
۵ – پيشرو شدن از نظر كيفيت
شركتهايي كه هدف آنها عرضه محصولات باكيفيت بالاست و مي‌خواهند از اين نظر در بازار پيشرو شوند، محصولاتي برتر و با قيمتهاي بالاتر به بازار عرضه مي‌كنند. آنها محصولاتي باكيفيت بسيار بالا به بازار عرضه مي‌كنند و نيز اين محصولات داراي ويژگيهاي خاصي هستند كه مي‌توانند منافع و مزاياي بيشتري به خريداران ارائه كنند. چنين شركتهايي مي‌توانند قيمتها را در سطحي بالاتر تعيين كنند.
عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري‌
 ‌براي‌ قيمت‌گذاري‌ درست‌ و رضايت‌بخش‌ بايد عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري‌ را شناسايي‌ و آنها را تنظيم‌ كرد. سه‌ دسته‌ كلي‌ عوامل‌ بر تصميمات‌ قيمت‌گذاري‌ موثرند. كه‌ عبارتند از:
۱ – عوامل‌ سازماني: آنهايي‌ هستند كه‌ بر قيمت‌گذاري‌ موثرند و با منابع‌ و اهداف‌ سازمان‌ سروكار دارند. مانند: چرخه‌ عمر محصول، و پورتفوليوي‌ قيمت‌گذاري‌ خط‌ محصول‌.
۲ – عوامل‌ مشتري: عواملي‌ هستند كه‌ از طرف‌ مشتري‌ بر قيمت‌گذاري‌ موثرند زيرا بين‌ قيمت‌ و تقاضا رابطه‌ معكوس‌ وجود دارد. 
۳ – عوامل‌ بازار: عواملي‌ هستند كه‌ از طرف‌ بازار بر قيمت‌گذاري‌ موثرند. مانند: محيط‌ و رقابت‌. اين‌ عوامل‌ را به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌كند:
_ عوامل‌ دروني: اهداف‌ بازاريابي، استراتژي‌ آميخته‌ بازاريابي، هزينه‌ و ملاحظات‌ سازماني
_ عوامل‌ بيروني: ماهيت‌ تقاضا و بازار رقابت، اقتصاد، دولت، واسطه‌ها
مراحل قيمت‌گذاري
مرحله اول: تعيين هدف بلندمدت قيمت گذاري
در اولين مرحله بايد هدف از قيمت گذاري تعيين شود. اهداف قيمت گذاري از تنوع بالايي برخوردارند كه در قسمت قبل توضيح داده شد.
مرحله دوم: تعيين ميزان تقاضا
هر قيمتي منجربه ايجاد سطح متفاوتي از تقاضا مي‌شود و از اين رو، بر هدفهاي بازاريابي شركت اثري متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بين قيمت و تقاضا باعث مي‌شود كه يك منحني تقاضا به وجود آيد. براي تعيين ميزان تقاضا لازم است كه حساسيت تقاضا نسبت به قيمت، برآورد منحني تقاضا و كشش تقاضا در برابر تغيير قيمت نيز مورد بررسي قرار گيرد.
مرحله سوم: برآورد هزينه‌ها
در حالي كه تقاضا سقف قيمتي را كه شركت براي محصولات خود در نظر مي‌گيرد، تعيين مي‌كند، هزينه‌ها، كف را تعيين خواهند كرد. بر اين اساس هر شركتي بايد قيمتي را در نظر بگيرد كه بتواند هزينه‌هاي توليد، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و براي كار و ريسكي كه شركت پذيرفته است، بازده معقولي ارائه كند.
مرحله چهارم: تجزيه تحليل محصولات، قيمت‌ها و هزينه‌هاي شركت رقيب
هنگامي كه شركت با توجه به تقاضاي بازار، قيمت و هزينه‌ها را برآورد مي‌كند، بايد هزينه‌ها و قيمتهاي شركت‌هاي رقيب و واكنش آنها در برابر قيمت محصولات خود را مورد توجه قرار دهد و در محاسبات خود منظور كند.
