گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خاك احتمالاً مهمترين مصالح در ميان تمام مصالح ساختماني است و مطمئناً يكي از 
جالب ترين آنهاست چونكه اين در بيشترين سايتهاي ساختماني نقش زمينه را بازي مي نمايد. اين به چشم انداز مد نظر اجازه مي دهد كه بسيار زياد به ظاهر پروژه هاي ساختماني اضافه شده، از بيشترين مسيرها و فرودگاهها حمايت كرده و عنصري است كه خاكريزهاي بزرگ و كوچكش ساخته مي شوند. در بعضي از كشورها از اين حتي بعنوان عنصري ساختاري به شكل ساختمان بيزو يا بلوكهاي خشك شده استفاده مي شود
معماران و بنايان عمدتاً با خاك آشنا هستند. معمار بايد ويژگي محليش را بداند البته در زمانيكه براي اولين بار دارد درباره سايت و محل ساختمان مطالعه مي كند ولو اينكه اين امكان دارد هنوز پوشيده از علف باشد و اين نياز عمومي دفاتر معماري است تا اينكه اين دفاتر حتماً تمامي پروژه هاي مهم ساختماني را بصورت خاص و خسته كننده تست نمايند و صواب ديدي را بعنوان شرايط بستر پي دريافت نمايند كه ساختارهاي پيشنهادي را تحت پوشش قرار خواهد داد. بطور مشابه بايد گفت كه بنا داراي تخمين و ارزيابي پويايي درباره اهميت خاك در عملياتهايش مي باشد چونكه دانش و علم نوع مدنظر كه بر روي سايت ساختماني متمركز مي باشد براي برنامه ريزي كار و ارزيابي هزينه اش لازم مي باشد. علي رغم وجود داشتن اين آشنايي تمام با خاك و ارتباط با ساختماني مد نظر مشكلات همراه اين همگي بسيار عمومي در سايت و محل ساختماني هستند در هواي مرطوب و يا زماني كه آب بايد به بيرون از محل هاي خاكبرداري ها بايد با پمپ تخليه شود شرايط گل آلودي غالباً خلق مي شوند كه باعث مي شوند تا تصورات غلط مشترك و عمومي و نيز طرح شده درباره ويژگي واقعيش ارائه شوند. شايد شايع ترين مشكل از ميان تمامي مشكلات ماندگاهي است كه بوقوع مي پيوندند البته در زماني كه گودال ها يا خاكبرداري هاي حول و حوش ساختمانها پر مي شوند ولي شايد اكثر اينها بطور كامل ارزيابي نمي كنند كه چگونه عمل پر نمودن صحيح بايد انجام شود و يا اينكه 
   قرار دادن خاكريز در لايه هاي نازك مد نظر اينچنين ضرورت دارد. هدف اين مقاله ارائه اطلاعات مختصر درباره ويژگي اصلي خاك و موضوعات اساسي همراه مي باشد. اين موضوع هيجان آوري نمي باشد و اينكه بطور كلي خاك هم اكثراً بعنوان ماده فاقد جذبه مد نظر قرار دارد ولي نگاه مختصري كه امكان دارد در اين مقاله به زمين شناسي خاك شود امكان دارد با اين تاثير روبرو شود بويژه زمانيكه به خاطر آورده مي شود كه دانش مرتبط با ماهيت خاك پيش نيازي براي ارزيابي كامل غارهايي است كه در خاك زير پي ايجاد مي شوند. طرح پي ها موضوع بخش بعدي اين سري از مطالب خلاصه را خواهد ساخت. در فضايي كه در اينجا موجود است توجه به سمت ماهيت خاك، واكنش اين با آب و چگونگي پر شدنش با اين شرط كه بايد از استقرارهاي بعدي اجتناب شود معطوف مي گردد. بنا امكان دارد از اطلاعات مذكور مستقيماً در عملياتهاي پر شدنش استفاده نموده و خودش را از شر درد سر و مشكلات زيادي نجات دهد. معمار مشاهده خواهد كرد كه چگونه علائم خصوصيات خاك امكان دارد به اندازه كافي ارائه شوند تا به وي نتيجه نهايي و داراي حداقل مشكل و نيز دلخواهش را ارائه دهد. 

ماهيت خاك      
اين موضوع ضروري است كه به طور واضح تعريف شود كه معنا و مفهوم خاك چيست. اين كلمه اي است كه توسط مهندسين و معماران براي خاطر نشان ساختن تمامي مصالح فاقد استحكام يا تكه تكه شده پوسته زمين بكار برده شده است. بنا بر اين بايد گفت كه كاربرد و استفاده صحيح از اين، كاربرد محدودش در توصيف لايه نازك خاك آلي و سطحي موجود در كشاورزي و باغباني را بيشتر مي نمايد. بر طبق اين نظر كلاً خاك در مفهوم مهنديش براي ارائه توضيح درباره عنصر طبقه بندي شده از تمامي جهات از شن و سنگريزه تا خاك رس هاي دانه ريز استفاده مي شود. تمام خاكها از چنين اجزاي كوچك يا بزرگي كه از سنگ محكم ساخته شده اند تشكيل مي شوند. پس بايد گفت كه اينها حاوي يك ماده معدني يا ساير مواد معدني است كه سنگهاي محكم را مي سازند. ممكن است انديشيدن درباره خاك رس بعنوان يك  ماده معدني عجيب بنظر برسد ولي اين مورد يعني ويژگي متمايز مواد معدني رسي و عمده هم اكنون بخوبي شناخته شده است. 
زمين شناسي خاكها 
اجزاي سنگي مذكور از محل اصلي خودشان بوسيله آژانس هاي متنوع حمل و نقل برده         مي شوند. بعنوان مثال در قسمت غرب كانادا رسوبهاي قابل ملاحظه اي از خاكهاي آئولين وجود دارد كه اجزاي اينها در محل فعلي خودشان با استفاده از عمل باد جابجا مي شوند. ساير خاكها در محل فعلي خودشان بوسيله عمل آب ته نشين مي شوند. تركيبي از اجزاي شسته شده  در رودخانه ها امكان دارد ته نشين شوند البته بعد از اينكه همانند شن بخوبي درجه بندي شده ؛ گل و لاي و يا خاك رس دسته بندي شوند. بدليل اينكه فرايندهاي متنوع زمين شناختي شامل چنين تغييرات وسيع در اوضاع محلي خاك در سرتاسر كانادا يافت مي شوند مطالب بالا صحت دارند. مونترال بر روي تركيبي از رسوبهاي يخچالي و خاك رس هاي ته نشين شده مربوط به درياي چميلاين قرار گرفته است. نوع مشابه با مواد رسوب كرده دريايي و رسي در اتاوا يافت شده اند و چونكه تورنتو بر روي تپه يخي و خاك رس هاي ته نشين شده در آب تازه بهمراه متداول از رسوبات شني دلتائي قرار گرفته است. رسوبات سري درياچه آگاسيز در وينيپگ مشهور مي باشد و همانند خاك رس هاي يخچالي مرتبط واقع در زير ساير شهر هاي داراي چمن و چمنزار مي باشند. خاكهاي ونكدور يكي از پيچيده ترين الگوهاي كلي و نمونه تاريخ غير معمول زمين شناختي ساحل اقيانوس آرام مي باشد. در ساير قسمتهاي جهان نظير بخش جنوبي آمريكا رسوبات زيادي از خاكهاي تحت عنوان خاكهاي مانده شناخته شده يافت مي شوند چونكه اينها شامل ذرات سنگي مي باشند كه از محل هاي اصليشان برده 
شده اند ولي   … آورده هاي حاصل از تخريب سنگ جامد واقع در محل بعنوان حاصل و نتيجه آژانس هاي متنوع و معتبر مي باشد. بطور كلي اين مطلب امكان دارد گفته شود كه خاكهاي مانده كانادا مطمئناً در عملياتهاي عادي ساختمان بكار برده نخواهند شد.
انواع خاكها 
خاكها عموماً بر پايه اندازه ذرات تشكيل دهنده خودشان شرح داده شده و تعريف مي شوند. بعنوان مثال شن به آساني تشخيص داده مي شود كه از اجزاي ريزي كه به آساني بوسيله چشم مشاهده شوند تشكيل شده است. گل و لايها و خاكهاي ساخته شده از اجزاي ريزتر از اجزاي يافت شده در شن وجود دارند ولي به اندازه ذرات ريز سازنده خاكهاي رس نمي باشند. اين ذرات ريزتر از حد معمول امكان ندارد بوسيله چشم مشاهده شوند ولي روش هاي آزمايشگاهي تعيين كننده اندازه اينها وجود دارند تا اينكه مشخص نمودن بعضي از 
اندازه هاي مربوط به شرح صحيح انواع خاك امكان پذير شود. اندازه هاي مذكور با خاك شامل خاكدانه شدنهاي اجزاي تقريباً هم اندازه داراي رابط هستند. بطور طبيعي اكثر خاكهاي شامل تركيبات اجزاي داراي اندازه متفاوت نظير اصطلاحات شرح داده شده نظير شن و سنگريزه، شن رسوبي و خاك رس شني مي باشند. تپه يخي بهترين نمونه براي تركيب خاكي است چونكه اين معمولاً  اجزايي است كه بهر طريقي كه شده از كلوخه ها تا خاك رس طبقه بندي شده اند. اگر كسي بدقت نگاهي به نمونه اي از هر كدام از حاوي چنين تركيبات خاكي بياندازد ارزيابي اين موضوع كه بين اجزاء منحصر به فرد خاكي فضاهاي خالي وجود دارند مشكل نمي باشد. اين امكان دارد بطور واضح در شن يا سنگريزه مشاهده شود و اينكه اينها امكان دارد بر پايه معيار بسيار كوچكتري در مورد گل و لايها و خاكهاي رس بصورت مفروض در نظر گرفته شوند. در مورد خاك خشك بايد گفت كه فضاهاي خالي موجود با هوا پر                  مي شوند. زماني كه تمامي فضاهاي خالي پر از آب هستند گفته مي شود كه خاك اشباع شده است. اين نوع تركيب داراي عنصر معدني جامد، هوا و آب از نظر فني با عنوان سيستم سه مرحله اي شرح داده مي شوند.
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فصل به بررسی روش های مختلف ایجاد تغییرات درکل ساختارسایت طراحی شده می پردازد. بهینه سازی وسفارشی کردن سایت طراحی شده وسیله مناسبی برای برنامه های استانداردی که کاربرنیازدارد،است.در نمونه ما شما کاربرهستید و برنامه استاندارد مورد استفاده، joomla  است.
 درjoomla administration (به فصل ۳رجوع شود)، می توانید سایت خود را بصورت دلخواه سفارشی کنید یا تغییردهید ویا آن را با محتوا پرکنید. اولین چیزی که صاحب سایت طراحی شده ازما بعنوان طراح وب سایت می خواهد، تغییردررنگ وطرح بندی سایت است. بنابراین ما می خواهیم ابتدا درمورد آن بحث کنیم.  
ایجاد چشم اندازی درطرح بندی سایت حالا که با قیافه همه چیزبیشترآشنا شدید، ممکن است بخواهید سایت شما طرح کاملا متفاوتی داشته باشد می توانید این کاررا با تغییرنام منوها وتغییرقالب ها انجام دهید تا سایت شما چهره جدیدی وچشم اندازمتفاوتی به خود بگیرد.
                                  
 تغییرنام منوها 
برای تغییرنام module manager  – main menu  را با کلیک  _Modules| site modules  بازکنید(۱،۴). 
روی لینک main menu  برای ویرایش آن کلیک کنید متن را در فیلد title به                                                 
Check  this out تغییر دهید وmain menu   برا ی check this out باز می شود.
                        
                               تغییرقالب ها 

برای اینکه ببینید درjoomla   چه چیزبعنوان استاندارد است، به –Manager|site template  site|template  درtemplate manager  سوئیچ کنید.                                       

“site”همان وب سایت شما است که قادربه دیدنش هستید ودرواقع front end است. 

دراینجا شما می توانید ببینید که قالب های مدیریت، بخوبی وجود دارند. 

دراینجا دوقالب ایجاد شده با joomla  دیده می شوند. هم اکنون درصفحه پایین، قالب های 

فعال با یک مارک سبزعلامت گذاری شده اند. اگرشما مکان نمای ماوس تان را روی نام قالب حرکت دهید، یک نمایش گرافیکی کوچک ظاهرمی شود، چنانچه درشکل ۲،۴ نشان  شده است قالب اول با نام solarflare  ازنسخه قبلی مامبوگرفته شده وبا joomla  تطبیق   داده شده است . قالب دوم  با نام mare hinses madeyourweb ، جدید است.  برای استفاده ازاین قالب درسایت تان، دکمهradio را قبل از نام قالب دلخواه انتخاب کنید وdefault را در نوار منو کلیک کنید به وب سایت تان سوئیچ کرده ودکمهupdate را درbrowser کلیک کنید.
با انجام مراحل گفته شده  دربالا شما یک طرح بندی متفاوت وظاهری کاملا تازه دارید که بعد ازتجربه انجام آن، ما وشما را مشتاق برای ادامه کارمی کند. اکنون مقدارزیادی اطلاعات مطلوب در مورد استفاده از قالب های متنوع درسایت بدست آورید. نحوه ساخت قالب هم درفصل ۱۰کتاب آموزش داده خواهد شد.

         پیکربندی joomla  administration 

Joomla   تقریبا همان سطحی را که هربرنامه ای با کاربرد گرافیکی ارائه می کند مانند- Gnome kDE – windows یا (Mac OSX  )  -Aqua عرضه می کند. این برای صفحات وب چیزبدیهی نیست وبا استفاده زیاد ازجاوا اسکریپت امکان ساخته شدنش است. جاوا اسکریپت بطورمحلی برروی کامپیوترشما اجرا می شود واگراین کار انجام دهید ، می توانید مدت زیادی با joomla  administration  کارکنید. جستجوگرها هرقدرتوانایی وامکانات می توانند بخوبی برای چندین سال با جاوا اسکریپت، محتوا را اداره کنند وهیچ حفاظت جدی وزیادی لازم ندارند جستجوگرمنبع بازMozilla firefox ، (http://www.mozilla.org ) ایمنی زیادی دارد وکاربردش نسبت به _    

Explorer    Internet راحت تراست بنابراین از این در طراحی سایت خود استفاده کنید. 

Joomla Administration _ فقط شبیه سایت شما وشامل عناصرمتفاوتی است:

در نوار منویtop –  منوهایی هستند ودرطرف راست دو تذکردرمورد دریافت پیام ها توسط شما وچگونگی ورود کاربران به سیستم وجود دارند.     پایین آن یک فیلد با لینک  infober  وجود دارد که اطلاعاتی درباره کامپوننت هایی که هم اکنون با مدیرنشان داده شده قابل اجرا هستند، دارد . ( دراین نمونه     .( joomla 100/com_admin

 درسمت راست ترین قسمت،toolbar  با آیکون های متنوع (دراین نمونه، آیکون (help  برای مهمترین وظایف joomla  وجود دارد. وظایف در managers سازماندهی شده اند و آیکون هایی که نشان داده شده اند بستگی به مدیر دارند اگرشما مکان نمای ماوس تان را روی یکی از این آیکون ها بلغزانید ، روشن می شود شما می توانید آیکون را کلیک کنید و عمل مناسب را اجرا کنید. جدول ذیل عناصر موجود درجعبه  ابزار joomla   را پیش روی شما قرار می دهد. آیکون ها ووظایف شان در زیرهستند:  
پایین toolbar  فضای کاری جاری است چنانچه در شکل۴،۴ نشان داده شده ، این Control panel  است.  که بعد ازورود به سیستم نشان داده شده است ودسترسی سریع به مهمترین عناصر را ارائه می کند اگرشما نخواهید control panel  را ببینید ، به سادگی  home  را در بالا گوشه سمت چپ در نوار منو کلیک کنید . 
 درسمت چپ، آیکون هایی هستند که به مدیران گونا گونی اشاره می نمایند. در سمت  راست، شما پنج tab  پیدا می کنید که به شما دیدی کلی از وضعیت های جاری وب سایت تان را می دهند . درمنطقه پایین تر یک نوارجهت یابی می بینید که کل joomla   را می پوشاند. اینجا شما می توانید تعدادی خطوط  نشان داده شده را قراردهید وبا استفاده از جدول، هدایت کنید، بطوریکه۶۰۰  کاربر درآن واحد آنلاین باشند این تعداد درسایت             
   Joomla کاملا واقع گرایانه است تغییرتعداد خطوط نشان داده شده با همه جداول نشان 
داده شده، امکانپذیرهستند.  
Logged: این tab  یک دید کلی از کاربرانی که هم اکنون به سیستم وارد شده اند                             

   می دهند، مانند administrator  شما می توانید کاربر را از بیرون با کلیک کردن(x)       

  Red cross  برای نام کاربربعدی ثبت کنید.                       

Components: این tab  کامپوننت های نرم افزاری را که هم اکنون راه اندازی 

شده اند ،نشان می دهد. اینها چندین گزینه دارند( برای مثال، web links )، پس این 

کامپوننت مانند یک عنوان با زیرموضوعات ، نمایش داده شده است.
   
Popular:  این tab  به شما درباره بیشترین صفحات جستجوشده از وب سایت تان 

 می گوید. با کلیک نام صفحۀ شما به content manager  سوئیچ می کنید وصفحه 

 مربوطه را در حالت ویرایش می – بینید .اگر درحالت edit  هستید، مجبورهستید که 

عمل را با cancel  یا save خاتمه دهید وبعدأ home  را برای برگشتن –

control panel  کلیک کنید.

Lastest Items: این tab  شبیه popular  است. اینجا محتوا به ترتیب زمانی    

  
وقوع، بصورت معکوس نشان داده شده است. با کلیک روی نام، شما به     

Content manager سوئیچ می کنید.   

Menu stats  : این قسمت تعداد عناصرمنورا  درهر منونشان می دهد.

 نوار منوشامل نه گزینه است. همواره سمت چپ لینک home  است  که شما را به عقب 

به عقب به control panel  بازمی گرداند .درسمت راست می توانید لینک help  را ببینید.

می توانید control panel  را با کلیک module|Administrator  module  پیکر- بندی  کنید.
           
