گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر

كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف

مقدمه:

بخشي از انرژي الكتريكي توليد شده توسط نيروگاهها در حدفاصل توليد تا مصرف به هدر مي روند، همچنين مقدار قابل توجهي از اين انرژي در داخل نيروگاهها صرف مصارف داخلي مي شوند. طبق نظر برخي از كارشناسان اين انرژي كه صرف تاسيسات مي شود جزو تلفات محسوب نمي شوند. همچنين در مورد ترانسفورماتورهايي كه سيستم خنك كننده آنها و يا سيستم گردش روغن آنها توسط پمپ كار مي كند اين انرژي مصرف شده براي پمپها را جزو تلفات محاسبه نمي كنند. اما نظرات ديگري نيز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از ديدگاههاي مختلف تعاريف متفاوتي دارد. در اينجا ابتدا تلفات را تعريف كرده و سپس عوامل موثر برايجاد تلفات را بيان مي كنيم و در آخر راه حل هاي كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف را بررسي مي كنيم.

 

تعريف تلفات:

با توجه به اينكه هدف اصلي شبكه برق رساني، انتقال انرژي توليد شده توسط نيروگاهها، از مراكز تا مصرف كننده مي باشد بنابراين قسمتي از انرژي توليد شده كه به مصرف نرسد به عنوان تلفات نام برده خواهد شد. به عبارت ديگر آن قسمتي از انرژي كه به كار مفيد تبديل نشود تلفات نام دارد. تعريف كار مفيد هم براي مراكز مختلف مشخص است. مثلاً به علت اينكه وظيفه نيروگاهها توليد و فروش برق با كمترين تلفات مي باشد، بنابراين كار مفيد براي نيروگاهها همان انرژي خالص تحويل داده شده به شركتهاي برق مي باشد و يا در مورد شركتهاي برق منطقه، كار مفيد انرژي تحويلي آنها به شركتهاي توزيع نيرو مي باشد. همچنين كار مفيد براي شركتهاي توزيع، انرژي تحويلي آنها به مصرف كنندگان مي باشد. بنابراين تلفات را در مفهوم كلي مي توان به صورت زير بيان نمود:

انرژي فروخته شده- انرژي خريداري شده= تلفات

اما همين تعريف نيز از ديدگاههاي مختلف مفاهيم متفاوتي را ارائه مي دهد. مثلاً از ديدگاه شركتهاي برق منطقه اي و يا شركتهاي توزيع نيرو، تلفات در حقيقت آن بخش از انرژي است كه از تفاضل انرژي ورودي و خروجي به شبكه حاصل مي شود. اما از ديدگاه منافع ملي مفهوم كار مفيد به صورت ديگري مي باشد زيرا تمام انرژي تحويلي به مشترك به كار مفيد تبديل نمي شود يا به عبارت ديگر از آن انرژي كه به صورت مفيد مصرف نشود تلفات نام دارد. مثلاً وقتي روشنايي اتاقها بيش از حد باشد و لامپ بي مورد روشن باشد در حقيقت بخشي از انرژي تلف شده است. همچنين در مصارف صنعتي نيز بخش قابل توجهي از انرژي هدر مي رود كه از ديدگاه منافع ملي جزو تلفات است ولي در محاسبات ما جزو تلفات محسوب نمي شود. همچنين عدم رعايت مديريت بار و انرژي در صنايع نوعي تلفات است به طوريكه در اثر ناهماهنگي در برنامه كار ماشين آلات ديماند مصرفي كارخانجات افزايش مي يابد، نوعي تلفات ديماندي داريم.

با توجه به دو ديدگاهي كه گفته شد مشاهده مي شود كه دو اختلاف عمده در اين ديدگاهها وجود دارد. در ديدگاه اول (ديدگاه شركتهاي برق) آن بخش از انرژي كه فروخته شود جزو كار مفيد است و تلفاتي ندارد اما از ديدگاه منافع ملي همين انرژي فروخته شده داراي تلفات است و تمامي آن به كار مفيد تبديل نمي شود.

همچنين از ديدگاه اول ممكن است بخشي از انرژي جزو تلفات محاسبه شود كه از ديدگاه دوم اين بخش از انرژي به كار مفيد تبديل شده است. مثلاً از ديدگاه شركت هاي برق آن بخش كه به صورت برق دزدي مصرف مي شود. جزو تلفات است در صورتيكه از ديدگاه دوم اين انرژي به كار مفيد تبديل شده است و يا در برخي قسمتهاي شبكه به علت نداشتن كنتور براي مصارف روشنايي، مصرف روشنايي جزو تلفات محاسبه مي شوند در صورتيكه از ديدگاه دوم اين انرژي به كار مفيد تبديل شده است.

حال با توجه به تعريفاتي كه از تلفات شد و با بيان ديدگاههاي مختلف، مشاهده شد كه تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع تنها درصد محدودي از كل انرژي الكتريكي را در برمي گيرند كه در اين بخش و در كل گزارش آنچه از آن به عنوان تلفات نام برده مي شود، همان تلفات از ديدگاه شركتهاي برق و يا به عبارت ديگر تفاضل انرژي خريداري شده و فروخته شده مي باشد كه اين تلفات خود داراي اجزاء مختلفي مي باشد. حال كه تعريف تلفات مشخص گرديد بايد انواع تلفات نيز بررسي شود و مشخص گردد كه منظور ما از كاهش تلفات كاهش كدام نوع از تلفات مي باشد. به همین منظور پایان نامه ی برق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف ، درقالب word و۱۲۳  صفحه می باشد. جهت خرید ودانلود برای شما عزیزان آماده کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما واقع گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعيف

مقدمه_________________________________________            2      

تلفات_________________________________________             3   

عوامل موثر بر تلفات_______________________________            7       

روشهای محاسبه تلفات _____________________________          16  

يک کيلو وات تلفات چقدر از ظرفيت اسمی نيروگاه را هدر می دهد ___       23

بهينه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه________________       28

 

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات                                34

روش اول : خازن گذاری ____________________________          35

روش دوم : تجديد آرايش شبکه _______________________          60

روش سوم : جبران ساز خازنی _______________________          86  

روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت ____________________        106 

نتيجه نهايی ____________________________________           121

منابع و مآخذ____________________________________       122

در این پست خرید و دانلود فایل پایان نامه رشته برق كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف ، را براتون گذاشتم در این مقاله می خوانیم: يكي از عوامل موثر در افزايش تلفات در سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي اتصالات ثابت مي باشد و از آنجائيكه تعداد اين اتصالات در شبكه هاي فشار ضعيف و فشار متوسط و تابلوهاي توزيع بسيار زياد است اتلاف انرژي به صورتهاي مختلف اتفاق مي افتد، كه متاسفانه از ديدگاه مهندسي كم اهميت جلوه نموده و اثر آن ناچيز پنداشته شده است، لذا در اين بحث به بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كاهش تلفات ناشي از اتصالات ثابت مي پردازيم. شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج