گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 172 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌-خرید اینترنتی پایان نامه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌-دانلود رایگان سمینار نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌-دانلود رایگان مقاله نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌-پایان نامه نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌
این فایل در ۹۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:

مطلبي كه به دنبال مي آيد، رساله نظري نگارنده است. اين تحقيق به بررسي نگاه، جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي مي پردازد.

از گذشته تا كنون براي نگارنده اين سوال مطرح بود كه عكاس به عنوان هنرمند چگونه جهان رودرروي خود را گزينش مي‌كند. اين دغدغه از ابتداي تحصيل ذهن مرا به خود مشغول كرد. 

رسالة مذكور داراي بحث بنيادي و نظري است. عكاسان هنگام ثبت عكسهاي خود به جهان بيرون از دوربين و يا به تعبيري به جهان رودرروي دوربين از طريق انديشة دروني و عنصر بينايي يعني چشمها دست مي يابند. هنر عكاسي هنر عيني است و در مرحله رؤيت، عكاس تصوير خود را ثبت مي كند – در اين فرآيند چشمها عمل نمي كند بلكه جهان،  جهان عكاس كه همان گذشته، حال و تجربيات و نحوة انديشيدن اوست كه در سطح عكسها مؤثر است. مبناي اين تحقيق نظري بر دو مسئله دستگاه بينايي و لحظة رويت و گزينش كادر و ثبت تصوير استوار است.
تحقيق شامل يك چكيده، پيشگفتار و مقدمه اي در باب عكاسي و چهار فصل تحت عنوان دستگاه بينايي و ديدن در عكاسي – خواستگاه عكاس، گزينش كادر و زيبايي شناسي عكس مي باشد. در پايان يك فهرست منابع و مآخذ و يك گزارش عملي درج شده است. نگارنده خود معتقد است كه اين دو مقالة نظري پيچيده، اما در عين حال مهم‌اند. نظريه ژاك لكان در باره فرآيند بينايي و نظرية رولان بارت در زمينة عكاسي همچنان براي من سنگين، اما قابل احترام است. بديهي است مي بايستي حوزة مطالعات دانشجويان عكاسي و همچنين خودم گسترش يابد تا اين گونه موارد را بيشتر درك كنيم.
در پايان هيچ ادعايي در كامل بودن اين تحقيق ندارم و اميدوارم در پژوهشهاي بعدي بيشتر در بارة عكاسي فرا گيرم.
در اينجا بر خود واجب مي دانم از استاد گرامي، جناب آقاي شهاب الدين عادل كه مرا در تمامي مشكلات و در تمامي دوران تحصيل راهنمايي كردند، كمال سپاسگذاري را به جا بياورم.

انديشه‌ انتقادي‌ در باب‌ عكاسي‌ در سده‌ي‌ بيستم‌، بحث‌هايي‌ در قبال‌ قبول‌ عكاسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شكل‌ هنري‌ درابتداي‌ اين‌ قرن‌، آثاري‌ در بارة‌ تأثير عكاسي‌ بر رسانه‌هاي‌ هنري‌ قديمي‌تر، تحول‌ تاريخ‌ اين‌ رسانه‌ و آثار اخر نويسندگان‌ و در راستاي‌ ارائه‌ي‌ نظريه‌ي‌ در باره‌ اين‌ راسانه‌ را در بر مي‌گيرد.

بسياري‌ از آثار متأخر در زمينة‌ عكاسي‌ معطوف‌ به‌ جريانهاي‌ گوناگون‌ انديشه‌ي‌ پسي‌مدرن‌ در راستاي‌ شالوده‌شكني‌مدرنيسم‌ در هنر است‌.

در نظر نويسندگان‌ و هنرمنداني‌ كه‌ اين‌ آثار اخير را عرضه‌ كرده‌اند، پسي مدرنيسم‌ را بحراني‌ در فرآيند بازنمايي‌ غرب‌تعريف‌ كرد و عكاسي‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ ر در آن‌ ايفا كرده‌ است‌.

بسياري‌ از نظريه‌پردازان‌ مطرح‌ حوزه‌ي‌ عكاسي‌ را به‌ خاطر سرشت‌ بينا رشته‌ايي‌اش‌ مورد توجه‌ قرار مي‌دهند. شايد تنها خصلت‌ غالب‌ اين‌ رسانه‌ انعطاف‌پذيري‌اش‌ باشد. اين‌ نكته‌ با كاربردهاي‌ گوناگون‌ اين‌ رسانه‌ در عرصة‌ فرهنگ‌روشن‌ مي‌شود. كاربردهايي‌ كه‌ تنها بخش‌ اندكي‌ از آنها وجه‌ي‌ هنري‌ دارند.

نخستين‌ تاريخ‌ جامع‌ عكاسي‌ بو مونت‌ نيوهال‌ بود. به‌ عنوان‌ كاتالوگ‌ نمايشگاهي‌ در «موزه‌ هنر مدرن‌» با نام‌ «عكاسي‌: ۱۹۳۷-۱۸۳۹» نوشته‌ بود، نقش‌ بسيار مهمي‌ در مورد پذيرش‌ قرارگرفتن‌ عكاسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شكل‌ هنري‌ مشروع‌ ايفاكرد.

در اوايل‌ سده‌ بيستم‌، شكافي‌ ميان‌ دو گونه‌ عكاسي‌ در آمريكا پديد آمد؛ گونه‌يي‌ كه‌ از خصلت‌ اجتماعي‌ اين‌ رسانه‌ بهره‌مي‌گرفت‌ و گونه‌‌ئي‌ كه‌ با برداشت‌ ناب‌گرايانه‌ي‌ عكاسي‌ «هنري‌» همخوان‌ بود.

اين‌ شكاف‌ موجود ميان‌ عكاسي‌ هنري‌ و عكاسي‌ مستند رويارويي‌ دو اسطوره‌ي‌ عاميانه‌ يكي‌ نمادگرا و ديگري‌واقع‌گراست‌.

در كار ناب‌گرايان‌، از آن‌ جا كه‌ هنر بيان‌ حقيقت‌ دروني‌ به‌ شمار مي‌رود عكاسي‌ يك‌ نهان‌ بين‌ است‌. اما در عكاسي‌مستند عكاس‌ يك‌ شاهد و عكس‌ گزارشي‌ از حقيقت‌ تجربي‌ است‌.