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.
راهکارهای عملی طراحی شمع ها
۱-        اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل
۲-        شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و اولویت بندی آنها
۳-        شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع
۴-        شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع
۵-        انتخاب نوع شمع
۶-        بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی 
۷-        برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و …
۸-        تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی
۹-        آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات مؤثر در طراحی از جمله  تداخل شمع، ضریب کارایی، …
۱۰-         تعیین توان کاربری شمع(تکی یا گروهی) با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی
۱۱-         تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینامیکی و تدقیق توان باربری
۱۲-         دخالت دادن عوامل مؤثر پیرامونی برتوان باربری بدست آمده
۱۳-         کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده
۱۴-         طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع
۱۵-     انجام آزمایشات عملی بار گذاری استاتیکی یا دینامیکی(در صورت لزوم و صلاحدید) به منظور اطمینان از صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا
۱۶-         تعیین ضریب اطمینان
۳-۲- انواع پی های عمیق از نظر اجرایی
چنانکه گفته شد بر اساس استاندارد BS 8004 بریتانیا شمع ها به سه دسته طبقه می شوند:
الف- «شمع های با تغییر مکان بزرگ» که هنگام نصب و رانش درون زمین، تغییر مکان زیادی در خاک ایجاد می کنند. این شمع ها معمولاً دارای مقاطع توپر و یا تو خالی ته بسته می باشند که با شیوه کوبشی یا جک زدن به درون خاک رانده می شوند. شمع های کوبیدنی با تغییر مکان های بزرگ شامل موارد زیر هستند:
–           چوبی با مقاطع دایره ای یا مربعی، یکسره یا با اتصالات وصل شده
–           بتنی پیش ساخته شده با مقاطع تو پر یا توخالی
–           پیش تنیده با مقاطع تو پر یا توخالی
–           لوله فولادی ته بسته 
–           جعبه ای فولادی ته بسته 
–           لوله ای باریک شونده
–           لوله ای فولادی ته بسته و رانده شده با جک
–           استوانه ای بتنی توپر، پیش ساخته و قطور رانده شده با جک 
ب- شمع های«کوبیدنی- ریختنی با تغییر مکان های بزرگ» نیز موارد زیر را شامل می شوند:
–          لوله های فولادی کوبیده شده و بعد از بتن ریزی یا بتدریج بیرون کشیده می شوند.
–          پوسته های بتنی پیش ساخته که با بتن پر می شوند.
–          پوسته های فولادی جدار نازک که داخل خاک کوبیده شده سپس با بتن پر می شوند.
پ- «شمع های با جابجایی کم»
اینگونه شمع ها نیز بصورت کوبشی یا با جک درون زمین نصب می شوند و لیکن دارای سطح مقطع نسبتاً کوچکی هستند. مثالهایی از این نوع عبارتند از مقاطع فولادی H یا  I شکل، لوله ها یا جعبه های فولادی ته باز که در حین نصب، خاک وارد قسمت های حفره ای مقطع می شود. اگر در حین کوبش این شمع ها درون زمین، توده خاک در حوالی نوک شمع تشکیل و قفل شود بطوریکه مانع نفوذ ستون خاک به درون حفرات مقطع شود شمع از نوع با جابجایی زیاد محسوب می شود.
«شمع های با جابجایی کم» شامل انواع زیر هستند:
–          بتنی پیش ساخته با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه 
–          بتنی پیش تنیده با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه 
–                 مقاطع فولادی H شکل
–        مقاطع فلزی لوله ای ته باز کوبشی که در صورت ضرورت خاک وارد شده درون لوله تخلیه می  شوند.
ت- «شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی»
برای نصب این نوع شمع ها نخست حفره محل شمع با روش های حفاری مناسب حفاری شده و درون آن بتن ریزی می شود. بتن ممکن است درون غلاف ریخته شود و یا بدون غلاف بتن ریزی انجام شود. غلاف ممکن ست با پیشرفت بتن ریزی بیرون کشیده شود. در بعضی موارد ممکن است شمع های آماده چوبی، بتنی یا فولادی درون حفره قرار داده شود.
«شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی» شامل انواع زیر می شوند:
–        حفر چاهک توسط روشهای متد دورانی، چنگک، بالابر هوایی و پر کردن آن بتن(در جاریز)
–        حفر چاهک با روشهای فوق و قرار دادن لوله و پر کردن آن با بتن در صورت لزوم
–        حفر چاهک و قرار دادن قطعات پیش ساخته بتنی درون آن
–        تزریق ملات سیمان یا بتن درون چاهک
–        مقاطع فولادی قرار داده شده درون چاهک
–        حفر چاهک و قرار دادن لوله فولادی بطور همزمان
 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در هنگام استفاده از مصالح در محوطه سازی پارک ها و باغات نیاز به توجه تکنیکی در این خصوص وجود دارد. مثلا استفاده از کالار سیمان در پارک ها که امروزه رایج شده و بسیاری از جنبه های زیبا شناختی آنها را نابود ساخته است. زیرا سیمان از نظر ساختار بسیار ناپایدار است، هنگامی که اولین برف می بارد بسیار شاداب و پرطراوت به نظر می رسد اما پس از آن کیفیت خود را از دست می دهد. دومین مساله این است که برف سمبل پاکی و عفت است و این درحالی است که سیمان و بتون معنای وحشت و خشونت را به انسان القا می کند. بنابراین از سیمان و بتون می بایست در مکان هایی از پارک که در معرض دید نیستند مورد استفاده قرار گیرد
در قدیم دیوار باغها از ملاط ساخته می شدند که بسیار مهربان تر و ملایم تر از سیمان پورتلندی به نظر می رسید. آهک آبی از طریق حرارت دادن گچ و سنگ آهک بمنظور آزاد شدن دی اکسید کربن، بدست می آید. هنگامیکه این مواد دوباره با آب مخلوط شدند و در معرض هوا قرار می گیرند و دوباره با دی اکسد کربن ترکیب شده و به همان حالت شیمیایی اولیه باز می گردد. دی اکسید کربن به استحکام لایه های بیرونی ملاط می افزاید و بهمین دلیل شاید یک قرن بتواند استحکام خود را حفظ کند. این نوع ملاط امروزه از نظر ساختمان سازان دور مانده است در صورتیکه هنوز هم می توان از آن در محوطه سازی پارک ها و باغات استفاده کرد. 
مثلا امروزه استفاده از آجر و خشت به کلی از مد افتاده تلقی می شود. اما باید بدانیم که دوام این محصول می تواند با توجه به کیفیت آن مناسب باشد. خشت های گلی که شهر باستانی بابل به کار می رفته بوسیله شل دادن به گل مرطوب درست شده است. این بلوک های گلی سپس در مقابل نور آفتاب خشک می شوند و در مکان مناسب مورد استفاده قرار می گرفتند و در ساخت خانه ها کاربرد داشته اند. 
حدود ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح انسان این مساله را دریافته بود که هنگامی که گل مرطوب خشک شود تبدیل به ماده ای سخت می شود. در آن زمان از گل رس برای ساخت ظروف استفاده می شد. رومی ها مهارت لازم را در ساخت خشت کسب کرده و سپس این هنر را در اختیار مردمان شمال اروپا قراردادند. این خشت ها در قرون وسطی در ساخت دودکش ها و مناره کلیساها مورد استفاده قرار گرفت. البته امکان این نبود که در کوره های آجرپزی ابتدایی این خشت ها در دمای بالایی درست شوند.بعد از ۱۲۰۰ سال پس از میلاد مسیح کشورهای سفلی مانند هلند و جنوب انگلستان مبادرت به ساخت این خشت ها ورزیدند. اما در زمان حاضر این خشت ها و در واقع آجر ها به اندازه استاندارد رسیده اند اما در ساخت دیوار باغاها کاربردی ندارند، آجرهای دست ساز از نظر ساختار به گونه ای هستند که هرگز ماشین نمی تواند ان را بسازد؛ آجر های دست ساز را می توان به اندازه مورد نیاز ساخت. این طور به نظر می رسد که آجرهای دست ساز از نظر زیبایی و آذین بندی بهتر از آجرهای کارخانه ای است، البته هزینه دستمزد ساخت آنها از مواد خام بیشتر می شد؛ این مساله هم حل شد و زیبایی حاصله جای خود را به پرداخت هزینه های کلان داد. در دهه سوم قرن بیستم “وینستون چرچیل” به ساخت خشت و آجر و کارگران این حرفه بسیار اهمیت می داد.
 
سفال هم یکی از مصالح قدیمی است که در امر محوطه سازی باستان اهمیت بسیاری داشته است. سفال همان گل رس است که در دمایی پایین تر از کوره آجرپزی خشک می شود و به رنگ سرخ بسیار زیبایی در می آید و در گذشته بیشتر در ساخت ظرف و ظروف مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه بسیاری از کارخانه ها به جای اساتفاده از پلاستیک و بتون استفاده از این ماده را توصیه می کنند. بسیاری از باغهای بر جای مانده از مصر باستان و روم دارای دیوارهای رنگین بوده اند که دلیل آن استفاده از گل رس و سفال بوده است. در زمان برگزاری فستیوال ها برای تزئینات روی دیوارهای پارک ها و باغها می توان از سفال استفاده کرد. هن.ز هم “توسکانی” در ایتالیا در مرکز ساخت سفال قرار دارد.
 

 
شکل کف خیابان 
بالا رونده، پایین رونده و موجی
کفی که بالا یا پایین می‌رود همیشه بر هدف در انتهای خیابان چه در « بالا » و چه در 
«پایین» آن تاکید می‌کند. 
 
حرکت یا به طرف پایین و یا به طرف بالا و یا به طرف بالا صورت می‌گیرد. در هر دوی این حالات ا نگیزه حرکت برانگیخته شده و توج ما به طرف بالا و یا پایین جلب می‌شود. کف می‌تواند به شکل ریتمیک و یا غیر ریتمیک بالا رود و یا می‌تواند مسطح یا به شکل پلکانی باشد. همان طور که در اغلب دهکده‌های کوهستانی مدیترانه ای دیده می شود. 
 
قرار دادن تک پله ای در انتهای خبی ابان می‌تواند توجه را به یک کانون جلب کند گرچه خیابان مسطخ باشد. در پلکان پیچیده مجموعه‌های شهری هر حرکات به طرف بالا و هم به طرف پایین در یک مسیر پلکانی دیده می‌شود. حرکت به طرف پایین می‌تواند به فضایی محدب در پاگرد بینجامد در حالی که حرکت به طرف بالا می‌تواند به یک فضای مقعر حاصل از جلو آمدگی منجر شود. خیابان موجی خصوصیات هر دو نوع کف پوش پایین رونده و بالا رونده را دارد. هر نقطه موج و حضیض فضایی مستقل در اطراف خود می‌سازد و در طول حرکت فرد متناوبا گاه شتاب و گاه مکث را تجربه می‌کند. 
هر سه گونه این سطوح در شهرهایی با نقشه‌های گوناگون به وجود آمده اند. در 
سال‌های انتهایی قرن نوزدهم در ا یده‌های شکل گیری « شهرهای انسان گرا » که متاثر از افکار کامیلو سیته و ابزنر هاوارد بوده، ایده ایجاد تغییر در سطح خیابان به کار گرفته شد. که طی آن بی نظمی‌های طبیعی در منظر حفظ شد و شکل‌های بی نظمی در آن به  وجود آمد و خیابان‌ها به فضاهای صمیمی با تناوبی ریتمیک بالا و پایین رونده تقسیم شدند.
 
کف پوش سطح خیابان 
طرح‌های عمودی 
کف پوش خیابان که به شکل عمودی چیده شده باشد، عموماً در خیابان بدون پیاده رو دیده می‌شود. این طرح بر حرکت عرضی بین دو دیوار تاکید دارد و در نتیجه بر عرض فضای معبر نیز تاکید می‌کند. در عین حال در همان زمان سطح خیابان به بخش‌های ریتمیک تقسیم می‌شود. (تصویر b) 
طرح‌های عمودی عموماً در خیابان ها، میدان‌ها و پیاده روهایی که در آنها عبور از فضا به دلیل وجود عملکردهای مختلف تقلیل یافته است، وجود دارد.
 
طرح‌های قطری 
به دنبال ایجاد تعادل بین جهت گیری عمودی و جهت گیری موازی، ایجاد طرح قطری، فضای کف خیابان را از باقی فضا آزاد می‌سازد. (تصویر b) طرح کف حرکت در تمامی جهات را در بر دارد. هم فضا را گسترش می‌دهد و هم تاکید به حرکت به جلو را داراست. در نتیجه، طرح کف پوش قطری هم مستقل از سیستم دیوارها و هم منافذ دیوارهای اطراف است. این طرح در خیابان هایی با ویژگی میدان عملکرد بسیار خوبی دارد. غالباً این طرح توسط معماران رنسانس در نوسازی خیابان‌های کم عرض قرون وسطی به منظور افزایش عرض خیابان به کار برده می‌شده است. (تصویر b).
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي Ecu) موتور( 
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۴ ـ پتانسيومتر دريچه گاز
۵ ـ سنسور دماي آب
۶ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۷ ـ سنسور سرعت خودرو
۸ ـ اكسيژن سنسور (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)
۹ ـ باتري
۱۰ ـ رله دوبل (در خودرو پژو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۱۱ ـ كويل دوبل
۱۲ ـ باك بنزين
۱۳ ـ پمپ بنزين
۱۴ ـ صافي بنزين
۱۵ ـ ريل سوخت
۱۶ ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو ۲۰۶ بر روي پمپ بنزين نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سيستم مگنتي مارلي۵/۲ بار و پارس وسمند با سيستم ساژم حدود ۳ بار وپيكان انژكتوري ۵/۳ بار است)
اجزايي كه به E.C.Uپيغام ارسال مي‌‌‌‌‌‌كنند:
BSI/8221 ـ ايموبيلايزر
۱۸۰۵ ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نيست)
۱۳۰۴ ـ رله دوبل (در خودرو ۲۰۶ مالتي پلكس وجود ندارد)
۷۰۰۱ ـ سويچ فشار فرمان هيدروليكي( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
BBOO ـ باتري
۸۰ ـ كليد AC كولر 
C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب 
۱۱۲۰ ـ سنسور ضربه 
۱۳۱۳ ـ سنسور دور موتور 
۱۳۱۲ ـ سنسور فشار هواي مانيفولد
(در خودرو ۲۰۶ سنسنور فشار و سنسور دماي هوا در يك مجموعه قرار گرفته است.)
۱۳۱۶ ـ پتانسيومتر دريچه گاز 
۱۲۲۰ ـ سنسور دماي آب 
۱۲۴۰ ـ سنسور دماي هواي ورودي
۱۳۵۰ ـ اكسيژن سنسور ( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد) 
۱۶۲۰ ـ سنسور سرعت خودرو 


عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عيب ياب 
۱۳۰۴ـ رله دوبل 
BSI/ 8221 ـ ايمبيلايزر و BSI 
۱۳۵۰ ـ سنسور اكسيژن
۱۲۱۰/۴۳۱۵ ـ پمپ بنزين و شناور آن 
۷۲۱۰ ـ كامپيوتر راه يابي (GPS) در خودروهاي ما نصب نشده است.
۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۱ ـ انژكتورها
۱۲۲۵ ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ اي دور آرام) 
۱۱۳۵ ـ كويل دوبل 
۱۲۱۵ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سيستم سوخت و جرقه
۴۲۱۰ ـ دور سنج موتور   
۸۰٫٫- كليد AC كولر       
۱۲۷۰ ـ گرمكن دريچه گاز ( در خودرو ۲۰۶ و پيكان انژكتوري وجود ندارد.) 
۱ ـ رگولاتور فشار سوخت (اين قطعه در خودرو ۲۰۶ در داخل باك بنزين و روي پمپ بنزين قرار دارد)
۲ ـ دريچه گاز 
۳ ـ مانيفولد هواي ورودي 
۴ ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد)
۵ ـ مخزن كنيستر 
۶ ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنيستر 
۷ ـ باك 
۸ ـ پمپ بنزين و متعلقات آن 
۹ ـ لوله انتقال سوخت 
۱۰ ـ لوله برگشت سوخت اضافي (در خودرو ۲۰۶ وجود ندارد)
۱۱ ـ فيلتر سوخت 
۱۲ ـ انژكتورها 
۱۳ ـ ريل سوخت
توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نري آن را تميز كرده و روي آن را به روغن آغشته نماييد.
پمپ بنزين :
وظيفه پمپ بنزين ارسال سوخت به ريل سوخت است.رگولاتور فشار در مسير ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معيني ثابت نگه مي‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزين پژو ۲۰۶ را نشان ميدهد كه رگولاتور آن بر خلاف ساير خودروهاي انژكتوري در داخل پمپ بنزين نصب شده است.پمپ بنزين داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذيه ۱۲ ولت آن رله دوبل از مسير سوييچ اينرسي در زمانهاي زير تامين ميشود: 
ـ در زمان سوييچ باز به مدت ۳ تا ۵ ثانيه 
ـ در زمان موتور روشن بطور دائم 
فيلتر بنزين :
عنصر اصلي از جنس كاغذ و داراي يك صافي ميباشد.اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات ۸ تا ۱۰ ميكروني و هر ۲۰۰۰۰ كيلومتر بايد تعويض شوند. توجه: مطمئن شويد كه فيلتر در جهت صحيح با توجه به فلش نشان داده شده روي بدنه نصب شده است.
شما تيك محل قرارگيري سيستم سوخت رساني:
۱ ـ سنسور فشار هواي منيفولد
۲ ـ لوله باز ياب بخارات روغن
۳ ـ گرمكن دريچه گاز (در خودرو ۲۰۶ ايران نصب نشده است)
۴ ـ موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام (استپ موتور)
۵ ـ محفظه فيلتر هوا
۶ ـ دريچه گاز 
۷ ـ پتانسيومتر دريچه گاز 
۸ ـ مانيفولد هواي ورودي 
۹ ـ انژكتورها 
۱۰ ـ ريل سوخت 
۱۱ ـ مدار بازياب بخارات سوخت (كنيستر)
موتور مرحله‌‌اي دور آرام :
اين قطعه جريان هواي دريافتي موتور از دريچه گاز را در حالتهاي زير توسط E.C.U كنترل مي‌‌كند.
۱ ـ ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
۲ـ تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور (كولرو….)
۳ ـ تنظيم مخلوط سوخت و هواي در دور آرام 
۴ ـ جلوگيري از بسته شدن سريع مسير هواي زماني كه سرعت‌‌هاي بالا راننده به طور ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي‌‌‌دارد.
مكانيزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام :
موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام پالس‌‌‌‌هاي ۱۲ ولتي ارسالي توسط E.C.U را به حركت خطي در راستاي محور طولي موتور مرحله‌‌‌اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كند.كورس حركتي آن ۸MM بوده و ۲۰۰ مرحله دارد كه هر مرحله آن ۰۴/ ميليمتر است.سيم پيچ اول پايه‌‌‌ هاي B وC سيم پيچ دوم و مقاومت هر يك از سيم پيچها ۵۳ اهم است.
سنسور فشار هواي منيفولد (MAP SENSOR) :
سنسور فشار هواي مانيفولد در خودرو پژو ۲۰۶ نسل جديدي از سنسورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دماي هواي ورودي هم ضميمه آن است.مجموعه سنسور فشار هواي مانيفولد فشار و دماي هواي مانيفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گيري مي‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذيه آن ۵ ولتي وتوسطE.C.U تأمين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتي از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گيري شده توسط پيزوالكتريك(مقاومت متغيير با فشار) تغيير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.
E.C.U از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير استفاده ميكند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گيري جرم هواي ارسال شده به موتور
ـ تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط 
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هواي منيفولد در اندازه‌‌‌‌‌گيري كميت‌‌‌‌‌هاي فوق در موارد ذيل موثر است:
۱ ـ در حالت سوييچ باز
۲ ـ در حالت تمام بار (دور پايين موتور) زماني كه از سربالايي‌‌‌‌ها عبور مي‌‌‌‌‌‌كنيم.
جرم هواي ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زير تغيير مي‌‌‌‌‌كند:
۱ ـ فشار اتمسفر 
۲ ـ دماي هواي ورودي
۳ ـ دور موتور
نكته : اگر اين سنسور درست كار نكند E.C.U ديگر قادر نخواهد بود ميزان هواي ورودي را بطور دقيق تعيين كنند.
سنسور دماي هواي ورودي:
مقاومت بكار رفته در سنسور دماي هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزايش دما كاهش مي‌‌‌‌يابد) مي‌‌‌‌باشد. E.C.U براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده مي‌‌‌كند.در خودرو پژو ۲۰۶ سنسور دماي هوا و سنسور فشار هوا در يك مجموعه قرار دارد.
تذكر: اين سنسور در زمان سوييچ باز فعال ميباشد تا اطلاعات دماي هواي ورودي را به E.C.U بدهد.
 • بازدید : 109 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت سازه هاي پيش ساخته سبک ، يکي از روشهاي نوين صنعت ساختمان است کع اخيرا در کشور ما با توسعه روز افزون مراجعه بوده و با استقبال بي سابقه مهندسين و مجريان طرحهاي عمراني روبروست . با توجه به توسعه قابل توجه و کاربرد اين صنعت در پروژه هاي انبوه سازي مسکن ، مراکز تحقيقاتي و مراجع صادر کننده گواهي فني نيز به موازات کاربرد وسيع اين صنعت فعاليت بي سابقه اي آغاز نموده اند که از جمله مي توان به مهمترين آنها اشاره نمود 
مرکز تحقيقات شرکت سپ : 
تهيه و تدوين دانش فني سيستم توس پانل و انجام مطالعات ، تحقيقات و آزمايشات مختلف اجزاي پانلي سازه هاي پيش ساخته سبک . 
– کميته فني سازمان ملي زمين و مسکن : تهيه و تدوين مجموعه معيارها براي نظام صفحات ساندويچي
 ( 3D )
– موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي : تهيه و تدوين استاندارد ملي سيستم (۳D) 
– مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن : ارائه گواهي فني ساختمانهاي دو طبقه پانلي و اقدامات تحقيقاتي در زمينه تست full scale صدور گواهي فني سيستم ۳D
– پژوهشگاه زلزله نگاري : انجام آزمايشات ترکيبي و تستهاي ديناميکي المانهاي ديواري و سقف در خصوص رفتار پانلهاي ساندويچي در برابر نيروهاي جانبي 
– شرکت BVQI فرانسه : همکاري هاي گسترده در خصوص صدور گواهي فني انجام آزمايشات و نيز دور استاندارد مديريت کيفيت براساس Iso 9001 – 2000
– شرکت TUV Rheinland : صدور استاندارد مديريت کيفيت براساس استاندارد ISO 9002 – ۱۹۹۴


۱-۱مشخصات کلي پانل هاي پيش ساخته : 
پانل هاي پيش ساخته سبک شامل دو صفحه شبکه جوش فولادي مي باشند که يک لايه عايق پلي استايرن در ميان آن قرار گرفته و توسط تعدادي اعضاي خرپايي به يکديگر متصل شده اند . اين پانلها به عنوان المان ديوار و سقف ساختمان به کار مي روند . مدول عرضي پانل ها ۱۲۰ سانتيمتر مي باشد و بسته به کاربردهاي متفاوت ، طول و ضخامتهاي مختلف دارند . 
پانلهاي ديوار علاوه بر اينکه جداکننده فضاهاي معماري هستند ، نقش ديوار باربر قائم و ديوار برشي در برابر بارهاي جانبي را هم ايفا مي کنند . بنابراين عموما در اين گونه سازه ها ، اسکلت فلزي يا بتني وجود ندارد . پانلهاب سقفي ، ديافراگم کف را تشکيل مي دهند . اين پانلها در کنار يکديگر مستقر شده و روي پانلهاي ديوار نصب مي گردند . لايه پلي استايرن نقش قالب براي بتن پاشي و همچنين عايق حرارتي و صوتي را ايفا مي کند . 
پانلها پس از استقرار ، بتن پاشي شده و تشکيل يک سازه سه بعدي با عملکرد جعبه اي ( BOX ) مي دهند . پانلها علاوه بر استفاده به عنوان اعضاي باربر ساختمان ، بدليل عايق حرارتي ، صوتي و مزاياي ديگر براي تيغه هاي غير باربر ساختمانهاي مختلف نيز به کار مي روند . از پانلهاي ديوار به عنوان المان باربر قائم و همچنين عنصر مقاوم در برابر زلزله استفاده مي شود . بار گسترده ثقلي با توجه به ميزان سطح بارگيري هر ديوار روي آنها توزيع مي گردد . بار جانبي ناشي از زلزله از طريق دياگرام صلب کف به نسبت سختي بين ديوارها توزيع مي شود . فرمولاسيون المان پانل براساس المان ايزوپارامتريک غشايي با تغيير شکلهاي داخلي سازگار قرار دارد . اين المان داراي سختي خمشي در صفحه خود مي باشد . 
شبکه مش به کار رفته در پانلهاي ديوار عبارتند از : 
wwf * ( ( 80 / 80 Ø ۳٫۵ / Ø ۳٫۵) / (L/1200 ) )
ضخامت لايه پلي استايرن ۶ سانتيمتر و فاصله دو شبکه از يکديگر ۱۰ سانتيمتر مي باشد . همچنين قطر اعضاي خرپايي در اين پانل ها ۳٫۵ ميليمتر است . ضخامت بتن شاتکريتي ۴ سانتيمتر در هر طرف ديوار است . به عبارتي پوشش بتن روي شبکه ۲ سانتيمتر مي باشد . روابط طراحي براساس روش مقاومت حدي ايت که در آئين نامه بتن ايران آمده است در اين روش ديوار براي بار برشي طراحي شده و براي لنگر خمشي و بار محوري ( رفتار ستوني ) کنترل مي گردد . به علت گستردگي ديوارهاي موجود در ساختمان اکثرا ، مفتولهاي شبکه پاسخگويي بار وارده خواهند بود . در موارد خاص با تعبيه آرماتور ميتوان پانل ديوار را تقويت نمود . در محل تقاطع ديوارها بصورت (–) ، (L) ، (†) ، (-) اتصالات خاص طراحي شده است تا عملکرد هماهنگ و پيکنواختي بين ديوارها وجود داشته باشد . ديوارهاي برشي داراي بازشو بايستي به نحو مناسبي تقويت گردند . پانل کف بصورت دال يکطرفه عمل مي کند . اين رفتار بدليل وجود اعضاي برشگير در جهت طولي پانل مي باشد . 
شبکه بکار رفته در پانل کف عبارتند از : 
wwf * ( ( 80 / 80 Ø ۳٫۵ / Ø ۳٫۵) / (L/1200 ) )
ضخامت لايه پلي استايرن براساس طراحي دال کف بين ۶ تا ۱۰ سانتيمتر متغير مي باشد . به طبع آن فاصله شبکه هاي جوش ده از يکديگر در محدوده ۱۰ تا ۱۴ سانتيمتر تغيير مي کند . قطر مفتولهاي خرپايي ۳٫۵ ميليمتر مي باشد . از آنجا که شبکه بکار رفته در پانل داراي مقدار فولاد کمي است بايستي دال کف تقيوت گردد . اين کار به دو صورت انجام مي گيرد : با توجه به طول دهانه و بار وارده ، لنگر مقاوم محاسبه شده و يک سري آرماتور تقويتي با فواصل معين در پانل تعبيه مي گردد . بين هر دو پانل سقفي در عرضي حدود ۲۰ سانتيمتر ، عايق پلي استايرن حذف شده و ميلگردهاي تقويتي در آن ناحيه متمرکز مي شوند . در واقع يک سيستم تير و دال با فواصل حدود يک متر ايجاد مي گردد . 
مبناي طراحي دال کف در برابر خمش ، روابط بتن مسلح در حالت حدي است . ضخامت بتن شاتکريتي در زير پانل ۴ و در روي آن ۶ سانتيمتر مي باشد . براي بارهاي متعارف ، دال کف پانلي تا ۶ متر طراحي و اجرا مي گردد و در دهانه هاي بزرگتر نيز مي توان با ايجاد تمهيداتي از اين سيستم استفاده کرد . 
در دال بتني تخت خمش ، يک جريان برشي افقي باعث لغزش دو لايه بتن به يکديگر مي شود . اتصالات خرپايي در پانلها بايستي به اندازه اي باشد که دولايه کاملا پيوسته عمل کرده و لغزش بين لايه ها وجود نداشته باشد . براين اساس اتصالات برشگير بصورت المانهاي خرپايي مدل شده و طراحي مي گردند . 
جزئيات ديوار پانلي ( تيغه بندي ) : 
آستر ماسه سيمان معمولي ۷۵ = ۱۵۰۰ * ۰۵٫
آستر ماسه سيمان سبک ۵۵ = ۱۱۰۰ * ۰۵٫
ضخامت و نوع در پانلهاي ساندويچي بتني بستگي به خواص حرارتي ماده عايق و مقاومت حرارتي مطلوب پانل دارد . عموما براي عايق بندي مورد استفاده در پانلهاي ساندويچي از فوم پلي ايستايرن و با پلي يورتان ( ترکيب پلي يول و ايزوسيانات ) استفاده مي شود . 
 
 
خواص مکانيکي ، اثر گذشت زمان بر مقدار مقاومت گرمايي ، ميانيگن اثرات دمايي ، اثر رطوبت ، مقاومت در برابر حل شدن ، استحکام ابعادي ، خوردگي و قابليت جابجايي ، مقاومت در مقابل اشعه خورشيد ، پخش شعله قابليت اشتعال و ديگر خواص موثر در طي انبار کردن ، از جمله عوامل مور در انتخاب نوع عايق براي سيستمهاي پانلي مي باشد . 
لايه عايق پيش ساخته سبک از نوع پلي استايرن انبساطي مي باشد که متداولترين ماده مورد استفاده به عنوان لايه عايق مي باشد که با انبساط دانه هاي ESP در اثر حرارت ( سوپر هيت ) ساخته مي شود گرانولهاي پلي استايرن در داخل محفظه انبساط ريخته شده و بخار آب که حرارت آن حدود ۱۶۰ درجه سانتيگراد مي باشد موجب مي گردد تا در زمان کوتاهي ( حدود يک دقيقه ) دانه ها شکفته شده و منبسط شود. اين دانه ها مي بايست پس از حرارت دادن مدتي در انبار بمانند که معمولا حدود ۱۰ ساعت است و بعد در دستگاه پرس ريخته مي شود . حجم موادي که داخل پرس ريخته مي شوند به اندازه محفظه داخل آن است . در اين مرحله مجددا حرارت لازم توسط بخار آب به مواد اکسپند شده داده مي شود . در اثر اين حرارت ، دانه هاي اکسپند شده ، بار ديگر منبسط مي گردد و به دليل اينکه فضاي داخل بسته است فشار حاصل از انبساط مجدد ، باعث مي شود دانه هاي کروي فضاي خالي بين خودشان را پر کنند ، در واقع عمل زينتر (Zinter) انجام مي گردد . 
شبکه هاي جوش شده با ابعاد هندسه مشخص و منظم توسط ماشين آلات اتوماتيک ساخته مي شوند . فرآيند ساخت شبکه مش به اين صورت است که ابتدا مفتولهاي با قط ۵٫۵ تا ۶ ميليمتر تحت عمليات کشش سرد (cold – drawing) قرار گرفته و پس از طي مراحل عمليات برگشت و تنش گيري حرارتي و کشش سرد مجدد و پوسته گيري به مفتولهاي با قطر ۳٫۵ ميليمتر تبديل مي شوند . در انتهاي عمليات فوق بايد مشخصات مفتول با استاندارد ASTM – A82 تطابق داشته باشد . بعد از توليد شبکه ، يک صفحه پلي استايرن در بين دو لايه شبکه جوش شده قرار گرفته ، در يک فرآيند مفتولهاي عرضي قطري موسوم به وادارهاي برشي يعد از رد شده از بين لايه عايق ، به شبکه هاي طرفين جوش ميخورند ، جوش مورد استفاده در اتصال مفتولهاي پانل ساندويچي به يکديگر ، جوش مقاومتي مي باشد مشخصات مورد استفاده براي اتصال مفتولها در شبکه جوش شده و نيز اتصال وادارهاي برشي به شبکه جوش شده بايد با الزامات ذکر شده در استاندارد ASTM – A185 مطابقت داشته باشد . 
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين فصل، به تكنيك‌هاي بكار رفته توسط DMBS براي پردازش، بهينه‌سازي و اجراي پرس و جوهاي سطح بالا مي‌پردازيم.  
پرس و جوي بيان شده در زبان پرس‌و جوي سطح بالا مثل SQL ابتدا بايد پويش و تجزيه . معتبر شود. پويشگر (اسكنر) علامت هر زبان، مثل لغات كليدي SQL، اساس ويژگي، و اساس رابطه، را در متن پرس و جو شناسايي مي‌كند،‌ در عوض تجربه كننده، ساختار دستوري پرس و جو را براي تعيين اينكه آيا بر طبق قوانين دستوري زبان پرس و جو تدوين مي‌شود يا خير، چك مي‌كند. پرس و جو بايد همچنين معتبر شود، با چك كردن اينكه تمام اسامي رابطه و ويژگي معتبر هستند و اسامي معني‌دار در طرح پايگاه اطلاعاتي ويژها‌ي پرس و جو مي‌شوند. نمونه داخلي پرس و جو ايجاد مي‌شود،‌‌ كه تحت عنوان ساختار داده‌هاي درختي بنام درخت پرس و جو مي‌باشد
تصوير ۱۸۰۱، مراحل مختلف پردازش پرس و جوي سطح بالا را نشان مي‌دهد. قطعه بر نامه بهينه‌ساز پرس وجو، وظيفه ايجاد طرح اجرايي را بعهده دارد و ژنراتور (توليد كننده) كه ، كد را براي اجراي آن طرح ايجاد مي‌كند. پردازنده پايگاه اطلاعاتي زمان اجرا وظيفه اجراي كه پرس و جو را بعهده دارد،‌ خواه در وضعيت كامپايل شده يا تفسير شده جهت ايجاد نتيجه پرس و جو. اگر خطاي زمان اجرا نتيجه شود،‌ پيام خطا توسط پايگاه اطلاعاتي زمان اجرا ايجاد مي‌شود. 
اصطلاح بهينه‌سازي نام بي مسمايي است چون در بعضي موارد،‌ طرح اجرايي انتخاب شده، استراتژي بهينه نمي‌باشد، آن فقط استراتژي كارآمد معقول براي اجراي پرس و جو است. يافتن استراتژي بهينه، ضامن صرف زمان زيادي است، بجز براي ساده‌ترين پرس و جوها،‌ ممكن است به اطلاعاتي روي چگونگي اجراي فايل‌ها در فهرست‌هاي فايل‌ها، اطلاعاتي كه ممكن است كاملاً در كاتالوگ DBMS در دسترس نباشد، نياز باشد. از اينرو،‌ برنامه‌ريزي استراتژي اجرا ممكن است توصيف درست‌تري نسبت به بهينه‌سازي پرس و جو باشد. 
براي زبانهاي پايگاه اطلاعاتي (دريايي) جهت‌يابي در سطح پايينتر در سيستم‌هاي قانوني، مثل شبكه DML شبكه‌اي يا MOML سلسله مراتبي،‌ برنامه نويس بايد، استراتي اجراي پذيرش و جو را انتخاب كند ضمن اينكه برنامه پايگاه اطلاعاتي را مي‌نويسد. اگر DBMS فقط زيان جهت‌يابي را ارائه دهد. فرصت و نياز محدودي براي بهينه‌سازي پرس وجوي وسيع توسط DBMS وجود دارد، در عوض به برنامه نويس قابليت انتخاب استراتژي اجرايي بهينه ارائه مي‌شود. بعبارت ديگر، زبان پرس و جو در سطح بالا، مثل SQL  براي DBMSهاي رابطه‌اي يا OQL براي DBMS‌هاي مقصد،‌ در ماهيت تفريطي‌تر است. چون آنچه نتايج مورد نظر پرس و جو است بغير از شناسايي جزئيات چگونگي بدست آمدن نتيجه،‌ را تعيين مي‌كند. بهينه‌سازي پرس و جو براي پرس و جوهايي ضروي است كه در زبان پرس و جوي سطح بالا تعيين مي شوند. ما روي توصيف بهينه‌سازي پرس و جو در زمينه ROBMS تمركز مي‌كنيم چون بسياري از تكنيك‌هايي كه توصيف مي‌ كنيم براي، براي ODBMSها تطبيق يافته‌اند. DBMS رابطه‌اي بايد استراتژيهاي اجراي پرس و جوي ديگري را ارزيابي كند و استراتژي بهينه يا كارآمد معقولي را انتخاب كند. هر DBMS ،‌ تعدادي الگاريتم دسترسي به پايگاه اطلاعاتي كلي دارد كه علامتهاي رابطه‌اي مثل SELECT يا JOIN يا تركيبي از اين عمليات ‌ها را اجرا مي‌كند. تنها استراتژيهاي اجرايي كه مي‌توانند توسط الگاريتم‌هاي دسترسي DBMS اجرا شوند و براي طراحي پايگاه اطلاعاتي فيزيكي ويژه و پرس و جوي خاص بكار روند،‌ مي‌توانند توسط قطعه برنامه بهينه‌سازي پرس و جو در نظر گرفته شوند. 
ما در بخش ۱۸۰۱ با بحث كلي چگونگي ترجمه پرس و جوهاي SQL به پرس و جوهاي جبري رابطه‌اي و در بهينه‌شدن آنها كار را شروع مي‌كنيم. بعد ما روي الگاريتم‌ها براي اجراي عمليات‌هاي رابطه‌اي در بخش ۱۸۰۲ بحث مي‌كنيم. بدنبال اين مطلب، بررسي از استراتژيهاي بهينه‌سازي پرس و جو را ارائه مي‌دهيم. دو تكنيك اصلي براي اجراي بهينه‌‌سازي پرس و جو وجود دارد. اولين تكنيك بر اساس قوانين ذهني جهت ترتيب دادن عمليات‌ها در استراتژي اجراي پرس و جو مي‌باشد. ذهن قانوني است كه بخوبي در اكثر موارد عمل مي‌كند ولي براي كار مناسب در هر مورد كنش تضمين نمي‌شود. قوانين عمليات‌ها را در درخت پرس وجو مجدداً ترتيب مي‌دهند. دومين تكنيك شامل برآورد هزينه استراتژيهاي اجراي متفاوت و انتخاب طرح اجرايي با پايين‌ترين هزينه برآورد است. دو تكنيك معمولاً در بهينه ساز پرس و جو (باهم تركيب مي‌شوند) بهم ملحق مي‌گردند. ما روي بهينه‌سازي ذهني در بخش ۱۸۰۳ و برآورد هزينه در بخش ۱۸۰۴ بحث مي‌كنيم. بعد بررسي مختصري از عوامل در نظر گرفته شده در طول بهينه‌سازي پرس و جو در RDBMS بازرگاني ORACLL= در بخش ۱۸۰۵ را ارائه مي‌دهيم. بخش ۱۸۰۶،‌ نوعي بهينه‌سازي پرس و جوي معنايي را ارائه مي‌دهد كه در آن محدوديت‌هاي شناخته شده براي پرداختن به استراتژيهاي اجرايي پرس و جوي كارآمد استفاده مي‌شوند. 
۱۸۰۱ – ترجمه پرس و جوهاي SQL به پرس و جوهاي رابطه‌اي: 
در عمل، SQL زبان پرس وجويي است كه در اكثر RDBMS ‌هاي بازرگاني استفاده مي‌شود. پرس وجوي SQL ، ابتدا به عبارت جبري رابطه‌اي توسعه يافته معادل،‌ نمايانگر ساختار داروهاي درخت پرس و جو، ترجمه مي‌شود و بعد بهينه‌سازي مي‌شود. پرس و جوهاي SQL به بلوكهاي پرس و جو تجزيه مي‌شوند،‌ كه واحدهاي اساسي را تشكيل مي‌دهند كه مي‌توانند به عملكردهاي جبري ترجمه شوند و بهينه‌سازي شوند. بلوك پرس و جو شامل عبارت SELECT- FROM-WHERE تكي و بندهاي Groop By و HAVING است چنانچه اين‌ها بخشي از بلوك باشند. از اينرو،‌ پرس و جوهاي تو در تو در پرس و جو بعنوان بلوكهاي پرس و جوي مجزا شناسايي مي‌شوند. چون SQL شامل عملكردهاي گروهي، مثل MAX ،‌ COUNT,SUM مي‌باشد، اين عملگرها بايد در پرس و جوي جبري توسعه يافته‌اي شامل شوند، همانطوريكه در بخش ۷۰۵ توصيف شد. پرس و جوي SQL در رابطه EMPLOEE در تصوير ۷۰۵ را در نظر بگيريد: 
اين پرس و جو شامل، پرس و جوي فرعي تو در تو است و از اينرو به دو بلوك تجزيه مي‌شود. بلوك دروني بدين صورت است: 
و بلوك بيروني بدين صورت مي باشد: 
كه C نمايانگر نتيجه حاصله از بلوك دروني است. بلوك دروني به عبارت جبري رابطه‌اي توسعه يافته زير ترجمه شده است: 
و بلوك بيروني به عبارت زير  ترجمه شده است: 
بهينه‌ساز پرس و جو، طرح اجرايي را براي هر بلوك انتخاب مي‌كند. ما بايد اشاره كنيم به در مثال فوق، بلوك دروني نياز به ارزيابي شدن دارد تنها زماني كه، حداكثرحقوقي كه بعكار مي‌رود كه بعنوان ثابت C، توسط بلوك بيروني استفاده مي‌شود. ما اينرو پرس و جوي تودرتوي غيرمرتبط ناميديم (در فصل ۸). آن براي بهينه‌سازي پرس و جوهاي تو در توي مرتبط پيچيده‌تر، خيلي سخت‌تر است، جايي كه متغير Tuple از بلوك بيروني در بند WHERE در بلوك دروني ظاهر مي‌شود. 
۱۸۰۲- الگاريتم هاي انساني براي اجراي عملياتهاي پرس و جو: 
RDBMS شامل الگاريتم‌هايي براي اجراي انواع مختلف عملياتهاي رابطه‌‌اي است كه مي‌توانند در استراتژي اجراي پرس و جو نمايان شوند، اين عمليات‌ها شامل عملياتهاي جبري بيسيك (اصلي) و توسعه يافته مورد بحث در فصل ۷ ، و در بسياري موارد، الحاقاتي از اين عمليات‌ها مي‌باشد. براي هر يك از اين عمليات ها يا الحاقي از عمليات‌ها، يك يا چند الگاريتم براي اجراي عمليات‌ها در دسترس قرار دارند. الگاريتم ممكن است فقط براي ساختارهاي ذخيره خاص مسيرهاي دستيابي بكار روند، در اينصورت ،‌ تنها در صورتي استفاده مي‌شود كه فايل هاي موجود در عمليات شامل اين مسيرهاي دستيابي هستند. در اين بخش، ما به الگاريتم‌هاي نمونه بكار رفته براي اجراي SEKECT ، JOIN و ديگر عملياتهاي رابطه‌اي مي‌پردازيم. ما بحث مرتب كردن خارجي را در بخش ۱۸۰۲۰۱ آغاز مي‌كنيم كه در قلب عملياتهاي رابطه‌اي قرار دارد كه از استراتژيهاي ادغام كردن به مرتب كردن استفاده مي‌كند. بعد ما به الگاريتم‌هايي براي اجراي عمليات SELECT در بخش ۱۸۰۲۰۲ مي‌پردازيم،‌ به عمليات ‌JOIN در بخش ۱۸۰۲۰۳ و عمليات PRIJECT و عملياتهاي مجموعه در بخش IE 1802 و عمليات‌هاي گروهي و جمعي در بخش ۲ .۲ . ۱۸ مي‌پردازيم. 
۱٫ ۲٫ ۱۸- مرتب كردن خارجي: 
مرتب كردن، يكي از الگاريتم‌هاي اوليه بكار رفته در پردازش پرس و جو است. براي مثال، ‌به هر وقت پرس و جوي SQL ، بعد ORDER BY را تعيين مي‌كند، نتيجه پرس و جو بايد مرتب گردد. مرتب كردن، مؤلفه كليدي در الگاريتم‌هاي مرتب كردن- ادغام كردن (مرتب-ادغام) بكار رفته براي Join و عملياتهاي ديگر، دور الگاريتم‌هاي حذف كپي براي عمليات PROYECT است. ما روي بعضي از اين الگاريتم‌ها در بخش‌ ۳٫ ۲٫ ۱۸ و ۴٫ ۰۲ ۱۸ بحث خواهيم كرد. توجه كنيد كه مرتب كردن در صورتي كه اجتناب مي‌شود كه شاخص مناسب براي امكان دسترسي مرتب شده به ثبت‌ها وجود دارد. 
مرتب كردن خارجي به الگاريتم‌هاي مرتب كردن اشاره مي‌كند كه براي فايل هاي بزرگ ثبت ‌هاي ذخيره شده روي ديسك مناسب هستند كه در حافظه اصلي، مثل اكثر فايل هاي پايگاه اطلاعاتي تناسب نمي‌‌يابد. الگاريتم‌ مرتب كردن خارجي نمونه از استراتژي مرتب- ادغام استفاده مي‌كند، كه با مرتب كردن- فايل‌هاي فرعي كوچك بنام اجراها در فايل اصلي شروع مي‌شود و بعد اجراها مرتب شده ادغام مي‌شوند،‌‍ فايل‌هاي فرعي مرتب شده بزرگتري ايجاد مي‌شوند كه بترتيب ادغام مي‌شوند. الگاريتم ادغام –مرتب،‌ مثل ديگر الگاريتم هاي پايگاه اطلاعاتي به فاضي بافر در حافظه اصلي نياز دارد،‌ جايي كه مرتب كردن واقعي و ادغام اجراها انجام مي‌ شود. الگاريتم اصلي (سيبك) شرح داده شده در تصوير ۱۸۰۲ ، شامل دو مرحله است: (۱) فاز يا مرحله مرتب كردن و (۲) مرحله ادغام.
در مرحله مرتب كردن، اجراهاي فايلي كه مي‌تواند در فضاي باز موجود تناسب يابد در حافظه اصلي خوانده مي‌شوند و با استفاده از الگاريتم مرتب كردن داخلي مرتب مي‌شود عقب ديسك بعنوان فايل‌هاي فرعي مرتب شده متوفي نوشته مي‌شود. اندازه اجرا و تعداد اجراهاي آغازين   توسط تعداد بلوكهاي فايل (b) و فضاي بافر موجود (NB) بيان مي‌شود. براي مثال اگر   بلوكو اندازه قايل ۱۰۲۴=b  بلوك باشد،‌ بعد   يا ۲۰۵ اجراي آغازين در هر اندازه ۵ بلوك  است. از اينرو، بعد از مرحله مرتب كردن، ۲۰۵ اجراي مرتب شده بعنوان فايل‌هاي فرعي موقتي روي ديسك ذخيره مي‌شوند. اجراي مرتب شده بعنوان فايل‌هاي فرعي موقتي و روي ديسك ذخيره مي‌شوند. 
 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موقعيت مسجد امیر چخماق
محلة امیر چقماق از جمله محلات معروف و قدیمی یزد می باشد که ازسمت شمال به محله سرباز ، ازجنوب به محله خواجه خضر ، از شرق به محله نظر
كرده ، واز غرب به خيابان امام خميني محدود ميشود. مسجد مذكور كه در ضلع جنوبي ميدان امير چخماق واقع است وبنابر تاريخ يزد در خارج شهر
قرار داشت وحتي در دوران سلطنت محمد شاه قاجار ـ كه حصار شهر تا آن زمان باقي بود ـ مسجد خارج از شهر بوده است .
وجه تسميه
نام اين محله در ابتدا محله دهوك بوده است كه پس از احداث مجموعه اميرچخماق توسط اميرچخماق شامي از حکام یزد در دوران تیموری ( شاهرخ )
وهمسر او ستی فاطمه ، به محله مير چخماق تغيير نام يافت .
مجموعه امير چخماق كه يكي از شاخص ترين مجموعه‌هاي تاريخي شهر يزد محسوب مي‌شود تقريباً در وسط بافت قديمي شهر واقع شده و يكي از
نقاط سوق الجيشي و مهم يزد محسوب مي‌شود. اين مجموعه با ارزش كه نقطه خيابان‌هاي اصلي شهر است شامل مسجد، تكيه، بقعه ستي فاطمه،
بازارچه حاجي قنبر، آب انبار ستي فاطمه، نخل و آب انبار تكيه امير چخماق مي‌باشد. اين ميدان در عصر صفوي هم به همين نام شهرت داشت. در زمان
شاه عباس برخي از اين آثار احياء شده است، از جمله چهار سوقي بر روي كاروانسرا ساخته شده است.  اوايل قرن سيزدهم هجري ميدان جلوي مسجد و
سردر بازار تبديل به حسينيه شده ‌است . البته آنچه مسلم است در آن زمان، اين مكان نقش حسينيه را نداشته، چون ساخت چنين فضاهايي از زمان
صفويه به بعد در ايران رواج پيدا كرده است. در شرق ميدان ا مير چخماق، بازاري به نام حاجي قنبر وجود دارد بعدها بر سردر بازار بناي زيبا و بلندي به
اسلوب بناهاي موجود در تكيـه‌هاي يزد سـاخته شد. اين بنـاي عظيـم يكي از معـرف‌هاي شهر يزد است. مسجد امير چخماق كه در تاريخ‏هاي يزد به
نام مسجد جامع نو نيز خوانده شده است . اين مسجد در سال ۸۴۱ هـ.ق به پايان رسيد و از حيث زيبايي، وسعت، اهميت و اعتبار بعد از مسجد جامع
شهرقراردارد. 
در طرف راهروی شمالی که از درب کریاس (ساختمان جلوي درب وروردي) مسجد به صحن وارد می‏شود.
دراين مجموعه دو آب انبار به نام‌هاي ستي فاطمه و تكيه امير چخماق (آب انبار حاجي قنبر) وجود دارد كه آب انبار ستي فاطمه دركوچه شيخ اسداله در ضلع جنوبي ميدان امير چخماق قرار گرفته و مربوط به دوره صفويه است. در حالي كه آب انبار تكيه امير چخماق در حد فاصله تكيه و بازارچه حاجي قنبر واقع شده و احتمالاً قدمت آن نيز به دوره صفويه مي‌رسد. اين آب انبار در حال حاضر به عنوان موزه آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
محراب صفه اصلي از كاشي معرّق وبا طاقنماي مقرنس كاري است ودر وسط‌آن سنگ مرمر خوش تراشي به اندازه ۳۸/۲×۱۵/۱ متر نصب است. 
غرفه دست چپ ايوان يك سنگ مرمر به اندازه ۹۵×۵۴ سانتيمتر قرار دارد كه بر آن نقش قنديل ديده مي شود ودر چهار گوشه اش به خطّ كوفي
((الله، محمد ، علي )) تكرار شده است.
۵٫ در غرفه دست راست سنگ قبر محمد شفيع( متوفي ۱۰۳۷ هجري) به اندازه ۳۰× ۲۸ سانتي متر نصب است
گرمخانه دري چوبي دارد كه بردولنگه آن عبارت: ((لااله الا الله ، علي ولي الله حقاً حقا)) به خطّ نسخ وميان دوكتيبه كنده كاري شده است . 
۷٫ درب كوچكي كه روي آن تاريخ ۹۷۳ نوشته شده است در ضلع شمال شرقي مسجد دیده می شود. 
۸٫ ورودي ديگري نيزدر ضلع شرقي و داخل‌كوچه مسجد اميرچقماق قراردارد كه نماي آن ازكاشي وبا آجرهاي لعابدار پوشيده شده است .
۹٫ اطراف ايوان بلند شبستان باكاشي سبز وقهوه اي بر روي زمينه سرمه اي نقوش اسليمي مخلوط كار شده است.
۱۰٫ بر روى در جلویى مسجد كه در مقابل میدان امیر چخماق است، قطعه سنگى وجود دارد كه بر روى آن نوشته هایی با خط نسخ به چشم مى خورد.
۱۱٫ در شمال راهرویى كه به صحن مسجد منتهى مى شود نیز كاشى هاى معرق كارى شده زیبایى وجود دارد كه در پنجره ها و بالاى درها خود نمایى مى كند.
۱۲٫ این مسجد دارای دو شبستان زمستانی و تابستانی است که در قسمت تابستانی آن (بالای محراب) بادگیر بسیار زیبایی واقع شده است. 
شبستان زمستانی مسجد در سوی دالان ورودی قرار دارد که نور آن با سنگ مرمر تامین می شود.
۱۳٫ بخشی از سردر ایوان مزین به کاشی معرق است و کتیبه هایی در کاشی های معرق از سمت راست و چپ وجود دارد.
سامانۀ کالبدی
دردوسوی راهروي شمالي پنجره هايي پوشيده از كاشي معرق مشبك قرار گرفته است . 
۲٫ بخشي از سردر ايوان مزيّن به كاشي معرّق است .
۳٫ محراب صحنه اصلی از کاشی معرق است با ساختمانی مقرنس کاری که در وسط آن سنگ مرمر بسیار خوشتراشی به اندازه ۱/۱۵ * ۳/۳۸ متر نصب شده است که شکوه هنر کاشیکاری اسلامى- ایرانى را به نمایش می گذارد. این شکوه در گنبد مسجد امیر چخماق که با کاشی های سبز پوشیده شده است.
۴٫ در وسط مقرنس کاری یک گل مربع به اندازه ۵۴ * ۹۵ سانتیمتر نصب است و در دست چپ، یک سنگ مرمر به اندازه ۲۸ * ۳۰سانتیمتر نصب شده است.
۵٫ سر در شرقی مسجد دارای کتیبه‏ای از کاشی معرق به خط ثلث محمد الحکیم است و جرزهای آن آجری رنگ می‏باشد.
۶٫ در طرف راهروی شمالی که از درب کریاس به صحن وارد می‏شود، شبکه‏هایی ظریف از کاشی‏های معرق در پنجره‏ها نصب شده‏اند. 
۷٫ در‌دوطرف شبستان مسجد طاق نماهايي شبيه مسجد سرپلك وجود دارد،كه قسمت عقب آن ‌به دو‌راهرو‌درطرفين منتهي مي‌شود.
۸٫ با توجه به اينكه كاشي‌ هاي شش ضلعي‌آبي رنگ زينت بخش ازاره شبستان گرديده، محراب نيز بوسيله كاشي هاي معرق لاجوردي،‌ طلائي و‌سفيد پوشيده شده است.
۹٫ نور داخل شبستان توسط‌چهارپنجره درسقف ورودي ‌ودو‌‌ راهروي‌طرفين آن ‌تأمين مي‌گردد. 
۱۰٫ بدنۀ‌ ديوارها‌ از‌گچ ‌سفيد و‌نماي ‌ايوان‌ از‌كاشي وآجرهاي لعابدار به رنگ لاجوردي وسبز پوشيده شده است.
سامانۀ سازه ای یا ساختاری
گنبد مسجد خمیده و ترکدار است با کاشی سبز رنگ کاشی شده و پیرامون آن نیز کتیبه‏ای به خط کوفی قرار دارد. 
۲٫ مسجد مير چخماق با كاشي‌هاي معرق و طاق‌هاي مقرنس اثري است كه از نظر مرتبه زيبايي بعد از مسجد جامع قراردارد و به مسجد جامع نو نيز
معروف است. 
۳٫ در دوران فتحعلي شاه قاجار ، توسط حاجي حسين عطّار بر شبستان مسجد تغييراتي صورت گرفت .
۴٫ اين مسجد داراي ايوان وسردر رفيع كه پيشخوان زيباي آن از شهرت بسزايي برخوردار است . 
۵٫ وروديهاي مسجد با‌دوجهت شرقي وشمالي به ايوان بلند ختم مي گردد .
۶٫ در جلوي قسمت شرقي،‌كتيبه‌ي باشكوهي است كه به لحاظ هنرخطاطي اهميت بسزايي دارد وتاريخ ساخت مسجد در آن آمده است.
شبستانهاي زمستاني مسجددر دو سوی دالان ورودي قرار داردكه نورآن باسنگ مرمرتأمين مي شود. همچنین مسجد مؤذنه مستطيل شكل آجري دارد كه بر و‌رودي ضلع شرقي مسجد مشرف مي باشد .
 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طی سال های قرون وسطی ، تنها موسیقی غیر اروپایی که در تماس با موسیقی مسیحیت قرار گرفت، موسیقی اسلامی بود.
تا صدها سال پس از وفات حضرت محمد (ص) در ۶۳۲ میلادی ، پیروان عرب او تمامی سواحل مدیترانه ای –  از تنگه ی بسفر تا جبل الطارق- (اسپانیا) را مورد هجوم قرار داده و موسیقی مستعربی ( عربی- اسلامی) را از خود بر جای گذاشتند.
مسلمانان هیچ گاه از هنرهای رزمی غفلت نمی کردند؛ اما اعراب، ایرانیان و ترک ها به رشد و پرورش ادبیات و موسیقی نیز ادامه دادند. زمانی که مسیحیان در قرن یازده، اسپانیا را باز پس گرفتند، با مردمی روبرو شدند که اگر از لحاظ فرهنگی برتر از آنان نبودند، با آن ها کوس برابری می زدند. این جنگ قرن ها طول کشید و با فتح گرانادا توسط حاکم مسیحی ، پایان یافت.
در این جا به رابطه ی این دو نوع موسیقی می پردازیم که ریشه های آن ها با موسیقی تمام خاورمیانه مشترک بود. تا زمانی که مسیحیان به تدریج لحن های مربوط به مراسم مذهبی خود را ترویج کردند، ایرانیان ، اعراب و کرد های دوران پیش از اسلام ، صاحب سازهایی از فرهنگ مدیترانه ای غربی بودند که اغلب ، اساس نام هایشان یکی بوده است؛ برای مثال : کناره ( کیتارا یا بربط) همان کیتور عربی و نی که سازی مردمی بوده و همچنان نزد مردم مسلمان به نام ارغول شناخته می شود.
موسیقی غیر مذهبی اصولا نقشی در فرهنگ اسلامی نداشت. هرچند قرآن به هیچ وجه کلامی علیه موسیقی نمی گوید اما پیروان پاکدین، اصلاح طلب و متعصب پیامبر پس از مرگ ایشان، چنین اظهار کردند که حضرت محمد(ص) موسیقی و بخصوص موسیقی سازی را لذتی ممنوع می دانستند. پس به تحریف و تکفیر لوت (برگرفته از بربط ایرانی) ، چنگ (جنک) و فلوت (نای ایرانی یا قشابه ی عربی) پرداختند. آنان سازهای کوبه ای مانند
تبیره ( طبل) و طبل دستی (دف) که در عربی به آن تف می گویند را در جشن ها و مناسبات اجتماعی مرسوم، مجاز می دانستند. البته دعوت به نماز ، تلاوت آهنگین قرآن – که شاید همتای مزمور خوانی یهودیان باشد- خواندن اشعاری در بزرگداشت تولد پیامبر (مولودی)، نمازها، حمدها و تواشیح مقولات دیگری بودند؛ آن ها برای مسلمین موسیقی محسوب نمی شدند و از لحاظ سبک تفاوت چشمگیری داشتند. 
تواشیح هجایی، وزن دار و بدون زینت است. مولودی سرشار از تحریر های سلیس و روان است؛ ولی در آن ها  هیچ جمله ی موسیقایی یا ملودی اجباری ثابتی در ارتباط با یک متن بخصوص وجود ندارد. به همین شکل، موذن نیز به شیوه ی خود مسلمانان را به نماز می خواند و اغلب اوقات مقام یا دستگاه دلخواه و شناخته شده اش را انتخاب می کند.
در دوران خلفای بنی امیه (۶۶۱ تا۷۵۰) -که مغرب و مراکش تحت لوای ایشان فتح شد- خلفا عاشق موسیقی بودند. ایشان نوازندگانی را که غالبا دخترانی از خراسان بودند، به خدمت می گرفتند. این دختران آوازخوان و نوازنده ی دو تار خراسانی بودند. دوتار سازی گردن بلند و دارای دو سیم بود و با انگشت یا زخمه نواخته می شد. این دختران هنرمند، مهارت و نبوغ خود را در زینت پردازی آوازی و سازی به نمایش می گذاشتند ولی به مرور زمان نوازندگان مرد جای آنان را گرفتند.
خلفای عباسی – که در سال ۷۶۸ میلادی بغداد را پایتخت خود قرار دادند- موسیقی را نیک می دانستند. در این امر هیچ کس به پای هارون الرشید نمی رسید. هم پای موسیقی درباری، فرم کنسرت نیز – که بعد ها نوبه خوانده شد و خاستگاهش آسیای میانه بود – نیز پدید آمد. چینی ها از مدتی پیش با فرم کنسرت آشنایی داشتند. این فرم از آغاز حکومت عباسیان شروع به رشد کرد و هنوز هم مهم ترین فرم موسیقی اسلامی به شمار می رود. (۱)
موسیقی ملل مشرق زمین با موسیقی كشور ما بی رابطه نیست ؛ فینیقی ها ، یهودی ها و اهالی فلسطین و سوریه آلات موسیقی دیگری – كه با اختلافات جزئی شبیه به سازهای مذكور در فوق است – داشته اند. با توجه به اشاراتی كه در كتاب تورات شده می توان فهمید كه موسیقی یهود اهمیت داشته و عده ی زیادی سرایندگان و نوازندگان به آن می پرداختند و حتی زبور داود با الحان مخصوصی خوانده می شده است. همچنین اهالی آسیای صغیر مانند ساكنان لیدیه ، فریگیه و درینها از موسیقی یونانی نیز اقتباساتی كرده بودند ؛ هنگامی که این كشورها نیز به تصرف شاهان هخامنشی درآمد، موسیقی شان بر روی موسیقی ما تاثیراتی گذاشت. (۲)
موسیقی دوره ی اسلامی 
 پس از حمله ی اعراب و اضمحلال دولت ساسانی ، موسیقی ایران در كشور های عربی زبان هم متداول شد . عرب ها موسیقی را نیز مانند سایر علوم ، آداب و صنایع از ایران اقتباس كردند. عرب دوره ی پیش از اسلام از موسیقی بهره ای نداشت و تنها شاعر عرب كه قبل از اسلام به اشعار خود تغنی كرد  اعشی بن قیس بود كه از شاعران معروف دوره ی پیش از اسلام است. 
این شاعر در مجلس ملوك حیره و ایران آمد و رفت داشت . گفتنی است که وی در دوران انوشیروان راهی مدائن شده و موسیقی ایرانی را فرا گرفته است . آشنایی اندکش با زبان فارسی در حدی بوده كه كلمات فارسی و اسامی آلات موسیقی از قبیل نای ، سنج و بربط را در اشعار خود در آورده است. آمده است اولین بار در زمان عبد الله بن زبیر كه معماران و بناهای ایرانی مشغول مرمت خانه ی كعبه  بودند، در حین عمل آواز می خواندند . بین این كارگران بعضی از موسیقی اطلاع داشتند ، آوازهای ایرانی را فرا گرفته و اشعار عربی را با الحان ایرانی می خواندند.  سعید بن مسجع مجذوب موسیقی ایرانی شد؛ وی به همین  منظور مسافرتی به ایران كرده و پس از مراجعت نغمات فارسی را كه
فرا گرفته بود در مكه رواج داد. 
از جمله موسیقیدانان ایرانی یكی نشیط فارسی (متوفی ۸۰ هجری) است كه از موالی عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بود. دیگر ابن محرز است كه دوره ی هشام بن عبدالملك را درك كرده و یونس كاتب كه در دیوان مدنیه كاتب بوده است. ابن ندیم در كتاب الفهرست می نویسد كه یونس كتاب هایی راجع به موسیقی نوشته و از آن جمله اسم كتاب النغم را به نام وی ذكر می كند كه فعلا اثری از آن باقی نیست. ابوالفرج اصفهانی نیز در اغانی از كتاب موسیقی یونس نام می برد و چنین به نظر می رسد كه این اول كتابی است كه بعد از اسلام راجع به موسیقی، نمونه وسرمشق كتاب اغانی ابوالفرج بوده است. 
چون اسلام موسیقی را ممنوع كرد ، این صنعت در صدر اسلام به خصوص در دوره ی خلفای راشدین – كه قوانین شرع را با كمال شدت اجرا می كردند – تقریبا متروك شد. ولی پس از آن كه خلفای اموی، مسند خلافت را به مقام سلطنت تبدیل كردند و از شدت احكام شرع كاسته شد ، موسیقی نیز وارد مجالس آن ها گردید و موسیقیدانان ایرانی قرب و منزلتی تمام یافتند. آن ها پس از آشنائی به زبان عربی، اشعار عرب را با الحان فارسی خواندند و بیشتر طرف توجه شدند. البته همه خلفای اموی نسبت به موسیقی یك عقیده نداشتند؛ چنان كه سلیمان بن عبدالملك با موسیقی مخالف بود . وی اهالی این فن را به دمشق برد و به این وسیله موسیقی ایران از حجاز قدم بیرون نهاد و در دیگر شهر های اسلامی منتشر شد. 
در دوره ی پیش از اسلام زندگانی اعراب بسیار ساده و بی تكلف بود ولی پس از ظهور اسلام ، فتح ایران و سایر كشورها ، تشكیل دولت بزرگ اسلامی و آشنایی اعراب با زندگانی پر تجمل پادشاهان قدیم ایران و روم – به خصوص در دوره ی عباسیان كه خلافت ایرانی در لباس عربی جلوه كرد – خلفای عباسی خلافت را تبدیل به سلطنت نمودند ؛ برای خود دربانان و خادمان مخصوص برگزیدند ، در حرم خلیفه كنیزان زیباروی از ملل مختلف گرد آمدند و خلفا اوقات فراغت را به عیش و نوش پرداختند. این چنین بود که ثروت هنگفتی از اطراف ممالك اسلامی به مركز خلافت آمد. 
این شیوه ی زندگی خلفا طبعا اوضاع اجتماعی ، ادبی و علمی را متحول و در پیشرفت صنعت موسیقی كمك موثری کرد. از طرف دیگر وزرای خلفای عباسی – كه اغلب از خاندان ایرانی بودند، مانند برامكه و بنی سهل – به احیای آداب و عادات ایرانی علاقه ی شدیدی داشتند . قدرت مادی و معنوی ، ثروت و تجمل زندگانی شان نیز برای پرورش اهل هنر مشوق دیگری بود. خلاصه دیری نگذشت كه بغداد – مقر خلفای عباسی – مركز علم و ادب ومحل اجتماع ثروتمندان و اهل عیش و نوش گردید. طبعا غزل سرایی ، غناء و آواز رونقی به سزا یافت . مطربان ، خوانندگان و نوازندگان در اطراف خلیفه و اعیان جمع شدند. به طوری كه از كتاب اغانی بر می آید اوضاع خانه های بغداد و كنار جسر و رود دجله هنگام شب به صورتی حیرت انگیز در آمد ، از هر طرف صدای ساز و آواز بلند شد ، تغزل ، رقص ، سرایندگی و نوازندگی انتشار غریبی یافت. (۳)
شكی نیست كه خلفای عباسی نخست به خوشگذرانی اشتیاق نداشتند ؛ چرا که تازه روی كار آمده ، دشمنان زیادی داشتند و به واسطه ی جنگ های پی در پی فرصت عیش و نوش نمی یافتند. چنانكه عبدالله سفاح اولین خلیفه ی عباسی و برادرش منصور (خلیفه ی دوم) با عیش و نوش مخالف بودند . گویند : “غوغایی شنید ؛ پرسید چه خبر است؟ گفتند یكی از بندگان در میان كنیزان مشغول طنبور زدن است. منصور بر سر آن جمع رفت و همه از ترس او پراكنده شدند. آنگاه منصور طنبور را از دست خادم گرفت و چنان بر سر او كوفت كه شكست و خادم را به واسطه ی ارتكاب به این عمل فروخت تا دیگر
 

