گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 63 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در كتب و مراجع گوناگون تعاريف و تفسيرهاي مختلفي از فلزات سنگين به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگين، وزن مخصوص بالاتر از ۶ گرم بر سانتيمتر مكعب مي‌باشد، كه اين فلزات دارا هستند. اين فلزات داراي نقاط ذوب و جوش بسيار متفاوتي مي‌باشند.
به طوري كه در اين گروه جيوه Hg پائين‌ترين نقطه جوش يعني oc87/38- و موليبدن (Mo) بالاترين نقطه جوش يعني c 0 4612 را دارا مي‌باشد.
اكسيد فلزات سنگين در جدول تناوبي هرچه به طرف گازهاي نادر پيش برويم، در طبيعت پايدارتر است، و در سيستم بيولوژي با مولكول‌هاي آلي ايجاد كمپلكس‌هاي پايدار مي‌نمايد.
حضور برخي از اين عناصر از نظر تغذيه حائز اهميت مي‌باشد. در حالي كه در شرايط مشابه حضور برخي از آنها در بافت زنده مضر مي‌باشد. نياز پستانداران به روي و مس به مراتب بيشتر از يد و سلينيوم و غلظت آهن و روي در بافت‌هاي حيوان ضروري‌تر از منگنز و كبالت مي‌باشد.
برخي عناصر غير ضروري مانند برم (Br) و ربيديوم (Rb) و سيليكون در مقايسه با فلزات كمياب ضروري با غلظت بالا در بافت نرم و خون حضور دارند.
فلزات سنگين نظير آهن- روي و مس براي تعداد زيادي از آنزيم‌ها در حكم يك كانون فعال هستند. اين فلزات در غلظت‌هاي پائين در بدن يافت مي‌شود، ولي اثر فوق‌العاده‌اي در بدن دارند.
فلزات سنگين نظير نقره (Ag)، كادميوم (Cd)، قلع (Sn)، جيوه (Hg)، سرب (Pb)، و فلزاتي كه خاصيت الكترونگاتيويته زيادي دارند مانند مس، نيكل و كبالت، ميل تركيبي شديدي با گروه‌هاي آميني و سولفيدريل دارند.
آنزيم‌ها به وسيله اين فلزات متلاشي شده و قدرت آنزيمي خود را از دست مي‌دهند. به علاوه اين فلزات در عمل سوخت و ساز بدن وارد شده و عمل متابوليسم را مختل مي‌نمايند. 
درجه سمي بودن فلزات سنگين را از ميزان الكترونگاتيويتة آنها مي‌توان طبقه بندي نمود، كه به اين ترتيب با پايداري كمپلكس‌هاي مشتق شده از اين فلزات هماهنگي مي‌كند. طبقه‌بندي اين فلزات به صورت زير مي‌باشد.
Hg- Cu- Sn- Pb- Ni- Co- Cd- Fe- Zn- Mn- Mg- Ca- Sr- Cr
۱-نقش بهداشتي فلزات سنگين 
در دهه گذشته تحقيقات زيادي بر روي اهميت فلزات سنگين در سيستمهاي بيولوژيكي انجام گرفته است. علت اين بررسي‌ها افزايش نگراني كساني بوده است، كه در مناطق صنعتي زندگي مي‌كنند، و در تماس دائمي و مستقيم با اين عناصر بوده‌اند، كه امكان اثر بيولوژيكي محيط بر روي اينها وجود داشته است. در حقيقت نقش عناصر جزيي و اثرات مفيد و مضر آنها بر روي سيستم بيولوژيكي انسان از اهميت خاصي برخوردار است. از ۹۰ عنصر شيميايي كه در پوسته زمين يا اتمسفر وجود دارد، فقط ۱۲ تاي آنها به ميزان زيادي در بدن انسان وجود دارند كه عبارتند از: 
Cn- Fe- Mg- Cl- Na- S- K- P- N- H- C- O
از اين عناصر چهارتاي اول ۹۶% وزن كل ارگان زنده را تشكيل مي‌دهد و بقيه ۶/۳% آن را شامل مي‌گردد، و حدود ۷۰ عنصر باقيمانده ۴/۰ بقيه را شامل مي‌شوند، كه اينها عناصر جزئي مي‌باشند. چنين بنظر مي‌رسد، كه از اين ۷۰ عنصر ۱۴تاي آنها براي متابوليسم بدن انسان ضروري مي‌باشند.