در اروپا عكاسان‌ اجتماعي‌، كارشان‌ را بر پايه‌ي‌ واقع‌ گرايي‌ طبقاتي‌ استوار كرده‌ بودند. والتر بنيامين‌ از نخستين‌نظريه‌پردازاني‌ بود كه‌ در بستري‌ سياسي‌ در باره‌ عكاسي‌ دست‌ به‌ قلم‌ برد.او تأثير تكنولوژي‌ بر شاخه‌هاي‌ مختلف‌ هنررا مورد توجه‌ قرار داده‌ است.‌ با تكثير مكانيكي‌ كه‌ به‌ واسطة‌ عكاسي‌ امكان‌پذير شد اقتدار اثر هنري‌، يا به‌ تعبير بنيامين‌«هاله‌»ي‌ بي‌همتاي‌ آن‌ از بين‌ مي‌رود. حال‌ انبوه‌ نسخه‌هاي‌ بدل‌ جاي‌ نسخه‌ي‌ اصل‌ را مي‌گيرد. يكي‌ از عميق‌ترين‌ عواقب‌ تكثير مكانيكي‌ براي‌ هنر كه‌ بنيامين‌ در مقابله‌ خود به‌ آن‌ پرداخته‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ تصور مي‌باشد كه‌ هنر ديگر مبتني‌بر آئين‌ نبوده‌، بلكه‌ بر پايه‌ي‌ سياست‌ استوار شده‌ است‌. اساس‌ اين‌ تصور را كاهش‌ فاصله‌ي‌ موجود ميان‌ بيننده‌ و اثرهنري‌ تشكيل‌ مي‌داد. با افزايش‌ دست‌رس‌پذيري‌ اثر هنري‌، ارزش‌ آئيني‌ آن‌ كاهش‌ مي‌يابد.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 عكاسان تصويرهائي را توليد و حفظ ميكنند كه منظره اي را به تصوير ميكشند ، داستاني را بازگو ميكنند يا حادثه اي را ثبت ميكنند. براي خلق عكسهائي با كيفيت تجاري ، عكاسان بايد تخصص فني و خلاقيت را با هم داشته باشند . ايجاد يك تصوير موفق نياز به انتخاب و ارائه سوژه اي با توانائي تاثير گذاري خاص و انتخاب تجهيزات مناسب دارد. به عنوان مثال ، عكاسان ممكن است با نورپردازي  ظاهر يك سوژه را تقويت كنند و يا با تار كردن پس زمينه توجه بيننده را به جنبه خاصي از تصوير معطوف كنند
 امروزه ،‌ بسياري از دوربينهاي عكاسي شرايطي مانند سرعت ديافراگم و بازي دريچه نور را خود بخود تنظيم ميكنند. آنها همچنين به عكاس اجازه ميدهند تا اين تنظيمها را به صورت دستي انجام دهد تا بتواند به خلاقيت و كنترل فني بالاتري برروي فرايند تصوير برداري دست يابد. علاوه بردوربينهاي خودكار و دستي ، عكاسان از مجموعه اي از فيلمها ، عدسيها ، و تجهيزات ـ از فيلترها ، سه پايه ها و فلاشها گرفته تا وسائل نورپردازي خاص استفاده ميكنند.
 عكاسان يا از دوربينهاي معمولي رايج ويا از دوربينهاي جديد ديجيتال كه تصاوير را به صورت الكترونيكي ثبت ميكنند استفاده ميكنند. يك دوربين عكاسي معمولي تصاوير را بر روي يك فيلم هاليد نقره ثبت ميكند كه بايد چاپ شود . بعضي عكاسان فيلم خود را براي پردازش به لابراتوار ميفرستند . فيلمهاي رنگي براي پردازش و چاپ نياز به تجهيزات گرانقيمت و شرايط ايده آل دارند. ديگر عكاسان ، بخصوص آنهائي كه از فيلمهاي سياه و سفيد استفاده ميكنند يا نياز به جلوه هاي ويژه دارند ،‌ ترجيح ميدهند كه عكسهايشان را خودشان پردازش و چاپ كنند. اين عكاسان بايد براي كار كردن با يك تاريكخانه مجهز يا نرم افزار مناسب براي پردازش و چاپ ديجيتالي مهارت فني لازم را داشته باشند. 
امروزه ، پيشرفتهاي اخير در فن آوري الكترونيكي ، ايجاد و اسكن كردن فيلمهاي استاندارد ۳۵ ميلي متري و ديگر انواع فيلم و استفاده از اسكنرهاي مسطح روميزي و لابراتوارهاي فتو فينيش براي ايجاد تصويرهاي ديجيتالي قابل خواندن توسط رايانه را براي عكاسان ميسر ساخته است. پس از تبديل فيلم به تصوير ديجيتالي ، عكاسان ميتوانند تصاوير را ويرايش كرده و به جاهاي ديگر بفرستند كه اين كار تهيه و انتقال تصوير را از مكانهاي دورراحت تر و سريعتر ميكند.
 عكاسان همچنين با استفاده از رايانه ها و نرم افزارهاي  تخصصي ميتوانند براي ايجاد جلوه هاي مورد نظر ، تصاوير ديجيتالي ويا اسكن شده را دستكاري يا تقويت كنند. اين تصاوير،  مانند موسيقي ، بر روي سي دي قابل ذخيره كردن ميباشند. فن آوري ديجيتال همچنين توليد تصاوير بزرگتر ، رنگي تر و دقيقتر را براي اشتفاده در آگهي هاي تبليغاتي ،‌ هنر عكاسي و تحقيقات علمي ممكن ساخته است . بعضي از آنها از اين فناوري در ساخت تابلوهاي تبليغاتي به روش الكترونيك استفاده ميكنند. از آنجائيكه امروزه بيشتر كارهاي عكاسي نياز به فناوري رايانه اي دارد ، عكاسان بايد از نرم افزار ويرايش رايانه اي دانش كافي و كاربردي داشته باشند.
 بعضي عكاسان در مقوله هايي مانند چهره و يا عكاسي تجاري و صنعتي ، علمي ،‌خبري يا هنرهاي زيبا متخصص ميشوند. عكاسان چهره از افراد به صورت فردي يا گروهي عكس ميگيرند و اغلب در استوديوهاي شخصي خودشان كار ميكنند. بعضي در تصوير برداري مجالس ازدواج يا مراسم دانشگاهي تخصص دارند و در محل مراسم كار ميكنند.
 عكاسان تجاري و صنعتي از سوژه هاي گوناگوني مانند ساختمانها ، مدلها ، كالاهاي فروشي ،‌ هواپيماها و مناظر عكس ميگيرند. اين عكسها در رسانه هاي مختلفي مانند كتابها ،‌ گزارشات ،‌ تبليغات و كاتالوگها مورد استفاده قرار ميگيرند. عكاسان صنعتي اغلب از تجهيزات ،‌ ماشين آلات ، توليدات ، كارگران و صاحب منصبان شركتها عكس ميگيرند. اين عكسها سپس در تجزيه و تحليل پروژه هاي مهندسي ،‌ تبليغات يا ثبت گسترش و كاراندازي تجهيزات مانند نصب تاسيسات اسكله به كار ميروند. اين نوع عكاسي معمولا در محل انجام ميشود.
 عكسان علمي با استفاده از دانش توليد كنندگان علم ،‌ داده ها و پديده هاي علمي و پزشكي  را به تصوير كشيده و ثبت ميكنند. آنها معمولا در زمينه هاي علمي مانند مهندسي ، پزشكي ،‌ زيست شناسي  و شيمي ار دانش اضافه بر عكاسي برخوردارند.
 گروه جديدي از عكاسان كه به آنها فتوژورناليست (عكاسان خبري ) گويند از مردم ،‌ مكانها ،‌ رويدادهاي ورزشي ، سياسي و اجتماعي كه ارزش خبري داشته باشند براي  روزنامه ها ، ژورنالها ، مجلات و تلوزيون عكس ميگيرند. بعضي از آنها حقوق بگير هستند و بعضي ديگر كه به آنها عكاسان آزاد گويند به صورت شخصي كار ميكنند.
 عكاسان هنرهاي زيبا ، عكسهاي خود را به عنوان كارهاي هنري ميفروشند. آنها بايد علاوه بر كارآيي فني ، داراي استعداد وخلاقيت هنري نيز باشند.
 عكاسان آزاد با شركتهاي خاصي كه ذخاير عكس را نگهداري ميكنند قرارداد ميبندند و امتياز عكسهاي خود را به  آنها داده ويا در مورد خاصي سفارش عكس ميگيرند. اين شركتها نيز به نوبه خود امتياز استفاده از اين عكسها را به ديگر شركتها و مجلات ميفروشند.
 
