گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 90 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۲    کد محصول : ۱۷۶۷۳    حجم فایل : ۱۷۳۲ کیلوبایت   

دانلود کمک پایان نامه بهینه سازی روند خط تولید،نظارت اصولی بر تولید،ثبت آمارها ونظام دهی انباررو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله : 

۱-سربرگ پرونده 

۲- سربرگ انبار

۳- سربرگ پرسنل 

و بسیاری موارد دیگر

امیدوارم از این فایل لذت ببرید…

 • بازدید : 86 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر است:

در بسياري از فرايند هاي صنعتي عملياتي مانند جابجايي اجسامي يا مواد از يك مكان به مكاني ديگر با اعمال نيرو براي نگهداري شكل دادن يا فشردن يك محصول مورد نظر مي باشد . به منظور به اجرا در آوردن اين قبيل عمليات به يك نيروي محركه اوليه (به غير از تجهيزات الكتريكي) نياز خواهيم داشت جهت انتقال انرژي از يك نقطه به نقطه ديگر به منظور ايجاد يك حركت خطي يا چرخشي يا اعمال يك نيرو مي توان از سيال مانند روغن و هوا استفاده نمود .
در صنعت سيستمهايي كه بر اساس كارآيي مايعات طراحي شده اند را سيستم هيدروليكي و آن دسته كه بر اساس كارآيي گازهاطراحي شده اند را سيستم پنوماتيك مي نامند در اكثر سيستم هاي هيدروليكي سيال مورد استفاده روغن و در اكثر سيستم هاي پنوماتيكي سيال مورد استفاده هواست 
انواع پمپ هاي هيدروليكي 
پمپ هايي كه در هيدروليك روغني كاربرد دارند به ۳ گروه اصلي زير تقسيم            مي شوند : 
پمپ هاي چرخ دنده اي 
پمپ هاي پره اي 
پمپ هاي پيستوني
پمپ هاي چرخ دنده اي شامل دو چرخ دنده مي باشند . اين چرخ دنده ها با همديگر جفت شده و زماني كه يكي از آنها توسط عاملي به گردش در مي آيد ، ديگري را نيز مي گرداند . اين پمپ از نوع جابجايي مثبت بوده و ميزان دبي آنها را مي توان با تغيير سرعت گردش محور محرك تغيير داد . دبي يا بازدهي اين پمپ ها عمدتاً به دقت و تماس مناسب سطوح دنده هاي درگير (آب بندي سطوح دنده ها) بستگي دارد . 
پمپ هاي دنده اي را مي توان به انواع مختلف تقسيم كرد .
الف : پمپ هاي چرخ دنده اي ساده 
فشار تئوريك در پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت در نظر گرفته مي شود . منظور از فشار تئوريك اين است كه در عمل در اكثر پمپ هاي چرخ دنده اي امكان بروز نشت داخلي روغن و لغزش سطوح دنده ها وجود داشته كه اين خود موجب كاهش فشار مي گردد . بدين ترتيب بازده اين قبيل پمپ ها مي تواند تا ۵ در صد كاهش يابد . متداول ترين اين پمپ ها متشكل از يك چرخ دنده است كه مطابق شكل (   )درون يك محفظه جاوي دريچه ورود و خروج روغن قرار مي گيرند . يكي از چرخ دنده ها متصل به شافت محرك مي باشد . با چرخش چرخ دنده اول در جهتي كه در شكل مشخص شده است حركت چرخ دنده دوم در خلاف جهت آن امكان پذير مي گردد . 
محفظه مكش به مخزن روغن متصل است . چرخش چرخ دنده ها باعث ايجاد خلاء شده و فشار منفي حاصل و نيز فشار اتمسفر بر سطح روغن در مخزن سبب جريان روغن از مخزن به بيرون مي شود . عمل مكش روغن از طريق دريچه ورودي به اجراء در آمده و پس از عبور از محيط هر چرخ دنده ما بين فضاي بين هر دندانه ها و پوسته مستقر مي گردد . بدين ترتيب روغن با فشار از دريچه خروجيس جريان پيدا مي يابد . مجدداً دنده ها در گير شده و روغن را از خانه هاي چرخ دنده جابجا مي كنند . دنده هاي در گير مانع جريان روغن از محفظه پر فشار به طرف محفظه مكش مي گردند . دنده ها قبل از خالي شدن كامل خانه ها ، راه آنها را مي بندند . بدين ترتيب فشار زيادي در خانه ها ايجاد مي شود كه موجب شدت و ضربان كار مي گردد . فضاي آزاد ما بين سر دنده ها و پوسته بايد در حداقل ممكن باشد . دقت در ساخت و پرداخت صحيح دندانه موجب آب بندي مطلوب پمپ شده و از بازگشت روغن به دريچه ورودي جلوگيري مي كند . چنانچه روغن حاوي ذرات خارجي باشد موجب وقوع خوردگي در چرخ دنده ها و پوسته شده و در نتيجه راندمان پمپ كاهش مي يابد . عمل تصفيه روغن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و با به حداقل رسانيدن مقدار ذرات خارجي در مدار هيدروليكي مي توان طول عمر دستگاه هيدروليكي را افزايش داد . پمپ هاي استاندارد دنده اي براي كار در فشارهاي بيش از ۸۰ bar و فشار ماكزيمم در حدود ۱۰۰-۱۲۰bar مورد استفاده قرار مي گيرند .
نمونه ديگري از پمپ هاي چرخ دنده اي نوع دندانه  داخلي آن است . اين قبيل پمپ ها تا فشار ۱۰۰ bar را به سهولت تامين مي كنند . فضاي باز ما بين دو چرخ دنده داخلي و خارجي (حد فاصل دريچه هاي ورودي و خروجي) توسط زائده اي ثابت مطابق شكل آب بندي مي شود تا فشار مورد نظر تامين گردد . مكش روغن از طريق دريچه ورودي به مرحله اجراء در آمده و پس از عبور از فضاي بين چرخ دنده ها از دريچه خروجي جريان مي يابد .
ب) پمپ هاي چرخ دنده اي حلزوني 
در شكل (  )نمونه اي از يك پمپ چرخ دنده مارپيچي (حلزوني) نشان داده شده است . پمپ هاي دنده اي مارپيچي داراي دو و يا همانگونه كه در شكل مشاهده      مي شود حاوي سه دنده مارپيچي (حلزوني ) مي باشند كه يكي از دنده ها چپ گرد و بقيه راست گرد هستند . با طراحي مناسب گام دندانه هاي حلزوني يكديگر و بدنه محفظه را پوشش مي دهند . دنده حلزون مركزي توسط يك محور به حركت در مي آيد و اين حركت دوراني را به ساير دنده هاي حلزوني منتقل مي كند . دو دنده حلزوني خارجي به همراه بدنه محفظه و دنده حلزون محرك مجموعاً محفظه اي بسته اي را تشكيل مي دهند . محفظه مزبور به طور پيوسته در جهت محوري از طرف مكش به طرف دريچه پز فشار انتقال مي يابد . نتيجه اين دوران ايجاد جرياني يكنواخت و بدون سر و صدا در پمپ مي باشد . بدين ترتيب پمپ هاي دنده حلزوني در مواردي كه ايجاد حركت يكنواخت توسط ساير پمپ ها در اثر وجود ضربه توليد اشكال مي نمايند بكار يم روند .
ج ) پمپ هاي پره اي 
اصول كار پمپ هاي پره اي در اصل شبيه پمپ هاي دنده اي است با اين تفاوت كه در اين پمپ ها ، علاوه بر فشار هيدروليكي ، نيروي گريز از مركز نيز بكار گرفته    مي شود . اساس كار اين پمپ ها بر اساس ازدياد حجم خالي براي ايجاد خلاء جزئي استوار گرديده است .
نمونه اي از يك پمپ پره اي ساده در شكل نشان داده شده است . اين پمپ متشكل از روتوري كه در محفظه جاي گرفته و دور تا دور آن پره هايي در شيار هاي شعايي مستقر مي شوند . نيروي گريز از مركز و فشار سيستم موجب كشش پره ها به طرف خارج مي گرد و لبه ههاي خارجي پره ها در تماس با سطح دروني در حلقه محفظه به حالت سكون در مي آيند . اين قبيل پمپ ها در اثر نوسانات فشار روغن ما بين دريچه هاي ورودي و خروجي به سرعت نا متعادل مي شوند .
به منظور كاهش اين قبيل نوسانات كه مي تواند استهلاك زود رس پمپ را به همراه داشته باشد از پمپ پره اي شكل (    )   استفاده مي شود . 
نمونه ديگري از يك پمپ پره اي در شكل (    ) نشان داده شده است . نمونه مذكور داراي حلقه ثابتي درون محفظه مي باشد كه به استاتور معروف است . در اينجا ، استاتور خارج از مركز را   مي توان بكمك يك فنر در وضعيتي قرار داد تا بيشترين فشار را در سيستم هيدروليكي تأ مين نمايد .به هنگام تأمين فشار مورد نياز ، مابين روتور و استاتور ، در اثر غلبه فشار بر فنر ، استاتور به تدريج از حالت خروج از مركز بيرون آمده و در مركز پوسته مستقر مي شود . هنگامي كه فشار مجدداً كاهش مي يابد ، فشار فنر موجب بازگشت استاتور به موقعيت خارج از مركز شده و فشار روغن افزايش مي يابد . با تنظيم فنر مي توان نسبت به تأمين فشار مورد نظر اقدام نمود .