جورج موريسون   عناصر جزئي را به سه دسته تقسيم مي‌كند.
الف) آنهايي كه براي جانوران عالي ضروري مي‌باشند.
ب) آن دسته از عناصر كه ضرورت آنها ممكن مي‌باشد.
ج) آن دسته از عناصر كه ضروري نمي‌باشند.
عناصر ضروري براي متابوليسم بدن انسان عبارتند از: كرم، كبالت، مس، فلوئور، آهن، يد، منگنز، موليبدن، نيكل.
۲-  شناسايي عوامل آلوده كننده آبها از نظر فلزات سنگين
بطور كلي آبها به چهارطريق ممكن است به فلزات سنگين آلوده شوند.
۱- هوا 
۲- خاك 
۳- فاضلاب‌هاي صنعتي- خانگي 
۴- زباله (شيرابه زباله)
پس آبهاي صنعتي- مواد زائد حاصل از فعاليت‌هاي روزمره زندگي، (زباله) و تخليه انواع فضولات حيواني و انساني به داخل آبهاي سطحي و زيرزميني، سهم مهمي در ايجاد اين نوع آلودگي‌ها را، در آب دارا هستند.
احتمال آلوده شدن آبها بخصوص آبهاي سطحي از طريق هوا، (هنگام بارندگي بويژه بارندگي‌هاي شديد بسيار بالاست). مقادير زيادي از انواع آلوده كننده‌ها، نظير مواد موجود در گرد و غبار و گازهاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي در باران حل شده، و در نتيجه اين آلودگيها به آبهاي پذيرنده وارد مي‌گردد. (به علت PH اسيدي باران، برخي از عناصر مانند كادميوم در آب باران حل مي‌شود).
خاك يكي ديگر از منابع آلودگي آبها مي‌باشد. جنس خاك نقش موثري در آلودگيهاي آب مي‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال آب پس از عبور از لايه زيرزميني، كه جنس آن سنگ گالن مي‌باشد؛ به علت وجود سرب در آن، در انتقال سرب پذيرنده نقش دارد؛ و به علت استفاده از آفت‌كش‌ها در كشاورزي و كاربرد كودهاي شيميايي، مقادير معتنابهي از فلزات سنگين مي‌توانند وارد آبها شوند. كيفيت آبها در اثر وجود مواد آلوده كننده بر هم خورده، و در اين ميان تاثير مواد آلوده كننده، مانند فلزات سنگين بيشتر مي‌باشد .
جدول ۱۵- استانداردهاي فلزات سنگين در آب آشاميدني، بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني سال ۱۹۸۳، و ويژگيهاي آب آشاميدني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سال ۱۳۶۴ 
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تمام فاضلابهاي صنعتي به نحوي بر محیط زیست اثر مي گذارند، هنگاميكه در نتيجه اين تاثير ديگر نتوان محيط زيست را به منظور بهترین  بنزين كاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. مي گويند آلودگي بوجود آمده است.
