گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۴    کد محصول : ۱۴۹۶۲    حجم فایل : ۳۷۵۴ کیلوبایت   

در این تحقیق، رفتار لرزهاي و فواید ساختمان فولادي نامن ظم در پلان مجهز به BRB در حوزه های نزدیک و دور از گسل مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی لرز ه اي بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ صورت گرفته و ارزیابی و کنترل سازه توسط روش بارافزایی و تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی براي ساختما ن ۴ و۸ و ۱۲ طبقه داراي ۴ دهانه در جهت x و y به طولهاي ۶ ، ۴ و ۴٫۵ متر میباشد . بی نظمی به صورت خروج از مرکزیت بیشتر از ۲۰ ٪ اعمال شده است. براي ارزیابی بهتر سازه مجهز به BRB از پلان مشابه مجهز به CBF استفاده شده است. در تحلیل بارافزایی از آیین نامه ۳۵۶-FEMA و در بخش تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی از استاندارد ۲۸۰۰ استفاده شده است. معیار انتخاب شتابنگا شت براي حو زه ي دور، فاصله حدوداٌ تا ۱۵ کیلومتر از منبأ لرزه زا میباشد و براي حوزه ي دور ۵۰ کیلو متر به بعد انتخاب شد ه است.


عتیقه زیرخاکی گنج