روی اورا نبیند. “
مهدی خلیفه ی سوم عباسی هنرهای زیبا از جمله موسیقی را دوست می داشت ، ولی نغمه ی نوازندگان و خوانندگان را از پشت پرده گوش می داد. پسرش ابراهیم عاشق این هنر بود و فن خوانندگی و طرب را در خانه فرا گرفت. وی آوازی خوش داشت و از سرایندگان معروف این دوره بشمار می رفت . اهل صنعت هم چون خلیفه را بی ترغیب ندیدند در تغزل ، وصف می و معشوق و تحریض مردم به خوش گذرانی كوشش كردند. 
در این موقع اشعار بشاربن برد) شاعر غزل سرای ایرانی) رونق زیادی یافت ؛ او بدون پروا مردم را به عیش و نوش و باده گساری دعوت می كرد ، تا آن جا كه مردم از عفت نوامیس خود به هراس افتادند و مهدی امر كرد كه بشار حق غزل سرایی ندارد. اما او همچنان در خفا شعر سرود و شیوه ی خود را ترك نكرد. عاقبت طرفداری بشار از افكار و عقاید ایرانی ، علاقه ی او به طریقه ی شعوبیه ، افراط در فن تغزل ، سوء استفاده از ذوق لطیف شعری خود و بدگویی زیاد از عرب ها كه شیوه او و سایر طرفداران شعوبیه بود به ضرر او تمام شد ؛ وی در سال ۱۶۸ هجری به دست مهدی خلیفه ی عباسی كشته شد. 
هارون الرشید خلیفه ی عباسی از یك طرف در زهد و تقوی و از طرفی در عیش و نوش و خوشگذرانی و باده نوشی افراط می نمود . پسرانش امین و مامون نسبت به موسیقیدانان ، نوازندگان و خوانندگان محبت زیادی می كردند . مامون غناء را بسیار دوست می داشت ؛ در دوره ی او اهل این هنر قرب و منزلتی به سزا یافتند. 
از حكایاتی كه راجع به خوانندگان و نوازندگان در كتاب اغانی ذكر شده می توان به این موضوع پی برد كه در دوره ی عباسی به خصوص در زمان هارون و مامون – كه درخشان ترین زمان خلافت عباسیان است – فن موسیقی بسیار ترقی كرده و جمعیت موسیقیدانان زیاد و اغلب ایرانی بوده اند. از جمله معاریف موسیقی شناسان این دوره دو نفر موسیقیدان مشهورند موسوم به ابراهیم موصلی و پسرش اسحق كه حكایات نوازندگی و خوانندگی آن ها به تفصیل در كتاب اغانی مسطور است . اینك به طور خلاصه از آن ها نام می بریم. 

ابراهیم موصلی : وی در یك خانواده ی نجیب و اصیل ایرانی و در كوفه متولد شد. در پی مسافرتش به ری و بغداد ، از استادان فن موسیقی ، نواختن عود و خواندن آواز را فرا گرفت.
مهدی خلیفه ی عباسی علاقه ای شدید به او داشت. ابراهیم در نظر هارون نیز مورد احترام بود. آنچنان كه به عنوان موسیقیدان و ندیم خاص وی قرار گرفت . به سبب هدایایی كه از هارون و سایر بزرگان عایدش می شد ، به ثروتی هنگفت دست یافت.شاگردان متعددی داشت كه به آن ها موسیقی تدریس می کرد. چند دختران جوان را برای فن خوانندگی تعلیم داد. تا پیش از این زنانی كه فن آواز می دانستند ، كنیزان سیاه رو بودند ؛ او برای اولین بار چند دختر سفید روی و زیبا صورت را در فن آواز تربیت كرد . سیمای دلنشین باعث موفقیت این خوانندگان شد. ابراهیم از قدرت شنوایی دقیقی برخوردار بود ؛  بین ۳۰نفر دختر عود نواز سیمهای ناكوك را فورا تشخیص می داد .  ابراهیم ۹۰۰ نغمه ی موسیقی ساخته بود. پسرش اسحق بین این الحان ۳۰۰ نغمه را شاهكار پدر دانسته ، ۳۰۰ نغمه را متوسط و ۳۰۰ نغمه ی دیگر را مبتذل و عادی تشخیص داده است. ابراهیم مسافرتی به ری كرد و در آن جا موسیقی قدیم ایران را از جوانویه ی زرتشتی فرا گرفت. 