محيط كار  
محيط كار براي عكاسان بسيار متفاوت ميباشد. مثلا افراد استخدامي ساعتهاي معيني را كارميكنند درحاليكه عكاسان خبري ساعتهاي طولاني ونامنظم كار ميكنند و بايد هميشه گوش به زنگ باشند. بسياري از عكاسان به صورت نيمه وقت كار ميكنند.
 عكاسان چهره معمولا در استوديوهاي خودشان كار ميكنند ، اما ممكن است براي گرفتن عكس از مشتري در محل خاص خودش مانند مدرسه ،‌ دفتر شركت يا منزل شخصي مجبور به طي مسافتي طولاني باشند. عكاسان خبري و تجاري به دفعات مجبور به جابجا شدن در منطقه ، ماموريت شبانه ويا مسافرت به مكانهاي دور براي مدت طولاني ميباشند.
 بعضي از عكاسان ، بويژه عكاسان خبري كه حوادث ، بلاياي طبيعي ،‌ آشوبهاي شهري و درگيريهاي نظامي  را پوشش ميدهند ،‌ در شرايط سخت و حتي خطرناك كارميكنند. بسياري از عكاسان بايد ساعتهاي طولاني در هرنوع آب و هوايي منتظر بمانند تا يك حادثه ( مثلا ماه گرفتگي ) اتفاق بيافتد و يا در حاليكه تجهيزات سنگيني را حمل ميكنند بايستند و يا  مسافتهاي طولاني را طي كنند. عكاسان خبري معمولا براي تحويل دادن به موقع سفارش تحت فشار قرار دارند.
 كساني كه به صورت شخصي كار ميكنند آزادي عمل بيشتري دارند اما درعين حال درآمد ثابتي نداشته و دائما براي يافتن مشتري جديد تحت استرس ميباشند. بعضي از آنها براي بازاريابي از كمك يك همكار استفاده ميكنند.
 
فرصتهاي شغلي 
 اكثر عكاسان به صورت شخصي كار ميكنند. ديگران به صورت استخدامي يا قراردادي براي رسانه ها ، شركتهاي تبليغاتي وصنايع مشغول به كارند. اكثر فرصتهاي شغلي براي عكاسان در شهرهاي عمده وبزرگ ميباشد.
 
آموزش و ادامه تحصيل
 اكثر كساني كه عكاسان را به خدمت ميگيرند به دنبال كساني هستند كه از تخيل بصري بالايي برخوردار بوده و علاوه بر درك بالا از فن عكسبرداري ، خلاقيت خوبي نيز داشته باشند. كار در زمينه هاي خبري ، صنعتي و علمي عموما نياز به تحصيلات دانشگاهي دارد. كساني كه كار چهره و يا  به صورت آزاد كار ميكنند بايد كارآيي حرفه اي بالايي داشته باشند و فرقي نميكند كه اين توانائي را از طريق تحصيلات رسمي ، كار تجربي ويا حرفه اي به دست آورده باشند.
 دروس پايه عكاسي شامل تجهيزات ، فرايندها و تكنيكها ميباشند. ديگر دروس شامل طراحي و تركيب بندي است. علاقه مندان به عكاسي ميتوانند مشترك مجلات عكاسي شده ،‌ به كلوپهاي عكاسي بپيوندند و يا در تابستانها و يا به صورت نيمه وقت براي روزنامه ها و عكاسيها كار كنند. عكاسان آزاد براي اينكه بتوانند در صحنه رقابت باقي بمانند بايد سبك عكاسي خاص خودشان را داشته باشند و با دادن عكسهاي مجاني به مجلات و شركتهاي تبليغاتي خود را به صحنه حرفه اي وارد كنند. آنها بايد مجموعه خوبي از نمونه كار داشته باشند.
عكاسان بايد بينش ، توانائي هنري و هماهنگي مناسب دست و چشم داشته باشند. آنها بايد با حوصله و دقيق بوده و توجه كافي به جزئيات داشته باشند. ازآنجائيكه عكاسان دائما با مشتريها ،‌ طراحان گرافيكي و يا متخصصان تبليغات و انتشارات سروكار دارند ، بايد توانائي كار با ديگران را داشته باشند . آنها بايد از نرم افزارها و وسائل رايانه اي نيز براي تهيه و ويرايش تصاوير به اندازه كافي سررشته داشته باشند. عكاسان تجاري و هنري بايد خلاق و مبتكر باشند. عكاسان خبري علاوه برتوانائي بالا درتصوير برداري ،‌ بايد از داستان سوژه نيز اطلاعات كافي داشته و عكسهاي مطابق با داستان بگيرند. آنها بايد درمورد گرفتن عكسهاي مناست تصميم گيرنده بوده وبراي گرفتن آنها سرعت عمل كافي داشته باشند.
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق با عنوان تـاریـخـچـه ی عـکـاسـی رنـگـی که شامل ۱۲ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا

پیشگفتار

قرن بیستم را باید عصر رسانه ها و ارتباطات دانست. میلیون ها انسان هر روز از طریق عکس و تصویر از جریان رویدادها و تحولات سیاسی، علمی و فرهنگی آگاه می شوند.

رسانه ها با بهره گیری از عکس و تصویر، در ابعاد مختلف گاه به شکل روزنامه، مجله، کتاب و گاه به صورت اسلاید، فیلم، تلویزیون و ویدئو، همواره در رشد آگاهی عمومی نقش انکار ناپذیری داشته اند. اگر انسان قدم بر کوه ماه می گذارد یا در اعماق اقیانوس ها کندوکاو می کند، عکس و تصویر با چشم همگام و همراه است و در ثبت لحظات حساس و با شکوه به وی مدد می رساند. به عبارت دیگر عکس و عکاس را باید چشمان هوشمند قرن معاصر دانست با چشمانی نافذ و گویا که علاون بر تأثیرگذاری عمیق و اساسی در زندگی انسان امروز شاهد و حافظ ارزشهای مختلف و وسیله ی ثبت وقایع و حقایق علمی و تاریخی و هنری است.

عکاسی را باید یکی از بزرگترین اختراعات بشری دانست و آن را به مثابه علم و هنری که جلوه های مختلف آن در زندگی بشر و پیشرفت علوم مختلف نقش اساسی و تعیین کننده دارد، مورد بررسی قرار داد و چه بهتر که ابعاد این کاوش در حیطۀ تاریخ و سبک ها و مکاتب عکاسی مطمع نظر قرار گیرد.

از ابتدای تاریخ عکاسی همواره این تمایل وجود داشته که بتوان علاوه بر حجم و شکل اشیاء و رنگ آنها را نیز ثبت نمود. 

تاریخچه عکاسی رنگی 

پیشرفت های عکاسی رنگی:

پیشرفت های جدید عکاسی رنگی:

منبع و ماخذ :

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

دانلود ۴۲ نوع طراحي صحنه که شامل ۸۲ صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

ویژه ی رشتة فيلمسازي (عكاسي و فيلمبرداري)

مشتمل بر ۴۲ صحنه که شامل بخشهای زیر میباشد:

شماره سكانس :            

شماره صحنه :

نام صحنه :

زمان :

مكان :

داخلي :

خارجي : 

شخصيت اصلي :

   شخصيت فرعي:

خرده شخصيت :                                

سياهي لشگر:

گريم :

لباس بازيگر :

لوازم صحنه ثابت :

لوازم صحنه شخصي :

اسباب و ادوات :

حيوانات :

جلوه‌هاي ويژه تصويري :

جلوه‌هاي ويژه صوتي :

محل و چگونگي وقوع رويداد در هر مكان :

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل تحقیق عکاسی رو براتون گذاشتم.

این فایل،در قالب ۹ صفحه ورد برای شما عزیزان آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- ماهيت كار
۲- فرصتهاي شغلي
۳- آموزش و ادامه تحصيل
۴- چشم انداز آينده
و بسیاری موارد دیگر… 

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

 عكاسان تصويرهائي را توليد و حفظ ميكنند كه منظره اي را به تصوير ميكشند ، داستاني را بازگو ميكنند يا حادثه اي را ثبت ميكنند. براي خلق عكسهائي با كيفيت تجاري ، عكاسان بايد تخصص فني و خلاقيت را با هم داشته باشند . ايجاد يك تصوير موفق نياز به انتخاب و ارائه سوژه اي با توانائي تاثير گذاري خاص و انتخاب تجهيزات مناسب دارد. به عنوان مثال ، عكاسان ممكن است با نورپردازي  ظاهر يك سوژه را تقويت كنند و يا با تار كردن پس زمينه توجه بيننده را به جنبه خاصي از تصوير معطوف كنند.

 امروزه ،‌ بسياري از دوربينهاي عكاسي شرايطي مانند سرعت ديافراگم و بازي دريچه نور را خود بخود تنظيم ميكنند. آنها همچنين به عكاس اجازه ميدهند تا اين تنظيمها را به صورت دستي انجام دهد تا بتواند به خلاقيت و كنترل فني بالاتري برروي فرايند تصوير برداري دست يابد. علاوه بردوربينهاي خودكار و دستي ، عكاسان از مجموعه اي از فيلمها ، عدسيها ، و تجهيزات ـ از فيلترها ، سه پايه ها و فلاشها گرفته تا وسائل نورپردازي خاص استفاده ميكنند.

