گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله تحقیقی با عنوان دگرگونیهای تصویری آثار گل و مرغ – از اسطوره تا پیدایی آثار گل و مرغ که شامل ۳۰ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

فهرست

 

 1. دلایل انتخاب آثار گل و مرغ ………………………… ………….۲
 2. انگیزه و نقاشان شیوه گل و مرغ…………………………………………… ۲
 3. جلوه های نمادین………………………………………………….. ۳
 4. پیشینه ی پرنده و مرغ در هنر ایران…………………………………. ۴
 5. ویژگی های آثار گل و مرغ……………………………………………. ۷
 6. رنگ مهر ( گل سرخ )……………………………………………. ۸
 7. سوسن آسمانی ( گل زنبق )…………………………………………. ۱۰
 8. معنا و ریشه یابی واژه گل…………………………………………….. ۱۱
 9. معنا و ریشه یابی واژه مرغ……………………………………….. ۱۲
 10. تاریخ پیدایی گل و مرغ در نگارگری ایران …………………………….. ۱۳
 11. سیمرغ………………………………. ۱۴
 12. رمز گل……………………………………………….. ۱۵
 13. رمز کوتاهی عمر گل………………………………………. ۱۶
 14. رمز مرغ………………………………………………….. ۱۷
 15. رمز عنقا…………………………………………………….. ۱۷
 16. ققنوس……………………………………………………….. ۱۷
 17. بلبل…………………………………………………………… ۱۸
 18. هدهد  هما……………………………………………………… ۱۸
 19. باغ بهشت و گل و بوته……………………………………….. ۱۹
 20. جلوه های داستان سیمرغ در فرهنگ ایران………….. ۲۴
 21. جلوه های آرایشی و نمادین پرنده و مرغ مکتب بغداد………………. ۲۴
 22. (سخن پایانی ) ( نتیجه گیری )……………………………………. ۲۷
 23. منابع و مأخذ …………………………………………….. ۲۹


عتیقه زیرخاکی گنج