اسحق ابن ابراهیم ( ۲۳۵-۱۵۰  : ( وی نوازنده ، سازنده ، خواننده ، شاعر و ادیبی مشهور بوده است. موسیقی را از پدرش و سایر اساتید فن از قبیل منصور زلزل ایرانی فرا گرفت. او نیز مانند پدرش از هدایایی كه به او داده می شد ثروتی هنگفت به دست آورد. صاحب اغانی او را به دریا و سایر موسیقیدانان را به جوی و نهرها تشبیه كرده ، وی را صاحب سبكی خاص در موسیقی دانسته و می نویسد: ” اسحق ، اوزان موسیقی را تحت نظم و ترتیب مخصوصی در آورده و در كتابی كه حاوی تصانیف او است نغمات موسیقی اش را از حیث وزن طبقه بندی كرده است.”  گویند اسحق به قدری از كیفیت فواصل و پرده های موسیقی مطلع بود كه قطعات دشوار موسیقی را بر روی عود ناكوك می نواخت ،  این توانایی به دلیل دقت در شنوایی ، مهارت انگشتان و آشنایی او با عود بوده است. متاسفانه از كتاب هایی كه او نوشته چیزی در دست نیست ، ولی بی شك این كتاب ها مرجع كتاب اغانی ابو الفرج اصفهانی بوده است. پس از مرگ اسحق ، خلیفه ی عباسی با اظهار تاسف گفت : ” مجلس خلیفه بدون وجود اسحق دیگر زیور و رونقی نخواهد داشت. ” (۴)
اسحق شاگردی به نام زریاب داشت كه ندیم و خواننده ی مخصوص خلیفه بود. وی سراینده و شاعر ی معروف بود که موسیقی را در بغداد و نزد اسحق فرا گرفت . خواننده ی دربار هارون شد و سپس به اسپانیا سفر کرد. خلیفه عبدالرحمن  ثروت گزافی در اختیارش قرار داد . چنان كه در موقع عبور از معابر صد بنده در خدمت خود داشت . 

نهضت علمی موسیقی 
موسیقی ایران در دوره ی قبل از اسلام ، موسیقی عملی بود و نوازندگان و سرایندگان در صدد جستجوی قواعد ارتباط اصوات و الحان نبودند.  چنان كه باربد بزرگترین موسیقیدان دوره ی ساسانی را به نام نوازنده و سراینده معرفی كرده اند ؛ الحان ساخته شده توسط وی دلیل بر آن نیست كه از دیدگاه علمی در موسیقی زبده بوده است. زیرا امروز در كشور ما بسیاری از نوازندگان كه سازنده ی نغمات هستند از اصول و قوائد علمی موسیقی اطلاعی ندارند و فقط به مقتضای ذوق طبیعی ، الحانی را تركیب و تنظیم می كنند. 
جای تعجب است چرا که با وجود كتاب هایی که در فن موسیقی نوشته شد ، این كتب هیچ گاه تغییری در موسیقی ما به وجود نیاورد ، راه پیشرفت آن را باز نكرد و هرگز تحولی در سبك نوازندگی و سازندگی ایجاد ننمود. در حقیقت می توان گفت كه كتاب هایی كه راجع به این موضوع نوشته شد علم را با عمل توام نكرد و تنها اثری که باقی گذاشت این بود كه ما بتوانیم به طور خیلی ساده و مختصر درباره ی موسیقی دوران گذشته این سرزمین صحبت كنیم ؛ زیرا در هیچ یك از این رسالت نه قائده ای برای نوشتن الحان موسیقی بیان شده و نه از سبك سازندگی و تركیب نغمات و الحان گفتگویی به میان آمده است. از طرف دیگر نویسندگانی كه در زمینه ی موسیقی بحث كردند همگی مقلد یكدیگر بودند و آن هایی كه ابتكاری داشتند فقط از رویه ی نویسندگان پیشین انتقاد كرده و مطالب بسیار مختصری بر نوشته ی گذشتگان افزوده اند . نوشته های آن ها نیز ابدا تاثیری در سبك نوازندگان و سرایندگان نداشته است. 

ابو نصر فارابی ( ۳۳۹- ۲۵۹ ) : اولین كسی كه در دوره ی اسلامی كتابی در فن موسیقی نوشته و در آن از قوانین صوت و نسبت های ریاضی صداها گفتگو كرده است . فارابی در كتاب الموسیقی الكبیر می گوید، مطالبی را كه قدما و گذشتگان راجع به موسیقی نوشته اند بررسی كرده ، بنابراین قواعد و اصول اولیه ی موسیقی را از فیلسوفان یونان اتخاذ كرده است. فارابی به خوبی از عهده ی بیان قواعد اصلی موسیقی بر آمده به طوری كه دیگران – كه بعد از او در این فن كتاب نوشته اند – نوشته های او را به عنوان اصل مسلم قبول و تنها دنباله ی افكار او را تعقیب كرده اند.
 
 • بازدید : 165 views
 • بدون نظر
ین فیل در ۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

نام : موسى‏ بن جعفر   
كنیه : ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل
القاب : كاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. 
کاظم یعنی کسی که با همه خشمگینی بر خویشتن تسلط دارد . امام کاظم را ابوالحسن اول نیز می گویند  وامام هشتم را ابوالحسن دوم و امام دهم را ابوالحسن سوم می گویند 
نكته :  آن حضرت در میان شیعیان به «باب الحوائج» معروف است
منصب :  معصوم نهم و امام هفتم شیعیان
تاریخ ولادت : هفتم ماه صفر سال ۱۲۸ هجرى. برخى نیز سال ۱۲۹ را ذكر كردند
محل تولد : ابواء (منطقه‏اى در میان مكه و مدینه) در سرزمین حجاز (عربستان سعودى كنونى )
نسب پدرى :  امام جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى‏طالب علیهم السلام
نام مادر: حمیده مصفّاة. نام‏هاى دیگرى نیز مانند حمیده بربریه و حمیده اندلسیه نیز براى او نقل شده است. این بانو از زنان بزرگ زمان خویش بود و چندان فقیه و عالم به احكام و مسائل بود كه امام صادق علیه السلام زنان را در یادگیرى مسائل و احكام دینى به ایشان ارجاع مى‏داد
تاریخ و سبب شهادت : ۲۵ رجب سال ۱۸۳ هجرى، در سن ۵۵ سالگى، به‏ وسیله زهرى كه در زندان سندى بن شاهك به دستور هارون ‏الرشید به آن حضرت خورانیده شد
محل دفن :  مكانی به نام مقابر قریش در بغداد (در سرزمین عراق) كه هم اكنون به «كاظمین» معروف است
همسران : ۱٫ فاطمه بنت على. ۲٫ نجمه
فرزندان : درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول وجود دارد. بنابر نقل یكى از آنها، آن حضرت ۳۷ فرزند داشت كه ۱۸ تن از آنان پسر و ۱۹ تن دختر بودند .
بزرگترین فرزند امام صادق عبدالله نام داشت که برخی او را عبدالله افطح می دانند و چون بزرگتر از برادرانش بود ادعای امامت می کرد و تنها عده کمی از او پیروی کردند که به افطحیه موسوم هستند ولی جلالیت قدر و علو شأن امام کاظم به قدری روشن بود که اکثریت شیعه پس از وفات امام صادق به امامت او گرویدند . 
یكى از دختران آن حضرت به نام فاطمه، معروف به حضرت معصومه علیهاالسلام كه براى دیدار برادرش امام رضا علیه السلام عازم ایران شده بود، در شهر قم بیمار شد و 

پس از چند روز بیمارى، وفات یافت و در این شهر مدفون گردید. هم اكنون مقبره ایشان زیارتگاه شیعیان سراسر جهان و دانشگاه عالمان و مجتهدان شیعى است
اصحاب ویاران : تعداد یاران، اصحاب و راویان امام موسى كاظم علیه السلام بسیار است. در این جا نام تعدادى از اصحاب بزرگ آن حضرت ذكر مى‏گردد:
  على بن یقطین
ابوصلت بن صالح هروى 
اسماعیل بن مهران
حمّاد بن عیسى
عبدالرحمن بن حجّاج بجلى
عبداللّه بن جندب بجلى
عبداللّه بن مغیره بجلى
عبداللّه بن یحیى كاهلى
مفضّل بن عمر كوفى
هشام بن حكم
یونس بن عبدالرحمن
یونس بن یعقوب

زمامداران معاصر: 
 مروان بن محمد اموى – معروف به مروان حمار- (۱۲۶ – ۱۳۲ ق )
ابوالعباس سفاح عباسى (۱۳۲ – ۱۳۶ ق )
منصور عباسى (۱۳۶ – ۱۵۸ ق )
مهدى عباسى (۱۵۸ – ۱۶۹ ق )
هادى عباسى (۱۶۹ – ۱۷۰ ق )
هارون الرشید (۱۷۰ – ۱۹۳ ق )
امام موسى كاظم علیه السلام در عصر خلافت منصور عباسى به مقام امامت نایل آمد.امام کاظم پس از بررسی اوضاع جامعه تشخیص داد که بهترین راه دنبال کردن برنامه انقلاب علمی پدرش می باشد به همین جهت در ادامه راه دانشگاه بزرگ جعفری شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت را تربیت کرد .  از آن زمان تا سال ۱۸۳ هجرى، سال وفات آن حضرت، چندین بار توسط خلفاى عباسى دستگیر و زندانى گردید. تنها در دوران خلافت هارون الرشید به مدت چهار سال زندانى و در همان زندان به شهادت رسید. 
رویدادهاى مهم :
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پدر ارجمند امام موسى كاظم علیه السلام، به دست منصور دوانیقى، در سال ۱۴۸ هجرى

پیدایش انشعاباتى در مذهب شیعه، مانند: اسماعیلیه، اَفْطَحیه و ناووسیه، پس از شهادت امام صادق علیه‌السلام و معارضه آنان با امام موسى كاظم علیه السلام در مسئله امامت
ادعاى امامت و جانشینى امام جعفر صادق علیه السلام، توسط عبدالله اَفْطَحْ، برادر امام موسى كاظم علیه السلام و به وجود آوردن مذهب افطحیه در شیعه
اعراض بیشتر اصحاب امام صادق علیه السلام از عبدالله اَفْطَحْ، و گرایش آنان به امام‏ موسى كاظم علیه‌السلام
مرگ منصور دوانیقى، در سال ۱۵۸ هجرى، و به خلافت رسیدن ابوعبدالله مهدى عباسى، فرزند منصور
احضار امام موسى كاظم علیه السلام به بغداد و زندانى نمودن ایشان در آن شهر، به دستور مهدى عباسى.
زندانى شدن امام موسى كاظم علیه السلام در بغداد، در دوران حكومت هادى عباسى.
مبارزات منفىِ امام موسى كاظم علیه السلام با دستگاه حكومتىِ هارون‏الرشید، در مناسبت‏هاى گوناگون.
بدگویی و سعایت على بن اسماعیل، برادرزاده امام موسى كاظم علیه السلام از آن حضرت، نزد هارون الرشید با توطئه‏چینى یحیى برمكى، وزیر اعظم هارون
دستگیرى امام كاظم علیه السلام در مدینه و فرستادن آن حضرت به زندان عیسى بن جعفر در بصره، به دستور هارون‏الرشید، در سال ۱۷۹ هجرى
انتقال امام علیه السلام از زندان بصره به زندان فضل بن ربیع در بغداد

انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن ربیع به زندان فضل بن یحیى برمكى.
مراعات كردن حال امام علیه السلام در زندان، توسط فضل بن یحیى و عكس‏العمل شدید هارون به این قضیه.
مضروب و مقهور شدن فضل بن یحیى، توسط هارون، به خاطر مراعات حال امام علیه السلام در زندان.
انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن یحیى به زندان سندى بن شاهك
مسموم كردن امام علیه السلام با خرماى زهر آلود، توسط سندى بن شاهك در زندان.
شهادت امام كاظم علیه السلام به خاطر مسمومیت در زندان سندى بن شاهك، در ۲۵ رجب سال ۱۸۳ هجرى.
انتقال پیكر مطهر امام موسى كاظم علیه السلام به جِسر (پل) بغداد و فراخوانىِ مردم براى دیدن آن توسط مأموران هارون‏الرشید.
انزجار سلیمان بن جعفر بن منصور دوانیقى از تحقیر پیكر امام موسى كاظم علیه السلام، توسط مأموران حكومتى، و دستور او به تجهیز و تكفین مناسب شأن پیكر آن حضرت و به خاك سپارى در مقابر قریش بغداد .          حضرت امام موسی بن جعفر ( ع )
نام امام هفتم ما ، موسی و لقب آن حضرت کاظم ( ع ) کنيه آن امام ” ابوالحسن ” و ” ابوابراهيم ” است . شيعيان و دوستداران لقب ” باب الحوائج ” به آن حضرت داده اند . تولد امام موسی کاظم ( ع ) روز يکشنبه هفتم ماه صفر سال ۱۲۸هجری در ” ابواء ” اتفاق افتاد . دوران امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر ( ع ) مقارن بود با سالهای آخر خلافت منصور عباسی و در دوره خلافت هادی و سيزده سال از دوران خلافت هارون که سخت ترين دوران عمر آن حضرت به شمار است . امام موسی کاظم ( ع ) از حدود ۲۱سالگی بر اثر وصيت پدر بزرگوار و امر خداوند متعال به مقام بلند امامت رسيد ، و زمان امامت آن حضرت سی و پنج سال و اندکی بود و مدت امامت آن حضرت از همه ائمه بيشتر بوده است ، البته غير از حضرت ولی عصر (عج ) . 
           صفات باطنی و ظاهری و اخلاقی آن حضرت
حضرت کاظم ( ع ) دارای قامتی معتدل بود . صورتش نورانی و گندمگون و رنگ مويش سياه و انبوه بود . آن حضرت قدی متوسط و رنگی سبزه و محاسنی انبوه داشت نقش . نگینش حبسی الله و به روایتی الملک الله وحده بود. بدن شريفش از زيادی عبادت ضعيف شد ، ولی همچنان روحی قوی و قلبی تابناک داشت . امام کاظم به تصديق همه مورخان ، به زهد و عبادت بسيار معروف بوده است .امام بیش از هر کس صله رحم می کرد و به


 خانه آشنایان می رفت و به آنان انعام می داد از فضائل اخلاقی آن حضرت این که با غلامان رفتاری پسندیده داشت ومی فرمودند :
” شعور ربطی به سیاه و سفید بودن ندارد چه بسا که سیاهان و غلامان بهتر مطلب را درک نمایند “
 موسی بن جعفر از عبادت و سختکوشی به ” عبد صالح ” معروف و در سخاوت و بخشندگی مانند نياکان بزرگوار خود بود . بدره های ( کيسه های ) سيصد ديناری و چهارصد ديناری و دو هزار ديناری مي آورد و بر ناتوانان و نيازمندان تقسيم 
مي کرد . از حضرت موسی کاظم روايت شده است که فرمود : ” پدرم ( امام صادق (ع ) ) پيوسته مرا به سخاوت داشتن و کرم کردن سفارش مي کرد ” . امام ( ع ) با آن کرم و بزرگواری و بخشندگی خود لباس خشن بر تن مي کرد ، چنانکه نقل کرده اند : ” امام بسيار خشن پوش و روستايی لباس بود ” و اين خود نشان ديگری است از بلندی روح و صفای باطن و بي اعتنايی آن امام به زرق و برقهای گول زننده دنيا . امام موسی کاظم 
( ع ) نسبت به زن و فرزندان و زيردستان بسيار با عاطفه و مهربان بود . هميشه در انديشه فقرا و بيچارگان بود ، و پنهان و آشکار به آنها کمک مي کرد . برخی از فقرای مدينه او را شناخته بودند اما بعضی – پس از تبعيد حضرت از مدينه به بغداد – به کرم و بزرگواريش پی بردند و آن وجود عزيز را شناختند . امام کاظم ( ع ) به تلاوت قرآن مجيد انس زيادی داشت . قرآن را با صدايی حزين و خوش تلاوت مي کرد . آن چنان که مردم در اطراف خانه آن حضرت گرد مي آمدند و از روی شوق و رقت گريه مي کردند . 

بدخواهانی بودند که آن حضرت و اجداد گراميش را – روی در روی – بد مي گفتند و سخنانی دور از ادب به زبان مي راندند ، ولی آن حضرت با بردباری و شکيبايی با آنها روبرو مي شد ، و حتی گاهی با احسان آنها را به صلاح مي آورد ، و تنبيه مي فرمود . تاريخ ، برخی از اين صحنه ها را در خود نگهداشته است . لقب ” کاظم ” از همين جا پيدا شد . کاظم يعنی : نگهدارنده و فروخورنده خشم . اين رفتار در برابر کسی يا کسانی بوده که از راه جهالت و نادانی يا به تحريک دشمنان به اين کارهای زشت و دور از ادب دست مي زدند . رفتار حکيمانه و صبورانه آن حضرت ( ع ) کم کم ، بر آنان حقانيت خاندان 
عصمت و اهل بيت ( ع ) را روشن مي ساخت ، اما آنجا که پای گفتن کلمه حق – در برابر سلطان و خليفه ستمگری – پيش مي آمد ، امام کاظم ( ع ) مي فرمود : 
” قل الحق و لو کان فيه هلاکک ” يعنی : حق را بگو اگرچه آن حقگويی موجب هلاک تو باشد . 
ارزش والای حق به اندازه ای است که بايد افراد در مقابل حفظ آن نابود شوند . در فروتنی – مانند صفات شايسته ديگر خود – نمونه بود . با فقرا مي نشست و از بينوايان دلجويی مي کرد . بنده را با آزاد مساوی مي دانست و مي فرمود همه ، فرزندان آدم و آفريده های خدائيم . از ابوحنيفه نقل شده است که گفت : ” او را در کودکی ديدم و از او پرسشهايی کردم چنان پاسخ داد که گويی از سرچشمه ولايت سيراب شده است . براستی امام موسی بن جعفر ( ع ) فقيهی دانا و توانا و متکلمی مقتدر و زبردست بود
 ” . محمد بن نعمان نيز مي گويد : ” موسی بن جعفر را دريايی بي پايان ديدم که 