تفاوتهاي زيادي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي بين فاضلابهاي صنعتي و فاضلاب شهري وجود دارد از جمله اينكه ميزان آلودگي فاضلابهاي صنعتي مي تواند از مقادير بسيار كم تا بيش از دهها هزار ميلي گرم در ليتر باشند. كيفيت فاضلاب صنعتي از نظر زماني نيز داراي تفاوتهايي است و در هر دوره بهره برداري دچار تغيیراتی مي گردد. پس مي توان گفت يكي از مهمترين عوامل آلودگي هاي زيست محيطي تخليه فاضلابهاي صنعتي به محيط زيست است، متاسفانه امروزه به دليل گسترش صنايع و بكارگيري ساليانه هزاران تركيب شيميايي جديد در صنايع و ورود قسمتي از آن تركيبات از طريق تخليه فاضلابها، به محيط زيست، برپيچيدگي مسايل آلودگي افزوده شده و مبارزه با آن را دشوار تر كرده است. يكي از صنايعي كه توليد و تخليه فاضلاب آن مشكلاتي را از نظر آلودگي محيط زيست در كشور ها بوجود آورده فاضلاب صنايع لبني هستند.
 بطور كلي صنايع لبني به فرآورده هاي متنوعي نظير شير پاستوريزه، پنير، خامه، كره، ماست،… و اطلاق مي شود كه طي فرآيند هاي متفاوتي در  چرخه توليد، از شير خام تهيه شده و پس از طي مراحل و آزمايشات مختلف ميكرو بيولوژيكي، در دسترس عموم قرار مي گيرد و طبيعتا پساب خروجي حاصل از فعل و انفعالات اين صنايع نیز بدليل وفور مواد غذائي و آلودگي بالا، مخاطراتي از جهت زيست محيطي بهمراه دارد.
۲- منابع و مقادير توليد فاضلاب

منابع توليد فاضلاب در صنابع لبني عبارتند از :
۱- فاضلاب صنعتي (فاضلاب حاصل از فرایند تولید)
۲- فاضلاب انساني (فاضلاب بهداشتی تولیدی پرسنل)
۲-۱- منابع توليد فاضلاب صنعتي در صنايع لبني شامل مواد ذيل مي  باشند.
الف- فاضلاب ناشي از كندانسورها، پاستوريزورها و خنك كننده ها كه بعلت فقدان مواد آلي، عدم آلودگي خاص و ثابت بودن كيفيت مي تواند به منظور كاهش حجم فاضلاب توليدي از ساير فاضلابها جدا گردد و سپس بدون انجام عمليات تصفيه ضمن اختلاط با فاضلاب تصفيه شده خروجي به منابع پذيرنده تخليه گردد. البته فاضلاب مذكور از نظر درجه حرارت بالا مي تواند تغييراتي را در اكوسيستم منبع پذيرنده ايجاد نمايد. 
ب- فاضلاب ناشي از عملكرد دستگاههاي خط توليد، به عبارتي فرآيند تولید كه به صورت دائم يا غير دائم توليد مي گردد ميزان اين فاضلاب و مقادير كيفي آن بسته به شرايط توليد و نوع محصول و تعداد شيفت كاري كارخانه مي تواند متغير باشد، بيشترين آلودگي ناشي از فاضلاب صنايع لبني مربوط به اين قسمت است.
به طوري كه در صنایع لبنی که به تولید پنیر نیز اشتغال دارند آب پنير حاصل از فرآيند تولید مقادير قابل توجهي اسيد لاكتيك، لاكتوز چربي و مواد معلق دارد كه اين مواد مقدار اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي در (BOD) فاضلاب را افزايش مي دهد.
ج- فاضلاب ناشي از شستشوي دستگاهها- مخازن- لوله های خط توليد كه در طي فر‌‌آيند يا پايان هر شيفت كاري توليد مي گردد كيفيت این نوع  فاضلاب به گونه اي است كه بيشترين آلودگي را ايجاد مي كند و فاضلاب آن حاوي درصد بالایی چربي مواد آلي محلول و نامحلول، مواد معلق و PH متغير بعلت استفاده از مواد شيميايي و سيستم CIP جهت شستشوي دستگاهها و مي باشد.