د) پمپ هاي پيستوني 
پمپ هاي پيستوني به دو نوع شعاعي و محوري تقسيم مي شوند . هر دو نوع پمپ مذكور متشكل از تعدادي سيلندر كوچك و پيستونهاي رفت و برگشتي بوده كه با فشار يك بادامك خروج از مركز عمل مي كنند .ورود و خروج روغن در هر پيستون از طريق دوران دريچه اي چرخشي تأمين مي شود ، به نحوي كه هر پيستون به نوبت در زمان پائين آمده در برابر دريچه ورودي قرار گرفته و عمل مكش انجام مي پذيرد .به هنگام بالا رفتن پيستون ، اين روغن از طريق دريچه خروجي مستقر در برابر هر پيستون ، جاري مي شود . پمپ هاي پيستوني معمولاً در محدوده فشارهاي بالا تا سرعت ۳۵۰۰  دور در دقيقه كاربرد و راندمان مطلوبي دارند .
در نمونه اي از يك پمپ پيستوني محوري با صفحه مايل و جابجايي ثابت و در نمونه اي از يك پمپ پيستوني محوري با صفحه مايل و جابه جايي متغير مشاهده مي شود . در اين نوع پمپ ها ، يك صفحه نگهدارنده موجب حركت پيستون مي گردد . پيستونها بر روي يك استوانه چرخشي متصل به محور محرك واقع شده اند . در اينجا ، يك سيلندر راهنما ، كنترل زاويه صفحه بادامكب را بكمك يك فنر بر عهده دارد . هنگامي كه روغن تحت فشار وارد اين سيلندر مي شود ، زاويه صفحه بادامكي كاهش يافته و بازده پمپ سير نزولي را طي خواهد كرد .
به منظور حفاظت از اجزاءداخلي پمپ ها از فيلترهاي خاصي كه قادر به جذب ذرات خارجي مي باشند استفاده مي شود . اين فيلترها در انتهاي لوله مكش در مخزن روغن تعبيه مي شوند . نكته قابل توجه اين است كه استفاده از فيلترهاي بسيار فشرده در مسير حركت روغن موجب كند شدن جريان روغن شده و روغن بعلت مقاومت فيلتر در مقابل جريان سيال نمي تواند بسادگي به درون پمپ هدايت شود و در نتيجه پمپ با سر وصدايي زياد و راندمان كم بكار خود ادامه مي دهد . به عنوان يك قائده كلي ، فيلترهاي مكش روغن مي بايست بتوانندذرات ريز به ابعاد ۱۲۵  ميكرون را جذب نمايند و فيلترهاي ريزتر در خط برگشت روغن تعبيه مي شوند . هر ميكرون برابر است با ۰٫۰۰۱  ميلي متر (۱mm) يا ۰٫۰۰۰۴ اينچ . در واقع ، هدايت روغن به درون پمپ توسط فشار اتمسفر انجام مي شود . اين ارتفاع ناشي از فشار در شكل  (    ) با حرف H نشان داده شده است . 
قطر لوله مي بايست بنحوي محاسبه شود كه سرعت روغن در دريچه هاي ورودي مابين ۰٫۶  و ۱٫۲ M/S  باشد . معمولاً در پمپ هاي هيدروليكي ، قطر لوله ورودي بزرگتر از قطر لوله خروجي است . 
 
