گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي-خرید اینترنتی مقاله جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي-دانلود رایگان پایان نامه جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي-تحقیق جايگاه نقد به طور اعم در ادبيات دل انگيزي فارسي

این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق تاريخچه زبان و ادب و فارسی-خرید اینترنتی تحقیق تاريخچه زبان و ادب و فارسی-دانلود رایگان مقاله تاريخچه زبان و ادب و فارسی-تحقیق تاريخچه زبان و ادب و فارسی
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
زبان فارسي زبان بين المللي عرفان است چه بسيار عارفاني كه از ترك و عرب و هندي كتابهاي عرفاني خود را به فارسي نوشته اند. مكتب‌ تصوف‌ هندوايراني‌ كه از طريق‌ ايران‌ به‌ آسياي‌ غربي‌ و حتي‌ شمال‌ آفريقا نشر يافت‌ بيشتر كتابها و متون خود را به‌ نثر يا شعر فارسي‌ نوشته‌ شده‌ و زبان‌ تصوف‌ در شبه‌ قاره‌ي‌ هند و حتي در ميان تركان همواره‌ فارسي‌ بوده‌ است‌.  در ادامه برای آنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

  • بازدید : 230 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۷۹صفحه قابل ویرایش تهیه شدوه وشامل موارد زیر است:

زبان امري اجتماعي و وسيله‌اي است براي برطرف كردن نياز افراد جامعه به برقراري ارتباط با يكديگر و تفهيم و تفاهم
تغييراتي كه در زبان رخ مي‌دهد تصادفي و اتفاقي نيست بلكه تابع قوانين و قواعد معيني است و به همين دليل، با اينكه هر زباني از صورت اصلي خود بسيار دور شده است، مي‌توان رابطة آن را با اصل و با زبانهاي ديگري كه از آن منشعب شده‌اند تشخيص داد
زبان مانند يك امر طبيعي به طريقي مشخص تحول و تكامل مي‌يابد و به‌همين دليل بايد دانست كه تغيير يا دور شدن يك صورت زباني از اصل و صورت قديمي خطا و غلط شمرده نمي‌شود بلكه معلول رويدادهاي اجتناب‌ناپذير زمان است
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم

در دورة باستان هر اسم به هشت حالت مختلف صرف مي‌شد و علايم صرفي نيز تكواژهايي پاياني بود كه به واژة ساده مي‌پيوست

در فارسي جديد، با حذف تكواژهاي پاياني، نه تنها نظام صرف اسامي به كلي از بين‌رفته بلكه ساخت جنس دستوري و شمار مثني نيز از دستگاه زبان خارج شده است
دگرگوني ديگري كه در فارسي جديد مشاهده مي‌شود، تغيير ترتيب اجزاي جمله است. به‌عبارت ديگر، قواعد نحوي و روابط همنشيني در دستگاه اين زبان از دورة باستان تا دورة جديد تحول يافته است. 
هر زباني در هر زمان در حال تحول است و از جهات مختلفي تغيير مي‌كند. آواها و شيوة تركيب آنها با وضع پيشين تفاوت مي‌كند و آواهايي جديد با قوانين واج‌آرايي نويني در زبان معمول مي‌شود. 
علل و عوامل دگرگوني زبان را مي‌توان در دو عنوان كلي دسته‌بندي كرد:۱٫ علل خارجي يا برون‌زباني۲٫ علل داخلي يا درون‌زباني 
نكتة جالب توجه اين است كه واژگان زبان بيش از هر چيز مي‌تواند دگرگونيهاي اجتماعي را منعكس كند. 
همان طور كه دستگاههاي صرفي و نحوي و اصوات زبانها متفاوت و متمايز از يكديگرند، تحول زبانها در طول تاريخ نيز يكسان صورت نگرفته است و هر زبان در مسير و جهتي خاص خود متحول و دگرگون شده است. 
همان طور كه دستگاههاي صرفي و نحوي و اصوات زبانها متفاوت و متمايز از يكديگرند، تحول زبانها در طول تاريخ نيز يكسان صورت نگرفته است و هر زبان در مسير و جهتي خاص خود متحول و دگرگون شده است. 
انواع زبانهابنابر محاسبات انجام گرفته تا سال ۱۹۶۴، شمارة زبانهايي را كه تقريباً پنج ميليارد تن سكنة امروزي كرة زمين به كار مي‌برند ميان چهار تا هفت هزار برآورد كرده‌اند. 
مطابق شيوة طبقه‌بندي كه اصطلاحا «نوعي» يا «ساختماني» ناميده مي‌شود زبانهاي دنيا به سه دستة تك‌هجايي، پيوندي و صرفي تقسيم مي‌شوند.
زبانهاي تك‌هجايي (monosyllabic languages) در اين قبيل زبانها هر هجا هميشه صورت ثابتي دارد.
زبانهاي پيوندي (agglutinating languages) در اين گونه زبانها مادة اصلي كلمات هميشه صورت واحدي دارد و اگر معاني ثانوي بدان افزوده شود صورت اصلي كلمه تغيير نمي‌كند.

