گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 104 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۹۲۹۹    حجم فایل : ۲۲۱ کیلوبایت   

با توجه به اینکه برای پیشگیری از ناراحتی های روانی بایستی عوامل وابسته به آن ناراحتی را شناسایی نمود و از آنجا که نتایج

 پژوهش های زیادی نشان می دهد که بسیاری از نارحتی های عاطفی و روانی فرزندان با کیفیت زناشویی مرتبط است . 

عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش  ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد . پژوهشها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی ،

عزت نفس کودکان کاهش می یابد. کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد، در انواع افسردگی مشترک است .

لذا پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی کودکان آنها است . 

 • بازدید : 77 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل-دانلود رایگان تحقیق  بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل–دانلود رایگان مقاله  بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل-
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف)نیازهای فیزیولوژیک  ب)نیازهای روانی (میرزا بیگی ،۱۳۷۳).

بشر گذشته از نیازهای فیزیولوژیک نظیر آب ،غذا ،هوا و غیره به نیازهای عالی تر و بالاتری نیاز داردبنابه تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است

یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به احساس خود ارزشمندی یا عزت نفس است. تحقیقات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس زیاد برخوردار است خیلی موثرتر می آموزد،روابط سود بخش تری برقرار می کند،بهتر میتواند از فرصتها استفاده کند و خودکفا باشد،دیدگاه روشنتری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد(علیپور۱۳۷۳).

اهمیت عزت نفس برای کسانی که با کودکان ونوجوانان سروکاردارند امری روشن  است،روان شناسان و جامعه شناسان ،عزت نفس مثبت رابه عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی تلقی می کنند که این دیدگاه ریشه ای تاریخی و عمیق دارد یافته های تجربی جدید ارتباط بین عزت نفس مثبت رابا عملکرد موثر ومطلوب اثبات نموده اند.مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان ونوجوانان است. برخورداری از اراده وعزت نفس قوی ،قدرتمند تصمیم گیری وابتکار،خلاقیت ونوآوری ،سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان وچگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه اصلاح ودرمان بسیاری از اختلالات شخصیتی ورفتاری کودکان ونوجوانان نظیر کمرویی،لجبازی ،پرخاشگری وتنبلی و کندرویی به عنوان اولین یا مهمترین گام برای ارزیابی وپرورش احساس عزت نفس،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. برای اینکه کودکان بتوانند از حداکثر ظر فیت ذهنی وتوانمندی های بالقوه خود بهرمند شوند،می بایست از نگرشی مثبت به خود و محیط اطراف وانگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته شده جامعه ای که افراد آن از احساس خود ارزشمندی برخوردار باشند در مقابل انواع مشکلات ومسائل زندگی ،فشارهای روانی ، مقاوم وپایدار خواهند بود برخورداری از احساس  خود ارزشمندی و عزت نفس به مثابه یک سرمایه وارزش حیاتی است واز جمله عوامل عمده در شکوفایی استعدادها وخلاقیت است. واقعیتهای وجود دراد که اجتناب ازآنها امکان پذیر نیست .یکی از این واقعیتها اهمیت عزت نفس است عزت نفس یکی از نیازهای اصلی انسان است که برای سازگار شدن انسان ضرورت دارد ودر رسانیدن او به موفقیت نقش ایفا می کند. هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن از موقعیت ورشد و تعالی کاهش پیدا می کند .عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بیرونی است منظور  از عوامل درونی عواملی است که از درون نشات می یگرد یا خود شخص آن را ایجاد می کند نقطه نظرها ،باورها،اعمال یا رفتار.عوامل بیرونی همان عواملی بیرونی همان عوامل محیطی هستند، پیامهایی که کلامی وغیر کلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی وباعث آن پدر،مادر،آموزگاران ،اشخاص مهم در زندگی ،سازمان دهندگان فرهنگ هستند.

عزت نفس چیزی به مراتب بیش از احساس خود ارزشمندی است .عزت نفس اعتماد به توانایی خود را اندیشیدن است ،اعتماد به توانایی

بیان مساله

مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت است .از برجسته ترین ویژگی های صاحبان تفکر واگر او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی بسیار بالاست .عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه آخر قرن حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .بررسی درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است.تمام کسانی که در هر درجه و مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند و توجه به این نکته برای درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نباید با مفهوم خود پنداره اشتباه شود .خود پنداره عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که فرد برای توصیف خویشتن بکار می برد. یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها  محتوای خود پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس عبارت از ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد واز اعتقادات فرد در مورد تمام صفات وویژگیهایی  که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی  از دیدگاه آسیب شانسی یک حالت درونی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وشامل یک طیف وسیعی است که در یک سر این طیف حالات طبیعی ودر سوی  دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. برای بیماری افسردگی تب مثال خوبی است: به دنبال  در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس موجب تظاهراتی از تنش می گیردد که خود را به شکل تب بروز میدهد اما تب نیز به نوبه خود مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفونت را مبارزه می کنند. بنابراین بیماری حاصل از تب ،هم درد و هم واکنش در برابر آن است .افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار و نشانه های آشکار بیماری افسردگی ،همانطور که توصیف  شد می توانند هم نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روانی فردباشند که در برابر آن  فشار سازگاری بوجود می آورند.بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان یک رویداد مطلوب در زندگی میتوانند  در درجه افسردگی فرد نقش داشته باشد. با توجه به مطالب فوق ،پژوهش  حاضر به طور کلی به دنبال پاسخی برای سئوالهای زیر است:

۱- آیا در جامعه ما نداشتن شغل یا از دست دادن آن تاثیری در عزت نفس افراد دارد؟

۲- آیا بیکاری به عنوان یک عامل نقشی در درجه افسردگی دارد؟

۳-آیا دانشجویان شاغل از نظر سطح عزت نفس در سطح بالاتری از دانشجویان بیکار قرار دارند؟

۴-آیا افراد شاغل از نظر میزان افسردگی در سطح پایین تری از افراد بیکار قرار دارند؟

هدف مطالعه

در دوران معاصر بیکاری یکی از مشکلات اجتماعی است که بسیاری از کشورهای جهان دست به گریبان آن می باشند .در کشور خود ما ایران نیز بیکاری پدیده ای شایع است ورفته رفته برگروه بیکاران افزوده می شود .این یک واقعیت است که بیکاری می تواند برجنبه های مختلف زندگی انسانها از جمله مسائل روانی آنها تاثیر گذارده و مشکلاتی را به بار  آورد .هدف پژوهش حاضر تعیین نقش اشتغال و بیکاری در عزت نفس و افسردگی دانشجویان می باشد در اینجا قصد ما این است که سطح عزت نفس افراد را مشخص کنیم و بگوییم که در چه سطح و میزانی قرار دارند و قصد ما این است که سطح عزت نفس انها رابا هنجارهای جامعه مقایسه کنیم . بلکه در اینجا همان طور که در عنوان پژوهش امده است  هدف مقایسه سطح عزت نفس ومیزان افسردگی در بین دو گروه دانشجویان شاغل و بیکار است تا مشخص شود در سطح عزت نفس و میزان افسردگی این دو گروه تفاوت وجود دارد و اگر وجود دارد آیا معنا دار است یا خیر.

ضرورت تحقیق

مسئله اشتغال و بیکاری در طبقه عوامل اجتماعی قرار دارد که میتوانند در حالات و بیماریهای روانی تاثیر گذار باشد .بیکاری یا از دست دادن شغل به عنوان یک رویداد مخصوصا  دربین مردان که وظیفه تامین  معاش خانواده برعهده آنهاست ودرجامعه از آنان  انتظار داشتن شغل می رود می توانند تاثیر زیادی در روحیات آنها داشته باشد. با توجه به آنچه در بالا ذکر شد نتیجه این پژوهش می تواند هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه اقدامات درمانی مورد استفاده قرار گیرد. اگر در سطح عزت نفس و شدت  افسردگی دو گروه دانشجویان شاغل و بیکار تفاوت معنی داری وجود داشته باشد میتوان از ایجاد اشتغال بعنوان عاملی برای پیشگیری از شدت افسردگی و کاهش عزت نفس این افراد استفاده کرد و یا درصورت افسرده بودن ونداشتن شغل,می توان از طریق فراهم کردن شغل در امور درمان وبهبود به آنها کمک نمود.

فرضیه های تحقیق

۱- سطح عزت نفس در گروه دانشجویان شاغل بالاتر از گروه دانشجویان بیکار می باشد.

۲- میزان افسردگی در گروه دانشجویان بیکار بالاتر از گروه دانشجویان شاغل می باشد.

تعاریف اصطلاحات تحقیق

عبارت است ازمیزان  ارزشی که فرد برای خود قائل است یک قضاوت شخصی در مورد با ارزش بودن پذیرش یا عدم پذیرش خود.(برونو,۱۹۸۶ترجمه فرزانه طاهری ومهشید یاسایی,۱۳۷۰)

سطح عزت نفس:در این پژوهش منظور از سطح عزت نفس نمره ای است که توسط پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بدست می آید.

افسردگی : اصطلاح بسیار وسیع وتاحدودی مبهم است که برای شخص  عادی حالتی با غمگینی ,گرفتگی و بی حوصلگی وبرای پزشک ,گروه وسیعی از اختلالات خلقی زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند.(پورافکاری,۱۳۷۳)

میزان افسردگی :در این پژوهش منظور از میزان افسردگی نمره ای  است که توسط پرسشنامه افسردگی یکب ه دست می آید.

دانشجو: به فردی اطلاق می شود که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲در دانشگاه پیام نور شهرستان نیشابور مشغول به تحصیل می باشد.

فرد شاغل:منظور از فرد شاغل کسی است که کاری انجام دهد ودر قبال آن کار دست مزدی دریافت کند.(برونو۱۹۸۶,ترجمه طاهری ویاسایی,۱۳۷۰)

فرد بیکار:منظور از فرد بیکار کسی است که کاری انجام نیمدهد وبنابراین دستمزدی نیز دریافت نیمکند ویا اگر حقوق ناچیزی می گیرد در قبال کاری که بالقوه میتواند انجام دهد نیست بلکه به صورت کمکی است که به او داده می شود.(برونو,۱۹۸۶,ترجمه طاهری ویاسائی,۱۳۷۰)

سازمان بندی ۳بقیه رساله:ادامه پژوهش حاضر در چهار فصل به هم پیوسته وبا این عناوین و سر فصل ها دنبال می شود در فصل دوم (پیشینه وادبیات پژوهشی)با نگاهی به مفاهیم نظری در مورد عزت نفس وافسردگی ومفاهیم وعناوین برخاسته ازآنها ضمن تعریف وشرح هر کدام به تقسیم بندی اختلالات افسردگی می پردازیم در انتهای فصل دوم مروری برپژوهش های انجام شده در زمینه عزت نفس و افسردگی خواهیم نمود. در فصل سوم (روش پژوهش )با توضیح چگونگی روش جمع آوری اطلاعات جامعه  نمونه روش نمونه گیری شرح وبیان می کردند همچنین در این  فصل روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مشخص شده وابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها را همراه با مواد اجرا و نمره گذاری ,رشد مقیاس واعتبار روایی برای هر کدام از ابزارهاو آزمونهای مورد مطالعه را مورد بحث قرار خواهیم داد.در فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته و ضمن توصیف داده ها وآزمون فرضیه های پژوهش به توصیف ویژگی های عمومی گروه آزمودنیها پرداخته و آنها رابرحسب ویژگی های جمعیت شناختی از نظر عزت نفس و افسردگی طبقه بندی کرده وبالاخره در فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) فرضیه های تحقیق هر کدام بطور مشروح مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند در یان فصل یافته های پژوهش های آینده ضمن ارائه خلاصه ای از پژوهش ما را به انتهای این رساله می رساند.

