گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  شهر سازی عوامل تأثير گذار در پيدايش شهر ياسوج از لحاظ سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم: . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها مناسب تر وارزان تر می باشد

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
انسانها براي كار و زندگي در پهنة ‌محدود و كم و بيش متراكم گرد هم مي آيند‌كم‌كم شهرها را پديد مي‌آورند‌.بنابراين مي‌توان گفت شهر عاليترين مكان تجمع زيستي انسان از ابتدا تا كنون بوده است. به عبارت ديگر شهر به عنوان محل سكونت و معيشت انساني بيان كنندة فعل و انفعالات سياسي – اقتصادي – اجتماعي- فرهنگي بوده است كه امروزه اهميت زيادي پيدا كرده است. شهرها روند متفاوتي را در طول تاريخ طي كرداند. مرحله رو آوردن انسان به زندگي شهري ازمهمترين مقاطع تاريخي بشريت است(شاهي سوندي ،۱۳۸۴، صص (۳-۲))
عبدالرحمن بن خلدون (۸۰۸-۷۳۳هـ .ق )‌در مورد تحول زندگي اجتماعي بشر از باديه‌نشيني تا سكونت در شهرها و روستاها مي گويد انسان به علت سرشت مدني ناگزير به گردهم آمدن با همنوعان خود و ايجاد تشكيلات اجتماعي كه در آن هر عضو براي رفع نيازهاي خود محتاج به همكاري با ديگران است شهرهاي بزرگ نتيجه روند طولاني شهرنشيني در مقياس كوچك بوده و شهر نشيني در مقياس كوچك را نيز بايد ناشي از بهبود در وضعيت زير بناي روستا دانست . بررسي تاريخي شيوة‌گسترش هر شهر دلايل گوناگوني دارد اين دلايل در شناسايي الگوي شكل گيري و ساختار فضايي و كالبدي شهر در گذر زمان و بستر مكان حائز اهميت است . كاربرد مهم اين شناسايي ، به تشخيص درست نحوه توسعه كمك مي كند . شهرها با تحولات اقتصادي ، اجتماعي ، و سياسي و نوآوري و فن شناختي متحول و دگرگون مي شوند .
شهرها حاوي مسائل اقتصادي و اجتماعي خاص خود دارند ، كه طي مراحل تاريخي و توسعه فضايي شكل گيري مقياسهاي مختلف سرزمين نمود پيدا كرده‌اند و از اين جهت چشم انداز مسأله ، شكل گيري هسته اصلي شهر ، موقعيت و نحوه استقرار اجزاء شهر در يك فضاي گسترده با توجه به نقش منطقه اي و ملي شهر خود را نشان مي دهد (‌مجيد زاده ، ۱۳۶۷)
در اين ميان پيدايش و توسعه شهر ياسوج متأثر از فرايندهاي طبيعي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كه در چند دهه اخير مراحل گوناگوني را طي كرده است ( از اين رو در اين مقاله برآنيم تا به عوامل مهم و اساسي در پيدايش شهر ياسوج پي ببريم)
روش تحقيق :
روش تحقيق بكار رفته در تهيه و تدوين اين مقاله از نوع توصيفي و تحليلي است و در راستاي فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز از دو روش كتابخانه اي – اسنادي و روش مطالعه ميداني استفاده شده است در ضمن از مصاحبه با مسئولان و كارشناسان سازمانهاي مختلف نيز كمك گرفته ايم در پايان با تنظيم اطلاعات بدست آمده به جمع بندي آنها پرداخته شده و نتيجه گيري صورت پذيرفته است .
شناخت تاريخچه شهر ياسوج 
 شهر مجموعه  پيچيده اي از روابط و مناسبات انساني با محيط است ، در اين مجموعه نه تنها روابط انساني با محيط از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است بلكه روابط دروني انسانها و ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي از ديدگاه شهر‌سازي مورد بررسي قرار مي‌گيرد . شهر ياسوج از اين قاعده مستثني نبوده است پيدايش و شكل گيري شهر ، نتيجه تعاملات اقتصادي ، اجتماعي ،فرهنگي ، سياسي و طبيعي بوده است. نام اين شهر واژه فارسي است كه به تدريج ضمن تلفظ به لهجه محلي ( ياسيج ) بوده  به زمان به ياسوج مبدل گشته است ، و در فرهنگ معين ياسوج به معناي مرد پيكان‌دار آمده است ( طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ شهر ياسوج، ۱۳۷۸)
در كتب تاريخي كهن به تمام نواحي عشاير نشين كهگيلويه و بوير احمد بلوك كهگيلويه مي‌گفتند ، يكي از جامعترين و بزرگترين كتابهاي كه در مورد كهگيلويه بحث كرده است كتاب فارسنامه ناصري ، تأليف حاج ميرزا حسن حسيني فسايي است ( غفاري ، ۱۳۷۸)
هسته تاريخي شهر ياسوج محدوده تل خسرو بوده است كه آثار آن در ۶كيلومتري جنوب شهر ياسوج به چشم مي خورد . تل خسرو زماني مركز نفوذخوانين بويراحمد عليا بوده است و قدمتي دو هزار ساله دارد .
نخستين بار حدود سالهاي (۱۳۰۷-۱۳۰۶) دولت وقت تصميم گرفت در اين منطقه نفوذ نمايد، كه به واسطه مقاومت مردم ودرگيرهاي شديد ، هر دو طرف متحمل تلفات فراواني گرديد تا اينكه در سال ۱۳۰۹ قواي نظامي به منطقه وارد شد و مقدمات ايجاد شهري را در تل خسرو ايجاد كرد ولي بدليل صلح آميز بودن اين شهر از لحاظ طبيعي كم كم توسعه پيدا كردتا اينكه به مركز استان تبديل شد ( بشارتي فر ، ۱۳۸۳)
 