مي جوشيد و مي خروشيد و بذرهای دانش به هر سو مي پراکند ” .
          امام ( ع ) در سنگر تعلیم حقایق و مبارزه 
نشر فقه جعفری و اخلاق و تفسير و کلام که از زمان حضرت صادق ( ع ) و پيش از آن در زمان امام محمد باقر ( ع ) آغاز و عملی شده بود ، در زمان حضرت امام موسی کاظم ( ع ) نيز به پيروی از سيره نياکان بزرگوارش همچنان ادامه داشت ، تا مردم بيش از پيش به خط مستقيم امامت و حقايق مکتب جعفری آشنا گردند ، و اين مشعل فروزان را از ورای اعصار و قرون به آيندگان برسانند . خلفای عباسی بنا به روش ستمگرانه و زياده 
روی در عيش و عشرت ، هميشه درصدد نابودی بنی هاشم بودند تا اولاد علی ( ع ) را با داشتن علم و سيادت از صحنه سياست و تعليم و ارشاد کنار زنند ، و دست آنها را از کارهای کشور اسلامی کوتاه نمايند . اينان برای اجراء اين مقصود پليد کارها کردند ، از جمله : چند تن از شاگردان مکتب جعفری را تشويق نمودند تا مکتبی در برابر مکتب جعفری ايجاد کنند و به حمايتشان پرداختند . بدين طريق مذاهب حنفی ، مالکی ، حنبلی و شافعی هر کدام با راه و روش خاص فقهی پايه ريزی شد . حکومتهای وقت و بعد از آن – برای دست يابی به قدرت – از اين مذهبها پشتيبانی کرده و اختلاف آنها را بر وفق مراد و مقصود خود دانسته اند . در سالهای آخر خلافت منصور دوانيقی که مصادف با نخستين سالهای امامت حضرت موسی بن جعفر ( ع ) بود ” بسياری از سادات شورشی – که نوعا از عالمان و شجاعان و متقيان و حق طلبان اهل بيت پيامبر ( ص ) بودند و با امامان نسبت نزديک داشتند – شهيد شدند . اين بزرگان برای دفع ستم و نشر منشور 

عدالت و امر به معروف و نهی از منکر ، به پا مي خاستند و سرانجام با اهداء جان خويش ، به جوهر اصلی تعاليم اسلام جان مي دادند ، و جانهای خفته را بيدار مي کردند . طلوعها 
و غروبها را در آباديهای اسلامی به رنگ ارغوانی درمي آوردند و بر در و ديوار شهرها نقش جاويد مي نگاشتند و بانگ اذان مؤذنان را بر مأذنه های مساجد اسلام شعله ور 
مي ساختند ” . در مدينه از کارگزاران مهدی عباسی فرزند منصور دوانيقی در عمل ، همان رفتار زشت دودمان سياه بنی اميه را پيش گرفتند ، و نسبت به آل علی ( ع ) آنچه توانستند بدرفتاری کردند . داستان دردناک ” فخ ” در زمان هادی عباسی پيش آمد . علت بروز اين واقعه اين بود که ” حسين بن علی بن عابد ” از اولاد حضرت امام حسن ( ع ) 
که از افتخارات سادات حسنی و از بزرگان علمای مدينه و رئيس قوم بود ، به ياری عده ای از سادات و شيعيان در برابر بيدادگری ” عبدالعزيز عمری ” که مسلط بر مدينه شده بود ، قيام کردند و با شجاعت و رشادت خاص در سرزمين فخ عده زيادی از مخالفان را کشتند ، سرانجام دشمنان دژخيم اين سادات شجاع را در تنگنای محاصره قرار دادند و به قتل رساندند و عده ای را نيز اسير کردند . مسعودی مي نويسد : بدنهايی که در بيابان ماند طعمه درندگان صحرا گرديد . سياهکاريهای بنی عباس منحصر به اين واقعه نبود . اين خلفای ستمگر صدها سيد را زير ديوارهای و ميان ستونها گچ گرفتند ، و صدها تن را نيز در تاريکی زندانها حبس کردند و به قتل رساندند . عجب آنکه اين همه جنايتها را زير پوشش اسلامی و به منظور فروخواباندن فتنه انجام مي دادند . حضرت موسی بن جعفر ( ع ) را هرگز در چنين وضعی و با ديدن و شنيدن آن همه مناظر دردناک و ظلمهای 

بسيار ، آرامشی نبود . امام به روشنی مي ديد که خلفای ستمگر در پی تباه کردن و از بين بردن اصول اسلامی و انساني اند . امام کاظم ( ع ) سالها مورد اذيت و آزار و تعقيب 
و زجر بود ، و در مدتی که از ۴ سال تا ۱۴ سال نوشته اند تحت نظر و در تبعيد و زندانها و تک سلولها و سياهچالهای بغداد – در غل و زنجير – به سر مي برد . امام موسی بن جعفر ( ع ) بي آنکه – در مراقبت از دستگاه جبار هارونی – بيمی بدل راه دهد به خاندان و بازماندگان سادات رسيدگی مي کرد و از گردآوری و حفظ آنان و جهت دادن به بقايای آنان غفلت نداشت . آن زمان که امام ( ع ) در مدينه بود ، هارون کسانی را بر حضرت گماشته بود تا از آنچه در گوشه و کنار خانه امام ( ع ) مي گذرد ، وی را آگاه کنند . هارون از محبوبيت بسيار و معنويت نافذ امام ( ع ) سخت بيمناک بود . چنانکه نوشته اند 
 • بازدید : 139 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خوردگي تأسيسات صنعتي يكي از زمينه‌هايي است كه مورد توجه خاص دانش‌پژوهان قرار دارد. در گزارش حاضر سعي شده كه اطلاعاتي در مورد روشها، تجربيات دستگاهها و لوازم مورد نياز همراه با تئوريهاي اصول خوردگي  چگونگي آزمايشها، اندازه‌گيريها، ذكر شود. 
ابتدا بهتر است كه مفهوم نسبتاً صريحي از خوردگي داشته باشيم تا بتوانيم با روشي بيشتري در مرد طرق مبارزه با آن بحث نمائيم ، خوردگي تعاريف مختلفي دارد. اين تعاريف هر كدام در مواردي صحت دارند و هر كدام فقط گوشه‌اي از مطلب را بيان مي‌كند ما براي هدفي كه در پيش داريم، در مورد يك لولة مدفون شده در خاك، خوردگي را يك پديدة الكتروشيميايي تعريف كرده و وجود اكسيژن را براي ادامة خوردگي ضروري محسوب مي‌نماييم. با قبول اين مزيت به بيان شرايطي مي‌پردازيم كه با واقع شدن آنها يك سل خوردگي مي‌تواند فعاليت داشته باشد: 
حال براي يك لولة مدفون شده، كاتد كه خود لوله است و آند بيشتر سيليكون آيرن (silicon Iron) استفاده مي‌شود. (شرط ۱). براي برقراري اختلاف پتانسيل بين آند و كاتد از قوانين و يكسوكننده استفاده مي‌شود. (شرط ۱ (شرط ۲) براي رابط فلزي خود لوله به صورت رابط فلزي عمل مي‌كند و شرط چهارم با توجه به رطوبت خاك فراهم مي‌شود. 
اختلاف پتانسيل موجود بين آند و كاتد باعث بوجود آمدن جريان الكتروني از طرف آند به كاتد در مدار فلزي بين آند و كاتد خواهد گرديد. در آند فلز با از دست دادن الكترون، توليد يون آهن با بار مثبت خواهد كرد كه با OH موجود در آن حوالي توليد هيدروكسيد دو ظرفيتي آهن به فرمول   خواهد كرد. كه با يك مرحله اكسيد شدن به صورت زنگ آهن   در خواهد آمد. 
در ناحية كاتدي تعداد الكترون اضافي از طرف آند تأمين شده است، اين الكترونها با يونهاي مثبت هيدروژن محيط، توليد گاز   مي‌كنند كه به صورت لايه در اطراف كاتد در خواهد آمد و به قشر پلاريزاسيون موسوم است، با اين تبديل هيدروژن اتمي به هيدروژن گازي مقداري يون   اضافي در ناحيه كاتدي بوجود خواهد آمد كه سبب افزايش خاصيت بازي ناحية كاتدي مي‌شود. 
چند  نكته: 
۱- جهت جريان الكتريسيته (خلاف جهت حركت الكترونها) در مدار  فلزي از كاتد به آند خواهد بود. 
۲- جهت جريان در داخل الكتروليت از آند به كاتد خواهد بود. 
۳- خوردگي فلز در آند يعني  قطبي كه جريان از آن به طرف الكتروليت خارج مي‌شود اتفاق مي‌افتد. 
۴- فلزي كه جريان از محيط اطراف دريافت مي‌كند خورده نمي‌شود. 
مقدار كاهش وزن فلز با شدت جريان خوردگي متناسب خواهد بود. يك آمپر جريان مستقيم كه از فولاد به طرف خاك خارج مي‌شود، مي‌تواند سالانه حدود بيست پوند فولاد را بخورد. البته در مسائل مربوط به خوردگي خط لوله به ندرت با شدت جريان‌هاي بالا روبرو خواهيم شد و معمولاً شدت جريانها در حدود چند ميلي آمپر خواهند بود. ولي بايد توجه كرد كه حتي يك ميلي آمپر در طول سال اگر فقط از هفت نقطه لوله خارج شود، مي‌تواند باعث ايجاد هفت عدد سوراخ به قطر   اينچ روي يك لولة دو اينچي با ضخامت استاندارد گردد. البته اين نكته كه تعداد نقاط خروج جريان به چند نقطه محدود نگردد، بسيار حائز اهميت است و بهتر آن است كه جريان در سطح بيشتري توزيع شود تا آنكه قدرت نفوذي آن در لوله كاهش يابد. 
تأثير مقاومت در شدت جريان خوردگي: 
مقاومت ظاهري مدار شامل دو قسمت خواهد بود:  مقاومت اهلي اجزاء مدار و مقاومت ناشي از لاية پلاريزاسيون در كاتد. هر چه مقاومت كمتر باشد، شدت جريان بيشتر بوده و در نتيجه كاهش وزن زيادتري حاصل خواهد. مقاومت الكتروليت عبارت خواهد بود از مقاومت الكتريكي خاك يا آب كه مي‌تواند بشدت متغير باشد. براي يك الكتروليت با مقاومت الكتريكي معين سطح آند و كاتد فاكتور مهمي خواهد بود. هر چه اين سطح كوچكتر باشد، مقاومت زيادي در مدار ايجاد مي‌شود. بعضي مواقع محصولات خوردگي نيز مي‌تواند مقاومت قابل ملاحظه‌اي در مدار ايجاد كنند ولي اين مقاومت در مورد فولاد چندان نخواهد بود. 
لاية پلاريزاسيون در كنترل مقدار جريان خوردگي نقش اسامي دارد به طوري كه اين لايه به صورت يك لاية‌ عايق عمل كرده و ممكن است افت ولتاژ در اين لايه با اختلاف پتانسيل بين آند و كاتد برابر گشته و جريان خوردگي را به سمت صفر سوق دهد. 
 از گفته‌هاي بالا مي‌توان به اين نكته پي برد كه اين لاية پلاريزاسيون مي‌تواند بخوبي از خورده شدن لوله جلوگيري نمايد اما اغلب مواردي وجود دارند كه سبب از بين رفتن اين لايه مي‌شوند مانند لوله اي كه در درون  آب قرار داشته باشد كه در اين مورد جريان آب سبب از بين رفتن اين لاية هيدروژني مي‌گردد. يا مي‌توانند عامل شيميايي باشد همانند حضور اكسيژن در الكتروليت كه با هيدروژن تركيب شده سبب از بين رفتن لاية پلاريزاسيون مي‌گردد و با همچنين در خاكهاي ميكروبي ، باكتريهاي بخصوصي مي‌توانند باشند كه سبب از رفتن اين لايه گردند. 
حال در اينجا سؤالي مطرح مي شود كه نقاط آندي و كاتدي در يك لولة زيرزميني چگونه بوجود مي‌آيند. شرايطي وجود دارد كه به تشكيل نقاط آندي و كاتدي منجر مي‌شوند كه با آگاهي يافتن از اين شرايط مي‌توان در مرحلة طراحي و نصب اين لوله‌ها اقداماتي را انجام داد كه منجر به خنثي كردن اين شرايط و نگهداري بيشتر لوله شود. 
هر فلزي كه داخل الكتروليتي قرار دارد، پتانسيلي نسبت به آن الكتروليت پيدا خواهد كرد كه با الكترود مرجع به سادگي مي‌توان اختلاف پتانسيل را مورد محاسبه قرار داد. 
در عمل ما بيشتر از الكترود مرجع مس- سولفات مس استفاده مي‌كنيم، كه در جدول زير پتانسيل بعضي از فلزات در خاك خنثي يا آب در مقايسه با الكترود و مرجع مس- سولفات مس آورده شده كه در اين جدول از بالا به پايين بر خاصيت كاتدي فلزات افزوده مي‌شود. 
پتانسيل فلز 
۷۵/۱-
۱/۱-
۰۵/۱-
۸/۰- تا ۵/۰-
۵/۰- تا ۲/۰-
۲/۰-
۲/۰- منيزيم خالص  تجاري 
روي 
آلياژ آلومينيوم 
آهن (تميز و براق) 
آهن (زنگ زده) 
آهن در سيمان 
چدن سيليس دار