نتیجه گیری فرضیه های پژوهش

فرضیه اول

(سطح عزت نفس د رگروه دانشجویان شاغل بالاتر از گروه دانشجویان بیکار می باشد)

این فرضیه بصورت (یک دامنه)بیان شده است وبدیهی است که نتیجه آزمون فرضیه مذکور براین اساس استوار است که (میانگین عزت نفس افراد شاغل با افراد بیکار تفاوت معنی داری وجود ندارد)مورد تایید قرار نگرفتن این فرضیه همسو و موافق با بسیاری از پژوهشهای انجام شده در این راستا نمی باشد. یافته بدست آمده از این فرضیه موید تحقیقاتی است که در زمینه بیکاری واشتغال وارتباطشان با افسردگی شده است.بطوریکه نتایج بدست آمده نشان می داد که عزت نفس در بین مدیران بیکار پایینتر نبوده وبا مدت بیکاری طولانی تر کاهش نمی یابد.

فرضیه دوم

(میزان افسردگی در گروه دانشجویان بیکار بالاتر از گروه دانشجویان شاغل می باشد)

همانطور که آزمون t نشان داد فرضیه فوق مورد تایید قرار گرفت وبراساس سطحد معنی داری آزمون مذکور با ۹۵درصد اطمینان میتوانیم ادعا کنیم که میانگین افسردگی دانشجویان بیکار بطور معنا داری با میانگین افسردگی دانشجویان شاغل تفاوت دارد .این فرضیه بصورت(یک دامنه)بیان شده است وبدیهی است که نتیجه آزمون  فرضیه مذکور براین اساس استوار است که (میانگین افسردگی دانشجویان بیکار بالاتر از میانگین افسردگی دانشجویان شاغل می باشد) میانگین بدست آمده از نمرات افسردگی دانشجویان بیکار ۷۸/۱۳بطور چشمگیر وشاخصی از میانگین افسردگی دانشجویان شاغل ۱۸/۹بالاتر بود. یافته بدست آمده ازاین فرضیه موید اکثر تحقیقاتی است که در زمینه بیکاری اشتغال وارتباطشان با افسردگی شده است از جمله بررسی فیدر(۱۹۸۲)تحت عنوان بیکاری و همبسته های روان شناختی آن که از آزمودنیهای بیکار (هم مردان و هم زنان) نمرات افسردگی بالاتر ونمرات عزت نفس پایینتری داشتند.همچنین در بررسی ,فرس ومر(۱۹۸۷)نتایج نشان داد که بیکاری طولانی یا بیکاری مجدد به افسردگی کاهش یافتن امید ومشکلات مالی منجر می شود. همچنین دربررسی نصیری شیخانی (۱۳۷۳) نتایج نشان داد که افراد نمونه شاغل نسبت به نمونه  غیر شاغل از هسته کنترل درون بین تر تمایلات افسردگی کمتر اعتماد به نفس بیشتر وانگیزه پیشرفت قوی تری برخوردار بودند.

 • بازدید : 170 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

کنجکاوي و تفکر پيرامون افراد تيزهوش و با استعداد سابقه بسيار طولاني دارد و احتمالاً به زمان بر مي گردد که براي اولين بار انسان علاقمند شد به اين که چرا افراد با هم تفاوت دارند. در جوامع مختلف هر زمان افرادي بودند که با استعداد فراوان و نبوغ فوق العاده خويش در طول زندگي توجه و تحقيق هم را با خود جلب نمود و يا بدون توجه به مردم زندگي کرده و گه گاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پي برده شده است. در يونان قديم افلاطون عقيده اش برآن بود که کودکان باهوش مي بايست در سنين کوچکي انتخاب شده و به آنها به طور اختصاصي علوم و فلسفه تعليم داده مي شده. طرز تفکر آداب و رسوم و عقايد جوامع نقش موثري در ارزشيابي و تعليم و تربيت کودکان سرآمد داشته است 
خلاقيت افسانه ها و واقعيت ها 
بزرگترين افسانه در مورد خلاقيت اين است که آن را در انحصار افراد نادر، خاص و باهوش مي دانند. گاهي با مرتبط کردن خلاقيت و حماقت، افراد خلاق، و خل به حساب مي آيند (گنجي، ۱۳۸۲).
حتي اگر در دنياي اختراعات انقلابي به پا نکرده باشيد و ديگران شما را به عنوان مخترع يا خلاق نشناخته باشند، غير ممکن است که تا به حال خلاقيت خود را در جايي نشان نداده باشيد. اگر توانسته باشيد، حتي يک بار، با موادي که براي سه نفر کافي بوده است، براي پنج نفر غذا بپزيد، يا توانسته باشيد کسي را متاثر و هيجان زده کنيد، خلاقيت خود را نشان داده ايد. همه انسان ها خلاق هستند، اما برخي بيشتر و برخي کمتر از بقيه، خلاقيت جزئي از سرشت انسان است. علاوه بر آن، مي توان رفتار خلاقانه را با تمرين هاي مناسب پرورش داد، محيط نيز مي تواند به آن شتاب بدهد و، در نهايت، نياز يکي از قويترين عوامل شکوفايي خلاقيت است.
مسلماً هيچ نيازي نيست که انسان ديوانه باشد تا بتواند چيزي را خلق کند. حتي اگر کسي، ديوانه يا خل به حساب آيد، ممکن است يک خلاق بزرگ باشد. به عبارت ديگر، روان رنجوري (يعني اختلالاهاي رفتاري خفيف داشتن) نمي تواند معياري بر خلاقيت باشد.
دومين افسانه درباره خلاقيت عبارت از تفاوت قائل شدن بين اعمال خلاقانه است: چه هنري، چه علمي يا تنها براي حل مشکلي کوچک. به سخن ديگر، وقتي ديدگاه منطقي دنبال مي شود، اغلب سعي ميشود که خلاقيت واقعي توصيف و طبقه بندي شود و نقاط قوت آن را خلاقيت تصادفي يا کم اهميت، گاهي هم به صورت درجه بندي، متمايز گردد.
خلاقيت به شيوه يکسان عمل مي کند، چه در مورد فرستادن انسان به کره ماه و چه در مورد نگه داشتن شلوار بدون کمربند. عمل خلاق، تا حد زيادي، عبارت است از کنار هم گذاشتن عناصر ناهمگون، به منظور ساختن يکي تصوير ذهني جديد يا واقعيت جديد. هنرمند نقش فضا و فرم را تغيير شکل مي دهد تا از منظره اي که ديده است چيز تازه و متفاوتي به وجود آورد مي توان گفت که کانتير، همان صندوق عقب اتومبيل تغيير يافته است، همان طور که ساندويچ مخصوص،‌ نسخه جديدي از ساندويج سنتي است. مطالعات نشان مي دهد که رفتار خلاقانه براي همه در همه زمينه ها يکسان است.
مرتبط دانستن خلاقيت و هوش نيز افسانه است. اگرچه براي نشان دادن خلاقيت به حداقل هوش نياز هست، خلاقيت به هيچ وجه تابع هوش نيست. بنا به برخي از پژوهش هاي آمريکايي، حتي به نظر مي آيد، هوش که با آزمون ها اندازه گيري ميشود (IQ)، ترمزي براي خلاقيت است. کساني که ضريب هوشي بالايي دارند، کمتر خلاق هستند، زيرا نوع هوششان آنها را به طور دائم وادار مي کند تا با هنجارها سازگار شوند، در حالي که خلاقانه عمل کردن، فرد را وادار مي کند که از هنجارها خارج شود تا به افکار اصيل و تازه دست يابد (گنجي، ۱۳۸۳).

خلاقيت و فرهنگ 
مطالعه در احوال دانشمندان و هنرمنداني که دستاوردهاي اصيل و مهمي در        رشته هايشان داشتند نشان مي دهد که عوامل شخصيتي نظير استقلال در قضاوت، برخورداري از انگيزه پيشرفت، ابتکار عمل و بردباري در برابر الهامات، از جمله شرايط مهم در دستيابي به کشفيات خلاق هستند، ازاين رو خلاقيت ممکن است در زمره خصايصي نباشد که بتوان آنها را با يک آزمون واحد به طور دقيق ارزيابي کرد (هيگارد و اتکينسون،‌ ۱۳۷۰).
مطالعاتي که بارون (۱۹۸۵) در زمينه شخصيت افراد خلاق انجام داده نشان مي دهد که مردم خلاق در مقايسه با افرادي عادي بيشتر خوش بين هستند، داراي انرژي رواني جسمي استثنايي مي باشند، زندگي آنها بيشتر پيچيده است، به دنبال تنش هستند تا از طريق آزاد شدن از آن احساس لذت کنند و برخورد آنها با ناهشياري يعني با تخيلات و تصورات ذهني بيشتر است (ساعتچي، ۱۳۶۶).
اشخاص بسيار خلاق تمايل به تعريف و تمجيد از خود دارند، گواه اين امر شمار کثير صفات ستايش آميزي است که در توصيف خود به کار مي برند و نيز نمرات نسبتاً بالاي آنها در مقياسي است که با آن خودپذيري اساسي فرد اندازه گيري ميشود (طموريان، ۱۳۶۹).
کتاب نبوغ وراثتي که گالتن در سال ۱۸۶۹ منتشر کرد مجموعه اي از مطالعات آماري بررسي خانواده هاي افراد برجسته را بنيان نهاد. تمامي اين مطالعات نشان مي دهد که برجستگي در بين فاميل ها منتقل ميشوند. اظهارات گالتن درباره برتري حسي و سلامت بهتر افراد نابغه قابل توجه است (طهموريان، ۱۳۶۹).

کاربرد خلاقيت :
تخيل، هوش، خلاقيت 
تخيل، خلاقيت نيست. تخيل به تنهايي نمي تواند شرط لازم براي خلاقيت باشد. در مورد هوش نيز چنين است. هوش به تنهايي نمي تواند شرايط لازم براي خلاقيت را به وجود آورد. ايده آل اين است که از اين دو توانايي، ترکيبي همگون فراهم شود تخيل و هوش، نه تنها متضاد نيستند بلکه يکديگر را تکميل مي کنند، باعث بروز خلاقيت واقعي مي شوند. تخيل افسار گسيخته نيز خلاقيت نيست.
 وانگهي، بيش از حد منطقي بودن نيز مانع قوي براي خلاقيت است، زيرا بخش بزرگي از انتقاد و قضاوت هنجاري رابه همراه مي آورد (گنجي، ۱۳۸۳).
گانيه در طبقه بندي خود از انواع يادگيري بالاترين سطح يادگيري را حل مسئله مي داند، ومعتقد است که آفرينندگي نوع ويژه اي از راه حل مسئله است (سيف، ۱۳۶۸).
در عين حال، مي توان بين حل مسئله و آفرينندگي از اين لحاظ تفاوت قائل شد که، حل مسئله بيشتر بر واقعيات استوار است و هدف آن عيني و بيروني است، در حالي که آفرينندگي بيشتر جنبه شخصي دارد و زياد از حل مسئله مبتني بر شهود و تخيل است (سيف، ۱۳۶۸).
از مدتها پيش خلاقيت مد روز شده است. خلاقيت به ساير فنون و مردم پسند، که هدفشان درمان فردي يا گروهي است، شباهت پيدا کرده است. بديهي است که رشد خلاقيت به فرد اجازه مي دهد تا شخصاً به خود شکوفايي برسد، اما فنون خلاقيت، عملکرد درماني ندارند. هدف آنها اساساً اين است که مشکلات موجود در سازمان هاي بزرگ يا در جامعه را، به شيوه مناسب و مبتکرانه حل کنند.
به اين ترتيب، توانسته اند خلاقيت و پويايي گروه يا حتي تمرين هاي ازقيد و شرط بين آوردن را در هم آميزند. جلسات خلاقيت با جلسات ديگري که درباره رشد شخصيت از طريق کسب آگاهي از نيروهاي جسمي، فلسفه دروني يا مراقبه متعالي انجام مي گيرد، ربط داده ميشود. خلاقيت از فلسفه دروني سرچشمه نمي گيرد و جريان جلسات خلاقيت، رهبران روحاني نيستند، هرچند مي توانند به شرکت کنندگان تجاربي را القا کنند که در سمينارهاي روان شناختي يا مراقبه متعالي القا ميشود. خلاقيت، وقتي با اين روش به کار برده ميشود، مي تواند به ايدئولوژي جديدي تبديل شود که رهبران روحاني و مراسم خاص خود را خواهد داشت. دراين صورت، با خطر ازدست دادن اعتبار در دنياي تجارب روبرو خواهد شد (گنجي، ۱۳۸۳).
بزرگترين خطر در اجتماع ما اين است که خلاقيت به صورت ابزاري درآيد فقط براي حل مشکلات به کار برده مي شود. دراين صورت، افراد و سازمان ها، از تمام دست آوردهايي که خلاقيت مي تواند به همراه آورد، محروم خواهند شد.
اگر خلاقيت تنها به حل مشکلات اختصاص يابد، از پرداختن به سوالات وسيع، مثل بازي سازي، تغيير ديدگاه ها يا اصلاح درک مسائل، باز خواهد ماند، اينجاست که خلاقيت توانايي تغيير دادن دنيا را نخواهند داشت، همان طور که تا به حال نداشته است (گنجي، ۱۳۸۳).


