گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زميني كه ما بر روي آن زندگي مي كنيم سياره اي است كه همراه با هشت سيارة ديگر پيوسته در حال گردش به دور خورشيد است . هشت سيارة ديگري كه با سيارة زمين منظومة شمسي را تشكيل مي دهند عبارتند از : عطارد – زهره (ناهيد) – مريخ – مشتري – زحل (كيوان) – اورانوس – نپتون و پلوتون .  در فضاي كيهاني اجرام ديگري هم به صورت معلق وجود دارند كه ستاره هاي دنباله‌دار . سياركها – شهاب‌سنگها و قمرها از آن جمله اند 
زمين شبانه روز به دور خورشيد در چرخش است و ماه نيز در مداري به دور زمين مي چرخد . گاهي اوقات ماه بين زمين و خورشيد قرار مي گيرد به طوري كه ما از روي زمين قادر به ديدن خورشيد نخواهيم بود . بروز چنين حالتي را خورشيد گرفتگي يا خسوف مي نامند . 

خورشيد ستاره اي سوزان :
خورشيدي كه روزها در آسمان مشاهده مي‌كنيم يك ستارة بسيار بزرگ است . تفاوت ستاره با سياره آن است كه ستاره در جاي خود ثابت است اما سياره ها در مدارهاي معيني مي رخند . خورشيد كه چون گلوله اي آتشين در فضاي كيهاني قرار دارد نزديكترين ستاره به كره زمين است . 
خورشيد داراي اشعه هايي است كه نگاه كردن مستقيم به آن با چشم غيرمسلح بدون دوربين و تلسكوپهاي نجومي براي چشم انسان خطرناك است ، تا حدي كه باعث نابينايي شود . 
در نظر ساكنان زمين خورشيد هر بامداد از نقطه اي در مشرق بالا مي آيد و پس از طي آسمان بالاي سرما ، هنگام غروب در نقطه اي از مغرب پايين مي رود .در حالي كه واقعيت چنين نيست و در واقع اين زمين است كه با چرخش دايمي خود چنين حالتي را بوجود مي آورد .هنگامي كه نيمي از كرة زمين مقابل خورشيد قرار مي گيرد روز است و با رسيدن شب ، روز در نيمة ديگر كرة زمين آغاز مي شود .فراموش نكنيم كه خورشيد همواره مي درخشد و خاموشي ندارد . 
خورشيد يكصد بار از كرة زمين بزرگتر است . اگر خورشيد به اندازة يك توپ فوتبال در نظر بگيريم ، كرة زمين در مقايسة با آن به اندازة ته يك سنجاق است . 
توده هاي گاز از سطح خورشيد متصاعد است . حرارت اين گاز از حرارت جسم خورشيد كمتر است و تصاعد دايمي اين گازها سبب مي شود كه سطح كرة خورشيد آماس كرده و متورم بنظر بيايد . 
سيارة عطارد : 
عطارد نزديكترين سيارة منظومة شمسي به كرة خورشيد است . سطح اين سياره به سبب نزديكي به كرة خورشيد گرم و سوزان است و به همين سبب هيچ جانداري قادر به زندگي در آن نيست . 
سفينة كيهان نورد «مارينر» چند سال پيش با عبور از نزديكيهاي عطارد توانست عكسهايي از سطح اين سياره بگيرد . سطح عطاردشباهت زيادي به كرة ماه دارد . سطح اين سياره پوشيده از دهانه هاي آتشفشاني است و اثري از هوا در آن مشاهده نمي شود .
عطارد كوچكترين سيارة منظومة شمسي است . كرة زمين سه برابر از سيارة عطارد بزرگتر است . 

سيارة ونوس :
نظر به اين كمه سيارة ونوس در ميان توده هاي ابر و غبار پنهان شده تاكنون اطلاعات زيادي دربارة اين سياره به دست نيامده است . البته بعضي از سفينه هاي كيهان نورد مانند سفينة كيهان نورد «ونرا» متعلق به شوروي ، با فرود بر سطح سيارة ونوس عكسهايي از آن به زمين مخابره كرده اند . سطح سيارة ونوس نيز بسيار گرم و غيرقابل سكونت است .
سيارة ونوس همان سياره اي است كه پيش از طلوع خورشيد و يا بلافاصله پس از غروب خورشيد در آسمان ظاهر مي شود و نزد مردم به ستارة صبحگاهي معروف است . 
ونوس نزديكترين سياره به كرة زمين است و حجمي تقريباً برابر با كرة زمين دارد . ستاره شناسان ونوس را خواهر خواندة زمين لقب داده اند . 

كرة زمين چه گونه است ؟ 
كرة زمين سومين سيارة منظومة شمسي از نظر فاصله ، نسبت به خورشيد است . زمين كره اي است مدور كه سطح آن از يك لايه هوا به نام اتمسفر پوشيده شده . زمين داراي دو نوع چرخش است . يكي چرخش انتقالي در مداري به دور خورشيد و ديگري چرخش وضعي كه بر يك محور فرضي به دور خودش انجام مي شود . چرخش انتقالي زمين به دور خورشيد ۳۶۵ روز يعني يك سال طول مي كشد ولي با چرخش محوري زمين كه هر بيست و چهار ساعت يكبار صورت مي گيرد شب و روز پديد مي آيد . 
اگر بر سطح كرة ماه بايستيم تصور مي كنيم زمين از پشت كرة زمين بيرون مي آيد و يا در پشت آن پنهان مي شود .
مردم در ايام بسيار قديم زمين را پديده اي مسطح تصور مي كردند و مردمان هند قديم عقيده داشتند كه زمين بر پشت فيلي غولپيكر جابجا ميشود .

عتیقه زیرخاکی گنج