گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱۷اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در لغت به معنای نمودن – نشان دادن و نمایش دادن است و در زبان فارسی بصورت ارائه کردن و ارائه دادن بکار می رود. 
ارائه موضوع یعنی انتقال اطلاعات درباره موضوع و از این دیدگاه همسایگی معنایی با مفهوم ارتباط دارد
ارائه بعنوان انتقال اطلاعات  سیستم خاص خود را دارد. این سیستم در طبیعت و در جامعه انسانی همیشه وجود داشته است. و حتی در گونه ابتدایی اش پیش از آغاز مدنیت انسان نیز وجود داشته است 
عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات ماشینی:
۱- مبدا یا فرستنده مجهز به کانال ( یا مکانیسم فیلتراژ )۲- مقصد یا گیرنده مجهز به کانال ۳- پیام ۴- رسانه انتقال ۵- محیط انتقال ۶- پارازیتها

تفاوت عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات بین ماشین و انسان:
دو عامل اصلی تر سیستم ارائه انسان می باشد که به تعبیری ظریف ترین و پیچیده ترین ” ماشین ”       مخلوق .
محیط ارائه : طبیعت و جامعه انسانی است همراه با تمام ویژگیها و جنبه های گوناگون آن  .
عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات در انسان:
ارائه کننده و کانال ارائه کننده 
مخاطب و کانال مخاطب 
 پیام 
 رسانه 
 محیط ارائه 
عوامل با تاثیرات منفی روی عناصر بالا
تعريف کانال در سیستم ارائه انسانی:
عبارتست از تمام خصوصیات شخصی و شخصیتی انسان – یعنی مجموعه ای بسیار پیچیده از عناصر
شخصی – شخصیتی انسان که در طیفی از اندیشه ای تا فیزیکی جای می گیرند 
فراروند ارائه یک فراروند مرکب است .  یعنی از تعدادی فراروند تشکیل شده است که هر یک از نگاهی  دقیق می‌توانند از فراروندهای دیگر تشکیل شوند 
فراروندهای تشکیل دهنده ارائه : 
فراروند پیام اندیشی 
 فراروند پیام سازی 
 فراروند پیام پیرایی 
 فراروند پیام فرستی 
 فراروند پیام گیری 
فراروند پیام کاوی ( تحلیل پیام )
فراروند فهم ( عقلی شهودی ) یا حس پیام 
ارائه صرفا یک دانش یا یک فن نیست بلکه ارائه هم  <<  دانش است >> هم << فن >> و هم 
<< هنر >> است و برای انجام ارائه مطلوب هم << دانش داری >> لازم است  هم << فن دانی >>
و هم << هنرمندی >>

عتیقه زیرخاکی گنج