يافته هاي داخلي :
علي کريمي (۱۳۷۹) در پژوهش نشان داد که رابطه معناداري ميان خلاقيت و اضطراب در هر دو گروه پسران و دختران وجود دارد در پژوهش حاضر پسران به طور معناداري در خلاقيت برتراز دختران بودند معنادار بودن منزلت اجتماعي والدين (تحصيلات پدر و مادر) و خلاقيت آزمودنيها در اين پژوهش بارز است.
بتول مهين زعيم (۱۳۷۹) ؛ نتايج تحقيق داد که :
۱- ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان رشته هاي تحصيلي دانشگاهي هنر، علوم انساني مهندسي، پزشکي متناوب است.
۲- ميزان خلاقيت دانشجويان رشته هاي تحثيلي دانشگاهي هنر، علوم انساني، مهندسي و پژشکي متفاوت است.
۳- بين ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت رابطه وجود دارد.
زهرا دست لزرگي (۱۳۸۱) : 
همه افراد داراي خلاقيت هستند اما عدم وجود محيطي مناسب و بي توجهي به اين توانايي مانع ظهور آن مي گردد و يکي از جديدترين قلمروهاي آموزش خلاقيت، آموزش مبتني بر کارکردهاي مغزاست. پژوهش حاضربه مقايسه دو روش آموزش خلاقيت، روش مبتني بر کارکردهاي تمام مغز در ميان دانش آموزان دختر سال اول نظري پرداخته است.
زهرا نوري؛ در پژوهش نشان داد که :
رابطه مثبت معني دار بين نمره کل خلاقيت و عملکرد تحصيلي وجود ندارد.
در رابطه خلاقيت و عملکرد تحصيلي بين دختران و پسران تفاوت معنادار مشاهده شد.
به طور کلي اين تحقيق در مورد تفاوت هاي جنسيتي در عملکرد تحصيلي با تحقيقات سادکر (۱۹۹۱) و کوبيس (۱۹۷۸) همسو بود و نيز در مورد ارتباط بين خلاقيت تحصيلي با تحقيق کفايت (۱۳۷۲)، کنات و هاگتوت (۱۹۹۳) همسو بود.
فريبا پورجلي (۱۳۷۹) : نتايج پژوهش تفاوت هاي جنسيتي در تاثير انگيزش بيروني (پاداش) بر خلاقيت نشان داد که :
۱- پاداش منجر به کاهش خلاقيت دانش آموزان دختر شد.
۲- پاداش تاثير معني داري بر خلاقيت دانش آموزان پسر نداشت.
۳- پاداش تاثير تعاملي بر خلاقيت دانش آموزان داشت.
۴- پاداش صرفنظر از جنسيت منجر به کاهش خلاقيت دانش آموزان شد.
۵- دانش آموزان دختر در مقايسه با دانش آموزان پسر از خلاقيت بيشتري برخوردار بودند.
مسلم گوهري (۱۳۷۷) :
در پژوهش حاضر، بررسي رابطه خودپنداره و منبع کنترل با خلاقيت در دانش آموزان پسر دوره تحصيلي راهنمايي که خلاقيت کلي بعنوان تغيير ملاک و خودپنداره و منبع کنترل بعنوان متغيرهاي پيش بين در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که : رابطه خودپنداره در خلاقيت کلي معني دار است.
تاثير تعاملي سطوح خودپنداره و منبع کنترل در سطح معني دار و همبستگي بين بخشهاي مختلف خلاقيت (کلامي – تصويري – کلي) در سطح ۵% معني دار است.
 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خودشكوفا در زمينه هاي ورزشي و تحصيلي 

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۰۷

شرح محتوا

فهرست

فصل اول ۱
مقدمه ۲
كليات (بيان مسأله) ۴
اهميت و ضرورت مسئله : ۸
اهداف تحقيق : ۱۱
فرضيه هاي تحقيق:: ۱۳
متغيرهاي تحقيق ( تعريف نظري متغيرها – تعريف عملياتي) ۱۴
فصل دوم ۱۵
يادگيري و انگيزش در خود شكوفايي ۱۶
تاريخچه كوتاه پژوهش پرورشي درباره انگيزش ۱۷
هدف ۲۱
كارايي شخص ۲۲
منابع انتظار پيامد ۲۳
نظريه انتساب ۲۴
الگوگيري: ۲۷
موضوعات اخلاقي در تغيير رفتار ۲۹
تغيير دادن رفتارهاي اكتسابي در خودشكوفايي ۴۰
تحقيقات و مطالعات خارجي ۴۶
فصل سوم ۵۰
روش تحقيق ۵۱
جامعه آماري ۵۳
حجم نمون و نمونه آماري ۵۴
ابزار گردآوري اطلاعات ۵۵
روش گردآوري اطلاعات ۵۶
روش آماري ۵۷
فصل چهارم ۵۸
تجزيه و تحليل يافته ها : ۵۹
جدول پراكندگي نمرات در ۳ بخش عزت نفس ، ورزش و تحصيل ۶۰
نمرات سه گانه دختران و پسران دانشجو و نتايج آماري ۶۲
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصيلي و ورزش پسران ۶۶
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصيلي و ورزش پسران ۶۷
عمليات آماري ۷۲
آزمون فرضيه ها ۷۶
فصل پنجم ۷۸
بحث و نتيجه گيري ۷۹
محدوديتها و مشكلات ۸۴
پيشنهادات : ۸۵
منابع و مآخذ ۸۶
ضمائم و پيوست ها ۸۷

چكيده

هدف تحقيق حاضر با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خود شكوفا در زمينه عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت تحصيلي رابطه بيشتري وجود دارد و در پسران بين عزت نفس دانشجويان پسر پيشرفت ورزشي رابطه عميق تري وجود دارد . براي اين كار جامعه آماري ما دانشگاه آزاد اسلامي بود كه ۲۰۰ نمونه انتخاب شد ۱۰۰ نمونه دختر و ۱۰۰ نمونه پسر و نيز براي سنجش خود شكوفايي از ميانگين معدل كل در آزمودنيها در ترم هاي گذرانده استفاده شد و نيز با مراجعه به پرونده تحصيلي و يا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شكوفايي ورزشي و تحصيلي استفاده شد. و از پرسشنامه كوپر اسميت استفاده شد و از دو روش آمار استنباطي و توصيفي استفاده شده و در آمار توصيفي به نشان دادن ميانگين و نمرات عزت نفس دانشجويان دختر و پسر پرداخته ايم و از نمودار و جداول فراواني استفاده شده است و در مقايسه آمار استنباطي از روش آماري خي دو براي معني داري و رابطه عزت نفس با خود شكوفايي در متغيير ورزش و تحصيل استفاده كرده ايم. و متغيير مستقل عزت نفس و متغيير وابسته خود شكوفايي و يا عدم شكوفايي تحصيلي و ورزشي دانشجويان است.

مقدمه

ويژگي ها و خصوصيات شخصيتي همواره مورد توجه و مطالعه و تحقيق صاحب نظران و فلاسفه و حكيمان و پزشكان و عرفا در سال هاي اخير روان شناسان و روان كاوان و متخصّصان رفتاري و كارشناسان مختلف مددكاري و مشاروه و روان شناسي بوده و هست.

علّت اين توجه و علاقه كاملاً روشن است. انسان اگر هم در يك هيأت و كُلّ مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد نمي توان از خصوصيات قد و وزن و علايق و استعدادها و توان و هوش و اراده و تصميم گيري و انزوا و گريز از گروه و افسردگي و اضطراب و ويژگي هاي مهمّ او را ناديده گرفت. (توزنده جاني، ۱۳۷۴ ، ص ۱۵)

اگر هم در نظر داشته باشيم به صورت قياسي رفتارها را بررسي كنيم لاجرم به پرداخت موارد فوق ناگزيريم.

در شكل استقرايي كه اين اصل است و نمي توان پارامترهاي هوش و توانايي و حافظه و احساس و ادارك و تعاملات را ناديده گرفت، اصولاً تحقيق در همين زمينه ها ما را به يك نگرش و نتيجه كلّي معطوف مي كند. و تأثير خود آگاهي از نتايج عملكرد طي تحقيقات تجربي و آزمايشگاهي در سال هاي اخير كاملاً به اثبات رسيده است.( پل فرس، ۱۳۸۰، ص ۶۳)

خود شكوفايي يك واژه و اصطلاح تازه و جديد است كه وارد ادبيات روان شناسي شده ولي مفهوم آن تا حد زيادي روشن است. و در تعريف تحققّ و برآورده كردن همه قابليت ها و توانايي هاي بالّقوه و فعليت آنها در رسيدن به هدف را شامل مي شود. (دوان شولتزه، ۱۳۷۷، ص ۳۶۶)

خودشكوفايي گاهي يك قطبي است يعني فردي هيچ گونه قابليت رفتاري و شناختي و هنري و عملي و اجتماعي ندارد. اما ممكن است در يك زمينه ديگر مثل آشپزي و يا ورزش و يا … برجستگي و نبوغ خاصي داشته باشد. (شولتز، ۱۳۷۷)

ابراهام مزلو در طبقه بندي نياز كه از نيازهاي فيزيولوژيكي و ايمني و نظم و ثبات و نيازهاي عاطفي و تعلّق و عشق  و نياز به احترام از جانب خود و ديگران تا نياز به خود شكوفايي و يا تحقق خود را شامل مي شود به اين نيازها و سلسله مراتب پرداخته است. (شولتز، ۱۳۷۷، ص ۳۶۲)

شكوفايي دانشجويان در تحصيل و ورزش از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند. زيرا هر دو شاخصي آينده علمي و توانايي كاركردي شغلي و درآمدي و خانوادگي را از يك سو و سلامت و بهداشت روان و توانايي و قدرت رويارويي وي در مقابل مشكلات و معضلات را نشان مي دهد. و در اين تحقيق قصد داريم. شاخص هاي ورزش و تحصيل دانشجويان خود شكوفا را در مقايسه با دانشجويان عادي به تحقيق و مطالعه نشان دهيم.