مرحله پنجم: انتخاب روش قيمت گذاري
در اين مرحله بايد از بين روشهاي متنوع قيمت‌گذاري روش مناسب را انتخاب كرد. بطور كلي روشهاي قيمت‌گذاري عبارتند از:
_ قيمت‌گذاري بر مبناي افزودن به بهاي تمام شده: در اين روش كه ابتدايي‌ترين روش قيمت‌گذاري نيز محسوب مي‌شود، قيمت با افزودن يك عدد استاندارد به بهاي تمام شده تعيين مي‌شود. اين روش تنها زماني كارساز واقع مي‌شود كه قيمت تعيين شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمين كند.
_ قيمت‌گذاري بر مبناي بازده مورد نظر: در اين روش، شركت، قيمتي را تعيين مي‌كند كه به يك نرخ بازده از سرمايه‌گذاري برسد. در اجراي اين روش اگر شركت بتواند هزينه‌ها و فروش را به صورتي دقيق برآورد كند، بازده سرمايه مورد انتظار تحقق خواهد يافت. در غير اين‌صورت شركت به نتايج مورد انتظار دست پيدا نخواهد كرد.
_ قيمت‌گذاري بر مبناي ارزش مورد تصور: در اين روش، قيمت‌گذاري بر مبناي پنداشت خريداران در مورد ارزش محصول و نه بر پايه بهاي تمام شده آن صورت مي‌گيرد. سپس با استفاده از ساير اجزاي تشكيل دهنده آميزه بازاريابي، مانند تبليغات، تلاش مي‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتريان افزوده شود. در بكارگيري اين روش براي محصولات جديد به تحقيقات بازار نياز است.
_ قيمت‌گذاري بر مبناي ارزش: اين روش بر اين پايه قرار دارد كه قيمت بايد نشان دهنده ارزش بالاي محصول براي مشتريان باشد. در اين روش شركت بايد به اقداماتي دست بزند كه بدون اينكه به كيفيت محصول لطمه‌اي وارد آيد، محصولات را با هزينه كمتري توليد كند و يا با عرضه آنها را به قيمت پايين‌تر، تعداد بيشتري از مشتريان حساس به قيمت را جذب كند. اين روش بيشتر در خرده‌فروشيها مشاهده مي‌شود.
_ قيمت‌گذاري بر مبناي نرخ رايج: در اين روش فروشگاهها قيمتهاي محصولات خود را بر مبناي قيمت محصولات شركتهاي رقيب مي‌گذارند. در اين حالت امكان دارد شركتي محصولات خود را يكسان، بيشتر يا كمتر از قيمت شركتهاي عمده و رقيب عرضه كند. اين روش هنگامي كه نتوان به راحتي هزينه‌ها را محاسبه كرد يا واكنش رقبا نامشخص است بكار برده مي‌شود.
_ قيمت‌گذاري بر مبناي پيشنهادهاي مهر و موم شده: اين روش در مناقصه‌ها كاربرد دارد. هنگامي كه شركتها براي انجام پروژه‌ها، پيشنهادهاي مهر و موم شده مي‌دهند، قيمتها بصورت رقابتي تعيين مي‌شود. در مناقصه، هر شركتي قيمت پيشنهادي را بر اساس انتظاراتي كه نسبت به قيمت شركتهاي رقيب دارد تعيين مي كند نه بر مبناي رابطه دقيق قيمت با هزينه‌هاي شركت يا تقاضاي موجود.
مرحله ششم: انتخاب قيمت نهايي
روشهاي قيمت‌گذاري مورد بحث در مرحله قبل، باعث مي‌شوند كه دامنه قيمتهايي كه شركت مي‌تواند انتخاب كند محدود شود و به قيمت نهايي برسد. البته شركت هنگام انتخاب قيمت نهايي ناگزير است عوامل ديگر تاثير گذار را نيز مورد توجه قرار دهد. برخي از اين عوامل تاثيرگذار عبارتند از: قيمت‌گذاري بر مبناي روان‌شناسي، ساير اجزاي آميزه بازاريابي تاثيرگذار بر قيمت، سياستهاي قيمت‌گذاري شركت و اثر قيمت بر ساير گروهها. 
_ شادي گلچين فر و امير بختائي، كارشناسان بخش مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي 
قيمت گذارى آب
معيار قيمت گذارى در شرع: بهره بردارى شركت آب از مباحات عامّه اگر موجب سلب استفاده ديگران نگردد، نصب تجهيزات بى اشكال و حيازت موجب ملكيّت مى گردد. اگر تجهيزات توسط افراد يا شركت هاى گوناگون نصب گردد معيار در قيمت گذارى، تراضى خريداران و فروشندگان مى باشد و قيمت عادلانه، «قيمة المثل» است كه عرف بازار تعيين مى كند. 
اگر اقدام شركت موجب انحصار آن شود، در اين صورت، شركت خصوصى يا فردى خاص حق اقدام انحصارگرانه ندارد مگر با اجازه ولى فقيه با رعايت مصالح جامعه و ضوابط مقرر. در تعيين ضوابط، ميزان بهره بردارى، مدت بهره بردارى، كيفيت آب، قيمت فروش، مصالح مردم، به ويژه ضعفا و محرومان، مورد نظر مى باشد.
از آن جا كه آب شهرى به حجم زيادى سرمايه ثابت اوليه نياز دارد، ماهيتاً انحصارى مى باشد. معمولا با ورود يك شركت يا مؤسسه، براى ديگران يا امكان ورود نيست و يا ورود آنان به صنعت آب، مقرون به صرفه نمى باشد. اصولا ممكن است به راحتى، بخش خصوصى در صنعت آب سرمايه گذارى نكند. ممكن است شركت ها و افراد اصلا اقدام به سرمايه گذارى نكنند و مردم براى تأمين آب در مضيقه باشند. در اين صورت، دولت اسلامى موظّف به اقدام مى باشد. يكى از راه هاى اقدام در جهت رفع نياز مردم، سرمايه گذارى به وسيله وجوهات شرعيّه است كه در اين صورت، بعضى از فقها اجازه دريافت سود را به دولت اسلامى نمى دهند، حداكثر قيمتى كه تعيين مى گردد همان قيمت تمام شده مى باشد. 

شيوه قيمت گذارى آب در كشور
آب داراى منافع خارجى بسيارى است. نتايج بهداشتى، مصارف و فوايد گوناگون آن در جهت سلامت انسان، محيط زندگى او و نسل هاى بعدى، به ويژه بر اساس مبانى مكتب اسلام، بر كسى پوشيده نيست. گذشته از آن، بهره بردارى بهينه از آن و حفظ اين امانت براى نسل هاى بعدى لازم است. قيمت آب مى تواند نقش مهمّى در تنظيم استفاده از آن داشته باشد. به عبارت ديگر، لازم است نرخ آب به گونه اى تنظيم گردد كه افرار جامعه از فوايد و پيامدهاى مثبت آن استفاده كنند، از اسراف و اتلاف آن هم دورى شود.

قيمت گذارى آب كشاورزى و صنعتى در كشور
زمان، مكان، ميزان بارندگى و سطح زير كشت در قيمت آب كشاورزى تأثير بسيارى دارد و همين عامل موجب نوسان شديد قيمت آب شده است. در مناطق سردسير كشور، در فصل هايى كه مزارع نياز به آب ندارند ـ چون فصل زمستان، اواخر پاييز و اوايل بهار ـ تقاضايى براى آب وجود ندارد. در نتيجه، آب رايگان است. در فصل هايى چون تابستان و يا در ساير فصل ها، در مناطق حارّه آب كشاورزى براى خود بازارى دارد و قيمت تعيينى بر اساس عرضه و تقاضا شكل مى گيرد. معمولا تعداد خريداران و فروشندگان بسيارند و قيمت عادلانه ـ همان «قيمة المثل» يا قيمت بازار است و معيار در تعيين قيمت توافق و تراضى خريداران و فروشندگان مى باشد.
بر اساس نظارت دولت بر مباحات عامّه، از جمله آب (يا ملكيّت دولت بنابر اين كه آب جزء انفال باشد) و حفاظت از حقوق و حريم كسانى كه اين آب ها را حيازت كرده اند، دولت بهره بردارى از اين آب ها را براى افراد يا شركت ها، مشروط به داشتن مجوّز كرده است.
دولت مبلغى به منظور حق نظارت از صاحبان چاه هاى مجاز و به منظور اهداف ذيل از كشاورزان دريافت مى دارد:
ـ حفاظت از حريم منابع آب هاى زيرزمينى;
ـ جلوگيرى از بهره بردارى بى رويّه و غيرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه;
ـ بررسى تغييرات عمق آب زيرزمينى منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم، صدور مجوزهاى كف شكنى با توجه به تغييرات فوق;
ـ مطالعه كمّى آب زيرزمينى و بيلان منطقه از نظر حجم برداشت هاى ساليانه و اعلام ممنوعيت بهره بردارى بر اساس نتايج حاصل از مطالعات فوق;
ـ مطالعه شيميايى صخره به لحاظ تعيين قيمت آب و به كارگيرى تدابير لازم براى نظارت بر كيفيّت;
ـ اجراى طرح هاى مربوط به جبران افت سطح آب زيرزمينى به منظور حفظ بيلان مناطق.
شوراى اقتصاد در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱، تصميماتى به شرح ذيل اتخاذ كرد:
الف ـ ميزان حق نظارت از آب هاى زيرزمينى در حداكثر برداشت آب تا ميزان ذكر شده در پروانه بهره بردارى به شرح ذيل تعيين مى گردد:
ـ گندم ۰۲۵% محصول برداشت شده;
ـ برنج ۰۶% محصول برداشت شده;
ـ مركّبات، خرما و صيفى جات ۱۵% محصولات برداشت شده;
ـ پسته و بادام صادراتى: ۰۱% محصولات برداشت شده;
ـ سر درختى: ۸% محصولات برداشت شده;
ـ ساير: ۵% محصولات برداشت شده.
در صورتى كه زارع از كشت تلفيقى استفاده نمايد، نرخ ها نيز به صورت تلفيقى اعمال خواهد شد.
ب ـ وزارت كشاورزى متوسط توليد هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعيين و به سازمان آب منطقه اى ذى ربط اعلام نمايد.
ج ـ ميزان حق نظارت تعيين شده در مورد برداشت هاى مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذيل كاهش مى يابد:
ـ برداشت محصول از ۵/۱ ـ ۲ برابر متوسط، ۵۰% قيمت;
ـ برداشت محصول از ۲ برابر به بالا، رايگان
د ـ به منظور تجهيز چاه هاى مورد نظر به شمارنده اندازه گيرى و برداشت آب، وزارت نيرو مكلّف است برنامه لازم را به نحوى تهيّه نمايد كه در مدت سه سال، اين مهم صورت پذيرد.
هــ وزارت نيرو اقدامات لازم به منظور استفاده بهينه از منابع آب و تشويق استفاده از نظام صحيح آبيارى و كاهش هدر رفتن آب را با اولويّت انجام دهد.
و ـ ميزان حق نظارت از صاحبان چاه هاى صنعتى براى شرب، بهداشت، دامدارى ها (مرغدارى ها و گاودارى ها) پرورش ماهى و … صنايع وابسته به كشاورزى به ازاى هر متر مكعب آب استحصالى، ۲ ريال با توجه به ميزان مجاز پروانه بهره بردارى صادر شده به علاوه رقم ثابت ۱۰۰۰۰ريال تعيين مى شود و براى ساير صنايع هر متر مكعب ۲ ريال به علاوه رقم ثابت ۵۰۰۰۰ ريال تعيين مى گردد.
ز ـ وزارت نيرو تمهيدات لازم براى برخورد با متخلّفان از مفاد اين مصوبه را به عمل آورد.

قيمت گذارى آب آشاميدنى
نرخ آب بها و حق انشعاب آب آشاميدنى در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۲ شوراى اقتصاد مطرح و نرخ هاى آب بها و حق انشعاب آب آشاميدنى شهرها كه توسط شركت هاى آب و فاضلاب تا تاريخ مزبور به صورت على الحساب مورد عمل قرار گرفته به شرح جدول هاى ۱ و ۲ قطعى تلقّى گرديده و بدون هيچ گونه افزايشى مورد تأييد قرار گرفته است. 

عتیقه زیرخاکی گنج