گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

مقاله تربیت بدنی با موضوع هوش هیجانی و عملکرد شغلی

در کارکنان کارخانه جات صنعتی اصفهان
بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی 
خودارزیابی عملکرد در حیطه های فردی
و غیر فردی می باشد

مقاله تربیت بدنی با موضوع هوش هیجانی و عملکرد شغلی

در کارکنان کارخانه جات صنعتی اصفهان
بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی 
خودارزیابی عملکرد در حیطه های فردی
و غیر فردی می باشد


عتیقه زیرخاکی گنج