مباني نظري :
نظريه ابن خلدون؛ ابن خلدون منشأ پيدايش شهرها را خصوصيات تجمل خواهي بشر و زندگي در ناز و نعمت مي داند او ابتدا نحوه زندگي باديه نشين را بررسي مي كند و مي گويد كه باديه نشينان گروهي اند ، كه به كارهاي كشاورزي و دامپروري مشغولند ، از آنجا كه براي پرورش حيوانات خود به زمينهاي حاصلخيز نيازمندند مجبورند كه در صحراها زندگي كنند ، كه با بهتر شدن شرايط اقتصادي آنها خواسته هاي تجملي را مورد توجه قرار داده اند و درصدد توسعه خانه ها و بنيانگذاري شهرهاي كوچك و بزرگ برآمدند ، از آنجايي كه خواسته‌هاي ضروري مقدم بر نيازهاي تجملي بشر است . بنابراين باديه نشيني به منزله منشأ پيدايش شهرهاست و مقدم بر شهرشنيني است، (‌ابن خلدون ،  مقدمة ابن خلدون، ۱۳۵۳ ).
نظريه هيدروليك يا مبناي محيط گرايي :
يك اصل مهم در تاريخ اقتصاد اين است ، كه تمدن واقعي بشر تنها در بخشهاي از نواحي جغرافيايي كه دارايي آب و هوايي مساعد و خاك حاصلخيز بوده ظاهر شده است ، در دوره  نئوليتك جديد شرايط مساعد طبيعي به بخشهاي محدودي اختصاص نداشت ، بلكه گروههاي انساني زيادي را در بر مي گرفت . اين عده در همه جا با بهره گيري از اوضاع مساعد طبيعي به مازاد محصول دست يافتند ، به تدريج در ميان آنها شغل هاي تخصصي بوجود آمد ، كه پيامد آن ، شهرهاي بوجود آمد و سير مدنيت راه تكاملي را پيمود .
طرفدارن نظريه هيدروليك در پيدايش شهرها معتقدند  گذر از كشت باراني به سيستم آبياري ، در تاريخ همواره با رشد سريع جمعيت ،تمركز گرايي ، ساختن بناهاي ياد بود و قشربنديهاي اجتماعي همرا و بدين ترتيب سكونت گاههاي شهري بوجود آمده است كه مسأله آبياري از عوامل اصلي پيدايش شهرها و توسعه شهر نشيني است. (شكوهي ، ۱۳۷۳،ص۱۴۳-۱۴۱)

عتیقه زیرخاکی گنج