 • بازدید : 175 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اولین تبلیغات تصویری بی شک فعالیت خود را از غارهایی آغاز کرد که انسان های اولیه در آن سکنی می گزیدند.نقاشی بر روی سنگ ها و بسیاری از سنگ نبشته های تصویری نظیر تصاویر شکار، پرورش حیوانات و اهلی کردن حیوانات وحشی، همگی نمونه تبلیغات تصویری از توانمندی های انسان اولیه بوده است.چنانچه انسان کنونی و هم عصر ما دیگر بار، باز به هزاران سال قبل رجوع کند بی شک به قدرت بیان اهداف و جلب اطرافیان گذشتگان پی می برد که فقط با زبان تصویر و تصویری بوده است
این سبک خود آغاز رویکردی است که امروزه به هزاران شکل درآمده است که هر کدام دارای ابزار و فن خاص خود است. بیان اسم عکاسی تبلیغاتی برای هر شنونده ای یادآور تصاویری است بسیار ساده و کوتاه در ذهن. تصویر برچسب بر روی قوطی کنسرو. دونده ای بر روی جعبه کفش یا کودکی شاد بر روی جعبه خوراکی. ولی هر چه هست در هزاره سوم، تبلیغات و مخصوصا تبلیغات بصری، خود به ابزاری قدرتمند در جوامع بشری تبدیل شده است. در حال حاضر عکاسی تبلیغاتی و تصویر تبلیغاتی جای خود را در صفحات مهم مجلات یافته، پوسترهای آگهی های تبلیغاتی تمام شهرها را در زیر سیطره خود درآورده و خبر گشایش استودیوهای بزرگ و پر زرق و برق هر روز به گوش می رسد.
تبلیغات بصری حالا گام های خود را استوارتر می گذارد، چون یافته است که این فن حتی در جوامع اقتصادی که شریان یک ملت است نفوذ کرده و حتی جوامع سیاسی را تحت سلطه خود درآورده است.
و به همین خاطر آن چنان بزرگان ملل مختلف خود را در تیررس لنزها قرار می دهند که حتی به نتیجه کار هم فکر نمی کنند چون با تمام وجود به نتیجه این نوع تبلیغات اطمینان کامل دارند.
پس، از ابتدای بشریت از زمان پیدایش انسان غارنشین، تبلیغات تصویری به وضوح پدیدار بوده است.
تاریخچه عکاسی تبلیغاتی
پس ازپایان جنگ دوم جهانی نیمه غربی اروپای ویرانه که با کمک های مالی متفق قدرتمندش ایالات متحده رو به بازسازی عمومی می رفت اندک اندک چون ققنوسی از خاکستربرمی خواست وجانی تازه درکالبدش دمیده می شد. بازار تولید که کاملاَ بی رونق مانده بود. اروپای درمانده را به سوی مصرف گرایی کشاند. چرا که فروشگاه ها خالی بودند و شهروندان نیازمند اقلام روزمره . درنتیجه درسرتاسر اروپا بدل به بستری بی نظیر برای ارائه محصولات آمریکایی گردید . ودر این میان آنچه نقدینه ی بیشتری را راهی جیب کمپانی موفق می ساخت تبلیغات مناسب و تأثیرگذار بود. بی شک با حجم تخریب اروپا صورتی دردمند یافته بود. درنتیجه تبلیغاتی جذابتر به نظر می رسیدند که پررنگ و لعاب تر بودند.
در این سال ها عکاسی درمقام هنری مستقل شناخته می شد ومجله های بسیاری در سراسر اروپا و آمریکا به این هنر جوان اختصاص یافته بودند ، چه در سطح تکنیکی و چه به مثابه رسانه ای هنری . با پایان جنگ نخست تکنولوژی عکاسی روند روبه پیشرفت بی وقفه را پیش گرفته بود که پس از جنگ و تا پایان دهه ۱۹۳۰ انواع دوربین های تک لنزی انعکاسی ( SLR ) را به بازار روانه ساخت ، چنین امکاناتی سبب شد که استفاده از این رسانه گویا بسیار آسان تر ، ارزانتر وهمه گیر شود. 
درسال ۱۹۴۷ امکان تازه ای پدید آمد که بسیار چنین روندی را تسریع نمود. دراین سال دکترادوین. اچ . لند در اتحادیه جامعه اپتیکی آمریکا دوربینی را ابداع کرد که عکس یک دقیقه ای می گرفت . و این تکنولوژی تا سال ۱۹۵۹ به سرعتی معادل ۱۵ ثانیه رسید. سال های پس ازجنگ به دلایلی که برخی از آنها ذکر شد.
سال پیشرفت صنعت چاپ وبه اصطلاح دوران طلایی چاپ نامیده می شد. مجلات رنگی و مصور که با قیمت بسیار ارزان و درتیراژهای بسیار بالا ارائه می شد . همگان را به خرید محصولات و همچنین سفر وجهانگردی فرا می خواند . ازهمین رو دهه های ۱۹۴۰و ۱۹۵۰ را دوران مجله های گلاسه رنگی نیز می گویند .
فراتر از تبلیغات در سالهای پس از جنگ عکاسی مردم نگار مستند و خبری نیز خیزهای چشمگیری برداشت . برای مثال در سال ۱۹۴۷ عکاسان آزاد مستند و جنگ گروهی را تشکیل دادند با نام مگنوم . که نام آن همچنان معادل بهترین شکل عکاسی مستند وخبری است . درمجموع گستره ی وسیعی از سال های پس ازجنگ به عکاسی مستند گذشت هر چند هنرمندان مدرنیستی که در دوره جنگ مجال ارائه آثار هنرمندانه خود را نداشتند نیز فضایی یافتند تا به برگذاری نمایشگاه های هنری بپردازند. عکاسانی چون پیرسودر، مارتین مارتینک ، آنگوس مکبین ، امیلا مدکو! 
درفاصله سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۵ چنان که گفته شد دوران رشد و شکوفایی آمریکا نامیده می شد . دورانی که شاید دیگر درتاریخ جهان برای هیچ حکومت سرمایه داری رخ ندهد . بدون شک شرکت های سرمایه دار اروپایی که درآن سال ها هنوز چیزی از سرمایه شان باقی مانده بود نیز راهی ایالات متحده شدند ،‌تا از رشد اقتصادی قاره دور افتاده بهره مند شوند ،‌ بررسی هزینه های صرف شده در صنعت تبلیغات درفاصله سال های ۴۰ تا ۶۰ به سادگی به ما نشان می دهد که ابعاد ماجرا چقدر عظیم بود. تبلیغات چاپی موجود درمجلات و روزنامه ها از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ از مبلغ یک میلیارد دلار به ۵/۲ میلیارد دلار رسید و این رقم در سال ۱۹۶۰ با رشدی شگرف معادل ۵/۴ میلیارد دلار ثبت شده است که درمقایسه با سال ۱۹۳۵ رشدی ۵۱۵ درصدی داشت . دوران اخیر دوران رشد سمت تازه ای در مطبوعات بود . این فرد یعنی مدیر هنری از اهمیت بسیاری برخوردار شد چرا که وظایفی چون کشف استعدادهای بالقوه ،‌ بالفعل ساختن آن و تأیید و گسترش ایده های تبلیغاتی را برعهده داشت.
ویلیام برن باخ مدیر هنری برجسته آن سال ها در سال ۱۹۴۷ چنین می گوید: « تبلیغات دراصل متقاعد کنندگی است و متقاعد کنندگی نمی تواند یک علم باشد ،‌ بلکه هنر است . » عکس های سال های پس ازجنگ همواره با شعاری سیاسی همراه بودند که با روحیه سیاسی اجتماعی همان سال ها تدوین می شد . شعارهایی اغلب بر اساس سیاست های جنگ سرد . با آنکه تأکید بر ساخت هنرمندانه عکاسی بسیار بیشتر از سال های ۲۰ و ۳۰ بود لیکن شکل تازه ای از هنر را در نظرمی آورد که برخوردار از دستور زبانی مشخص و توانایی بیانگری بود والتر نورنبرگ عکاس تبلیغاتی در سال ۱۹۴۰ چنین نوشته است : « عکس تبلیغاتی باید ایده داده شده را به فرمی ملموس ترجمه کند – آن چنان که برای بیننده کاملاٌ آشکار باشد و نمایانگر موضوع مورد فروش . »
وی چنین ادامه می دهد : «‌ این مسئله به شکلی تلویحی بیانگر چهار ملاحظه مهم است ، نخست اینکه نباید تجربه حسی را با ادراک رومانتیک اشتباه گرفت . گاهی چنین چیزی رخ می دهد چرا که رمانتیسم باعث می شود تجربیات حسی برای متوسط مردم راحتتر قابل درک باشد و دوم آنکه بیان را نباید با توضیح اشتباه گرفت . توضیح دادن به معنای تبیین نمودن است . لیکن بیان کردن به معنای قابل درک نمودن تجربیاتی شخصی است . این بدان معناست که عکاس – اگر هنرمند باشد – باید از جزئیات پنهانی که می خواهد نشان دهد آگاه باشد و آن را برای نظاره گر بیان کند. به طوری که بیننده موضوع عکس را به همان شکل بفهمند وحس کند . 
سوم این که واکنش مردم به یک اثر هنری غیرقابل محاسبه است و رویدادی از پیش تعیین شده وجود ندارد.
چهارم ،‌ در اثرهنری فرم و محتوا همچون یک واحد یگانه در می آید و چنان به هم پیوسته اند که غیرقابل تفکیک می شوند . فرم بخشی ذاتی از بیان هنری است . » چنین ایده ای که ریشه هایش از دهه های ۱۹۳۰ اندک اندک تا سال های دهه ی ۱۹۶۰ بر این باور تأکید داشتند که مضمون یک آگهی تبلیغاتی سبب ترغیب مشتری به خرید می شود و نه فرم آگهی و همین تغییر نگرش سبب توجه بسیاری در رابطه میان متن و تصویر موجود در آگهی شد چرا که بر مبنای تجربه عمومی ،‌ مخاطب در مواجهه با آگهی شامل عکس و متن ابتدا نگاهی گذرا به عکس می اندازد سپس متن را می خواند و درنهایت با دقتی بیشتر به تصویر باز می گردد.
تاریخچه و اهداف انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران
تا سالهای میانی دهه شصت ، تعداد افرادی که در کشور به حرفه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی مشغول بودند از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمیرفت که در بین آنها به چهره های پر افتخاری بر می خوریم که خداوند را شکر همگی هنوز مشغول کار هستند ، این همکاران چه آنانی که این حرفه را بصورت آکادمیک و علمی و چه آنانی که به صورت تجربی فراگرفته بودند همگی عکاسان خود ساخته و خود باور هستند که در تمامی این سالها بدون هیچ گونه حمایت از طرف مدعیان، خود گلیم عکاسی تبلیغاتی و صنعتی را از آب بیرون کشیده اند. تا پایان جنگ تحمیلی ، یعنی ۱۳۶۷ ، سرد بودن بازار و نرخ جهانی نفت و داغ بودن بحث صادرات و بازار یابی برای کالاهای ایرانی، زمینه را برای عکاسان تبلیغاتی و صنعتی مهیا ساخت تا بخشی از بازار تولید تبلیغات را به سمت خود جذب کنند.از این رو تعداد انگشت شمار دیگری عکاس تبلیغاتی و صنعتی وارد گود شدند و همان رقابت مختصر زمینه را برای تولید کیفی تصویر فراهم آورد.
در همین سالها صنعت لیتوگرافی دیجیتال و ماشین های اسکنر هم پا به عرصه تبلیغات و چاپ کشور گذاشت ، لیتو گرافی سنتی دیگر جواب گوی کیفیت و سرعت مورد نظر طراحان گرافیک و عکاسان نبودند ، در ضمن با پیشرفته شدن مرحله لیتوگرافی و آماده سازی برای چاپ و همچنین تغییر در نگاه چاپخانه ها به کیفیت چاپ جهت رقابت در بازار صادرات کالاهای ایرانی ، موضوع تبلیغات بیش از پیش رقابتی شد.
