گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حكمت ۲۲۵ : 
شگفتا كه حسودان از سلامتي خود غافل مانده اند .
حكمت ۳۱۸ :
حسادت بر دوست ، از آفات دوستي است .
حكمت ۲۵۶ :
سلامت تن در دوري از حسادت است .
خطبه ۸۶/۱۲ :
حسد نورزيد كه حسد ايمان را چونان آتشي كه هيزم را خاكستر كند نابود مي سازد. با يكديگر دشمني و كينه توزي نداشته باشيد كه نابود كننده ي همه چيز است .
خطبه ۱۹۲/۳۲ :
پس از خدا پروا كنيد و با نعمت هاي خدادادي درگير نشويد و به فضل و بخشش او حسادت نورزيد و از فرومايگان اطاعت نكنيد .
عيبجويي
خطبه ۱۷۶/۳۵ :
خوشا به حال كسي كه عيب شناسي نفس او را از عيبجويي ديگران بازدارد .
حكمت ۳۴۹/۱ :
آن كس كه در عيب خود بنگرد از عيب جويي ديگران بازماند .
حكمت ۳۵۳ :
بزرگترين عيب آن است كه چيزي را كه خود داري بر ديگران عيب بشماري .
حكمت ۱۴۰ : 
اي بنده خدا ! در گفتن عيب كسي شتاب مكن شايد خدايش بخشيده باشد و بر گناهان كوچك خود ايمن مباش شايد براي آنها كيفر داده شوي پس هر كدام از شما كه به عيب كسي آگاه است بخاطرآنچه كه از عيب خود مي داند بايد از عيبجويي ديگران خودداري كند.
طمع
حكمت ۲۷۵ : 
طمع به هلاكت مي كشاندو نجات نمي دهد و به آنچه ضمانت كند وفادار نيست .
حكمت۲۲۶:
طمعكار همواره زبون و خوار است .
حكمت ۱۸۰ : 
طمع ورزي بردگي هميشگي است .
حكمت ۲ : 
آن كه جان را با طمع ورزي بپوشاند خود را پست كرده و آن كه راز سختي هاي خود را آشكار سازد خود را خوار كرده و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بي ارزش كرده است .
حكمت ۱۰۸/۲ :
پس اگر در دل اميدي پديد آيد طمع آن را خوار گرداند و اگرطمع بر آن هجوم آورد و حرص آن را تباه سازد و اگر نوميدي بر آن چيره شود تأسف خوردن آن را از پاي درآورد. 
بخل
حكمت ۳۷۸ :
بخل ورزيدن كانون تمام عيب ها و مهاري است كه انسان را به سوي هر بدي مي كشاند .
حكمت ۴۲۵ :
خدا را بندگاني است كه براي سود رساندن به ديگران ، نعمت هاي خاص به آنان بخشيده تا آنگاه كه دست بخشنده دارند نعمت ها را در دستشان باقي مي گذارد و هرگاه از بخشش دريغ كنند نعمت ها را از دستشان گرفته و به دست ديگران خواهد داد .
حكمت ۳ :
بخل ننگ و ترس نقصان است و تهيدستي مرد زيرك را در برهان كُند مي سازد و انسان تهيدست در شهرخويش نيز بيگانه است .
خطبه ۱۹۲/۳۲ :
پس از خدا پروا كنيد و با نعمت هاي خدادادي درگير نشويد و به فضل و بخشش او حسادت نورزيد .
نامه ۵۳/۲۷ :
بخيل را در مشورت كردن دخالت نده كه تو را از نيكوكاري باز مي دارد و از تنگدستي مي ترساند ، حريص را در مشورت كردن دخالت نده كه حرص را با ستمكاري در نظرت زينت مي دهد همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگوني هستند كه ريشه ي آنها بدگماني به خداي بزرگ است .
غيبت
حكمت ۴۶۱ :
غيبت كردن تلاش ناتوان است .
خطبه ۱۴۱/۱ :
اي مردم ! آن كس كه از برادرش ، اطمينان و استقامت در دين و درستي راه و رسم را سراغ دارد بايد به گفته ي مردم درباره ي او گوش ندهد .
دروغ
حكمت ۲۵۲ :
خداوند ترك دروغ را براي حرمت نگهداشتن راستي واجب كرد .
خطبه ۸۶/۱۱ :
از دروغ بركنار باشيد كه با ايمان فاصله دارد. راستگو در راه نجات و بزرگواري است اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاكت و خواري است .
خطبه ۲۱۰/۲ :
رسول ا… فرمودند : هر كس كه از روي عمد به من دروغ نسبت دهد جايگاه او پر از آتش است .
خطبه ۱۶/۸ :
ادعا كننده باطل نابود شد و دروغگو زيان كرد . هر كس با حق درافتاد هلاك گرديد .ناداني انسان همين بس كه قدر خويش را نشناسد .
قناعت در روان آدمي
حكمت ۳۷۱/۲ :
كسي كه به اندازه كفايت زندگي از دنيا بردارد به آسايش دست يابد و آسوده خاطر گردد راه درمان روان
حكمت ۹۱ :
همانا اين دل ها همانند بدن ها افسرده مي شوند پس براي شادابي دل ها سخنان زيباي حكمت آميز را بجوييد .
حكمت ۱۹۷ :
اين دل ها همانند تن ها خسته مي شوند .براي نشاط آن به سخنان تازه حكيمانه روي بياوريد .
اوقات فراغت و بهداشت روان
خطبه ۸۶/۲ :
هركس از شما در روزگاراني كه مهلت دارد به اعمال نيكو بپردازد، پيش از آن كه مرگ فرا رسد و در ايام فراغت پاك باشد، پيش از آنكه گرفتار شود و در ايام رهايي نيكوكار باشد، پيش از آنكه مرگ گلوگاه او را بفشارد ، پس براي خود و جايي كه مي رود آماده باشد و در اين دنيا كه محل كوچ كردن است براي منزلگاه ابدي توشه اي بردارد .
حكمت ۱۱۸ :
از دست دادن فرصت ، اندوهبار است .
حكمت ۲۱ : 
ترس با ناميدي و شرم با محدوديت همراه است و فرصت ها چون ابرها مي گذرند . پس فرصت هاي نيك را غنيمت شماريد .
خطبه ۲۳۷/۱ :
حال كه زنده و برقراريد پس عمل نيكو انجام دهيد ، زيرا پرونده ها گشوده ، راه توبه آماده و خدا فراريان را فرا مي خواند و بدكاران اميد بازگشت دارند. عمل كنيد پيش از آنكه چراغ عمل خاموش و فرصت پايان يافته و اجل فرا رسيده و در توبه بسته و فرشتگان به آسمان پرواز كنند .
حكمت ۲۸۵ :
آنان كه وقتشان پايان يافته خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند كوتاهي مي ورزند .
تغذيه و بهداشت روان
و پرهيز از تن پروري و شكم پرستي
خطبه ۱۸۳/۲۰ :
بكوشيد در دل شب ها با شب زنده داري و پرهيز از شكمبارگي به اطاعت برخيزيد ، با اموال خود انفاق كنيد از جسم خود بگيريد و بر جان خود بيفزاييد و در بخشش بخل نورزيد .

عتیقه زیرخاکی گنج