عيب يابي پمپ ها 
نقص فني : جريان روغن در پمپ مشاهده نمي شود . 
در اين صورت بايد مراحل زير را دنبال نمود : 
۱- بلافاصله پمپ را خاموش كنيد .
۲- در صورتي كه عمليات مقدماتي را انجام نداده ايد ، مطابق با دستورالعمل سازنده ، آنها را بكار ببريد . 
۳- احتمالاً ، ارتفاع ناشي از فشار خيلي زياد است . با قرار دادن يك فشار سنج در محل ورودي ، اين عامل را كنترل كنيد . در صورتي كه ارتفاع ناشي از فشار زياد باشد ، پمپ را پائينتر نصب كرده و قطر لوله ورودي را افزايش دهيد و خط لوله ورودي را از نظر نشت هوا بازرسي كنيد .
۴- ممكن است جهت دوران محور پمپ نادرست باشد . 
نقص فني : دبي در پمپ كافي نيست 
علت بروز اشكال را بايد در موارد زير دنبال كرد : 
۱- نشت هوا به داخل پمپ از خط ورودي يا محفظه كاسه نمدها . در اين صورت پيچ مخصوص كاسه نمدها را مقداري سفت كرده و آنها را كمي به روغن آغشته كنيد . براي جلوگيري از نشت هوا به داخل لوله ورودي ، آن را ترميم يا تعويض كنيد .
۲- سرعت خيلي كم است . تعداد دور در دقيقه محور موتور را بررسي كنيد . البته امكان دارد بار وارده به موتور محرك بيش از اندازه پيش بيني شده باشد . اشكال ممكن است ناشي از كم بودن ولتاژ باشد . 
۳- ارتفاع ناشي از فشار زياد است .با فشار سنج آن را بازرسي كنيد . 
۴- پمپ فرسوده شده است . 
۵- شير كنترل جهت جريان كوچكتر از حد لازم بوده و يا كاملاً مسدود شده است .
۶- لوله كسي به طور مناسب نصب نشده و هوا به داخل آن نشت مي كند . 
۷- يك اشكال مكانيكي مانند فرسوده شدن كاسه نمد ايجاد شده است . كاسه نمد را تعويض كنيد .
نقص فني : پمپ مدتي كاركرده و سپس جريان روغن قطع مي شود .
علت را بايد در يكي از اشكالات زير جستجو كرد : 
۱- خط ورودي، نشتي دارد .
۲- شير يك طرفه ورودي در عمق مناسبي نصب نشده است . 
۳- روغن در خود حبابهايي از هوا دارد .
۴- روغن پمپاژ شده از جاي ديگري خارج مي شود . 
۵- وجود هوا در لوله ورودي .
 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تعميرگاه پارت پرايد در شهرستان قزوين خيابان ميرزا كوچك خان – روبيروي آهن فروشي اره چي قرار دارد اين تعميرگاه از سال ۱۳۷۲ تاسيس گرديده كه آقاي حيدري اولين كسي بود كه اين مكان را به عنوان تعميرگاه و مكانيكي به راه انداخت . 
بعد از گذشت چندين سال كه از افتتاح اين مكان مي گذرد الان به يكي از مجهزترين تعميرگاه هاي موجود در اين مكان شده است و به دليل اين كه قدمت زيادي نيز دارد مشتريان بسيار زيادي دارد و مهم ترين كار اين تعميرگاه كار بر روي ماشين پرايد و رنو و پژو ۲۰۶ مي باشد كه كليه مراحل تعميراتي اين ماشين ها در خود اين كارگاه انجام مي شود 
در اين تعميرگاه چند نفر تكنسين مكانيك بودند كه از شركت سايپا و ايران خودرو مدرك گرفته بودند و شارژ كولر خودروهايي كه كولر دار بودند نيز در اين كارگاه انجام مي شد .
و بنده به عنوان كارآموز در اين كارگاه مدت ۲۴۰ ساعت كارآموزي خود را پشت سر گذرانده و نيز در اين مدت كارهايي كه در سوله و كارگاهاي مكانيك دانشگاه انجام داده بوديم و يه صورت تئوري سر كلاسهاي درس خوانده بوديم به صورت عملي انجام داده و اين دوره بسيار آموزنده و تاثير گذار بر روي آموزش دانشجويان فني مي باشد كه اميدوارم همه دانشجويان اين مدت را به عنوان مهمترين واحد دوره درسي دانسته و از همه امكانات مكان كارآموزي و نيز سعي و تلاش خود براي افزايش دانسته هاي خود و كامل نمودن مدت درس خوانده در دانشگاه باشند و نه فقط به عنوان گذراندن ۲ واحد درسي و گرفتن نمره باشند باشد . 
دانستنيهاي فني خودروهاي انژكتوري : 
توصيه مي شود در خودروهاي پيكان انژكتوري ، حداقل بنزين در باك ۱۰ ليتر  مي باشد . 
در خصوص تنظيمات موتور و سيستم سوخت رساني حتماً به نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو مراجعه و تز مراجعه به تعميركارهاي متفرقه خودداري گردد .
در صورت عدم روشن شدن خودرو در هنگام برخورد با موانع ، تصادف و يا افتادن در چاله هاي نسبتاً عميق از عملكرد سوئيچ انرسي (در محفظه موتور و برروي گلگير به رنگهاي نارنجي يا مشكي ) اطمينان حاصل نموده و در صورت قطعي ، با فشردن آن اتصال برقرار نمائيد.
قبل از استارت زدن ، پس از چرخاندن سوئيچ به مرحله دوم به مدت سه الي پنچ ثانيه سوئيچ را در حالت باز قرار داده تا پمپ بنزين عمل نمايد و سپس موتور را روشن نماييد .
از اضافه كردن هر نوع تجهيزات جانبي از قبيل دزدگير هاي غير استارندارد ، لامپ ، بوق ، تلوزيون و توسط … توسط افراد غير متخصص بر روي خودرو جداً خودداري فرمائيد .
دانستنيهاي عمومي خودرو : 
فشار كم باد لاستيكهاي ايمني راننده و طول عمر لاستيك ها را كاهش و مصرف سوخت را افزايش مي دهد ، در صورت ناميزان بودن باد لاستيك ها سايش در نقاط مختلف آن مشاهده مي گردد .
از تخليه ضديخ در فصول گرم سال جدا خودداري نموده ومايع خنك كننده را هر دو سال يك بار تعويض نمائيد . 
از سوراخ نمودن فيلتر هوا جهت ورود بهتر هوا به موتور خودداري شود . 
استارت نمي بايست بيشتر از ۱۵ ثانيه درگير شود ، ۲۰ ثانيه صبر نمود تا باتري براي استارت مجدد آماده شود .
روغن ترمز را سالي يك بار و ترجيحاً در فصل بهار تعويض نمائيد . 
از بسته شدن صحيح در پوش رادياتور اطمينان حاصل نمائيد . 
در هنگام توقف لحظه اي (پشت چراغ قرمز و يا ترافيك ) دنده را خلاص نموده و از نگهداشتن كلاج خودداري نمائيد . 
پس از پيمودن مسيرهاي طولاني موتور را فوراً خاموش نكنيد .
انژكتور چيست و سيستم سوخت رساني انژكتوري چگونه كار مي كند ؟
براي اين كه بدانيم انژكتور چيست و با عملكرد سيستم سوخت رساني انژكتوري آشنا شويم ، لازم است ابتدا  وظيفه كاربراتور را در خودرو بدانيم . زيرا سيستم انژكتوري جايگزيني براي كاربراتور در خودرو است .
 كاربراتور وسيله اي است براي مخلوط كردن سوخت و هوا به نسبت مطلوب و رساندن آن به موتور خودرو ، كه به همين منظور از زمان اختراع و پيدايش تغييرات بسياري كرده و داراي مدارات مختلفي شده است .
هدف از بكارگيري كاربراتور در خودرو همانطور كه اشاره شد ، مخلوط كردن سوخت و هوا به منظور اشتعال مناسب است ولي چه نسبتي بايد براي اين منظور در نظر گرفته شود ؟ سوخت كمتر با مقدار زيادي هوا بر عكس ؟
از نظر تئوري يك كيلوگرم سوخت  مي بايست با ۶/۱۴ كيلوگرم هوا بسوزد تا اشتغال كامل صورت گيريد . ولي ان فقط در حالت تئوري صادق است . با زياد كردن هوا در مخلوط فوق ، مخلوط فقير سوختي پديد مي آيد كه  در ان شاهد اكسيژن در گازهاي اگزوز هستيم و با زياد كردن مقدار سوخت در مخلوط ، مخلوط غني سوختي پديد   مي آيد كه در آن صورت شاهد ئيدروكربن نسوخته در گازهاي اگزوز مي باشيم .
از لحاظ اقتصادي (مصرف كمتر ) بهترين مخلوط ، مخلوط فقير سوختي با نسبت هوا به سوخت ۱/۱۸ است . در حالي كه براي بدست آوردن بيشترين توان موتور بايد مخلوطي غني سوختي با نسبت ۱/۱۲ الي ۱/۱۳ بكار برد .
محدوده وسيعي از نسبت هوا به سوخت وجود دارد كه سيستم سوخت رساني مي بايست طبق شرايط مختلف كار موتور جوابگوي آن باشد . روي زمين اصل ساختمان كاربراتورها پيچيده تر شده و مدارات مختلفي (عمدتاً پنچ مدار) به شرح ذيل در آن بوجود آمده است .
۱- مدار اصلي (Main circuit) : كه هنگام رانندگي با سرعت و وضعيت عادي ،سوخت و هوا را به نسبت لازم مخلوط كرده و به موتور مي فرستد . 
۲- مدار دور آرام (Idle circuit) : كه وظيفه آن فرستادن مخلوط سوخت (با نسبت غليظ تر) به موتور در هنگامي است كه راننده پاي خود را از پدال گاز برداشته اشت و موتور با دور آرام كار مي كند .
۳- پمپ شتاب دهنده (Accelerator pump) كه به منظور كاهش لختي و درنگ موتور در هنگام گاز دادن به سيستم كاربراتور اضافه شده و عكس العمل آن را سريعتر مي كند . اين مدار در هنگام فشرده شدن پدال گاز مقداري سوخت اضافي به مخلوط مي پاشد .
۴- مدار قدرت (Power enrichment circuit) : كه وظيفه آن تهيه مخلوط غني تري از سوخت به هنگام بالا رفتن خودرو از سربالايي ها و يا حمل بار و وزن اضافه است . 
۵- مدار شوك (Choke circuit) : كه هنگامي بكار مي افتد كه موتور خودرو سرد بوده و استارت زده شود . اين مدار مخلوط غني سوخت را وارد موتور مي كند .
 با وجود مدارات بالا و مدارات پيچيده تر ديگر در كاربراتور كه از طريق مكانيكي عمل مي كنند ، اين وسيله پاسخ مناسبي به شرايط مختلف كاركرد موتور نداده و در نتيجه بازده مطلوب بدست نمي آيد . از طرفي در اين سيستم مصرف سوخت نيز بالا رفته و آلودگي نيز افزايش مي يابد .
از اين رو سالهاست سيستم سوخت رساني انژكتور جايگزين كاربراتور شده است . جالب است بدانيد آخرين خودرو كاربراتوري كه از يك شركت خودروسازي در ايالات متحده عرضه شده است ، خودرو سوبارو (SUBARO) در سال ۱۹۹۰ بوده و تمامي مدلهاي بعد از آن به صورت انژكتوري عرضه شد .
سيستم انژكتوري:  سيستم انژكتوري در خودرو در واقع عملكردي مشابه كاربراتور رادارد كه همان مخلوط كردن سوخت و هوا نسبت لازم و تزريق آن به موتور است . ولي به دليل ماهيت اجزاء آن و سيستم متفاوت ، اين عمل بسيار دقيقتر و مطلوب تر انجام مي شود . ضمناً موجب پايين آمدن مصرف سوخت خودرو و ميزان آلودگي هوا مي گردد . سيستم سوخت رساني انژكتوري از سه جزء كلي تشكيل شده است و همانند ديگر سيستم ها داراي ورودي و خروجي هايي است . مغز الكترونيك سيستم (ECU) ، بر اساس اين ورودي ها و الگوريتم پيچيده خود معين كننده خروجي هاي سيستم (زمان پاشش سوخت و مقدار پاشش آن – نسبت هوا به سوخت ) است .
سيستم سوخت رساني انژكتوري از اجزاء زير تشكيل شده است :
۱- ECU  (Electronic Control Unit) : 
مغز الكترونيكي (واحد پردازش) سيستم است كه با توجه به وروديهايي كه از سنسورهاي مختلف به آن وارد مي شود و الگوريتم تعريف شده آن نسبت هوا به سوخت مشخص و به انژكتورها فرمان پاشش مي دهد . در خودروهاي جديد همچنينECU در كار سيستم دلكور دخالت كرده و آن را نيز از دور خارج نموده است كه درباره آن نيز بحث خواهيم كرد .
۲- سنسورهاي موتور (Engin Sensors) :
به منظور دستيابي به نسبت صحيح مخلوط هوا به سوخت در شرايط كاري مختلف ، سنسورهاي زيادي به اجزاء مختلف خودرو نصب شده و اطلاعات از طريق آنها به ECU مي رود .