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

این فایل مبحث هویت و عزت نفس را در قالب word و در ۷۲ صفحه به طور کامل ارایه میکند .
این تحقیق شامل سرفصل های زیر میباشد :
۱ – کلیات
( مقدمه , موضوع تحقیق , اهداف تحقیق , اهمیت موضوع . . . . )
۲ – موضع گیری های نظری و یافتهای پژوهشی در خصوص موضوع
( موضع گیری های نظری در خصوص هویت و عزت نفس , تعریف هویت و عزت نفس , . . .  )
3 – روش پژوهش
( روش تحقیق , جامعه و نمونه اماری , روش جمع اوری اطلاعات , . . . )
۴ – تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
( بررسی جمعیت شناختی , بررسی توصیفی , . . . )
۵ – بحث و نتیجه گیری

انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گرددكه به خاطرآن زندگي مي كندوبارشدعقلاني فرددردوره نوجواني توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ ونيستي كه دركل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي راكه دردوران كودكي بدون چون وچراپذيرفته است موردپرسش وترديدقرارمي دهدوسعي مي كندباتوجه به شخصيت شكل پذيرواستقلال جوي خودنظامي ازارزشها بدست آورد.

بسياري ازنوجوانان همان طوركه (( آدلوم )) بيان مي كند، وقتي براي اولين باربه دنياي اطراف خودمي نگرندوسعي مي كنندتاشخصيت خودراارزيابي نماينداحساس مي كنند كه درباره جهان ومعناي وجودانسان وحتي خودشان نيازمندپاسخ هستند .
بنابراين دوران نوجواني به سبب تغييرات شديدجسماني ورواني وازطرف ديگرانتظاراتي كه خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسايرعواملي كه درروندرشدوتكامل نوجوان تاثيرمي گذاردبرحساسيت اين دوره مي افزايد.

براين اساس مسئله پذيرش نوجوان ، حمايت ، راهنمايي ومساعدت به
نوجوان دركسب هويتي مستقل وارزشمندازاهميت فراواني برخورداراست . نوجوان دراين دوره نيازمنددريافت رهنمودهاي اساسي جهت دستيابي به يك زندگي هدفمنداست . انسانهابه حفظ يكتايي وحدت ومركزيت خودتوجه دارنداما علاقمند به بيرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات ديگروطبيعت هستند. انسانها براي كشف وجودخودعلاقمند ومايلندهويت شخصي خودراپيداكنندياخلق كنندوآغازاين علاقمندي به دوران نوجواني برمي گردد.
برای مطالعه کامل این تحقیق میتوانید ان را دانلود کنید . 

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.
    منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.
عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است). 
مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه. 
۱-۲- اهمیت پژوهش:
با توجه به اینکه منبع کنترل و عزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرد است و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی خود را تحت الشعاع قرار می دهد به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی و یافتن ارتباط بین دو مقوله 
عزت نفس و منبع کنترل با هم هستیم. 
 
۱-۳- هدف پژوهش:
هدف این پژوهش این است که با یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل و با استفاده از نتیجه این پژوهش مبنی بر این که کدام بعد از ابعاد درونی و بیرونی منبع کنترل با عزت نفس بالا معنا دار نسبت به بالا بردن عزت نفس در افراد اقدام کند. 
۱-۴- سئوالات پژوهش: 
۱- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه س و ب رابطه ای وجود دارد؟ 
۲- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان پسر دانشگاه س و ب رابطه ای وجود دارد؟
۳- آیا بین عزت نفس پسران و دختران دانشجو دانشگاه س و ب تفاوت معنادار وجود دارد؟ 
۴- آیا بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجو دانشگاه س و ب رابطه معنادار وجود دارد؟ 
۱-۵- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها 
۱-۵-۱- منبع کنترل
۱-۵-۱-۱- تعریف نظری: مفهوم کنترل دارای دو بعد درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقد هستند که اعمالشان، نقش عمده ای در به حداکثر رساندن برون داده های بد یا خوب دارد.(۱۹۹، آزاد، ۱۳۷۲). 
افرادی که داری منبع کنترل بیرونی هستند فکر می کنند برون داده های بد یا خوب ارتباطی با رفتار خود آنها ندارد و از کنترل آنها خارج است. 
۱-۵-۱-۲- تعریف عملیاتی: منبع کنترل مولفه ای است که آزمون منبع کنترل جولیان راتر آن را می سنجد. 
۱-۵-۲- عزت نفس:
 مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم عزت نفس نامیده می شود به عبارت دقیق تر، عزت نفس مقدار ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شاخص قائل هستند (ساندفرد ، فرانک ، ۱۹۵۶) 
 عزت نفس مولفه ای است که آزمون عزت نفس کوپراسمیت آن را می سنجد.
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گرددكه به خاطرآن زندگي مي كندوبارشدعقلاني فرددردوره نوجواني توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقيقت ، زيبايي ومرگ ونيستي كه دركل معناي زندگي است جلب مي شود. نوجوان تمام روابط وباورهايي راكه دردوران كودكي بدون چون وچراپذيرفته است موردپرسش وترديدقرارمي دهدوسعي مي كندباتوجه به شخصيت شكل پذيرواستقلال جوي خودنظامي ازارزشها بدست آورد.
دريك جامعه ابتدايي كه در آن الگوهاي همانندسازي ونقشهاي اجتماعي محدودندهويت يابي تاحدودي اسان ترصورت مي گيرد امادر    جامعه پيچيده ،هويت يابي براي بسياري ازنوجوانان كاري دشواروطولاني است . درچنين جوامعي براي اينكه نوجوان بداند« چگونه رفتاركندوچه كاري رادرزندگي دنبال كند» بايدمجموعه كاملاًنامحدودي ازرفتارهارادرنظربگيرد.درنتيجه دررشدهويت يابي نوجوان ، تفاوتهاي بسياري مشاهد ه مي شود( براهني ، ۱۳۷۸ ) 
دريك جامعه ابتدايي كه در آن الگوهاي همانندسازي ونقشهاي اجتماعي محدودندهويت يابي تاحدودي اسان ترصورت مي گيرد امادر    جامعه پيچيده ،هويت يابي براي بسياري ازنوجوانان كاري دشواروطولاني است . درچنين جوامعي براي اينكه نوجوان بداند« چگونه رفتاركندوچه كاري رادرزندگي دنبال كند» بايدمجموعه كاملاًنامحدودي ازرفتارهارادرنظربگيرد.درنتيجه دررشدهويت يابي نوجوان ، تفاوتهاي بسياري مشاهد ه مي شود( براهني ، ۱۳۷۸ ) 
مادامي كه خودنتواندبه هويت يكپارچه اي دست يابدنمي تواندمسيرمشخصي رادرزندگي دنبال كند، بي ثبات بوده ونوعي پراكندگي وبي انسجامي دررفتاراوحاكم مي شود. درمطلوب ترين شرائط بحران هويت نوجوان بايددراوايل يااواسط دهه سوم حل شودتاخودبتواندبه مسايل ديگرزندگي بپردازد.وقتي اين فرايندباموفقيت انجام بپذيرد، مي گوييم فردبه هويت دست يافته است . به اين معني كه وي به مفهوم يكپارچه اي ازهويت جنسيتي ، جهت گزيني شغلي وجهان بيني نايل شده است . ( همان منبع )
درنظريه پردازي هايي كه درزمينه روزهاي جست وجوي هويت وتعهددرزمينه پايگاههاي هويت انجام شده است به مباحث اطمينان وامنيت دروني ، عزت نفس پايدارواضطراب توجه شده است . دراين پژوهش به دليل گستردگي هريك ازاين مباحث ، نه تنهابه مسيله عزت نفس توجه شده است .
درنظريات ، ازيك سوافرادپايگاههاي تعليق راداراي منابع دروني اطمينان وامنيت وعزت نفس پايداردانسته اندوافرادپايگاه ممانعت وپراكندگي رافاقدچنين منابعي مي دانند.( مارسيا، ۱۹۹۴ )
همچنين براساس يك سري مطالعات پيشين ، افرادپايگاههاي هويت ممانعت ودستيابي هردوازعزت نفس بالايي برخوردارنددرصورتي كه افرادپايگاههاي تعليق وپراكندگي كه فاقدتعهدهستندازعزت نفس پاييني برخوردارند.( كرامر، ۱۹۹۷ )
موضوع تحقيقي كه براي اين پژوهش انتخاب شده است بررسي رابطه عزت نفس باهريك ازپايگاههاي هويت دردانش آموزاني مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه ناحيه ۱ شهرستان مشهدمي باشد.
۱-۳- اهداف تحقيق 
به طوركلي اين پژوهش اهداف زيررادنبال مي كند.
۱-مطالعه رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۲-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت پراكندگي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۳-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت ممانعت دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۴-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت تعليق دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۵-بررسي عزت نفس ورابطه آن بارشته تحصيلي 
اهميت چنين پژوهشي دربرنامه ريزي هاوشناخت معضلات نوجوانان ازجايگاه ويژه اي برخورداراست . زيرابه اهداف نوجوانان سمت وسويي مشخص خواهددادواگرنوجوانان عزت نفس پاييني داشته باشندمي توان بااستفاده ازروش هاي موثرعزت نفس آنان راتقويت كرده وبالابرد.
درصورتي كه جامعه اي براي حل مسايل خوداعم ازاجتماعي وفرهنگي ، اقتصادي ، تربيتي و … ازپژوهش وتحقيق استفاده كنددرارايه راه حل هامي تواندنتيجه گيري صحيح تري داشته باشدودرنهايت كشوررادرجهت سازندگي وپيشرفت سوق دهد.
گلاسروكريسني ( ۱۹۷۵ – ۱۹۷۳ ) درموردروابط عزت نفس وهويت مي نويسند،
« چگونگي برداشت ونظرات ديگران نسبت به مادرروشن كردن هويت نقش عمده اي برعهده داردآنچه كه ديگران درباره مامنعكس مي كنندتاحدزيادي تصويربامعنايي ازهويت ماست . ارزشيابي هاي ماازخودمان درارتباط باشرايط زندگي ، اوضاع اجتماعي واقتصادي نيز، مبين هويت ماست وهمچنين تصورات مادرباره وضع جسماني وشيوه لباس پوشيدن نوع هويت مارادرمقايسه باديگران نشان مي دهد» ( شفيع آبادي ، ۱۳۷۷)

۱-۴ اهميت موضوع 
۱-هيچ چيزدردنيابراي نوجوان به اندازه پرسشهايي كه به هويت اومربوط مي شودنگراني ودلواپسي ايجادنمي كند
دردوران نوجواني به هويت يابي مسيله حادمي شوداين كه اوبه گمان خويش چگونه آدمي است واين كه اونسبت به استنباط ديگران درموردخودچه احساسي دارد؟ اورابراي تسلط برخودبه تلاش وامي داردبنابراين امروزه باوجودپيچيدگي هاوموانعي كه برسرراه رشدرواني – اجتماعي نوجوان شكل گرفته است بايدتوجه بيشتري به مسايل ومشكلات نوجوان داشت . مشكلات هويت وعزت نفس جزء مسايلي است كه درهريك ازانحرافات واختلالات ازقبيل به اعتياد، بزهكاري و… نقش اساسي دارد.
۲- بنابراين باتوجه به روابط متقابل وتنگاتنگي كه بين هويت وعزت نفس وجوددارداحتياج به مطالعاتي داريم كه رابطه مشخص اين دورايعني ( ميزان عزت نفس رادرهريك ازپايگاههاي هويت بررسي وروشن نمايد)
دراين ميان مداخلات اجتماعي ورويكردنظامهايي كه بامسيله شكل گيري هويت نوجوانان سروكاردارندازجمله نظام آموزشي وتربيتي درحل مسايل هويت نوجوانان جامعه اهميت زيادي دارد.
به عبارتي باشناخت تواناييها، استعدادهاوشخصيت افراد مي توان درمحول كردن كارهاي زيربنايي به آنان موفق شد. نوجوانان آينده سازان جامعه هستندشناخت روحيات آنهابايدسرلوحه تمام كارهاي برنامه ريزان ومديران تعليم وتربيت قرارگيرد. نوجواني كه دچاربحران هويت مي شوداگراين بحران رابه سلامت نگذراندانرژي باارزش اوتلف مي شود، كاركردهاي انطباقي اش مختل مي شودوتمام آينده اوزيرسوال مي رود.


