گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیراست:

سطح درآمد يک واحد گاوداري بستگي به ميزان توليد و هزينه هاي آن دارد که از اين ميان خوراک مصرفي با حدود ۶۵-۶۰ درصد بيشترين نسبت هزينه هارا به خود اختصاص مي دهد. بنابراين هر چقدر گاوهايي با ظرفيت هاي توليدي بيشتري نگهداري شده و زمينه ي بروز توانايي هاي آنها نيز مساعد گرديده و هزينه هاي غذايي کاهش يابد حرفه ي گاوداري از سود آوري بيشتري برخوردار خواهد بود . 
مديران موفق واحد هاي توليد دامي با عجين نمودن هنر و تجربه ي گذشتگان با علوم پيشرفته ي تغذيه اي امروزي كه آميزه اي جالب توجهي را تحت عنوان مديريت تغذيه اي به وجود آورده اند که با کاربرد علمي اين برنامه  ها در مزارع دامپروري و با سود آورنمودن اين بخش توليدي براي سرمايه گذاران اين واحد ها كه زمينه ي مطمئني در رابطه با تضمين اقتصادي فعاليتشان فراهم مي آورند . مديران مذبور عمده علت موفقيتشان را علم وعلاقه به زمينه ي مورد فعاليت و تحت نظر گرفتن نکات ريزي مي دانند که اگر چه ساده و عملي هستند ولي اغلب از ديد افراد پنهان مانده و يا به مورد اجراگذاشته نمي شوند . در ذيل به تعدادي از آنها که مي توانند در زمينه ي تغذيه کاربردي گاوهاي شيري مفيد و سودمند باشند كه اشاره مي شود : 
نکات عمومي در تغذيه گاوهاي شيري :
 1- گاوها را بر اساس مرحله ي شيرواري يا ميزان توليد كه دسته بندي نموده و و بر اساس نيازهايشان تغذيه نمايند . 
۲-  در طول سال از برنامه ي تغذيه اي که اقتصادي و متعادل شده باشد و بتواند نيازهاي حيوان را برآورده نمايد استفاده کنيد .
۳-  جهت مصرف حداکثر ميزان خوراک اختصاصي كه خوش خوراکي جيره مد نظر بوده و براي اين منظور از اقلام خوراکي متنوع و با کيفيت خوب استفاده نماييد . 
۴- دستگاه گوارش گاوها از قسمت هاي بسيار فعال بدن هستند براي کار بهتر اين دستگاه از دادن مواد معين غافل نباشيد . 
۵-  دفعات خوراکي دادن به گاوها را تنظيم نموده و مطابق برنامه عمل نماييد .
۶- گاوها علاقه خاصي به استفاده از علوفه هاي تازه و آب دار دارند كه در صورت در دسترس و ارزان بودن در تغذيه ي آن را به کار ببريد .
۷- ترکيبات مواد مغذي اقلام خوراکي متنوع و متغيير است . با آناليز آزمايشگاهي آنها از اجزاي مواد مغذي جيره ي فرموله شده اطمينان حاصل نماييد . 
۸- آب تميز كه سالم و گوارا به صورتي دائمي در اختيار گاوها قرار دهيد 