جهت آشنايي ، چند نمونه از اين سنسورها به صورت ذيل معرفي مي گردند :
سنسور وضعيت دريچه گاز – وضعيت و مقدار باز و بسته شدن دريچه گاز را– كه مشخص كننده مقدار هواي ورودي به موتور است – نمايش مي دهد . بنابراين ECU با باز و بسته شدن دريچه گاز ، مقدار سوخت لازم را جهت مخلوط كردن با هواي ورودي تنظيم مي كند .
سنسور جرم هواي ورودي به موتور  – جرم هواي وارد شده به موتور در هر لحظه را به ECU گزارش مي دهد .
سنسور اكسيژن  : ميزان اكسيژن موجود در گازهاي اگزوز ماشين را مشخص          مي كند . از اين طريق مخلوط غني و مخلوط فقير سوخت تشخيص داده شده و ECU ، مقدار پاشش سوخت را اصلاح مي كند .
سنسور دماي رادياتور – به ECU مي گويد چه موقع دماي موتور به دماي استاندارد كاري اش مي رسد .
سنسور فشارمطلق منيفولد – فشار مطلق هواي مكش شده در منيفولد را مشخص مي كند .
سنسور ولتاژ – ولتاژ سيستم برق خودرو را چك مي كند تا در صورت افت ولتاژ ، ECU دور آرام موتور را بالا ببرد .
سنسور دور موتور – دور موتور را در هر لحظه گزارش مي كند و از اين اطلاعات ، ECU زمان پاشش سوخت و جرقه زني شمعها را تنظيم مي كند .
۳- انژكتور (INGECTOR) : 
يك انژكتور سوخت (FUEL INJECTOR) در واقع چيزي جز يك شير كنترل الكترونيكي كه با منبع سوخت تحت فشار در ارتباط است نمي باشد . فشار سخت از يك پمپ (Fuel Pump) كه با منبع سوخت تحت فشار در ارتباط است نمي باشد . فشار سوخت از يك پمپ (Fuel Pnmp) تعبيه شده در خودرو تامين مي گردد .
انژكتورها اين توانايي را دارند كه در هر ثانيه بارها و بارها باز و بسته شوند و اين كار از طريق دستور ECU به برق دار شده آنها انجام مي شود .
هنگامي كه يك انژكتور برق دار مي شود ،آاهن رباي الكتريكي تعبيه شده در آن تحريك شده و شناوري كه موجب باز شدن نازل انژكتور مي شود اجازه خروج از نازل را پيدا مي كند . نازلها جهت احتراق بهتر سوخت آن را تميزه (Atomize)     مي كند .
مقدار سوختي كه توسط انژكتور به موتور فرستاده مي شود در حقيقت به زمان باز بودن نازل انژكتوربستگي داشته و Pulse Width ناميده مي شود و توسط ECU معين  مي گردد . 
سيستم سوخت رساني انژكتوري انواع مختلفي دارد . در نمونه هاي اوليه انژكتور ، سوخت را در داخل دريچه ورود سوخت (Trottle Body) مي پاشد كه به سيستم تك نقطه اي (Ingection System Single Point) معروف است . در اين سيستم مخلوط سوخت همانند سيستم كاربراتوري به طور يكسان به تمام سيلندرها نمي رسد .
در مدلهاي جديتر در هر سيلندر يك انژكتور وجود دارد كه سوخت را مستقيماً به سوپاپ ورودي هوا مي پاشد . اين مدل كه نسبت به سيستم قبل از دقت بيشتري در پاشش سوخت برخوردار است و عكس العمل آن  نيز بالاتر است ، به سيستم انژكتوري چند نقطه اي (Multi Port Fule Injection ) معروف است .
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان مقاله ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال-خرید اینترنتی تحقیق ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال-دانلود رایگان پروژه ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال
این فایل در ۶صفحه به صورت زیر تهیه شده است:

–دراين مقاله سعي شده است با استفاده از حالت گذراي سيستم و تشخيص پريود رفت و برگشت موج از قسمت فرستاده شده
تا محل خطا در يك خط انتقال تكفاز روشي براي محل يابي عيب ارايه شده است تا با مخل يابي دقيق بتوان به طور سريع در جهت رفع
عيب عمل نمود، بدين صورت كه از يك طرف خط پالس پله اعمال مي كنيم و با توحه به پاسخ آن مي توان محل يابي عيب نمود.
بوسيله محل يابي دقيق يك عيب ، مقدارزمان خرج شده بوسيله تعميركار در جستجوي عيب مي تواند به حداقل رسانيده شود.
روشهاي قبلي استفاده شده جهت محل يابي عيب به علت
استفاده از الگوريتمهاي پيچيده و سرعت كم باعث افزايش
خطا در تخمين محل عيب شده است . در اين روش جديد
با استفاده از طول كلي خط انتقال ، امپدانس مشخصه خط
انتقال و همچنين با استفاده از حالت گذراي پاسخ پله مي
توان محل عيب را دقيقا شناسايي كرد. جهت تشخيص
محل عيب ابتدا فازي را كه در آن عيب اتفاق افتاده است
تشخيص داده و سپس در حالت اتصال باز هر دو طرف خط
اعمال زير را انجام مي دهيم .
از يك طرف خط سيگنال پله اعمال مي كنيم با توجه به
پاسخ پله مي توان محل عيب را شناسايي كرد . بدين
صورت كه از پاسخ پله نمونه برداري كرده و نمونه ها را در
يك الگوريتم (ماتريس ) قرار داده و توسط الكوريتمي كه
توضيح داده خواهد شد عمل محل يابي عيب انجام شده
است ، لازم به ذكر است كه در اين قسمت پالس ورودي از
يك طرف خط اعمال مي شود و مي توان براي بالا بردن
دقت ، محل يابي به روش مشابه از طرف ديگر خط نيز
پالس ورودي اعمال كرد و با توجه به پاسخ هاي بدست
آمده از هر دو طرف ميانگين محل عيب را محاسبه نمود.
-۲ تشريح موجهاي حاصله از نمودار نردباني
مدل خط به صورت شكل زير در نظر گرفته شده است :
از خط انتقال B طبق اين مدل فرض شده كه در نقطه
توسط مقاومت A اتصال كوتاه تكفازي رخ داده است و طرف
به يك منبع ولتاژ وصل شده است و نيز فرض شده كه r
باشد. E منبع يك پالس پله با دامنه ۰
حال با توجه به روش نردباني مي توان اظهار داشت

-۴ نتايج الگوريتم محل يابي عيب
نتايج بدست آمده با توجه به جداول شماره ۱ و ۲ كه براي
مسافتهاي مختلف محل عيب الگوريتم مورد بررسي قرار
گرفته است بدين صورت است كه اين روش بسيار ساده بوده
و در عين سادگي خطاي محل عيب كمتر از ۱ درصد مي
باشد . همچنين اگر دقت زياد لازم نباشد فقط مي توان از
ديتاهاي يك سر خط استفاده كرد و نيز هيچگونه سنكرون
سازي پالسهاي پله فرستاده شده از دو طرف (براي دقت
بيشتر ) لازم نيست و مي توان آنها را در دو زمان مختلف
اعمال نمود

 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يك كامپيوتر لپ تاب با برنامه نويسي pic ، ارتباطات وبرنامه هاي عملياتي از ضروريات تجهيزات مدرن امروزي است ،مهندسان ، مديران توليدي، سرپرستان تعميراتي ،تعميركاران فني، تكنسين هاي برق ،تكنسين هاي كارافزار، دستگاههاي تعميراتي، همگي نيازمند به داشتن pic دانش كامپيوتري، آموزش و مهارت در عيب يابي مسائل كامپيوتري مي باشد.
آموزش PIC عموما داراي تاثير ژرفي نخواهد داشت تا زماني كه شخص مورد آموزش به درجه اي حقيي از مهارت درچندين زمينه رسيده باشد،دانش و مهارت در برق، عيب يابي و كاربري كامپيوتر(مديريت كامپيوتر) پيش نيازمندهاي ضروري براي همسان سازي موثر در آموزش PIC پايه است. نويسنده در يافته است كه دوره طولاني له يادسپاري وارد مطالعهشده از يك دوره حرفه اي كه در يك كالج دو ساله محلي( فوق ديپلم)گذرانده مي شود، پرهزينه تر از يك دوره سريع و فشرده در يك كارخانه است
دوره ايجاد شده توسط كارخانه ها ضرورتا همان مواردي كه در يك كالج دو ساله باشد را پوشش مي دهد. تفاوتهاي عمده د رميزان ساعات تدريس و زمان كارگاه مي باشد. دوره JC چهار ساعت كلاس هر هفته اي براي ۱۵ هفته بود. سرساعت زمان كارگاه براي انجام كارهاي عملي عيني بر روي مسائل ومواردي كه در ساعات اول مبهم به نظر مي رسيد بود زماني اضافي در منزل بر روي مطالعه كارهاي عملي وبرنامه اي نوشتاري سپري مي شود همچنني JC شبانه زمان فوق العاده كارگاه براي PIC ها وكامپيوترها باز مي بود.
بر خلاف آن دوره درون كارخانه اي ۵تا۸ ساعت در روز مي باشد، فعاليت هاي كلاسي بسيار سريع و فشرده به منظور پوشش دادن مقاديري از موارد در برگرفته شده مي باشد. مربي بسيار با معلومات و با تجربه بوده د رحين اينكه سعي داشتيم برنامه ها را به منظور بررسي چگونگي عملكرد آنها بر تجهيزات در ميز كار آموزش قرار دهيم. مربي نيز مواد درسي دوره را پوشش مي داد. در پايان هر روز ذهن هاي ما انباشته از اطلاعات بود و در پايان هفته همگي دوره را گذرانديم اما به يادآوري آنچه روز اول ياد گرفته بوديم بسيار سخت بود.
فنون پايه عيب يابي مسائل براي هر نوع موقعيت و حرفه اي به كار گرفته شده است.
شناخت واقعي از مسائل براي حل آنها ضروري مي باشد بسياري از اوقات يك عيب ياب بي تجربه در يك يا چندين علت از بروز مسائل دچار اشتباه خواد شد حل كردن دلايل به طور عمومي فقط مسائل را به تاريخ عقب تري به تعويق مي اندازد. تا زماني كه مسائل ممكن است به ابعاد وسيع رشد يابد.
يك مثال اين است كه زماني شخص سردردي را تجربه مي كند و يك مسكن در معمولي مثل آسپرين استفاده مي كند مساله اصلي ممكن است يكي از اين مسائل باشد. چشم ها  نياز به بررسي داشته باشند با تجويز يا عدم تجويز دارو، كشيدگي عضلات، استرس، تومور، گرفتگي رگهاي خوني، يك زخم كهنه، همين مساله در دستگاه نيز اتفاق مي افتد، يك فيوز در مدار مي سوزد و شخص تعمير كار فيوز جايگزين را بر مي دارد وداخل نگه دارنده فيوز قرار مي دهد خيلي چيزها هستند كه ميتوانند سبب سوختن فيوز بر اساس پيچيدگي مدار آن گردند.
جريان برق بيش از حد سبب سوختن فيوز مي گردد، جريان برق بيش از اندازه ممكن است دراشد: بارگيري بيش از حد بر روي سيم حامل، اتصال كوتاه بين سيم ها، سيم هاي اتصال به زمين (granded) مدار كوتاه در سيم حامل، بارالكتريكي اتصال به زمين تحليل رفتن ولتاژ غيره باشد.اگر شخص تعمير كار مشكل مدار قبلي را حل نكند براي جايگزيني فيوز و بازيابي ممكن است نتايج منفي به بار آيد.
اين مساله غيرعادي نيست كه در فرآيند گسترش تعدادي از مسائل جزيي وتداوم عملكرد تنزيل درجه توان عملياتي را داشته باشيم. سپس يك مساله كوچك ديگر ايجاد مي  شود و كل فرآيند با شكست روبرو مي گردد. يافتن واصلاح آخرين مساله ضرورتا توان عملياتي فرآيند را بازيابي نمي كند. فرآيند بازيابي بامديريت مسائل جزيي تداوم مي يابد اما مسائل جزيي ممكن است به فرآيند اجازه شروع مجدد از وقفه كامل ندهد.
تمامي مسائل قبل از اينكه فرآيندبه توانايي كامل عملياتي مستردد گردد مي بايست شناسايي اصلاح گردند.
اين وضعيت در صنعت نيز همانند حالت فردي گسترش يافته است. يك شخص مي تواند به فعاليت خود با تعدادي مسائل جزيي ادامه دهد به طور مثال: خستگي، مسائل فشارخون سفتي شاهرگها، گرفتگي رگها، اما يك اختگي كوچك خون در يك محل نامناسب مي تواند به راحتي سبب مرگ انسان گردد از بين بردن لخته خون براي شخص راحت به نظر نمي رسد وآنها نمي توانندتوانايي كامل عملياتي خود را مجددا به دست گيرند.


رفع نقص در محل كار(ميدان عملياتي field)
همواره از ابتدا شروع كنيد مگر اينكه تجربيات قبلي چند ديگري را تجويز كنند، از متصدي تجهيزات معيوب سئوال كنيد كه :
-آيا زماني كه مشكل پيش مي آيد دستگاه به كار خود ادامه مي دهد.
-آيا متصدي مي داند ك دليل مشكل چيست اگر چنين است از نظر آنها چه چيزي موجب ايجاد مشكل شده است.
-آيا دستگاه مخارج از رده است.
-بررسي كنيد كه آيا برق (power) وجود دارد.
-مدارشكن را روشن كنيد مطمئن شويد كه سوئيچ قطع برق (disconnect) موتور روشن است و دكمه شروع (start) را به كار بيندازيد.
-از ولت سنج براي بررسي مسير حركت جريان برق در مدار شكن ها يا فيوزها استفاده كنيد اطمينان حاصل كنيد كه ولتاژها در همه مسيرها نرمال هستند ولتاژ عبوري به زمين از هر يك از مسيرها ميسر است.
-نيروي اصلي معمولا ۴۶۰ ولت برق متناوب (VAC) بين فازها و ۲۷۲ برق اتصال به زمين است (to ground)
-كنترل و برق (power) 24/208 بين فازها و ۱۲۰ اتصال به زمين و (VAC) 120 ولت برق متناوب كه به سيستم اتصال به زمين حالت خنثي ايجاد مي كند.
-نيروي كنترل ولتا پايين معمولا ۲۴ به ۳۰ (VAC) ولت برق متناوب و يا برق باتري (VAC) بين فازها واحتمالا اتصال به زمين مي باشد كه معمولا قطب منفي به زمين اتصال دارد.
-حسگرها كنترلي را در ناحيه معيوب بررسي كنيد، وسپس بررسي كامل روي همه حسگرها انجام دهيد. سوئيچ را محدود كرده تا مطمئن شويد آنها در موقعيت صحيح قرار دارند.بررسي كنيد ك آيا داراي برق هستند، برنامه ريزي شده اند، نصب شده اند، داراي عملكرد صحيح هستند.
-اگر زماني مساله پديد آمد گرچه الكتريكي يا مكانيكي باشد مساله بايد تصحيح گردد وكاوش براي حل مشكل از نو آغاز گردد. نقص ظاهرا غيرمرتبط مي توان همان دليل مشكل باشد.
-وقتي بيشتر از يك مساله وجود داشته باشد عيب يابي به صورت تصاعدي مشكل تر خواهد بودتصور نكنيد كه بعد از حل مشكل همه مسائل حل شده اند. مدار عملكرد سابق را براي بازگردان دستگاه به سرويس دهي بررسي كنيد.
-اگر قابل حصول باشد براي رفع نقص نمودار سيم كشي و برنامه PIC را چك كنيد.
-در راديو امواج راديويي متغير (VFD) قادر است با خاموش كردن برق مجددا تنظيم گردد. تا زماني كه صفحه سياه است صبر كنيد وسپس برق را وصل كنيد.
در بعضي از VFD ها ميتوانيد دكمه توقف STOP / تنظيم مجدد reset وسپس دكمه شروع start را فشار دهيد.
-بررسي كنيد كه سيم كشي كامل انجام شده باشد، سيم ها و اتصالات بدون هيچ رشته مسي كه از يك پايانه به پايانه ديگر يا از زمين (to ground) عبور مي كند محكم شده باشد.
-مطمئن شويد كه جوابگويي خنثي مناسب باشد واينكه حالت خنثي تكميل است ومسير باز ندارد.

تست كردن دستگاه در كارگاه (shop)
پيش از نصب دستگاه:
-دستگاه را به كارگاه الكتريكي موتور يا مراكز تعمير انتقال دهيد.
-هادي موتور را به ولتاژ ۴۶۰ متصل كنيد. ويك نوار برق سياه رنگ دور اتصالات بپيچيد.
نوسانات موتور را با مگا اهم منبع بررسي كنيد هر خوانش بين فازها بايد بين يك دو اهم از يكديگر باشد.A به B ، B به C ،A به C.
-از مگا ام منبع براي بررسي ميزان مقاومت عايق بنديها در زمين (ground) و نوسانات موتور به مقياس ۵۰۰ولت استفاده كنيد.حداقل ميزان ۱۰۰۰ اهم از مقاومت هر ولت از نيروي وارده است كه موتور به آن اتصال خواهد يافت.
-موتور را به هادي تست برق متصل كنيد. رابط محافظ زميني پس از بررسي اينكه هادي تست برق خاموش است از پرش دستگاه هنگام راه اندازي روي ميز جلوگيري مي كند.
دكمه قطع را بزنيد دكمه شروع را فشار دهيد. هادي آرا براي آمپراژ موتور بررسي كنيد. صداهاي نامانوس وحرارت غيرمعمول يا نواسانات را بررسي كنيد. بدنه دستگاه را پاك كنيد دستگاه را خاموش كنيد وسيم برق را جدا كنيد.

بررسي دستگاه در محل كار(Field)
وقتي كه يك دستگاه حامل بارالكتريكي بيش از اندازه مي شود يا مدارشكن بپرد و يا فيوز بسوزد مراحل و بررسي هاي دقيقي بايد انجام گيرند.
-مدارشكن اصلي را قفل و برچسب بزنيد.
-پس ميزان مقاومت عايق بندي سيم هاي دستگاه ونوسانات را به وسيله استفاده از مگا اهم سنج بين هادي هاي T1.T2.T3 اتصال به زمين بررسي كنيد.
-هادي T دستگاه را اهم سنج به لحاظ تداوم واهم سنجي، نوسانات بين A به B.
B به C و A به C بررسي كنيد. هر مقاومت بايد بين يك يا دو اهم از يكديگر باشد.
اگر ميزان اهم ها تفاوت عمده اي داشته باشند يا اگر جرياني وجود نداشته باشد به جعبه قطع برق موتور مراجعه كنيد آن را خاموش كنيد ،تست جريان ومقاومت را بر روي هادي هاي T اجرا كنيد. اگر جواب مناسب باشد مساله در سيم هاي دستگاه كنترل كننده به سوئيچ قطع برق مي باشد.
-هر سه سيم را به وسيله جداسازي سيم ها از سوئيچ وپيچيدن آن ها به يكديگر بررسي كنيد به كنترل كننده مراجعه نمائيد واتصال به زمين (ground) را با امگا اهم سنج چك كنيد.
-جريان بين A به C و B به C و A به C را بررسي كنيد يك يا چندين سيم باز يا اتصال به زمين خواهند بود.
-راه حل صحيح كشيدن همه سيم هاي جديد از كنترل كننده به سوئيچ قطع برق موتور است.
هر عاملي كه سبب ايجاد مساله شده باشد امكان وارد به سيم هاي ديگر آسيب رسانده است.
همه سيم ها را جايگزين كنيد.
-اتصال مقاومت موتور به زمين را به وسيله مگااهم سنج سنجيد، اگر جواب زير ۰۰۰/۱۵۰۰ هم باشد موتور سوخته است (grounded) و بايد تعويض گردد.
-اگر ميزان مصرف دستگاه مناسب اشد هادي هاي دستگاه بين سوئيچ قطع واتصال برق (ورودي برق) جريان برق ومقاومت اتصال به زمين را بررسي كنيد، اگر جواب مناسب نباشد سيم ها را تعويض كنيد.
-اگر همه جوابها مثبت باشند دستگاه رامجددا وصل كنيد قفل را باز نمائيد و براي به كارگيري مجدد جريان كاري برگردانيد. مساله ممكن است ريشه مكانيكي داشته باشد بارگيري بيش از حد موتور امكان دارد در اثر زنجير، تسمه(خراب) بارگيري نامناسب، گيربوكس معيوب يا اشكال فني در برق (power) باشد.

كنترل كننده هاي موتور:
بارگيري كامل آمپرها (FLA) را در موتور چك كنيد وتنظيمات ابزار كنترل كننده بارگيري بيش از حد FLA را بررسي كنيد. جديدترين ابزار (OL) قابليت سازگاري با درجه واقعي آنها را دارا مي باشد ودر بعضي از ابزارهاي قديمي (OL) از حرارت دهنده ها براي تنظيم آمپر استفاده مي شود.
-اگر ابزار قطع جريان برق در كنترل كننده ها يك مدار شكن باشد بايدداراي اندازه صحيح باشند.
-اگر ابزار قطع جريان برق (disconnect) يك مدار محافظ دستگاه MCP باشد MCP بايد به اندازه اي متناسب با موتور محافظ باشد وMCP داراي قطعه تنظيمات لغزش است كه بايد درست براساس بارگيري كامل آمپر FLA موتور تنظيم گردد.
با استفاده از يك پيچ گوشتي كوچك آن را روي قسمت پيچدار سر وسيله فشار دهيد وتعدادي از سيزه FLA را جابجا كنيد. مثال يك موتور FLA با ۱۰ آمپر نيازمند ابزار لرزش سنج MCP است كه نقطه لرزش آني آن ۱۳۰ آمپر است.
-فيوزهاي محافظ موتور بايد المنت دو طرفه يا از نوع محدودساز جريان برق براساس موتور FLA باشد.
كنترل كننده هاي منطقي برنامه ريزي (PLC)
-بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه برق اصلي روشن است.
-بررسي كنيد برق ۲۴V ولت موجود است.
-ناحيه داراي نقص را مشخص كنيد.
-عملكرد و حسگرها را در ناحيه داراي نقص بررسي كنيد.
-ورودي حسگرها را به PLC بررسي كنيد.
PLC را به لحاظ تغييرات در وضعيت حسگرها كه موجب تناسب ورودي LEP بر PIC براي قطع /وصل مي باشد را بررسي كنيد.
-خروجي كنترل شده به وسيله ورودي را بر نمودارند باني شكل PLC شناسايي كنيد.
-اطمينان حاصل كنيد كه خروجي LED داراي چرخه روشن وخاموش (off/on) با ورودي مي باشد.
-چك كنيد كه ولتاژ خروجي درست مي باشد و داراي چرخه روشن وخاموش با ورودي است.
-ابزار خروجي را در محل خود قرار دهيد واطمينان حاصل كنيد كه ولتاژ به وسيله مي رسد. وداراي چرخه جريان برق با ورودي آن ميباشد.
-اطمينان حاصل كنيد كه خروجي به درستي كار مي كند(سيم پيچ سولفوئيد (استوانه اي) سيم پيچ رله (يدكي) ،سيم پيچ كانكتور(مماسي) و غيره.
-واحد ورودي و خروجي در يك ناحيه يا مدار مي توانند داراي نقصان باشند و داراي عملكرد صحيح در مدارهاي ديگرباشند.
-اگر ميدان الكتريكي هر مدار به وسيله فيوز محافظت نشده باشند مدار واحد داخلي تبديل به يك فيوز مي شود و ميتواند توسط يك رشته كوتاه مدار يا هر موقعيت غيرعادي ديگر از بين برود.
-مدار مدولار (modular) را بررسي كنيد اگر نامناسب باشد مدولار را بعداز تصحيح شدن ميدان الكتريكي ميدان الكتريكي بايد تعويض كنيد.
-پيش از هرگونه تغيير در جريان مدولار اصلي وبرق ۲۴v ولت، PIC را خاموش كنيد 
-شكل را با قطع سيم ها در محل جريان برق مشخص كنيد بين سيم هاي مدار كوتاه واتصال زميني (graound) بامدار كوتاه را بررسي كنيد. جريان برق كوتاه در سيم جايگزين شده است. قطعه اتصال به زمين ، مدار كوتاه ، عملكرد مكانيكي و الكتريكي حتي زماني كه مساله در سيم ها يافت شود همواره وسيله را براي نقص ديگري بررسي كنيد.
مساله در سيم ها مي تواند سبب پيش آمدن مشكل در وسيله گردد و يا بالعكس. اگر قطعه معيوب باشد آن را تعويض كنيد وسپس قبل از به كارگيري آن كل مدار را چك كنيد مجددا براي حصول اطمينان از عملكرد صحيح مدار و مدولار را چك كنيد.
منبع تغذيه مدولار را بررسي كنيد. اگر خروجي وجود ندارد برق را قطع كنيد و منبع تغذيه را تعويض نمائيد. بك پلن (back plane) ميتواند عمل كنيد مدولارهاي داراي برق و بدون برق مي توانند موجب عملكرد نامناسب بك پلن گردند.
-گاهي اوقات PIC ميتواند با استفاده از كليد سوئيچ تنظيمات مجددا تنظيم گردد.
اطمينان پيدا كنيد كه خاموش بودن PIC سبب وقفه در عملكرد مجموعه برنامه هاي فرعي نمي شود. كليد سوئيچ را كاملا به منتهي اليه سمت راست بچرخانيد بعد از ۱۵ ثانيه به منتهي اليه سمت چپ بچرخانيد، صبر كنيد پس آن را به وضعيت وسط باز گردانيد اين عمل مي بايست باعث تنظيم مجدد برنامه وتوانايي راه اندازي مجدد گردد.
برنامه PIC ميتواند داراي قفل يدكي (latch relay) باشد و بدون هيچ تنظيم مجدد تحت تاثير شرايط واقعي قرار گيرد كليد سوئچ تنظيمات ممكن است تاثيري بر روي قفل نداشته باشد سعي كنيد برق را د رPIC خاموش كنيد و دوباره به حالت روشن برگردانيد. اين عملكرد امكان دارد قفل را مجددا تنظيم نمايد و به برنامه امكان شروع مجدد مي دهد.
يك PIC معمولا قسمتي از يك مدار كنترل تغذيه با ۱۲۰VAC ولت برق متناوب از طريق ۱۲V 460/ ولت ترانسفور ماتور به عنوان بخشي از يك سيستم با موتورهاي كنترل كننده ها، مدارهاي ايمني وديگر كنترل كننده ها شكل گرفته است، گهگاه چرخه اصلي برق ۴۸۰V ولت روشن يا خاموش مي باشد كه براي تنظيمات مجدد مدارهاي ايمني وكنترلي ضروري است.
-مالكيت واستفاده از نمودار نردباني شكل به روز شده نمودار سيمي ساده نمودارها ودستورالعمل هاي توليد كننده ،مهارتهاي عيب يابي،دانش  اپراتوري و زمان همگي براي حل پيامدهاي دربرگرفته در تعميرات يك خط توليدي مدرن مورد نياز است.