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سالها پيش، زماني كه «سيهرو» سياستمدار رومي گفت: « اگر بخواهي مرا متقاعد كني بايد انديشه مرا بشناسي و اگر خواستي انديشه مرا بشناسي، بايد احساسات مرا درك كني. پس بايد يادگيري  كه با كلمات من حرف بزني. ارشميدس دائم مي‌گفت: آيا من مي‌توانيم اهرمي داشته باشم كه بتوانم با آن دنيا جابجا كنم. او نمي‌دانست كه دهكده جهاني چگونه  به دهكده  اطلاعاتي تبديل خواهد شده و با انتشار اطلاعات از طريق كتاب و رسانه‌هاي جمعي مي توان دنيا را جابه جا كرد. والتر اسكات ، نويسنده معروف انگليسي ، مي‌گويد: جامعه هر روز با دو حركت به حيات خويش ادامه مي‌دهد. اولي حركتي است كه روزنامه‌هاي صبح به آن وارد مي‌كنند و دومي تكاني است كه روزنامه‌‌هاي عصر به آن مي‌دهند. 
انقلاب كبير فرانسه اين پيام را به ارمغان مي‌آورد: مطبوعات نقش سنتي نظارت بر جامعه را به عهده دارد. و جوان ملي و جوهر انسان انديشمند است و انديشه را در بستر آزادي مي‌پروراند. در نتيجه از ۱۷۸۹ (سال پيروزي انقلاب كبير فرانسه) تا سال ۱۸۰۰ ميلادي يعني ظرف ۱۱ سال) ۱۳۵۰ روزنامه در فرانسه منتشر شد.  فراموش نكنيم دانش و خرد محصول مطالعه است، نه گوش دادن به راديو و تلويزيون. مطالعه باعث خود با تكاري و خلاقيت مي‌شود. هرگز رسانه‌هاي ديداري و شنيداري نمي‌توانند با رسانه‌هاي مكتوب مقايسه شوند. زيرا رسانه هاي مكتوب محصول انديشه است و راديو و تلويزيون خاصيت ماندگاري را ندارند. 
ما در دنياي تحت كنترل رسانه ها زندگي مي‌كنيم. رسانه‌ها زندگي مي‌كنيم. رسانه‌ها به ما مي گويند دنيا را چگونه بايد بيينيم و بايد در ايران قدرت تصوير، اثرگذاري تصويري، زمان تصوير و پيام تصويري را در رسانه‌هايمان با شدت تجربه كنيم. ما ايرانيان قبل از ميلاد مسيح (ع) صنعت كتابسازي داشتيم و ۵۰۰ سال پيش، صنعت صحافي را اروپائيان از ما ياد گرفتند. از زمان صفويان ؟؟؟ در براي منتشر مي‌شده و اكنون روزنامه دست نويس دربار محمد شاه قاجار در آرشيو ملي هند موجود است. همچنين از ۱۷۸۴ در هند و روزنامه فارسي و انگليسي مشترك منتشر مي‌شده و كمپاني هند شرقي ۵۴ سال روزنامه به فارسي منتشر مي كرد. ورود چاپ به ايران به آمريكا فقط ۲ سال اختلاف داشت، ولي ما چون عاشق رسم الخط نستعليق بوديم، نتوانستيم با چاپ روز دنيا كنار بياييم. در نتيجه هرگز چاپ همزمان را تجزيه نكرديم. 
سال گذشته ۱۳۸۲، سال گذشته ۱۳۸۲ ، سال تصميم‌گيري، مباحثه و چانه زني درباره چگونگي هدايت چرخ سرگردان تبليغات در ايران بود. سال اعلام خبر ايجاد مواردي كه تاكنون وجود نداشتند و از قضا ماهيت آنها براي ساماندهي صنعت تبليغات كشور بسيار ضرروي است؛ مانند اتحاديه كانون‌هاي تبليغاتي، رتبه‌بندي كانون‌ها و قانون جامع تبليغات بازرگاني.
– امسال تبليغات بازرگاني سازماندهي مي‌شود. 
مجتبي آقايي مدير كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال ۸۳ را نسبت به ۱۳۸۲ ، سال حركت به سوي نهادينه‌تر شدن فعاليتهاي تبليغاتي و تشكيل صنف و انسجام اين صنعت مي‌داند. محمد صحفي، معاون مطبوعات و تبليغات وزارت ارشاد، گردش مالي ۲۵۰۰ ميليارد ريال صنعت تبليغات و به دنيال آن، جرايم متعدد و قانون شكني‌‌هاي مختلف در اين عرصه خبر داد، شايد هدف او اشاره به ضرورت تصويب تك قانون جامع‌تر در زمينه تبليغات براي مقابله با جرايم و از سوي ديگر ايجاد يك اتحاديه براي رسيدگي به امور صنفي دست اندركاران اين حوزه بود. 
دكتر محمد دهقان، رئيس انجمن صنفي تبليغات، در اين باره مي‌گويد: «انجمن از پنج سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده است و به لحاظ گستردگي مبحث تبليغات، لازم است برخورد تشكيلاتي با اين حرفه داشته باشيم. از سال گذشته بحث ايجاد تاديه مطرح شود با اين توجه اتحاديه خواهد بود و عضويت در اتحاديه اجباري است. هم چنين دهقان در مورد رتبه‌بندي شركتهاي تبليغاتي مي گويد: «در مهرماه ۸۲ جلسه‌اي با حضور مسئولان وزارت ارشاد برگزرا كرديم و در آن تصميم گرفتيم كانونهاي تبليغاتي را به دو دسته آژانس و رسانه تقسيم و رتبه‌بندي بشوند. در اين رتبه‌بندي، ميزان تحصيلات، سابقه فعاليت، امكانات و تجهيزات و . . .  ملاك خواهد بود. رئيس انجمن صنفي تبليغات هدف از اين اقدام را توجه به ويژگي‌هاي حرفه‌اي و تعيين جايگاه تبليغات و جلوگيري از ورود افراد و غيرمتختصص به اين حرفه مي داند. 
از آنجايي‌كه آيين نامه ۲۱ ماده‌اي شوراي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۸ پاسخگوي حجم وسيع تبليغات حوزه‌هاي متنوع رسانه‌اي، شهري و الكترونيكي در دهة‌۸۰ نبود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصميم گرفت به دعوت كارشناسان خبره اين حوزه، پيش نويس قانون تبليغات بازرگاني را در ۵۸ ماده تهيه و اسفند سال ۸۱ ارائه و پس از بازبيني‌هاي مختلف به دفتر وزير  ارشاد ارائه كند.  