۹- شرايط محيطي مناسبي به خصوص در فصول تابستان و زمستان براي گاوها فراهم نماييد .
۱۰- هر گونه تغييري در جيره ي غذايي را به تدريج به انجام برسانيد .
۱۱- از جيره هاي مخلوط استفاده کنيد (کنسانتره –علوفه )
۱۲- ضمن خشبي بودن علوفه ي مصرفي كه قلعه هاي خرد شده علوفه ريز باشد . 
۱۳- تدابير لازم جهت به حد اقل رسانيدن تلفات خوراک را به عمل آوريد .
۱۴- جهت اطمينان از ميزان کافي خوراک مصرفي در جيره  حد اطمينان را مد نظر بگيريد . 
۱۵- ضمن اختصاص دادن گارگران دلسوز و وظيفه شناس جهت رسيدگي به تغذيه گاوها  کارگران اين بخش را به دفعات عوض نکنيد . 
۱۶- تغذيه از موارد بودار را در ۵/۰ تا ۲ ساعت قبل از شير دوشي يا بعد از شير دوشي به انجام رسانيد 
۱۷- علوفه را به مدت طولاني ذخيره ننموده و در موقع مصرف از عدم وجود کپک و قارچ زدگي و اجسام خارجي مطمئن شويد . 
۱۸- براي مقابله با عوارض مصرف جسم خارجي احتمالي مگنت يا آهن ربا به حيوان بخورانيد .
۱۹- برنامه ي مبارزه با انگل ها به خصوص انگلهاي دستگاه گوارش را با جديت پي گيري کنيد .
۲۰- در موقع استفاده از جيره هاي حاوي ذرات ريز يا آردي به منظور بازده بهتر خوراک مصرفي و جلوگيري از ضايعات تنفسي از مواد خيس کننده و چسباننده نظير چربي يا ملاس استفاده کنيد . 
تغذيه ي دوره اي گاوهاي شيري : 
تغذيه ي دوره اي يا مرحله اي عبارتست از طراحي برنامه هاي تغذيه اي گاوها براساس ميزان توليد – مصرف غذا – تغيير وزن بدن و زايمان . 
ترتيب توليد در گاوهاي شيري به صورت زير مي باشد : 
۱- دوره ي اوج شير دهي 
۲- دوره ي افزايش اندوخته هاي بدن (افزايش وزن ) . ۵و۴- دوره ي خشک (۲ ماه پاياني آبستني ) 
بر اساس پنج مرحله توليد حيوان به شرح زير مي باشد : 
۱-      از هنگام زايمان تا ۸۰ روز بعد از آن 
۲-      80 تا ۲۰۰ روز بعد از زايمان 
۳-      200 تا ۳۰۵ روز بعد از زايمان 
۴-      45 تا ۶۰ روز قبل از زايمان 
۵-      گروه گاوهاي که دوره خشکي آنها رو به اتمام است با توجه به اين مراحل برنامه هاي تغذيه اي اختصاصي جهت توليد بيشتر و نگهداري سالم گاوهاي شيري اعمال مي گردد :
۱-      برنامه هاي تغذيه اي در مرحله اول توليد : 
پس از زايش توليد شير به سرعت افزايش مي يابد و در ۶ تا ۸ هفته به بيشترين مقدار مي رسد اما مصرف غذا نسبت به نيازهاي توليدافزايش نمي يابد به گونه اي که بيشترين مقدار مصرف ماده ي خشک ۱۲ تا ۱۵ هفته پس از زايش خواهد بود از اين رو بيشترين ماده گاوهاي شيرده براي ۸ تا ۱۰ هفته در حالت تعادل منفي انرژي خواهند بود . گاوهاي پر شير احتمالاً تا هفته ي بيستم و يا بيشتر در تعادل منفي انرژي خواهند بود . 
گاو شير ده کمبود انرژي دريافتي براي توليد شير را از اندوخته هاي بدن تامين کرده و در اين دوره از وزن آن کاسته مي شود  دوران بحراني تغذيه ي گاوهاي شير ده از زمان زايش تا اوج شير دهي است . هر کيلوگرم افزايش شير در اين دوره  200 کيلوگرم شير بيشتر در کل دوره ي شير دهي را در پي خواهد داشت . 
در اين دوره رعايت نکات ذيل ضروري است : 
–          از تغييرات ناگهاني و سريع جيره که موجب ناراحتي هاي گوارشي مي شود خود داري نموده و تغييرات تدريجي را دست کم دو هفته پيش از زايش آغاز نماييد . 
–          از افزايش کنسانتره تا موقع برطرف شدن تنش هاي مربوطه به زايش خودداري نموده و سطح آن را در حدي نگهداريد که گاو شير ده با دريافت حداقل مقدار ADF (18 تا ۱۹ درصد ) ضمن بر خورداري از سلامتي دستگاه گوارش شير با کيفيتي نيز توليد کند . ميزان مصرف کنسانتره نبايد بيش از ۵/۲ درصد وزن بدن باشد . تعداد دفعات تغذيه اي کنسانتره بايد افزايش يافته و هر بار با مقدار اندکي کنسانتره تغذيه شود . 
–          دقت کافي در مورد تامين مواد مورد نياز گاو شير ده و نسبت صحيح آن با انرژي که ميزان قابل توجهي از آن از اندوخته هاي چربي بدن تامين مي شود اعمال نماييد در اين مرحله از مواد ازته ي غير پروتييني با تجزيه ي کم در شکمبه استفاده کنيد . 
–          با استفاده از علوفه هاي مرغوب و باکيفيت خوب و عوامل اشتها آورمصرف ماده ي خشک را افزايش دهيد . 
–          سعي کنيد علوفه هاي مورد تغذيه به قطعات ريز خرد نشوند و در صورت الزام از چنين علوفه هايي براي حفظ تعادل PH   شکمبه و کاهش اسيدوز و ديگر ناراحتي هاي گوارشي بافرهاي شيميايي نظير بي کربنات سديم استفاده کنيد . 

عتیقه زیرخاکی گنج