در بعضي مواقع ممكن است خوردگي در اثر تغيير در تركيب شيميايي خاك رخ دهد چون در عمل در بعضي موارد ممكن است كه تركيب شيميايي خاك از نقطه‌اي به نقطة‌ ديگر تغيير كند كه اين علل نيز سبب خوردگي خواهد شد. چرا كه اختلاف پتانسيل پين دو قسمت لوله واقع در اين دو محيط مختلف حاصل شده و سبب تشكيل يك پيل مي‌شود. كه در اين حالت قسمتي از لوله كاتد و قسمت ديگري از همان لوله آند خواهد شد كه آند خورده شده و عمر كوتاه‌تري خواهد داشت. يك نوع پيل ديگر ممكن است در اثر تفاوت غلظت هواي موجود در اطراف لوله بوجود آيد كه اين نوع خوردگي در گروه مهمترين پيلها و خوردگي‌ها قرار داشته باشد. بعنوان مثال براي اين مورد مي‌توان لوله‌اي را ذكر كرد كه قسمتي از آن در خاك و قسمت ديگران از زير يك جادة آسفالت عبور كرده باشد كه در اين صورت نواحي از لوله كه از زير جادة ‌آسفالت عبور كرده باشد كه در اين صورت نواحي از لوله كه در زير جادة آسفالت قرار دارد، نفوذ اكسيژن به محيط اطراف لوله  مشكل تر است لذا بين اين منطقه از لوله و مناطق دورتر يك پيل غلظتي هوايي تشكيل مي‌شود و منجر به خوردگي شديد لولة زير ناحية‌ آسفالت مي‌گردد. همچنين است در مورد لوله‌اي كه از زير نهري عبور  كرده باشد كه در آن صورت درباره قسمت از لوله كه در زير نهر قرار دارد آندي شده و خوردگي بيشتري خواهد داشت. 
يك نوع ديگري از خوردگي زماني مي‌تواند اتفاق افتد كه يك لولة فولادي كهنه با قسمت جديدي تعويض شود. در اين صورت پتانسيل دو لوله نسبت به هم متفاوت خواهد شد، (به علت وجود محصولات خوردگي بر روي نقاط لولة‌ كهنه)، در نتيجه يك پيل خوردگي تشكيل شده  و منطقة لولة جديد نسبت به لولة كهنه و قديمي خوردگي بيشتري خواهد داشت و زودتر از لولة‌قديمي سوراخ مي‌گردد. به همين علت بايد دقت شود تا در حين عمليات كندن زمين ، نوك ابزار به لوله برخورد نكند، زيرا اگر اين برخورد اتفاق افتد، سبب خراشيده شدن لوله شده و در نتيجه سطح تازة‌ فولاد را در تماس با هوا و سطح قديمي لوله قرار مي‌دهد و سبب خوردگي شديد سطح خراشيده شده و سوراخ شدن آن قسمت خواهد شد. 
همچنين است در مورد پوسته‌هاي اكسيدي ناشي از نورد لوله‌هاي فولادي كه هر گاه يك لولة فولادي به همراه پوسته‌هاي اكسيدي حاصله از عمليات فورد در خاك دفن شود نقاط مربوط به پوسته هاي اكسيدي كاتد و نقاط فولاد بدون پوسته آند خواهند شد و در نقاط لوله كه عاري از پوسته‌هاي اكسيدي هستند خورندگي شديدي اتفاق خواهد افتاد . 
همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره شده نسبت سطوح آندي و كاتدي در تعيين ميزان خوردگي بسيار مؤثر است. اگر سطح قسمت آندي ما نسبت به قسمت كاتدي كم باشد شدت جريان خروجي در واحد سطح از آند زياد بوده و باعث خوردگي شديد آند شده و چون شدت جريان دريافت شده توسط كاتد كه داراي سطح بزرگي است، كم است، عمل پلاريزاسيون خيلي به كندي صورت مي‌گيرد و نتيجتاً پيل خوردگي به صورت فعال ادامه خواهد داشت. در حاليكه در شرايطي كه سطح آند بزرگ است شدت جريان خروجي آن در واحد سطح كم بوده و سرعت خوردگي نسبتاً كم خواهد بود و چون سطح كاتد كوچك است ، شدت جريان دريافتي آن زياد بوده و بزودي پلاريزه شده و باعث كم شدن شدت جريان خوردگي مي‌شود. 
حال با توجه به نكاتي كه در قبل ذكر شد و همچنين با شناخت عواملي كه منجر به خوردگي يك لوله مي‌شوند مي‌توان روشهاي مقابله را تعيين نمود. كه روشهاي اصلي مقابله با خوردگي لوله عبارتند از: 
۱- استفاده از پوششها 
۲- حفاظت كاتدي
از پوشش انتظار مي‌رود كه به صورت يك قشر پيوسته و عايق الكتريكي سطح لوله را پوشانيده و نتيجتاً مقاومت زيادي در مدار خوردگي ايجاد نمايد به طوري كه  شدت جريان خوردگي كاهش داده شود. 
سيستم حفاظت كاتدي هم به طور ساده عبارتست  از اعمال يك جريان مستقيم از يك منبع خارجي كه در جهت مخالف خروج جريان از نواحي آندي عمل مي‌كند. با اعمال اين جريان تمام ساختمان فلزي از محيط اطراف جريان دريافت كرده و به يك كاتد بزرگ تبديل خواهد شد. 
كه حال به توضيح اين روشها پرداخته مي‌شود:
پوششها: 
اين تصور منطقي است كه با پوشش كردن لوله مي‌توان از خوردگي آن جلوگيري كرد ولي اين نوع حفاظت وقتي كامل مي‌شود كه : 
 1- پوشش مصرفي عايق الكتريكي خوبي باشد. 
۲- در هنگام پوشش كردن بدون پاره شدن بتواند روي لوله اعمال شده و با مرور زمان نيز مقاوم و پا بر جا باشد. 
۳- در هنگام نصب، محلي بدون پوشش روي لوله باقي نماند. 
اما حقيقت اين است كه ما هيچگاه پوشش بدون عيب نخواهيم داشت و ايرادهايي كه پوششها مي‌توانند داشته باشند به طور مختصر عبارتند از: 
۱- در رفتن قسمتي از لوله از زير ماشين پوشش دهنده. 
۲- ترك خوردن پوشش ناشي از نشتهاي حرارتي يا مكانيكي بيش از تحمل 
۳- خراش ناشي از حمل و نقل لولة پوشش داده شده. 
۴- نفوذ سنگهاي تيز در هنگام پر كردن كانال لوله. 
۵- تأثير حلالهاي موجود در محيط لوله كه از نشتيها و غيره بوجود آمده‌اند. 
۶- نفوذ ريشه‌هاي گياهي موجود در خاك  در اطراف لوله. 
۷- تأثير بعضي از باكتريهاي موجود در خاك 
يك مثال كه اهميت سالم بودن پوشش را نشان مي‌دهد: يك لولة پوشش داده شده داراي خراشي در پوشش خود در منطقه‌اي كه از زير يك نهر عبور مي‌كند مي‌‌باشد. در اين نقطه سطح عاري از پوشش لوله به يك آند كوچك و بقية لوله به يك كاتد بزرگ تبديل خواهد شد، كه در نتيجة آن خوردگي شديد مي‌تواند در آن نقطة اتفاق افتاده و منجر به سوراخ شدن لوله شود، حتي زودتر از موعدي كه لوله اصلاً پوشش نداشت. البته اين مثال نبايد به اين صورت تلقي شود كه گذاشتن لولة بدون پوشش در زمين بهتر از لولة‌ پوشش شده است زيرا كه جريان كل خوردگي در صورت وجود پوشش كاهش پيدا خواهد كرد و از مقدار خوردگي به مراتب كاسته خواهد شد و بدين ترتيب فقط نقاط محدودي باقي خواهند ماند كه بايد از آنها حفاظت نمود و همين بهترين تأئيد و توجيه براي اعمال حفاظت كاتدي مي‌باشد. پس بهترين حالت عبارتست از بهترين پوشش توام با حفاظت كاتدي كه به عنوان مهمترين و اساسي‌ترين دفاع در برابر خوردگي استفاده مي‌گردد. در انتخاب پوشش بايد دقت كافي به عمل آيد كه هر گاه مقاومت الكتريكي پوشش در بدو امر خوب بوده و با مرور زمان از مقاومت آن كاسته شود ممكن است سيستم حفاظت اوليه اگر چه قبلاً كافي بود، ديگر جوابگو نباشد و اعمال حفاظت كاتدي مجدد مستلزم هزينه بوده و هدف اصلي را كه اعمال اقتصادي‌ترين سيستم حفاظتي است، از بين خواهد برد. 
اعمال پوشش: 
روشهاي مناسب براي اعمال پوشش حائز اهميت است چرا كه ممكن است يك پوشش خوب و مرغوب در نتيجة نصب نامناسب داراي خواص مطلوب نشده و مشكلات زيادي را براي نگهداري لوله پديد آورد. به همين دليل به طور مختصر به شرح روشهاي استاندارد اعمال پوشش مي‌پردازيم: 
۱- سطح لوله خوب تميز شود، روغن، چربي و گريس موجود در سطح لوله با حلالهاي مناسبي پاك شده و سپس مورد سندبلاست قرار گيرد. 
۲- اعمال زير پوشش (primer) . كه براي ايجاد يك چسبندگي قوي بين لوله و پوشش اصلي لازم است كه زير پوشش مناسبي روي سطح لوله تميز و خشك شده اعمال گردد. كاركردن در شرايط باراني و در هواي يخبندان غلط است زيرا حتي يك قشر بسيار نازك از رطوبت هم، باعث تخريب پوشش در مراحل بعدي مي‌شود. پوشش را بايد بعد از خشك شدن زير پوشش اعمال نمود به خصوص در پوششهايي كه توام با حرارت اعمال مي شوند، در غير اينصورت عمل حرارت موجب تبخير حلالهاي موجود در زير پوشش شده و باعث ايجاد حفره‌هاي گاز بين زير پوشش و پوشش اصلي مي‌شوند كه نتيجه يك پوشش نامرغوب و كم مقاومت است. 
۳- اعمال پوشش: سطح تميز و زير پوشش داده شده لوله مطابق توصية سازنده پوشش داده مي شود. 
۴- نگهداري مناسب مواد پوشش و دقت در حمل و نقل آنها. 
۵- دقت در محل لوله به كانال و دقتي در نصب و در مرحلة پر كردن خاك اطراف اگر چه بعد از قرار گرفتن لوله در كانال بازرسي انجام گرفته و ايرادات پوشش تعمير خواهند شد، ولي يك پوشش پيوسته بهتر و مقاوم‌تر از يك پوشش وصله و پينه شده خواهد بود. معمولاً در نقاطي از بستر لوله خاك نرم يا ماسه عاري از سنگهاي تيز ريخته شده و لوله با احتياط در بستر پايين آورده مي‌شود. 
۶- پيروي كامل از مشخصات اعمال پوشش و كنترل دقيق در تمام مراحل 
۷- بازرسي از انجام مناسب كارها بعد از اتمام هر مرحله و در طول هر مرحله. 
همان طور كه در  بالا شرح داده، ابتدا براي اعمال پوشش بايد روي لوله پرايمر (Primer) اعمال شود كه اين primer رزين  است كه متناسب با نوع پوشش سرد ما خواهد بود و همچنين حاوي مقداري پودر فلزات اكتيواست كه به عنوان محافظ كاتدي عمل مي‌كنند سپس بعد از خشك شدن primer يك نوار اولية‌ مشكي رنگ بر روي primer اعمال مي‌شود كه اين نوار چسبندگي خوبي دارد و مي‌تواند خيلي خوب به لوله بچسبد، به همين دليل است كه اين نوار اعمال مي‌شود و سپس بر روي آن يك لايه نوار سفيد رنگ اعمال خواهد شد كه اين نوارهاي سفيد رنگ مقاومت به ضربة خوبي دارند  و در اثر تماس با سنگها تيزه و غيره ديرتر دچار تخريب خواهند شد و در حقيقت اين نوار سفيد رنگ به عنوان حفاظي براي نوار مشكي  عمل مي‌كند و سبب طولاني شدن عمر پوشش مي گردد. 
ذكر اين نكته ضروري است كه معمولاً Primer و پوشش اصلي بايد از يك كارخانه خريداري شوند كه از همة جهات با هم مطابقت داشته باشند. 
همچنين بايد ذكر شود كه در لوله‌هاي نفتي  مدفون در خاك بيشتر از %۹۰ خوردگي لوله‌ها مربوط به خوردگي خارجي است كه با انتخاب يك پوشش و روش اعمال مناسب آن، مي توان بيش‌ از ۹۰% كار حفاظت را انجام داد. 
Holiday Datector : اين روش براي ايراد يابي ‌پوشش مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بدين صورت كه در اين روش بين لوله و يك الكترود ولتاژ زيادي اعمال مي‌شود هر گاه نقطه‌اي از پوشش خراشيده شده باشد، جرياني بين الكترود و لوله در آن نقطه بوجود خواهد آمد. اين جرقه يك سيستم خبر دهنده را تحريك نموده و به اپراتور مي‌فهماند كه ايرادي در پوشش حاصل شده است. در اين روش تجربه و دقت اپراتور بسيار مهم است و ولتاژ مناسبي بايد بسته به نوع پوشش انتخاب شود. 
انواع پوششها: 
۱- Enamel كه به دو صورت عمده Asphalt, Coal Tar و در حالت گرم اعمال مي‌شوند به همين سبب به آنها پوششهاي گرم مي‌گويند. با اين نوع پوششها يك پوشش بيروني جهت اعمال مقاومت مكانيكي با كار گرفته مي شود ضخامت يك لاية از اين پوشش حدود   اينچ مي‌‌باشد. اين پوششها از قطران زغال سنگ و ذوب آهن بدست مي‌آمدند و اين پوششها به علت دارا بودن گوگرد سمي هستند و مدتهاست كه از رده خارج شده‌اند و مورد استفاده قرار نمي‌گيرند نحوه اعمال اين پوشش‌ها به صورت زير بود: 
نوار فايبر گلاس ( قير ( نوار ترموپلاست ( قير 
۲- انواع مواد مومي كه شبيه پوشش اول با يك پوشش بيروني جهت افزايش مقاومت مكانيكي اعمال مي شود. 
۳- گريسها معمولاً به طور دستي و با دستكش روي لوله ماليده مي‌شوند و سپس توسط يك لاية پوشش بيروني مجهز به يك ورقة عايق پوشيده مي‌شود. 
۴- پوششهاي مايع كه به طور سرد اعمال مي‌شوند اين نوع پوششها با تبخير حلال و يا توسط يك مادة‌ شيميايي سفت مي‌شوند، اين نوع پوشش از يك حلال باضافة آسفالت كه ممكن است مشتق نفتي و يا آسفالت طبيعي باشد، كه خاصيت عايق بودنش بيشتر است و يا حلال باضافة قير زغال تشكيل شده است. به اين نوع نيز پوشش بيروني جهت افزايش مقاومت مكانيكي اعمال مي گردد. معمولاً عمل در چند لاية توام با پوشش بيروني در هر مرحله و با رعايت فاصلة  زماني معين بين دو لايه اجرا مي گردد. ضخامت اين نوع پوششها حدود ۲۰ هزارم اينچ مي‌باشد. 
۵- انواع نوارهاي محافظ از قبيل پلي وينيل كلرايد، پلي اتيلن، كه در قسمت پشت داراي چسب هستند و مستقيماً روي لوله زير پوشش زده شده اعمال مي شوند (همان طور كه قبلاً توضيح داده شد). ضخامت آنها حدود ۱۰ الي ۳۰ هزارم اينچ مي باشد. نصب اين پوششها چون خيلي ساده بوده و به حرارت احتياج ندارد ارزان تر تمام مي‌شوند و به خصوص براي تعميرات پوشش بسيار مفيد است. همچنين نوارهاي مخصوصي هستند كه داراي يك زيرسازي آسفالتي مي‌‌باشند كه توسط شعله نرم شده و حالت چسبناك به خود گرفته  و روي لوله پيچيده مي شوند. امروزه اين نوع پوششها وسيع‌ترين كاربرد را در لوله هاي نفتي دارند. 
۶- پوششهاي پلاستيكي در اينكه به صورت نوار نيستند با پوششهاي قبلي متفاوت هستند، و بيشتر روي لوله‌هاي كم قطر، در مرحلة ساخت لوله به توسط اكستروژن روي لوله اعمال مي  شوند (نظير كابلهاي برق كه پوشش پلاستيكي به طور پيوسته سيمهاي مسي را پوشانيده است). 
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ايران خودرو ديزل توليد كننده كاميون ،‌ميني بوس ، اتوبوس مي باشد . 
در سالن اتوبوس سازي اين شركت كه بزرگترين سولة اتوبوس سازي جهان مي باشد قريب به ۴۰۰۰ نفر مشغول به كار هستند . 
مساحت اين سوله ۷۰ هكتار مي باشد و در اين سالن توليد روزانه ۱۶ اتوبوس ، كه در هر شيفت كاري ۸ اتوبوس توليد مي شود و ظرفيت توليدي اين سالن ۵۵۰۰ اتوبوس در سال است . 
در اين سالن توليد ، دو اتوبوس ۰۳۵۵ شهري و C457 بياباني توليد مي شود كه خط توليد اين دو اتوبوس مشترك مي باشد . 
به دليل وسعت كار و تعداد زياد ايستگاههاي كاري ، فقط توانستيم به بررسي فرآيند توليد ديوارة‌ جلوي اتوبوس ۰۳۵۵ شهري پرداخته و به بررسي و شناخت قسمتهاي : ۱ـ مقدمات ۲ـ پيش مونتاژ (مونتاژ فوري) ۳ـ ۹ ايستگاه خط اصلي توليد ديوارة جلوي بپردازيم .
در اين سالن توليد ابتدا قسمتي با عنوان مقدمات (Material) ، فرآيندهاي مختلفي بر روي مواد اوليه كه عمدتاً پروفيل است انجام مي دهند . 
اين عمليات عبارتند از : 
۱ـ برش كاري 
۲ـ سوراخ كاري 
۳ـ خم كاري 
۴ـ جوشكاري 
كه به توضيح آنها خواهيم پرداخت . 
كه اين پروفيل ها عمدتاً به طور مستقيم به خط اصلي توليد وارد مي شوند و بعضي از پروفيل ها به قسمتهاي پيش مونتاژ طراحي شده در كنار خط اصلي توليد منتقل مي شوند . 
خط اصلي توليد قسمتهاي مختلفي از جمله ۱) خط اصلي ديوارة‌ جلو اتوبوس ۲) خط اصلي ديوارة عقبي اتوبوس ۳) خط اصلي شاسي اتوبوس  4) خط اصلي بدنه اتوبوس است كه در اين قسمتها بعد از تكميل كاري : ابتدا ديوارة جلوي تكميل شده به شاسي تكميل شده و سپس ديوارة عقب تكميل شده نصب و بعد از آن بدنه هاي چپ و راست و بعد از آن سقف اتوبوس نصب مي گردد ، و بعد از اين مراحل اسكلت و شاسي اتوبوس در مسيري زيگزالي شكل حركت كرده و در هر مرحله به تكميل آن مي پردازند ، كه از آن جمله : 
۱ـ نصب باك اتوبوس 
۲ـ نصب ديواره ها و سقف (ورق كوبي)
۳ـ ورق كوبي كف اتوبوس 
۴ـ رنگ كاري 
۵ـ سيم كشي برق اتوبوس 
۶ـ نصب قسمتهاي اساسي (موتور ، گير بكس ، …)
۷ـ چرخهاي اتوبوس 
۹ـ صندلي ها ، فرمان و داشبورد
۱۰ـ شيشه ها 
۱۱ـ تزئينات و غيره …
در قسمت مقدمات ،‌ بر روي مواد اوليه (پروفيل) فرآيندهاي زير انجام مي شود : 

 
۱) برشكاري :
در اين قسمت ،‌پروفيل ها با ابعاد مختلف از بنديلهاي خود خارج شده كه براي پروفيل هاي بزرگتر از دستگاههاي بزرگتر و پروفيل هاي كوچكتر از دستگاههاي كوچكتر استفاده مي شود و همچنين در جاهايي كه پروفيل نياز به لبه هاي فارسي بر دارد دستگاه CNC استفاده مي گردد . 
در اين قسمت پاي هر دستگاه دو اپراتور كه يكي قطعه پروفيل را به جلو و عقب مي كشاند و اپراتور ديگر پروفيل را روي شابلون تنظيم شدة دستگاه ،‌ قرار مي دهد و تنظيم مي نمايد و دستگيره دستگاه را به پايين 
مي كشاند تا سنگ فولادي دستگاه كه در حال چرخش است ، پروفيل را برش و قطع نمايد و همواره لوله اي مخصوص از دستگاه بر روي قطعه و محل برش آن مايع مخصوص را مي پاشد تا اصطكاك در محل برش كمتر شود . 
در قسمتي كه پروفيل نياز به لبة فارسي بر شده دارد يك دستگاه CNC بزرگ توسط يك كارشناس تنظيم و كنترل مي شود . كه روي اين دستگاه ، يك عدد سيستم كامپيوتر همراه با مانيتور و Key Board نصب و دستورات لازم جهت برش به آن داده مي شود و اين دستگاه چندين حركت را با هم انجام داده و چندين برش مختلف را بر روي لبه هاي پروفيل انجام مي دهد . 
۲) سوراخ كاري : 
براي قطعات كوچكتر معمولاًاز يك دستگاه مته نازك با يك اپرتور استفاده مي شود . كه در اين قسمت ها ،‌ قطعه در گيره مخصوص و قالب تنظيم دستگاه نصب و عمليات سوراخ كاري با پايين آوران مته در حال چرخش بر روي قطعه عمليات سوراخ كاري انجام مي شود . 
ولي براي پروفيل هاي بزرگتر كه معمولاً براي ستون هاي ديوارة اتوبوس به كار مي روند ،‌سوراخ هاي بزرگي در گوشه هاي اين پروفيل ها ايجاد مي شود ، كه براي فرآيند سوراخ كاري اين قطعات ، بر روي قطعه جيگ مخصوصي نصب مي شود و سوراخ كاري در فواصل از قبل اندازه گيري شده در جيگ انجام مي گيرد . 
معمولاً براي اين نوع دستگاه ها بايد از دو اپراتور استفاده مي شود . 
 
۳) خم كاري : 
خم كاري توسط دستگاه LONG  انجام مي شود كه براي انجام هر خم، اندازة زاويه آن به دستگاه داده مي شود ،‌اين دستگاه خمهاي بيش از دو خم را مي زند ،‌اين دستگاه اتوماتيك عمل كرده و هر خمي كه زده مي شود ، توسط اپراتور ، پروفيل جابجا مي شود ،‌تا دستگاه خم بعدي را به طور اتومات بزند . 
اين دستگاه توسط دو اپراتور هدايت و استفاده مي گردد ، اين دستگاه براي ۸ خم احتمالي پيش بيني شده در اين سالن توليد ،‌تنها از ۵ خم (حداكثر) استفاده مي گردد . 
كه براي زدن ۵ خم ، ۵ گيره (STOP) مناسب طراحي و در محلهاي مناسب طبق اندازه هاي استاندارد ، نصب شده اند . كه پس از زدن هر خم توسط دستگاه ،‌اپراتور اول پروفيل را اندازه اي بيرون كشيده و نوبت به خم دوم مي رسد .
بعد از خم كاري در مرحله بعدي عمليات شابلون كاري انجام مي شود كه نزديك دستگاه خم كاري است ، پروفيل بعد از خم كاري توسط يك اپراتور به قسمت شابلون مي رود كه توسط يك شابلون (نمونه استاندارد) هر پروفيل مقياس مي گردد و در صورت مغايرت با خم استاندارد ، يا با چكش و يا با دستگاه به رفع مغايرت مي پردازند و در صورت خطاي بيش از اندازه چون دستگاه خم كاري LONG به هنگام كار در قسمت STOP ها ممكن است تنظيم آن مكرراً عوض شود ، اپراتورهاي قسمت شابلون كاري بعد از هر اندازه گيري ، در صورت اختلاف زياد به اپراتورهاي دستگاه خم كاري اطلاع داده تا دستگاه خود را مجدداً تنظيم زاويه و تنظيم طول نمايند . 

 

عتیقه زیرخاکی گنج