۱-۵- دلايل انتخاب موضوع ،
دلايل انتخاب موضوع تحقيق عبارتنداز:
۱-آگاهي ازميزان عزت نفس دانش اموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۲-بررسي انواع پايگاههاي هويت دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۳-بررسي رابطه بين عزت نفس وپايگاههاي هويت دانش آموزان مقطع پيشس دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۴-نيازمراكرمهمي كه درارتباط بادانش آموزان وجوانان هستندبه داشتن اطلاعات فوق الذكردرخصوص اين قشرعظيم ومهم جامعه كنوني ايران 
۵-فراهم نمودن زمينه تحقيقات جزيي ودقيقي درخصوص دانش آموزان وجوانان 


۱-۶- سوالات تحقيق 
۱٫ بين ميزان عزت نفس وپايسگاله هويت دستيابي رابطه معناداري وجوددارد.
۲٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت تعليق رابطه معناداري وجوددارد.
۳٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت ممانعت رابطه معناداري وجوددارد.
۴٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت پراكندگي  رابطه معناداري وجوددارد.
۱-۷ تعاريف عملياتي واژه ها
-تعريف عملياتي عزت نفس ،
درتحقيق حاضرميانگين نمرات عزت نفس۴ / ۲۵ مي باشددرصورتي كه نمرات پايين ترازميانگين باشدعزت نفس پايين است وباعقده حقارت همراه است ودرصورت ميزان بالاي عزت نفس بااستواري سازگاري همراه مي شود.
-تعريف عملياتي پايگاه هويت ،
پايگاه هويت شامل دوبعدايديولوژي وبين فردي مي باشدكه بعدايديولوژي ك حيطه ي ( ۱-شغلي – ۲-مذهبي ۳-سياست ۴-سبك زندگي )
وبعدبين فردي حيطه اي ( ۱-روابط دوستانه ۲۰نقش جنسي ۳-همسرگزيني ۴-فعاليتهاي تفريحي راشامل مي شود.نمراتي كه آزمون اين دوبعدهويت ( ازمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من ( EOM – EIS ) بدست مي ايد ، فرد رادرهريك ازپايگاههاي ذكرشده قرارمي دهد.
-دانش اموزان مقطع پيش دانشگاهي ،
دراين مطالعه ، دانش اموزان ، دختراني هستندكه درمقطع سوم متوسطه وپيش دانشگاهي بين سنين ۱۹ –۱۷ سال مشغول به تحصيل مي باشند.
-رشته رياضي فيزيك ، رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه استعدادونمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند.
-رشته علوم تجربي ، رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه واستعدادونمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند
رشته علوم انساني رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه استعدادنمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند.
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف تحقيق حاضر با عنوان بررسي عزت نفس دانشجويان خود شكوفا در زمينه عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت تحصيلي رابطه بيشتري وجود دارد و در پسران بين عزت نفس دانشجويان پسر پيشرفت ورزشي رابطه عميق تري وجود دارد . براي اين كار جامعه آماري ما دانشگاه آزاد اسلامي بود كه ۲۰۰ نمونه انتخاب شد ۱۰۰ نمونه دختر و ۱۰۰ نمونه پسر و نيز براي سنجش خود شكوفايي از ميانگين معدل كل در آزمودنيها در ترم هاي گذرانده استفاده شد و نيز با مراجعه به پرونده تحصيلي و يا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شكوفايي ورزشي و تحصيلي استفاده شد. 
ورزش و تربيت بدني در كنار تحصيل و يا آموزش ها و مهارت هاي دانشجويان دو مقوله ي مهم و ارزشمند عمر دانشجويي دانشجويان در تمام طول تحصيل در مراكز عملي و دانشگاهي مي باشد. 
تربيت بدني و ورزش تابع دوره و سنين خاص نيست و مي تواند از كودكي تا مرگ ادامه داشته باشد ولي آنچه واضح و مُبرهُن است اين است كه سنين اواخر نوجواني تا اواخر جواني و اوايل ميانسالي معيني حدود سني ۳۴ – ۱۴ سالگي و حدود اين دو دهه برجسته ترين سنين و دوره ي موفقيّت تحصيلي و ورزشي است. و در اين دوره معمولاً در ميان نوجوانان و جوانان قهرمانان و پهلوانان به نبوغ مي رسند و اوج توانايي و قدرت جسماني و بدني در اين سنين است و نيز اوج علم گرايي و تحصيل گرايي و تخصصي خواهي در اين سنين صورت مي گيرد و همه ي صاحب نظران نگرش ويژه اي به اين دوره ها دارند.(معيّري، ۱۳۷۳، ص ۱۸۱)
اين شرايط فقط يك زمينه است. يعني جوانان و نوجوانان فطرتاً و متناسب با روحيه جسماني و شرايط فيزيولوژيكي از اوج برخورداري و توانش و انگيزه و سياق و سائق هاي جسماني و رواني و روحي قرار دارند اما ممكن است ، دانشجوياني عليرغم برخورداري از اين شرايط گوشه انزوا اختيار كنند و به تنبلي و سُستي و كاهلي تن در دهند و يا با اشتغالات مخرّب مثل مصرف سيگار و خداي ناكرده مصرف مواد مخدّر و يا قرص هاي روان گردان و شرب مشروبات الكلي و يا پرداختي به قمار و بازي هاي غير قانوني و شركت در مجالس لهو و لعب سرمايه هاي بي انتها و غير قابل برگشت جواني را به تباهي و تخريب و زندان و سياهي و گناهكاري و … تبديل نمايند. (احمدي، ۱۳۷۳، ص ۹۴)
در مقابل عده اي از دانشجويان ضمن آگاهي از شرايط و استفاده از استعدادهاي بالقوّه و تلاش و كوشش مضاعف و كاربست علايق و انگيزه ها خود را در جهت قابليت هاي خاص خود كه توان و برتري قابل توجهي هم در اين زمينه دارند آماده و تربيت و تقويت كنند و در طول چند سال پلّه هاي ترقي و رشد و توسعه را طي و به مقامات مورد انتظار خود برسند. خود شكوفايي مقوله اي در اين جهت است. بر خلاف ذهنيّت ما از خود بايد گفت « خود » مجموعه اي از عقايد و باورهاي فرد درباره ي خود است كه بيشتر بر مبناي توصيف است تا قضاوت. (هنري ماس، ۱۳۷۳، ص ۴۱۴)
اما عزت نفس به ارزيابي هاي شخص از خصوصياتش اطلاق مي شود.(هنري ماس، ۱۳۷۳، ص ۴۱۴)
خودشكوفايي تلفيقي از هر دو معني است. يعني خود كه در واقع توصيف عقايد و باورها و شكوفايي كه فعليت و رسش آنهاست را شامل مي شود و خود شكوفايي در واقع فعليت و باروري قوّه ها و باورهاي فرد از استعداد و قابليت هاي خود در عرصه عمل و عملكرد رفتاري است. 
خود شكوفايي ممكن است فقط بخش هايي از رفتارها و استعدادها را شامل شود. مثلاً در شماره اي از مجلّات هفتگي اطلاعات هفتگي از جهان پهلوان مي پرسند كه چرا به كشتي روي آوردي؟ يعني چرا و چه عاملي سبب شد كه به ورزش كشتي توجه كردي و آمدي؟ و ايشان در پاسخ مي گويند زيرا هيچ گاه در مدرسه ۲۰ نگرفتم و خواستم در ورزش و كشتي ۲۰ بگيرم كه حقاً و انصافاً هم بيست گرفت (سال ۵۶ گزارش مصاحبه خبرنگار ورزشي با تختي پس از بازگشت از مسابقات ملبورن استراليا)
عزت نفس چنانچه اشاره گرديد به ارزيابي شخص از خصوصيات خود را شامل مي شود. 
بسيار جالب است كه علامه طباطبائي صاحب اثر جاويدان تفسير الميزان در اثر قبل سليم جلد اول و صفحه ۵۴۲ مي گويد:
” اعتماد به نفس كه بعضي كه از نويسندگان ما به تقليد از غربي ها جزء فضايل انساني دانسته اند در قاموس دين وجود ندارد. قرآن لفظ اعتماد به خداوند متعال را مي شناسد و مي فرمايد «كساني كه مردم با آنها گفتند : مردم و مردمان برستيز شما گرد آمده اند و بترسند از ايشان، پس ايمانشان قوي تر شده و گفتند: خدا براي ما بس است و اوست بهترين وكيل ” (حبيبيان، ۱۳۷۴، مروري بر روان آدمي، ص ۳۷۲ ) 
و در قالب فيضي و نگرش افراطي به اعتماد به نفس و بدون توجه به خداوند در قابليت هاي خود مفهوم عُجب بكار مي رود كه از بيماري هاي قلبي و دروني به شمار رفته و عجب «خودبيني» حالتي است كه فرد خود را بي عيب و نقص مي بيند و از اينكه در كمال و نعمت است، خود را بزرگ مي بيند و اين كمال و برتري و صفات را از خود مي داند و نه از ناحيه خداوند و به اين صفات تكيه كرده و دلشاد مي گردد. و هر گاه از او سلب مي گردد ترس و وحشت او را فرا مي گيرد (حبيبيان، ۱۳۷۴، ص ۳۷۲)
اما بهر حال در اين تحقيق مقصود منظور از عزت نفس همان ارزيابي و مراقبه و محاسبه از استعدادهاي و توانايي هايي كه در وجود او قرار داده شده است و وي با اطمينان و اعتماد در صدد كاربست و كاربرد آنها در اعتلاي انگيزه هاي دروني و نيل به هدف هاي تعيين شده مي باشد. و پر واضح است كه منشأ همه اين قوّه ها و خلاقيت ها و استعدادها را در كشور و جامعه اسلامي منسوب به خدا مي دانيم. و در واقع مثل پول تو جيبي قابل توجهي است كه فرد مي تواند از اين پول در جهت تهيه وسايل و لوازم ضروري خوراك و پوشاك و ورزش و كتاب و تحصيل استفاده كند و خود را عليرغم مصرف اين پول قوّي و مستحكم و استوار گرداند. ولي اصل پول را قبول دارد كه از خداست. 
و فرد ديگري با همين پول توجيبي مشروبات الكلي تهيه و روح و روان خود را رنجور و آبرو و حيثيّت خود و خانواده خود را لكّه دار مي سازد و باز اصل اين مسئله كه پول از آن پدر بوده قبول دارد. و عزت نفس و خود شكوفايي نحوه ي مصرف دارايي بالقوّه و استعدادها و خلاقيت ها در رسيدن به هدف هاي ورزشي و تحصيلي است. 
 