در مورد نويسنده:
سري بوش آموزش الكتريك پايه را در دانشكده دريايي امريكا در سال ۱۹۵۷ به پايان رساند و به عنوان برق كار، سرپرست الكتريكي، مهندس رشته الكتريك سرپرست تعميرات نگهداري ،رئيس تعميرات نگهداري مديرتعميرات يا مهندس ماشين آلات براي ۴۷ سال بود آقاي بوش به درجه MSC برق كاران نائل آمد. به عنوان ملوان زيردريايي خبره ومتخصص Marine Electricial (برق كاردريايي) در IBEW& MFU ومتخصص خبره در تعميرات الكتريك در Teamsters,IBEW,GBBA,VSW (اسم كشتي بود.
دارنده گواهينامه مهندسي برق از گارد ساحلي امريكا براي ناوگان بازرگاني ومتخصص برق تاسيسات نيز بود.(نه ضرورتا به اين شكل)
حسگرها كنترلي را در ناحيه معيوب بررسي كنيد، وسپس بررسي كامل روي همه حسگرها انجام دهيد. سوئيچ را محدود كرده تا مطمئن شويد آنها در موقعيت صحيح قرار دارند.بررسي كنيد ك آيا داراي برق هستند، برنامه ريزي شده اند، نصب شده اند، داراي عملكرد صحيح هستند.
-اگر زماني مساله پديد آمد گرچه الكتريكي يا مكانيكي باشد مساله بايد تصحيح گردد وكاوش براي حل مشكل از نو آغاز گردد. نقص ظاهرا غيرمرتبط مي توان همان دليل مشكل باشد.
-وقتي بيشتر از يك مساله وجود داشته باشد عيب يابي به صورت تصاعدي مشكل تر خواهد بودتصور نكنيد كه بعد از حل مشكل همه مسائل حل شده اند. مدار عملكرد سابق را براي بازگردان دستگاه به سرويس دهي بررسي كنيد.
-اگر قابل حصول باشد براي رفع نقص نمودار سيم كشي و برنامه PIC را چك كنيد.
 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

وزرات کار اعلام کرد: «بیش از ۹۰ هزار شغل جدید به صنعت آمریکا در ماه آگوست اضافه شد این این شغل ها بیشتر در زمینه طراحی سیستم های کامپیوتری و خدمات مربوط است. » 

به گزارش بخش خبر سايت http://www.IRITN.com ، به نقل از CNet News، از ماه آگوست سال گذشته ۴۰۰/۳۶ شغل جدید به صنعت طراحی سیستم های کامپیوتری اضافه شد و تعداد این شغل ها کلا به ۱۳/۱ میلیون رسید. در یک تحقیق ماهانه آمده است که اعتماد کارمندان IT در بازار کاری به تدريج افزایش یافته است. 
طراحی سیستم های کامپیوتری تنها بخش مربوط به فن آوری نبوده است که در ماه آگوست داشته است. بلکه براساس گفته های وزارت کار تقريبا ۴ هزار شغل به رشته های مدیريت و سرويس های مشاوره فنی اضافه شده است، میزان این شغل ها در حال حاضر به ۷۹۶۱۰۰ شغل رسیده است. 

شغل های صنعتی در حوزه محصولات کامپیوتری و الکترونیکی نیز به ۳۳۰۰ شغل رسیده است. بدست آوردن شغل بخشی از یک رشد کلی ۱۴۴۰۰۰ در شغل های آمريکا در ماه آگوست است. این میزان در ماه جولای به ۷۳ هزار شغل رسیده بود که نسبت به اوایل سال رشد کمتری داشت، به عنوان مثال شغل های اقتصادی بین ماه های فوریه و مارس به ۳۵۳ هزار شغل رسیده بود. 

میزان بیکاری آمريکا طی چندماه گذشته از ۵/۵ درصد در ماه جولای به ۴/۵ درصد درماه آگوست رسیده است.

مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف رایانه می پردازد، لذا اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدف از طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاهها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصلاح و توسعه فعالیت کنند. 

طراحی، شبیه سازی، فرآوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و … همه مفاهیمی هستند که با بالاترین دقت و در کوتاهترین مدت زمان ممکن در برنامه های نرم افزاری رایانه انجام می شوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص برای انجام امور فوق است.

تواناییهای فارغ التحصیلان 

فارغ التحصیلان این مقطع، قابلیتها و تواناییهای زیادی دارند و چنانچه در مسیر مناسب هدایت شوند، قادر خواهد بود مشکلات زیادی را حل کنند. برخی از این تواناییها به شرح زیر است: 
۱٫ بررسی و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و به کارگیری آنها. 
۲٫ بررسی کمبودها و نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری بخشهای صنعت و خدمات و تدوین نیازهای آنها، امکان سنجی و تعیین ابزار و نیروی انسانی لازم برای رفع کمبودها.
۳٫ تجزیه و تحلیل سیستمهای کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها.
۴٫ طراحی مجموعه های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزرای و تولید طرحهای اجرایی برای انها.
۵٫ اجرای طرحهای کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنها.
۶٫ پشتیبانی و نگه داری سیستمهای نرم افزاری شامل شناسایی خطاها، رفع خطاها و افزودن امکانات جدید به سیستمها.
۷٫ عیب یابی کامپیوترها و سیستمهای کامپیوتری و رفع عیبها.
۸٫ شناسایی فنون جدید طراحی و ساخت رایانه و ارزیابی و به کارگیری آنها.

تواناییهای ذکر شده مربوط به کارشناسان نرم افزار و سخت افزار می باشد، اما روشن است که کارشناسان نرم افزار در محدوده مسائل نرم افزاری توانایی بیشتری دارند و برعکس کارشناسان سخت افزار در محدوده مسائل سخت افزاری از توانایی بیشتری برخوردارند

عتیقه زیرخاکی گنج