تأكيد بر صيانت از حريم و حقوق كودكان و نوجوانان، ارائه مستندات ضروري براي تبلغ بعضي از كالاها و  شرايط متن و گفتار در تبليغات، از ويژگي‌هاي بارز اين پيش نويس است. بر اساس ماده ۱۸ اين پيش نيوس، در تبليغات نبايد از كودكان به صراحت خواسته شودكه شخصاً كالايي را خريداري يا از والدين و اطرافيان خود خريد كالا را درخواست كنند. هم چنين بر اساس ماده ۳۴، تبليغ در مورد موارد خاص داروها اعم از گياهي و شيميايي ممنوع است مگر تبليغات كه مستقيم براي متخصصان دارو و درمان ارسال مي‌شود يا در نشريات علمي و تخصصي انتشار مي‌يابد. 
نگراني در شهر 
از زماني كه شهردار در نيمه دوم سال ۸۲، به معضل تبليغات شهري و مناسبات غيرفرهنگي در عرصه تبليغات محيطي و ضرورت بازنگري در ناهنجاري‌هاي محتوايي اين حوزه از تبلغات تأكيد كرده زمزمه‌هايي درباره تغييرات اساسي در سياست‌هاي تبليغات محيطي برخاست، شايعاتي كه نشان از قصد شهرداري تهران براي دخالت و نظارت در حوزه محتواي تبليغات شهري داشت، اقدامي كه به گفته دكتر صحفي از وظايف وزارت ارشاد است. اما سيد عادل سادات نژاد، معاون درآمد و تبليغات سازمان زيباسازي كه در نيمه اول ارديبهشت امسال به اين منصوب شده است از طرح تازه اين سازمان براي ساماندهي تبليغات شهري سخن مي‌گويد كه نظارت بر محتوي فيزيكي از موارد آن است. وي هم چنين توضيح مي‌دهد: « نظارت بر محتوا يكي از وظايف «رسانه‌دار» است و ما خود را مشغول يك رسانه مي دانيم. البته تعيين قواعد  چارچوبهاي كلي در اين زمينه با وزارت ارشاد است اما اين حق را داريم كه در چارچوب قوائد وزارت ارشاد، قواعد جزئي‌تر را تعريف كنيم. در واقع به عنوان صاحب رسانه، از حق مميزي محتوا برخوردار هستيم، درست مانند سرويس يك روزنامه. 
– مناقصه‌هاي سئوال برانگيز
صحفي در يك مصاحبه مطبوعاتي دربارة فضاهاي تبليغ شهري به صورت ناعادلانه، مباحثي مطرح كرده و گفته بود. «گزارشهايي دريافت كرده‌ايم كه نشان مي‌دهد در واگذاري فضاهايي تبليغاتي، امكان رقابت آزاد وجود ندارد. يعني برخي از فعاليتها خارج از مناقصه، به برخي از مؤسسات سپرده مي‌شود.  دكتر دهقان در جلسه‌اي مشترك با اعضاي اين كانون درباره مسئله فوق، گفته است:« تابلوهاي تبليغاتي، يك ارزش مادي و يك ارزش معنوي دارد. ارزش مادي فضاي آن است و ارزش معنوي آن پيكر تابلو است. به گفته معاون تبليغات سازمان زيباسازي، اكنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد محور بزرگراه‌ها براي تبليغات ظرفيت خالي وجود دارد، اما اين به معناي افزايش كمي تبليغات در شهر نيست. 
سادات نژاد تأكيد مي‌كند كه با اعمال اين سياست ممكن است در برخي از فضاهاي شلوغ، كاهش تبليغات، «آرام سازي» صورت گيرد. وي اهداف اين طرح را منطقي كردن درآمد شهرداري از متولد تبليغات محيطي و نه صرفاً افزايش و كاهش درآمدها اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: شهرداري بايد به حق خود از درآمدهاي شهري تبليغات رسد. هدف دوم نيز توزيع عادلانه امتياز و ثروت و حق شهروندان است  و هدف آخر رعايت استانداردهاي زيبا سازي در شهر وي هم چنين مي‌گويد: ما صرفا شركت‌هاي تبليغاتي و اشخاص حقوقي واجد شرايط و صاحب امتياز فعاليت‌ تبليغاتي را، شركت خواهيم داد و به نظر مي‌رسد ظرفيتهاي بالقوه فضاهاي همشهري شرايط را خود به خود براي فعاليت شركتهاي جديد فراهم مي‌كند. فصل دوم طرح ساماندهي نحوه پراكندگي ابزارهاي رسانه‌‌اي در شهر و نوع كاركرد هر يك را از نظر فناوري و قابليت بررسي و نحوه ارائه كردن ابتكارات جديد پيش‌بيني كرده است. 
متوليان حوزه تبليغات در كشور اميدوار هستند، با تصويب قانون تبليغات بازرگاني و تشكيل اتحاديه صنفي كانون‌هاي تبليغاتي، نظام دهي هر چه زودتر رخ دهد. چون صنعت تبليغات با توجه به توسعه سريع در سالهاي اخير و رشد و ارتقاي شبكه‌هاي ارتباطي و وسايل ارتباط جمعي نيازمند خانه تكاني اساسي است. 
نظر يك عكاس تبليغاتي در مورد تبليغات در ايران 
(كيوان بهپور، عكاس تبليغاتي در آمريكا) 
آنچه در ايران در تلويزيون و مطبوعات و بيلبوردهاي ايران ديدم، به نظرم بچه‌گانه آمد. رويكرد ايران به تبليغات بسيار ساده و مستقيم است. مثلاً «نوكيا عكس يك گوشي را همراه يك گيره روي بيلبورد چاپ مي‌كند، ولي آيا شيوه مؤثرتري براي ارائه اين محصول وجود ندا رد. آيا نمي‌توان آن را در محيط تأثيرگذارتري قرار داد؟ براي همين تبلغيات اينجا بسيار ساده است. البته اگر از شما بخواهند كه از ابتدا درون كادر تعريف شده‌‌اي كار كنيد، مسلماً دست‌تان قدري بسته است ، ولي هنرمند، بخصوص عكاس، بايد هدفمند حريف باشد. اگر دري را بستند، بايد از در ديگري وارد شود. براي همين، فكر نمي‌كنيم محدوديت‌هاي موجود در ايران را بتوان سدي براي پيشرفت تبليغات دانست. 
بيلبردهاي ناب و سيار و از آخر اتوبوسهاي شركت واحد ابزارهايي محدود براي روابط عمومي تبليغات محيطي در شهر هساند كه گزينة آخر (اتوبوسهاي شركت واحد) به نظر اكثر دست اندركاران و مجريان تبليغاتي ، بزرگترين رسانه تبليغات محيطي است. 

عتیقه زیرخاکی گنج