اهميت و ضرورت مسئله :
چنانچه در بيان مسأله اشاره گرديد، خود شكوفايي هنر و استعداد شناخت ويژگي هاي فرد توسط خود فرد و بارور ساختن اين قوّه ها و خلاقيت آنها در جهت رسيدن به هدف در زندگي است. 
جوان دانشجويي در طول زندگي نوجواني در اثر ارزيابي قواي جسماني متوجه مي شود كه ريخت و شكل بدن و انعطاف عضلات و استخوان بندي اسكلت بدني در كنار شوق و علاقه شديد به كشتي و نيز جسارت و بي باكي و عدم ترس از شكست و نيز استقامت و پايداري كه در انجام كارها دارد مي تواند او را به يك كشتي گير مطرح و ملّي تبديل كند. 
اوّلين قدم شناخت اين زمينه ها و امكانات است كه توجه خود نوجوان و جوان صورت مي گيرد قدم دوم اقدام و تصميم به ارزيابي اين صفات خود مي شود. و در مرحله سوّم عملاً در كوره ي تمرين و ميادين كشتي قرار مي گيرد. در مرحله چهارم قواي معنوي و دروني خود يعني اعتماد و اطمينان از خود و نترسيدن از شكست را چاشني اين سه مرحله مي كند و در تمرينات به صورت مرتبّ شركت مي كند و پيروز پشت پيروزي نصيب او مي شود و در اثر اعتماد به خود و عدم تكبّر و غرور و عُجب و حقد و حسد و بُغض به كمال و توفيق دست مي يابد. (حبيبيان ، ۱۳۷۴، ص ۳۷۷)
دانشجويان در تعبير و تفسير و ارزيابي صفات خود متوجه مي شوند كه داراي استعدادهاي زير هستند. 
۱- عضلات قوي و مستعد پرورش 
۲- داراي حجم قفسه سينه بالا
۳- عضلات تنيده و آماده براي فعاليت 
۴- تناسب عضلات و استخوان بندي
۵- عدم بيماري خاص فيزيكي و جسماني در مقابل اين استعدادها
۶- عطش به انجام فعاليت هاي ورزشي
۷- علاقه مند شديد به سلامت جسماني
۸- استفاده از سلامت جسماني در خدت به جامعه و خود و خداوند. 
۹- تشويق همكلاسي ها و همسالان و دوستان به اين تمرينات
۱۰-  ايجاد روحيه ورزشكاري در افراد و پرهيز از مشكلات اجتماعي و آسيب ها اين ده ويژگي را بالقوه در خود  سراغ دارد. اما كليد اصلي و چاشني حركت هنوز باقي است كه بايد با استفاده از حسّ نياز و كمال و آينده نگري به اين صفات جامعه عمل بپوشاند و عملاً در بنگاه ها و سالن ها حضور يابد و تحت نظارت اساتيد و متخصصان تمرينات متناسب را آغاز كند و همزمان ضمن برنامه ريزي و پيروي از اساتيد خود شكوفايي ورزشي را عملاً به فعل بنشاند. خود شكوفايي تحصيلي نيز همچنين است. دانشجويي با درك خود و شناخت نسبت به ويژگي هاي خود مثلاً علم دارد كه دانشجو در زمينه استعداد رياضي بسيار باهوش است و مسائل پيچيده رياضي و فيزيك و حسابان و جبر و ديفرانسيل را بخوبي درك مي كند و قدرت فضايي و تحليل هندسي بسيار عالي دارد و در مدارس نيز هميشه در حل مسائل پيشقدم بوده است و در كلاس هاي مختلف همواره نمره بسيار عالي مي گرفته است به همين دليل رشته هاي دانشگاهي را نيز متناسب با اين توانايي ها و استعدادها انتخاب مي كند و رشته هاي مهندسي رياضي را بر مي گزيند و در كلاس هاي دانشگاهي در مقابل ارائه دروس رياضي و مشتقات آن نوآوري و ابداع مي كند و از روش هاي خود ساخته و بديع استفاده مي كند. و علاوه بر اداره كلاس و جوشش دروس و تحليل موارد مختلف رياضي به تحليل و تجزيه همه ي موارد رياضي مي پردازد و در ادامه درس به نوآوريها و خلاقيت ها مي رسد. و در مقابل ممكن است دانشجويي همين قوّه ها و استعدادها را داشته باشد ولي قبول معروف به خودش بگويد چه كسي حوصله دارد كلاس درس را به خود اختصاص دهد من در كنار كلاس به گفته هاي استاد گوش مي دهم و نمره خوبي هم مي گيرد چه كسي حوصله بررسي دارد. اصلاً به چه درد مي خورد؟ و هزاران سئوال از اين قبيل كه اين فرد خود شكوفايي ندارد. 
 
اهداف تحقيق :
هدف هاي عمده و مؤثر در رسيدن به نتايج عبارتند از :
۱- تبيين ماده هاي خود شكوفايي در ميان دانشجويان در امر ورزش و تحصيل 
۲- تبيين ماده هاي عزت نفس با استفاده از پرسشنامه كوپر اسميت (گنجي، ۱۳۸۰، ص ۲۵)
۳- برآورد نمرات عزت نفس دانشجويان دختر و پسر
۴- مقايسه نمرات عزت نفس دانشجويان با شاخص ها و ماده هاي خود شكوفايي 
۵- مقايسه دانشجويان خود شكوفا و عادي در زمينه ورزش و تحصيل 
 
براي نيل به اهداف لازم است. معياري براي عزت نفس داشته باشيم كه از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت ۵۸ سئوالي استفاده كرده ايم.
و براي تعيين خود شكوفايي ورزشي و تحصيلي ميانگين نمرات ورزش و تحصيل دانشجويان را در ۴ سال دبيرستان و نيز ترم هاي موجود در دانشگاه در نظر گرفته ايم. فلذا براي هر دانشجو يك نمره خود شكوفايي ورزشي و تحصيلي و يك نمره عزت نفس داريم كه دانشجوياني كه در انجام فعاليت هاي ورزشي و تحصيلي در دانشگاه فعال بوده و در گفتگو شركت و سئوالي مي پرسند و كنفرانس مي دهند و انتقاد مي كنند و بيش از حد كلاس مطلب ارائه ميدهند و در فعاليت ورزشي هم داراي مقام هستند و در رشته هاي مختلف ورزشي شركت كرده و مطالب علمي و … تهيه مي كنند در مقابل دانشجويان داراي اين صفات ولي بي تفاوت قرار مي گيرند. 
 
متغيرهاي تحقيق :
متغيّر مستقل : عزت نفس
متغيّر وابسته : خود شكوفايي و تحصيلي و ورزشي دانشجويان 
تعريف نظري خود شكوفايي:
ساختار خود ابتدايي را خود شكوفايي به وجود مي آورند و گرايش آنها به شكوفا كردن خود شروع به تكامل يافتن مي كند. خود شكوفايي زير سيستم گرايش شكوفايي است و بنابراين با آن مترادف نسبت گرايش شكوفايي به تجربيات ارگانيزمي فرد، يعني به شخصي كامل، هوشيار و ناهشيار فيزيولوژيكي و شناختي اشاره دارد. خود شكوفايي به عبارت ديگر به معني آگاهي از خود و درك كردن منتهي مي شود.( سيد يحيي محمدي، ۱۳۸۵ )
تعريف عمليات خود شكوفايي:
عبارتند از نمره اياست كه آزمودني ها از آزمون مربوط به خوديابي و خود شكوفايي بدست آورده اند.
تعريف نظري عزت نفس:
اعتماد به نفس و تاكيد مثبت فرد بر روي ادراك و افكار خود و پايبند بودن به عقايد شخصي و جمعي و اظهار نظر كردن از قوات مثبت و منفي و تاكيد بر راي خود و پايبند به ارزش هاي درونيو احساس غرور پيروزي و در آخر كيفيت خاص روابط فردي در ارتباط با احساسات عميق نسبت به افراد با نظرات خود.( سيد يحيي محمدي، ۱۳۸۵ )
تعريف عملياتي عزت نفس:
عبارتند از نمره اي است كه آزمودني ها از آزمون عزت نفس كوپر اسميت بدست آورده اند. 
 
فرضيه هاي تحقيق:
۱- بين عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت ورزشي آنها رابطه وجود دارد.
۲- بين عزت نفس دانشجويان دختر و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد.
۳- بين عزت نفس دانشجويان پسر و پيشرفت ورزشي آنها رابطه وجود دارد. 
۴- بين عزت نفس دانشجويان پسر و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد. 
 
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
ابن فایل در ۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه رشته روان شناسی هویت وعزت نفس را دراختیار شما قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۷۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول :  كليات
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ موضوع تحقيق ۸
۳-۱ اهداف تحقيق ۱۰
۴-۱ اهميت موضوع ۱۱
۵-۱ دلايل انتخاب موضوع ۱۲
۶-۱ سوالات تحقيق ۱۲
۷-۱ تعاريف عملياتي واژه ها ۱۳
فصل دوم : موضع گيري هاي نظري ويافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع
۱-۲ موضع گيري هاي نظري درخصوص هويت وعزت نفس ۱۵
۱-۱-۲- تعريف هويت وعزت نفس ۱۵
۲-۱-۲- شكل گيري هويت ۲۱
۳-۱-۲- نظريه هاي هويت ۲۶
۴-۱-۲- نظريه هاي عزت نفس ۳۴
۲-۲- يافته هاي پژوهشي درخصوص موضوع ۴۰
۳-۲ نتيجه گيري ۴۱
فصل سوم :  روش پژوهش
۱-۳ روش تحقيق ۴۴
۲-۳جامعه و نمونه آماري ۴۵
۳-۳ روش جمع آوري اطلاعات ۴۶
۴-۳ ابزار اندازه گيري هويت ۴۷
۵-۳ ابزاراندازه گيري عزت نفس ۴۹
۶-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۱
فصل چهارم :  تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
۱-۴ بررسي جمعيت شناختي ۵۳
۲-۴ بررسي توصيفي و استنباطي فرضيه ها ۵۶
فصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري
۱-۵ بحث و نتيجه گيري ۶۵
۲-۵ نتيجه گيري نهايي ۶۷
۳-۵ محدوديتها ۶۹
۴-۵  پيشنهادات ۶۹
۵-۵  منابع ۷۰


چکیده:

