امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۶    کد محصول : ۱۸۰۳۸    حجم فایل : ۷۹ کیلوبایت   

عنوان مقاله: عملیات های مهم ایران در هشت سال دفاع مقدس

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● عملیات استانچ چه عملیاتی بود؟
● عمليات‌ والفجر مقدماتي؛ رويارويي‌ با تمام‌ تجربيات‌ دشمن‌
● عمليات‌ والفجر ۸ (فاو)؛ اوج‌ حماسه‌ رزمندگان‌ سپاه‌ اسلام
● نگاهي به موفقيت‌ هاي رزرمندگان اسلام در عمليات والفجر
● نيم نگاهى به حمله منافقين و مقاومت مردم
● شرح عملیات مرصاد
● بوی محرم، یادآور عملیات "محرم" در استان ایلام
● عمليات‌ كربلاي ‌8؛ تهديد دوباره‌ شهر بصره‌ و پاسخ‌ كوبنده‌ به‌ دشمن‌
● عمليات کربلاي ۵
● علیات کربلای ۴؛ شکست طلسم خط استحکام دشمن
● عمليات‌ "فرمانده‌ كل‌ قوا- خميني‌ روح‌ خدا"؛ زمينه‌ ساز شكست‌ حصر آبادان
● شرح عملیات فتح المبین
● به سوى بصره … – نگاهى به عمليات رمضان
● عملیات طریق القدس
● عملیات خیبر
● تحلیلی بر حماسه هویزه
● پنجم مهرماه سالروز عملیات "ثامن الائمه" در سال۱۳۶۰
● عملیات بیت المقدس
● عمليات "مرواريد" به روايت عرشيان
● منبع

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 

 

 

  • بازدید : 105 views
  • بدون نظر
دانلود آشنایی با نحوه عملیات دریافت وپرداخت منابع ومصارف دانشگاه علوم پزشکی

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ 

اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ
وﻳﮋﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻪ ﻧقد
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻚ 
اﻧﻮاع ﭼﻚ
ﻟﺰوم ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭼﻚ 
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﻮق و وارﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ 


عتیقه زیرخاکی گنج