د- فاضلاب ناشي از شستشو كف سالن هاي توليد كه پايان هر شيفت كار توليد مي گردد. و حاوي ذرات چربي، مواد آلي محلول، مواد معلق، ودترجفت ها مي باشد
۲-۲ فاضلاب های انساني تولید شده:

اين نوع فاضلاب ناشي در اثر استفاده از دستشويي ها، حمام، آشپزخانه و ساير مصارف انساني پرسنل شاغل در کارخانه  توليد مي گردد كه مقدار آن با توجه به تعداد پرسنل شاغل و ميزان سرانه مصرف مشخص مي گردد.
۲- شماي خط توليد و چگونگي توليد فاضلاب در کارخانه لبنی نیلوفر روز:
به منظور آشنايي با منابع فاضلاب كارخانه نيلوفر روز مراحل مختلف عمليات توليد بشرح زير بيان مي گردد.
شير پس از انتقال به كارخانه در دو مخزن که هر كدام دارای به ظرفيت ۱۰۰۰۰ ليتر (جمعا ۲۰۰۰۰ ليتر) می باشد تخلیه شده و سپس با انجام مراحل كار عمل پاستوريزاسيون شير را انجام داده و بمنظور انجام ساير مراحل مورد استفاده قرار مي گيرد.
بخشي از شير پاستوريزه شده به منظور توليد شير مدارس به محل بسته بندي منتقل مي گردد در آنجا ليوانهاي شير به ظرفيت حدود ۲۰۰ سي سي پر خواهد شد، البته در حين كار بمنظور نظافت و پاكيزگي ناشي از سرريز شدن شیر بروی دستگاه از محلول پرکلرین۳/۰ درصد برای شستشو استفاده مي گردد. علاوه بر اين ساير محصولات كارخانه عبارتند از شير كم چرب (۵/۲ درصد چربي)، ماست، دوغ كه مستقيما از ماست تهيه مي گردد. 
بخش قابل توجهي از فاضلاب توليدي كارخانه ناشي از شستشوي سالن توليد هفته اي يكبار كل دستگاهها و سالن توليد می باشد با محلول هالامیر ۳/۰ درصد بصورت اسپري شستشو مي گردد و علاوه بر آن در انتهاي هر شيفت كاري سالن مورد شستشو قرار مي گيرد بطوريكه شيفت كاري از ساعت ۸ صبح شروع شده و تا ساعت ۱۴ ادامه دارد و پس از آن حدود ۲ ساعت براي شستشو سالن، دستگاههاي بسته بندي و …. زمان صرف مي گردد
.آب مورد نياز در كارخانه از چاه موجود تامين و و پس از كلرزنی با محلول پركرين همراه با ۰۹/۰ درصد کلر بداخل مخزن تخليه و از طريق مخزن هوايي فشار لازم تامين مي گردد، روزانه ۶۰ متر مكعب آب مصرف مي گردد كه از اين ميزان ۱۰ متر مكعب مربوط آب کندانسها و آب داغ بوده و ۵۰ متر مكعب آن مربوط به عمل شستشو و نظافت مي باشد.
براي شستشو از محلول آب داغ، بادر حرارت ۹۵ درجه سانتي گراد همراه با NAOH،HNO3 2 درصد استفاده مي شود، این محلول شستشو در مخازني كه هر كدام ۵۰۰ ليتر ظرفيت دارند نگهداري مي شود گاهي در يك روز دو مرتبه كل سيستم شستشو مي گردد در طرح نهايي كارخانه حجم مخازن فوق دو برابر شده و بدین ترتیب  آب استفاده شده در عملیات شستشو حدود ۶۰۰۰ ليتر خواهد شد.
علاوه بر فاضلاب صنعتي فوق در محل كارخانه و احدهاي حمام و سرويس بهداشتي نيز براي استفاده، پرسنل وجود دارد كه فاضلاب توليدي اين واحدها نيز همراه با فاضلاب بخش توليد به  تصفيه خانه منتقل مي گردد. در اين كارخانه آسپزخانه اي براي طبخ غذا وجود ندارد به پرسنل شخصا نسبت و تامين غذايي خود اقدام مي نمايند.