دريك جامعه ابتدايي كه در آن الگوهاي همانندسازي ونقشهاي اجتماعي محدودندهويت يابي تاحدودي اسان ترصورت مي گيرد امادر    جامعه پيچيده ،هويت يابي براي بسياري ازنوجوانان كاري دشواروطولاني است . درچنين جوامعي براي اينكه نوجوان بداند« چگونه رفتاركندوچه كاري رادرزندگي دنبال كند» بايدمجموعه كاملاًنامحدودي ازرفتارهارادرنظربگيرد.درنتيجه دررشدهويت يابي نوجوان ، تفاوتهاي بسياري مشاهد ه مي شود( براهني ، ۱۳۷۸ ) 
مادامي كه خودنتواندبه هويت يكپارچه اي دست يابدنمي تواندمسيرمشخصي رادرزندگي دنبال كند، بي ثبات بوده ونوعي پراكندگي وبي انسجامي دررفتاراوحاكم مي شود. درمطلوب ترين شرائط بحران هويت نوجوان بايددراوايل يااواسط دهه سوم حل شودتاخودبتواندبه مسايل ديگرزندگي بپردازد.وقتي اين فرايندباموفقيت انجام بپذيرد، مي گوييم فردبه هويت دست يافته است . به اين معني كه وي به مفهوم يكپارچه اي ازهويت جنسيتي ، جهت گزيني شغلي وجهان بيني نايل شده است . ( همان منبع )
درنظريه پردازي هايي كه درزمينه روزهاي جست وجوي هويت وتعهددرزمينه پايگاههاي هويت انجام شده است به مباحث اطمينان وامنيت دروني ، عزت نفس پايدارواضطراب توجه شده است . دراين پژوهش به دليل گستردگي هريك ازاين مباحث ، نه تنهابه مسيله عزت نفس توجه شده است .
درنظريات ، ازيك سوافرادپايگاههاي تعليق راداراي منابع دروني اطمينان وامنيت وعزت نفس پايداردانسته اندوافرادپايگاه ممانعت وپراكندگي رافاقدچنين منابعي مي دانند.( مارسيا، ۱۹۹۴ )
همچنين براساس يك سري مطالعات پيشين ، افرادپايگاههاي هويت ممانعت ودستيابي هردوازعزت نفس بالايي برخوردارنددرصورتي كه افرادپايگاههاي تعليق وپراكندگي كه فاقدتعهدهستندازعزت نفس پاييني برخوردارند.( كرامر، ۱۹۹۷ )
موضوع تحقيقي كه براي اين پژوهش انتخاب شده است بررسي رابطه عزت نفس باهريك ازپايگاههاي هويت دردانش آموزاني مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه ناحيه ۱ شهرستان مشهدمي باشد.
۱-۳- اهداف تحقيق 
به طوركلي اين پژوهش اهداف زيررادنبال مي كند.
۱-مطالعه رابطه ، عزت نفس باپايگاه هويت دستيابي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۲-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت پراكندگي دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۳-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت ممانعت دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۴-مطالعه رابطه عزت نفس باپايگاه هويت تعليق دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم متوسطه 
۵-بررسي عزت نفس ورابطه آن بارشته تحصيلي 
اهميت چنين پژوهشي دربرنامه ريزي هاوشناخت معضلات نوجوانان ازجايگاه ويژه اي برخورداراست . زيرابه اهداف نوجوانان سمت وسويي مشخص خواهددادواگرنوجوانان عزت نفس پاييني داشته باشندمي توان بااستفاده ازروش هاي موثرعزت نفس آنان راتقويت كرده وبالابرد.
درصورتي كه جامعه اي براي حل مسايل خوداعم ازاجتماعي وفرهنگي ، اقتصادي ، تربيتي و … ازپژوهش وتحقيق استفاده كنددرارايه راه حل هامي تواندنتيجه گيري صحيح تري داشته باشدودرنهايت كشوررادرجهت سازندگي وپيشرفت سوق دهد.
گلاسروكريسني ( ۱۹۷۵ – ۱۹۷۳ ) درموردروابط عزت نفس وهويت مي نويسند،
« چگونگي برداشت ونظرات ديگران نسبت به مادرروشن كردن هويت نقش عمده اي برعهده داردآنچه كه ديگران درباره مامنعكس مي كنندتاحدزيادي تصويربامعنايي ازهويت ماست . ارزشيابي هاي ماازخودمان درارتباط باشرايط زندگي ، اوضاع اجتماعي واقتصادي نيز، مبين هويت ماست وهمچنين تصورات مادرباره وضع جسماني وشيوه لباس پوشيدن نوع هويت مارادرمقايسه باديگران نشان مي دهد» ( شفيع آبادي ، ۱۳۷۷)

۱-۴ اهميت موضوع 
۱-هيچ چيزدردنيابراي نوجوان به اندازه پرسشهايي كه به هويت اومربوط مي شودنگراني ودلواپسي ايجادنمي كند
دردوران نوجواني به هويت يابي مسيله حادمي شوداين كه اوبه گمان خويش چگونه آدمي است واين كه اونسبت به استنباط ديگران درموردخودچه احساسي دارد؟ اورابراي تسلط برخودبه تلاش وامي داردبنابراين امروزه باوجودپيچيدگي هاوموانعي كه برسرراه رشدرواني – اجتماعي نوجوان شكل گرفته است بايدتوجه بيشتري به مسايل ومشكلات نوجوان داشت . مشكلات هويت وعزت نفس جزء مسايلي است كه درهريك ازانحرافات واختلالات ازقبيل به اعتياد، بزهكاري و… نقش اساسي دارد.
۲- بنابراين باتوجه به روابط متقابل وتنگاتنگي كه بين هويت وعزت نفس وجوددارداحتياج به مطالعاتي داريم كه رابطه مشخص اين دورايعني ( ميزان عزت نفس رادرهريك ازپايگاههاي هويت بررسي وروشن نمايد)
دراين ميان مداخلات اجتماعي ورويكردنظامهايي كه بامسيله شكل گيري هويت نوجوانان سروكاردارندازجمله نظام آموزشي وتربيتي درحل مسايل هويت نوجوانان جامعه اهميت زيادي دارد.
به عبارتي باشناخت تواناييها، استعدادهاوشخصيت افراد مي توان درمحول كردن كارهاي زيربنايي به آنان موفق شد. نوجوانان آينده سازان جامعه هستندشناخت روحيات آنهابايدسرلوحه تمام كارهاي برنامه ريزان ومديران تعليم وتربيت قرارگيرد. نوجواني كه دچاربحران هويت مي شوداگراين بحران رابه سلامت نگذراندانرژي باارزش اوتلف مي شود، كاركردهاي انطباقي اش مختل مي شودوتمام آينده اوزيرسوال مي رود.


۱-۵- دلايل انتخاب موضوع ،
دلايل انتخاب موضوع تحقيق عبارتنداز:
۱-آگاهي ازميزان عزت نفس دانش اموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۲-بررسي انواع پايگاههاي هويت دردانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۳-بررسي رابطه بين عزت نفس وپايگاههاي هويت دانش آموزان مقطع پيشس دانشگاهي وسوم دبيرستان 
۴-نيازمراكرمهمي كه درارتباط بادانش آموزان وجوانان هستندبه داشتن اطلاعات فوق الذكردرخصوص اين قشرعظيم ومهم جامعه كنوني ايران 
۵-فراهم نمودن زمينه تحقيقات جزيي ودقيقي درخصوص دانش آموزان وجوانان 


۱-۶- سوالات تحقيق 
۱٫ بين ميزان عزت نفس وپايسگاله هويت دستيابي رابطه معناداري وجوددارد.
۲٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت تعليق رابطه معناداري وجوددارد.
۳٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت ممانعت رابطه معناداري وجوددارد.
۴٫ بين ميزان عزت نفس وپايگاه هويت پراكندگي  رابطه معناداري وجوددارد.
۱-۷ تعاريف عملياتي واژه ها
-تعريف عملياتي عزت نفس ،
درتحقيق حاضرميانگين نمرات عزت نفس۴ / ۲۵ مي باشددرصورتي كه نمرات پايين ترازميانگين باشدعزت نفس پايين است وباعقده حقارت همراه است ودرصورت ميزان بالاي عزت نفس بااستواري سازگاري همراه مي شود.
-تعريف عملياتي پايگاه هويت ،
پايگاه هويت شامل دوبعدايديولوژي وبين فردي مي باشدكه بعدايديولوژي ك حيطه ي ( ۱-شغلي – ۲-مذهبي ۳-سياست ۴-سبك زندگي )
وبعدبين فردي حيطه اي ( ۱-روابط دوستانه ۲۰نقش جنسي ۳-همسرگزيني ۴-فعاليتهاي تفريحي راشامل مي شود.نمراتي كه آزمون اين دوبعدهويت ( ازمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من ( EOM – EIS ) بدست مي ايد ، فرد رادرهريك ازپايگاههاي ذكرشده قرارمي دهد.
-دانش اموزان مقطع پيش دانشگاهي ،
دراين مطالعه ، دانش اموزان ، دختراني هستندكه درمقطع سوم متوسطه وپيش دانشگاهي بين سنين ۱۹ –۱۷ سال مشغول به تحصيل مي باشند.
-رشته رياضي فيزيك ، رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه استعدادونمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند.
-رشته علوم تجربي ، رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه واستعدادونمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند
رشته علوم انساني رشته اي است كه دانش اموزان ازسال دوم دوره متوسطه باتوجه به علاقه استعدادنمرات كسب شده اين گرايش راانتخاب كردند.
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه رشته روان شناسی بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
چكيده تحقيق                                                                                           1
مقدمه                             3
۱- فصل اول           11-8
۱-۱- بیان مسئله                              9
۱-۲- اهمیت پژوهش ۹
۱-۳- هدف پژوهش ۹
۱-۴-سوالات پژوهش                                                                               10           
۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                               10
۱-۵-۱- منبع کنترل         10
۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                  11
۱-۵-۲-عزت نفس       11
۲- فصل دوم   63-12
پيشينه نظری                                                                                 13
۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس      13                                        
۲-۱-۱- نظریه جیمز      13
۲-۱-۲- نظریه مید                14
۲-۱-۳- نظریه کولی ۱۵      
۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ  17              
۲-۱-۵- نظریه سالیوان ۱۸              
۲-۱-۶- نظریه هورنای ۲۰              
۲-۱-۷- نظریه آدلر    21    
۲-۱-۸- نظریه راجرز     23              
۲-۱-۹- نظريه مزلو                                                                              26 
۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت ۲۷      
۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان ۲۸          
۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور ۳۰    
۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس                                      38
۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                      41
  2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس                                           42
  2-2-منبع كنترل                                                                                         44
  2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل                              45                   
  2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي                                                48
  2-2-3-تفاوت هاي فردي                                                                           53  
  2-2-4-كنترل                                                                                            53 
  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                                                   54
  2-2-6-منبع كنترل                                                                                      56
  2-2-6-1-منبع كنترل دروني                                                                         57 
  2-2-6-2-منبع كنترل بيروني                                                                         58
  2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني                                              60   
  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                          62
  2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                63
۳- فصل سوم               73-66
۳-۱ – طرح پژوهش ۶۷
۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش ۶۷         
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری         67
۳-۴-ابزارتحقیق                                                                                       67
۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل   67    
۳-۴-۲-آزمون عزت نفس   69
۳-۵-روش اجرای پژوهش          72
۳-۵-۱-اجرای اصلی ۷۲
۳-۶-۱-روش آمار          72
۴- فصل چهارم       78-73
تجزیه و تحلیل آمارِِِي ۷۴
۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش                   74

فصل پنجم                                                                                                       81-79
۵-۱-بحث و نتيجه گيري                                                                                     81
۵-۲-پيشنهادات                                                                                                   82
منابع                                                                                                                    83  
ضمائم                                                                                                                   100-86                      
چکیده:

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.
ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است. 
در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳،ص ۱۰) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص ۷۰).
عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر  1930، آلپورت  1937، راجرز  1959، سالیوان   1953، طارن هورنی   1937، جیمز   1890 ، مازلو ، ۱۹۷۰) از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است. 
فرنچ  (1968)  و ارگو  (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.
افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است. 
جورج کلی  1955 در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، ۱۹۵۵، ص ۳-۲)
در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (۱۹۵۴) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است. 
فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی یادگیری راتر (۱۹۵۴) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزش آن پاداش برای فرد. 
یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، ۱۹۷۲، ص ۲۸). 
ایستین و کوموریت (۱۹۷۱) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند .
آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است. 
 
