گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

این فایل در ۴۴ صفحه قابل ویرایش تهیه شده است و شامل ۴ فصل زیر است:

در فصل اول این پژوهش  به مقدمه و پیشینه پژوهش پرداخته شده است، در فصل دوم مواد و روشها کاملا توضیح داده شده است و در فصل سوم نتایج خام تحقیق بیان گردیده است  و در فصل چهارم Conclusion(نتیجه گیری) و پیوست های تحقیق  پرداخته شده است.

 

 

 

پیشگفتار

سینوزیت مزمن(CRS) همیشه پس از سینوزیت حاد ایجاد می شود و تشخیص آن بر اساس شکایات پایدار بیمار برای حداقل ۱۲ هفته مطرح می شود.

CRS یک بیماری وسیع و صعب العلاج بینی و سینوسهای پارانازال می باشد که در دامنه وسیعی از علایم و تغییرات التهابی مخاطی تظاهر می یابد. این بیماری شایعترین بیماری مزمن در ایالات متحده می باشد.

مطالعات جدید پیشنهاد می کنند که بیشتر بیماران با سینوزیت غیر وایرال همزمان دچار عفونت باکتریال و قارچی هستند بطوریکه در ترشحات بینی ۹۶% این بیماران شواهدی مبنی بر وجود قارچ دیده شده است.

مطالعه ما از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی ۳۵ بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن مقاوم به درمان که در سال ۱۳۸۷ به درمانگاههای ENT بیمارستانهای بوعلی و امیرالمومنین (ع)تهران مراجعه کرده بودند انجام شد این بیماران یک ماه تحت درمان با آمفوتریسین B قرار گرفتند.

یافته های ما نشان داد تنها ۵ بیمار علایمشان تغییر نکرده بود در حالیکه بقیه همه کاهش علایم را گزارش کرده بودند. همچنین درمان یک ماهه کامل موجب کاهش علایم بیشتر در بیماران شده بود.

در نهایت مطالعه ما نشان داد درمان ضد قارچی با آمفوتریسین B به مدت یکماه
می تواند از شدت علایم بیماران مبتلا به
CRS واضحاً بکاهد.

مقدمه:

Chronic Rhinosinusitis (CRS) همیشه پس از سینوزیت حاد ایجاد می شود تشخیص آن بر اساس شکایات بیمار مطرح شده و نیاز به پایداری علایم بیمار برای بیشتر از ۱۲ هفته متوالی دارد.

تقریبا تمامی شکایات این بیماران غیر اختصاصی می باشد پس بدون یک یافته عینی از التهاب مخاطات تشخیص بیماری صرفاً از روی علایم زیاد قابل اعتماد نیست.(۱)(شکل ۱-۱)

Description: 1-1

شکل ۱-۱

بر طبق پیشنهاد International Confrence on Sinus Dis در سال ۱۹۹۳ CRS بصورت زیر تعریف شده است:

پایداری علایم و نشانه ها بیش از ۸ هفته، یا ابتلا به بیش از ۴ اپیزود راجعه سینوزیت حاد در سال که هر کدام حداقل ۱۰ روز به طول بیانجامد همراه با تغییرات پایدار در CT scan ،۴ هفته پس از درمان طبی و بدون رخ دادن عفونت حاد(۸)

CRS یک بیماری وسیع و صعب العلاج بینی و سینوسهای پارانازال
می باشد که در دامنه وسیعی از علایم و تغییرات التهابی به صورت افزایش ضخامت پولیپوئید مخاط تاپولیپهای واضح بینی تظاهر می یابد.(۱۱و۱۰)

قریب به ۹۰% موارد رینوسینوزیت بصورت مزمن هستند و در واقع این بیماری شایعترین بیماری مزمن به شمار می آید که حدود ۳۷ میلیون بیمار را در ایالات متحده شامل می شود.(۱۳)

در سال ۱۹۹۴ کندی گزارش کرد بیمارانی که سالانه با مشکل CRS ویزیت
می شوند از هشت میلیون نفر در سال ۱۹۸۹ تا بیست و چهار میلیون در سال ۱۹۹۲ متغیر بوده و یافته های او حاکی از افزایش ابتلا به این بیماری بود.(۲)

در مطالعه که در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسید میزان بروز بیماری در جمعیت عادی ایالات متحده ۱۴% گزارش شد که همچنان بیانگر این مسأله است که CRS شایعترین بیماری مزمن در ایالات متحده می باشد.(۱۰)

پس از سینوزیت مزمن، آرتریت،بیماریهای ارتوپدی و فشار خون به ترتیب بیشترین شیوع را در میان بیماریهای مزمن در ایالات متحده آمریکا دارند.(۲۲)

از نظر هسیتوپاتولوژی CRS با انفیلتر اسیون ائوزینوفیلها در مخاطات بینی و سینوسها تظاهر می یابد. ائوزینوفیلها در بیماران با و بدون پولیپ دیده شده است. و به نظر می رسد وابسته به وجود آتوپی باشد.

پروتئینهای گرانول ائوزینوفیلها مشخصاً برای اپتیلیوم مجاری تنفسی حالت سمی داشته و در مناطق آسیب دیده اپیتلیوم در CRS دیده می شوند. با توجه به این اطلاعات می توان گفت: احتمالا ائوزینوفیلها نقش مهمی در فیزیوپاتولوژی CRS به عهده دارند.(۲و۱۳)

شواهد نشان می دهند که باکتریهایی نظیر استافیلوکوک، استرپتوکوک، کورینه با کتریوم، باکتروئید و فوزو باکتریوم ها در مخاطات ملتهب حضور داشته و درمان آنتی بیوتیکی می تواند تأثیر مثبتی بر نتایج داشته باشد. اما همچنان نقش باکتریها در بیماریزایی در CRS مبهم می باشد همچنین گونه های بی هوازی در فرم مزمن سینوزیت شایعتر از فرم حاد می باشند.(۱)

در موکوس بینی حدود ۹۲% از مبتلایان به سینوزیت مزمن شواهدی مبنی بر وجود قارچ یافت شده است. مطالعات جدید پیشنهاد می کند که بیشتر بیماران به سینوزیت غیر وایرال، همزمان دچار عفونت باکتریال و قارچی می باشند.

بیشتر عفونتهای قارچی ناشی از قارچهای موجود در محلهای عمومی چون سینماها، ورزشگاهها و ….یا قارچهای همزیست خانگی هستند.(۱۹)

تحقیقی که در کلینیک Mayo برروی موکوس بینی ۲۱۰ بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن انجام شد نشان داد ۹۶% موارد محتوی قارچ بوده و ۴۰ نوع متفاوت قارچ از این ترشحات جدا شد. که بطور متوسط هر بیمار ۷/۲ گونه قارچ داشت.

 


عتیقه زیرخاکی گنج