  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

خط عربی شیوه کلی (الفبایی) یا شیوه‌های زیباشناسانه نوشتاری زبان عربی است که دیگر خطها مانند خط فارسی و اردو نیز از جهاتی متاثر از آن است. خط علاوه بر بررسی ترکیب الفبایی نوشتار هر زبان، بیشتر اشاره به شیوه های زیباشناسی هنری و کاربردی آن دارد و خط عربی نیز شیوه های هنری متعددی دارد. اثری به دست نیامده است که بر آشنایی عرب حجاز به کتابت و خط در گذشته دور دلالت داشته باشد.آنان اندکی پیش از ظهور اسلام با خط و کتابت آشنا شدند. علت آن که کتابت و خط در میان عرب حجاز رایج نبوده،زندگی بدوی آنان بوده است.آنان هم واره در حال کوچ کردن و رفت و آمد و یا جنگ و غارت به سر می برده اند.این قبیل اشتغالات،آنان را از تفکر درباره صنایع و از جمله کتابت که ازصنایع مدنیت و شهر نشینی است،باز می داشت.جز برخی از آنان که به منظورتجارت به شام و عراق سفر می کردند،رفته رفته تحت تاثیر مردم متمدن آن مناطق قرار گرفتند و متخلق به اخلاق آنان شدند،و خط و کتابت را به عاریت از آنان گرفتند.از این رو با خط نبطی و یا سریانی آشنا شدند،و این دو نوع خط تا پس ازفتوحات اسلامی در عرب باقی و معروف بود.
از خط نبطی خط نسخ به وجود آمد که امروز نیز شناخته شده و باقی است و ازخط سریانی خط کوفی پیدا شد که خط حیری نامیده می شد.یعنی به «حیره »که شهری قدیمی و عربی در مجاورت کوفه است،منسوب بود،زیرا تغییر و تحول درخط سریانی در حیره رخ داد و پس از بنای کوفه و انتقال تمدن عرب به این شهر،اسم آن به خط کوفی تغییر کرد.این خط،زمانی طولانی میان عرب معروف ومتداول بود. خط نبطی را که به خط نسخ تبدیل شد،عرب ها در اثنای سفر تجارت خود به شام،از«حوران »آموختند.اما خط حیری و یا کوفی را از عراق گرفتند.عرب ها هردو خط را نخست در نامه ها و نوشته های عادی و سپس در نوشته های مهم،مانندقرآن و حدیث به کار گرفتند. یک دلیل بر آن که خط کوفی تحول یافته خط سریانی است،آن که عرب به جای «کتاب »می نوشتند«کتب »بدون الف،و نیز به جای «رحمان »می نوشتند«رحمن ». این از ویژگی های خط سریانی است که الف ممدود را در اثنای کلمات،نمی آورند.

موقع ظهور اسلام خط و کتابت میان عرب حجاز رایج نبود.تنها معدودی کمتراز بیست نفر با خط و نوشتن آشنا بودند.پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را برای کتابت وحی استخدام کرد و مسلمانان را به آموختن خط و کتابت تشویق نمود.و روز به روز،تعداد کسانی که کتابت را می آموختند،رو به فزونی نهاد. دو خط نسخ و کوفی میان مسلمانان باقی مانده و رواج یافت.مسلمانان نسبت به دگرگونی و تحسین و تزیین آن دو خط کوشیدند، تا آن که ابن مقله،در آغاز قرن چهارم هجری،در زیبایی خط نسخ کوشید و خط نسخ را به حد اعلای کمال خود به گونه ای که هم اکنون متداول است،رسانید. با گذشت زمان خط کوفی-بر خلاف خط نسخ-سیر قهقرایی داشت.این خط حدود دو قرن رواج داشت.سپس از میان رفت و از آن پس مصحف ها با خط زیبای نسخ نوشته می شد 

در آغاز دوران اسلامی مسلمانان تلاش کردند قرآن را به نگارش در آورند. و عدهٔ کمی از آنها که نوشتن می‌توانستند شامل «علی‌بن ابی طالب»، «عمربن خطاب» و «طلحة بن عبیدالله» قرآن را به نگارش درآوردند. در این نگارش از حروف نبطی یا سریانی(سطرنجیلی) استفاده شد. خط‌های نبطی و سریانی هر دو از خط آرامی منشا گرفته بودند. در این خط ابهامات زیادی بود و حروف بدون نقطه نوشته می‌شدند و مصوت‌های کوتاه و برخی مصوت‌های بلند مانند «ا» در میان واژه‌ها نوشته نمی‌شد.
برای نمومه در این خط ب، ن، ت، ثوی همانند هم نوشته می‌شدند و یاح، خ، ج و یاسوشهمانند بودند.
پس از آنکه عرب‌ها ایران را تسخیر کردند، چون بیشتر عرب‌ها خواندن و نوشتن نمی‌دانستند، ایرانیان را برای کارهای دیوانی استخدام کردند. ایرانیان دیوان سالار نیز که پی به مشکلات خط عربی برده بودند تلاش کردند شیوه نوشتار را بهبود بخشند. ایرانیان با ذوق و سلیقه خود و با نیم نگاهی به خط پهلوی، خط نوشتاری را تکامل بخشیدند. در واقع خط عربی و فارسی کنونی، خطی است که ایرانیان در شکل گیری و تکامل آن سهم عمده‌ای داشته‌اند.[نیازمند منبع]
اعراب خط نداشته‌اند و خطی که از «‍حمیر» و «انبار» (استان انبار) به عربستان رفته و در زمان ظهور اسلام نشر یافته‌است، خط عربی نیست[نیازمند منبع]بلکه زبان عربی به این خط نوشته می‌شده‌است. و چون آثار مخطوط در قرون اولیه اسلامی و پس از آن، به زبان عربی نوشته می‌شد، خطی که بـا آن، زبان عربی ثبت می‌گردید، به نام خط عربی مشهور گردید


عتیقه زیرخاکی گنج