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده وشامل مواردز یر است:

خطوط برجسته و طلايى تاريخ ملتها متعلق به كسانى است كه با حريت و آزادى زندگى گرده و عزت و شرافت خو را بر هر مال و منالى ترجيح داده اند، كسانى كه از جان و مال و مقام و خاندان گذشته اند اما تن به ذلت نداده اند، افتخار هر ملتى نيز به وجود چنين آزاد مردان است .
اديان الهى كه انسان را خليفه خدا و در روى زمين مى دانند ارزش والايى براى مقام را انسان قائل هستند بخصوص دين مقدس اسلام كه بالاترين ارج را براى مقام انسان واقعى منظور داشته است .
و لقد كرمنا بنى ادم و حملناهم فى البر و البحر (۱)
و ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم و آنها را به مركب بر و بحر سوار كرديم ….
يعنى اين كرامت و شرافت و بزرگوارى را در سرشت و آفرينش او قرار داديم . كرامت و عزت و بزرگوارى جزئى از سرشت انسان است . اين است كه اگر انسان خود را آنچنان كه هست بيابد كرامت و عزت را مى يابد. (۲)
اسلام انسان مومن را عزيزتر از هر موجودى به شمار آورده .
امام كاظم عليه السلام فرمود:
… المومن اغز من الكبريت الاحمر …  (3)
 … مومن گرامى تر از ياقوت سرخ است …
امام صادق عليه السلام فرمود:
المومن اعظم حرمه من الكعبه  (4)
احترام مومن از كعبه بيشتر است .
و به هيچ وجه به مومن اجازه نمى دهد كه خود را پست و با ذلت جلوه دهد و شرافت انسانى خود را پايمال كند.
امام صادق عليه السلام فرمود:
امام صادق عليه السلام فرمود:
… و لا تكن واهنا يحقرك من عرفك … (۷)
 … و شل و سست مباش كه هر كه تو را ببيند تحقير كند…
و از طرف ديگر توصيه و سفارش اكيد به حفظ عزت و كرامت .
امام كاظم عليه السلام فرمود:
ان اعظم الناس قدرا من لايرى الدنيا لنفسه خطرا (۸)
از همه مردم بلند مرتبه تر و عظيم القدرتر آن كسى است كه اگر تمام دنيا را يك طرف بگذارند او خودش و عزت و نفسش را بر تمام دنيا مقدم مى دارد.
يعنى حاضر نيست شرافت و كرامت خود را در مقابل اين كه تمام نعمتهاى دنيا را به او بدهند لكه دار كند. در اين زمينه روايات فراوان است كه در بخشهاى بعد به برخى از آنها اشاره خواهد شد.
حفظ شرافت و عزت نفس براى همه لازم است ، اما براى برخى از اصناف مردم لازمتر است كه در راس آنها نظاميان و حافظان مرز و بوم و آيين قرار دارند، چرا كه عزت آنان ، عزت ملت و شرف و مجد آنان ، مجد و عظمت دين و آيين است .
فالجنود باذن الله حصون الرعيه و زين الولاه و عز الدين … (۹)
علل و عوامل عزت  
 در سخنان پيشوايان عزت ، مطالبى بسيار درباره علل و عوامل عزت وارد شده است ، (۱۰) عواملى كه در سايه آنها مى توان فرد را در چارچوب سيره نبوى تربيت كرد، عواملى كه با تدارك آنها فرد عزيز و در نتيجه نفوذناپذير، محكم ، راسخ و شكست ناپذير مى شود. اكنون به مهمترين اين علل اشاره مى شود.
اطاعت خدا
 هيچ چيز چون بندگى و اطاعت از خدا آدمى را عزت نمى بخشد از پيام آور عزت روايت شده است كه فرمود:
ان ربكم يقول كل يوم : انا العزيز فمن اراد عز الدارين فليطع العزيز (۱۱)
خداوند هر روز ندا مى دهد كه من پروردگار عزيز شمايم ، و هر كه خواهان عزت دو جهان است ، خداى عزيز را اطاعت كند.
اطاعت خدا ذره ناچيز و حقير را به بى نهايت عزيز و قوى مرتبط مى كند و از او موجودى سرافراز مى سازد.
از امير مومنان عليه السلام وارد شده است :
اذا طلبت العز فاطلبه بالطاعه  (12)
هرگاه خواهان عزت شدى ، آن را در اطاعت و فرمانبردارى خداى بجوى .
انسان خواهان عزت ، بايد آن را از خدا و به سبب اطاعت او بخواهد كه پيام آور عزت صلى الله عليه و آله به ابو امامه  فرمود:
يا ابا امامه ! اعز امر الله ، يعزك الله  (13)
اى ابوامامه ، امر خدا را عزيز بدار تا خداوند تو را عزت بخشد.
عزيز داشتن امر خدا در اطاعت و فرمانبردارى اوست كه كليد عزت يابى است و هيچ چيز چون آن راهگشا به اين كمال نيست .
از اميرمومنان عليه السلام وارد شده است :
لا عز الا بالطاعه  (14)
هيچ عزتى نيست مگر به سبب اطاعت و فرمانبردارى (خداى ).
مادام كه اين رابطه ميان مخلوق و خالق هستى وجود دارد، و انسان در مدار اطاعت حق است ، عزت نيز هست و چون از اين عهد الهى خارج شود، جز ذلتى خفت بار بهره اى نخواهد داشت .
تقواى الهى 
 تقواى الهى پوششى است كه آدمى را مصون و محكم و استوار مى سازد و او را از آسيب و سستى و ناراستى حفظ مى كند.
راغب اصفهانى  مى نويسد: تقوا از وقايه  است و وقايه  به معناى حفظ و نگهدارى چيزى است از هر چه كه به (محافظ) قرار دادن از آنچه بيم مى رود (بدان آسيب و زيان رساند).(۱۵)
پيامبر عزت فرموده است :
من اراد ان يكون ان اعز الناس فليتق الله  (16)
هر كه مى خواهد كه با عزت ترين مردمان باشد، پس تقواى الهى پيشه كند.
تقواى الهى در ارجمندى آدمى چنان نقش آفرين است كه از امير مومنان عليه السلام وارد شده است كه فرمود:
لا عز اعز من التقوى  (17)
هيچ عزتى عزت بخش تر از تقوا نيست .
تقوا سرافرازى مى آورد و پرده درى سرافكندگى ، تقوا راه مى نمايد و خودخواهى به گمراهى مى كشاند تقوا ارجمند مى كند و گناه خوار مى سازد، تقوا آزاد مى كند و نافرمانى به اسارت در مى آورد، تقوا استوار مى سازد و نفسانيت فرو مى پاشد، و چه نيكو فرموده است امير بيان على عليه السلام :
التقوى تعز، الفجور تذل  (18)
تقوا عزت مى بخشد و تبهكارى ذليل مى سازد.
بنابراين نسبتى مستقيم و رابطه اى تنگاتنگ ميان تقوا و عزت وجود دارد و هر چه بر آن افزوده شود، اين فزونى مى يابد. تقواى الهى از چنان جايگاهى در عزت بخشى برخوردار است كه پيشواى پرهيزگاران ، على عليه السلام درباره اش فرمود:
لاكرم اعز من التقوى  (19)
هيچ كرامتى چون تقوا، انسان را عزيزترين نمى سازد.
انقطاع 
 به ميزانى كه انسان به خدا تكيه مى كند و از غير خدا گسسته مى شود، به همان ميزان عزت مى يابد. زيرا عزت مختص اوست و جز با گسستن از غير خدا به دست نمى آيد. در خبرى مشهور آمده است كه جبرئيل امين خدمت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيد و چنين گفت :
يا محمد! عش ما شئت فانك ميت و احبب من شئت فانك مفارقه ، و اعمل ما شئت فانك مجزى به ، و اعلم ان شرك الرجل قيامه بالليل ، و عزه استغناوه عن الناس  (20)
اى محمد! هر چه مى خواهى زندگى كن ، اما مردم است ، هر كه را مى خواهى دوست بدار، اما جدايى است ، هر چه مى خواهى بكن ، اما جزاى آن را خواهى ديد، و بدان كه شرافت انسان در شب زنده دارى است و عزت او در بى نيازى از مردم .
اين آموزش انقطاع و عزت يافتن در سيره نبوى است . ارجمندى و بزرگى حقيقى در سايه گسستن از غير خدا به دست مى آيد.
لقمان حكيم  فرزند خود را به انقطاع و قطع طمع مى خواند و در اين جهت تربيت مى كند:
پسرم … اگر خواهان آنى كه همه عزت اين جهانى را داشته باشى ، از آنچه در دست مردم است قطع طمع كن كه پيامبران و راستكرداران به آنچه دست يافتند، منحصرا به سبب قطع طمعشان بود.
اوصياى پيامبر كه جلوه هاى كامل عزت الهى در مدرسه پيامبرند به سبب انقطاع كاملشان به كمال عزت رسيدند، و از همين روست كه در دعاى شعبانيه امير مومنان عليه السلام كه بنابر نقل ابن خالويه  همه اوصياى پيامبر آن را مى خوانده اند. (۲۱)
چنين آمده است :
الهى هب لى كمال الانقطاع اليك  (22)
خداى من ، مرا انقطاع كامل به سوى خود عطا فرما.
اولياى خدا از خود گسستند و به خدا پيوستند و به عزت رسيدند و شكست ناپذير شدند. اين سنت خداست كه هر كس طمع خويش بميراند، به عزت دست يابد و عزتش پايدار ماند. از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود:
اطلب بقاء العز باماته الطمع  (23)
ماندگارى عزت را با ميراندن طمع بخواه .
تربيت نبوى به انقطاع مى خواند تا آدمى را از اسارت برهاند و به كمال برساند. زيرا زندگى توام با آزادگى و عزت جز با انقطاع طمع فراهم نمى شود كه پيشواى آزادگان ، على عليه السلام فرموده است :
من اراد ان يعيش حرا ايام حياته فلا يسكن الطمع قلبه  (24)
هر كس خواهان آن اس كه در دوران زندگى خويش آزادانه زيست كند، هرگز طمع را در دل خويش جايگزين نسازد.
ايمان 
 ايمان به خداوند و اعتقاد به وجود خالق و مدبر دانا و تواناى جهان ، بالاترين مجد و شرف را براى انسان به ارمغان مى آورد و در سر لوحه تمام مجدها و بزرگوارى هاى انسان قرار دارد.
من كان يريد العزه فلله العزه جميعا (۲۵)
لله العزه و لرسوله و للمومنين  (26)
امام صادق عليه السلام فرمود:
فالمومن يكون عزيزا و لايكون ذليلا (۲۷)
مومن عزيز است و هرگز ذليل نمى شود.
جهاد 
 جهاد در راه خدا باعث سركوبى دشمنان انسانيت و موجب سرافرازى اسلام و عزت آيين است . تنها وسيله اى كه پيروان حق براى نزديكى به خداوند بدان دست مى يازند، ايمان به خداوند و فرستاده او و جهاد در راه او، كه بالاترين مرتبه عزت در اسلام است :
و الجهاد فى سبيله فانه ذروه الاسلام  (28)
و خداوند متعال جهاد را براى عزت اسلام قرار داده است :
و (افرض الله ) الجهاد عزا للاسلام  (29)
و در حديث ديگر از رسول خدا صلى الله عليه و آله آمده است :
ذروه الاسلام الجهاد فى سبيل الله لايناله الا افضلهم  (30)
رفيعترين چشم انداز اسلام ، جهاد در راه خداست كه جز بهترين مسلمانها به آن دست نيابند.
و در سخنى ديگر از رسول خدا صلى الله عليه و آله :
… ان الله تبارك و تعالى اعز امتى بسنابك خيلها و مراكز رماحها (۳۱)
همانا خداوند تبارك و تعالى امتم را به سم ستوران و نوك نيزه ها و سنان ها عزيز و گرامى داشته است .
جهاد و پيكار در راه خدا نه تنها عزت براى كسانى است كه در آن شركت مى كنند بلكه براى نسلهاى آينده نيز موجب عزت و شرافت است .
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
اغزوا تورثوا ابنائكم مجدا (۳۲)
پيكار كنيد تا براى فرزندانتان مجد و بزرگوارى ميراث گذاريد.
امير مومنان و سرور مجاهدان در وصف جهاد مى فرمايد:
بعد از اعتقاد به اسلام ، اشرف اعمال جهاد است كه موجب قوام و استوارى دين است و اجر عظيم دارد و در عين حال با عزت و مناعت همراه است … (۳۳)
قرآن و اهل بيت 
قرآن ، كتاب محكم الهى و اهل بيت  عصمت و طهارت دو مشعل فروزان هدايتند كه تمسك به هر دوى آنها و پيروى از دستوراتشان موجب سعادت و ترك آنها يا يكى از اين دو موجب گمراهى و ضلالت است .
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى … (۳۴)
روشن است كه راه يافته و سير كننده در صراط مستقيم عزيز است و آنكه از مسير سعادت منحرف و گمراه گشته ، ذليل است .
 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

در این تحقیق به  بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل پرداخته شده و با امار های جالب و دقیقی این مسله رو توضیح میده که مجرد بود و متاهل بود چه مقدار در عزت نفس افراد موثر هستش


عتیقه زیرخاکی گنج