۴- مقادير كمی فاضلاب توليدی كارخانه لبنی نیلوفر روز:
مقادير كمي فاضلاب توليدی كارخانه با توجه به اطلاعات ارائه شده  در خصوص ميزان توليد آب در دوره هاي مختلف سال و اظهارات مسئولين كارخانه در خصوص افزايش ظرفيت که توليد منجر به تولید فاضلاب به ميزان ۵۰ متر مكعب در روز می گردد حد نظر گرفته است نمودارهای شماره  1و ۲ ميزان آب مصرفي و فاضلاب توليدي كارخانه را طي حدود يكماه اندازه گيري نشان مي دهد لازم به ذكر است نتايج حاصل از مصرف آب بر اساس قرائت كنتور موجود ثبت گرديده است.
ضمنا مقادير كيفي نيز بر اساس آخرين نتايج حاصل از آناليز فاضلاب به شرح جدول شماره ۳ بوده و مبناي طراحي فرآيند قرار گرفته است.
۴-۱- كيفيت پساب خروجي:

 نظر به اينكه در حال حاضر شهرك صنعتي فاقد طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب مي باشد و شهرداري نظر آباد كه مسئول شهرك بوده هيچ طرحي در اين راستا ندارد كيفيت پساب خروجی از واحدهاي تصفیه كارخانه لبنی نيلوفر روز بمنظور استفاده در كشاورزي و بر اساس استاندارد تدوين شده از  سوی سازمان حفاظت محيط زيست براي اين منظور مورد نظر قرار گرفته است.

در راستای کاهش آلودگی، با هدف تبدیل این واحد صنعتی به محیطی کاملا بهداشتی، بررسی وارائه طرح سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر روز به این مشاور واگذار گردیده است، قرارداد خدمات مشاوره ای فوقدر دی ماه ۸۳ بنی آقای مهندس مجید دایی بعنوان مشاور و مدیریت کارخانه نیلوفر روز بعنوان کارفرما، طبق شرایط قرارداد منعقد شده است. گزارش حاضر که حاصل بازدید، بررسی و مطالعات مشاور می باشد به منظور ارائه طرح و نتایج حاصل از محاسبات انجام گرفته تهیه شده است.
امید است با همکاریهای مستمر و اقدامات جدی هر چه سریعتر به این هدف نایل آئیم.
برداشتهاي كلي:

كارخانه صنايع لبني نيلوفر روز كه در شهرستان نظر آباد از توابع كرج قرار دارد در قطعه زميني به مساحت حدود۴۰۰۰ متر مربع و در بین یک كارخانه توليد رب و قطعه زمين خالي قرار گرفته است.
در اين كارخانه شير خام خريداري شده بصورت نيمه صنعتي به محصولات لبني (شير، ماست، دوغ) تبديل مي گردد. ظرفيت توليدي روزانه آن حدود ۱۰ تن مي باشد كه در آينده با توسعه تجهيزات و اعمال مديريتهاي توليد ظرفيت به ۴۰ تن در روز نيز افزايش خواهد يافت. پرسنل شاغل در اين واحد حدود ۲۰ نفر مي باشد كه بصورت یک شيفت روزانه كار مي كنند.
شماي كلي كارخانه صنايع لبني نيلوفر روز در نقشه شماره۱…آلبوم نشان داده شده است قسمتهاي مختلف اين كارخانه عبارتند از: سالن اصلي توليد، مخازن ذخيره شير خام- استخر ذخيره آب براي خنك كردن ظروف ماست- سالن غذا خوري- اتاق برق- سرويسهاي بهداشتي – نگهباني و مجموعه مديريت و امور اداري که در طبقه فوقاني سالن توليد واقع شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج